Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (του ΠΜΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ» του Παντείου πανεπιστημίου) ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣ, MBA, PHD,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (του ΠΜΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ» του Παντείου πανεπιστημίου) ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣ, MBA, PHD,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (του ΠΜΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ» του Παντείου πανεπιστημίου) ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣ, MBA, PHD, CIA, CFE ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΠΜΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

2 Προτάσεις συνδιαμορφωμένες /αποδεκτές με/από τους τεταρτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές του μαθήματος ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ του τμήματος ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ βασισμένες στις θεμελιώδεις έννοιες της ελεγκτικής: ΚΙΝΔΥΝΟΣ (RISK) ΜΕΤΡΟ/ΔΙΚΛΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (CONTROL) ΒΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (AUDIT STEP) Ιανουάριος 2010

3 ΠΡΟΤΑΣΗ 1. Καθιέρωση υποβολής συγκεκριμένης πληροφόρησης από τους τακτικούς (ορκωτούς) ελεγκτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων προς τις φορολογικές αρχές και καθορισμός της σχετικής ευθύνης και κυρώσεως των ελεγκτών σε περίπτωση πλημμελούς ελέγχου (εάν βεβαίως κάτι τέτοιο αποδειχθεί από μεταγενέστερο φορολογικό έλεγχο – που καλό είναι να γίνεται σε δείγμα περιπτώσεων).

4 ΠΡΟΤΑΣΗ 2. Ανάθεση ολοκλήρωσης ελέγχου επιχειρήσεων (καταρχήν των μεγάλων περιπτώσεων με ενδεχόμενη επέκταση και σε άλλες επιχειρήσεις) σε διακομματική επιτροπή, όπου να συμμετέχουν και επιστήμονες κύρους / τεχνοκράτες, με σκοπό τον περιορισμό φημών στην αγορά ότι υπάρχει η δυνατότητα επηρεασμού της πολιτικής ηγεσίας ή των διευθυντών του ΥΠΟΙΟ

5 ΠΡΟΤΑΣΗ 3. Μελέτη και σταδιακή εφαρμογή τεχνικής mystery shopping προς δύο κατευθύνσεις (α) ανάθεση σε ελεγκτές έργου επιβεβαίωσης τήρησης φορολογικής νομοθεσίας (πχ έκδοσης αποδείξεων) όπου οι ίδιοι οι ελεγκτές εμφανίζονται ως πελάτες και (β) ανάθεση σε κάποιους (ελεγκτές ελεγκτών) έργου επιβεβαίωσης ότι οι ελεγκτές δρουν σύμφωνα με τις ληφθείσες οδηγίες. Προφανώς ως μέτρο, για να είναι αποτελεσματικό, πρέπει να συνοδεύεται από σημαντικές κυρώσεις

6 ΠΡΟΤΑΣΗ 4. Γνωστοποίηση στο διαδίκτυο (εύκολα προσβάσιμη στους πολίτες και με δυνατότητα επεξεργασίας) των προστίμων και προσαυξήσεων φόρων που καταλογίζονται στις εταιρείες, καθώς και το είδος ελέγχου που υπέστησαν. Το ζητούμενο είναι καταρχήν να μπορεί ο πολίτης (και ο μέτοχος των εταιρειών στην περίπτωση των εισηγμένων) να αναγνωρίζει και να διαχωρίζει τις συνεπείς επιχειρήσεις, από τις συστηματικά ή σποραδικά παρανομούσες και περαιτέρω αυτό να λειτουργήσει ως μέσο πίεσης συμμόρφωσης των εταιρειών.

7 Αξιολόγηση και στάθμιση από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (εν αγνοία της ταυτότητος του προτείνοντος) προτάσεων του πρώην Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών κ. Αλέκου Παπαδόπουλου (όπως παρουσιάζονται στο βιβλίο του ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΤΕΡΝΑΧ) Ιανουάριος 2010

8 1.Η νομοθεσία να γίνει όσο τo δυνατόν πιο απλή και διαφανής και να μην εισάγει πολύπλοκες διαδικασίες (9,46). 2.Να επιδιωχθεί η συνεχής βελτίωση των υποδομών της πληροφορικής και να αναπτυχθούν συστήματα ανάλυσης κινδύνων σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα άτομα που έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες εισφοροδιαφυγής (8,92) 3.Να συστηματοποιηθεί o έλεγχος του πόθεν έσχες σε όλους τους φορολογούμενους (8,85)

9 4.Να δημιουργηθεί αυτοτελές Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών κατά το γαλλικό πρότυπο, το οποίο θα διενεργεί ουσιαστικούς ελέγχους σκοπιμότητας και αποδοτικότητας των δαπανών του συνόλου του κρατικού τομέα, σε συνεργασία με το Ελεγκτικό Συνέδριο του Κράτους. Επίσης, θα επιδιώκει την πάταξη των παράνομων και νομιμοφανών προσόδων, που παράγονται κυρίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, της κρατικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης και στον εν γένει δημόσιο τομές της οικονομίας (8,77)

10 5.Να καθιερωθεί η δημιουργία ειδικότητας ελεγκτή στις οικονομικές υπηρεσίες, μετά από εκπαίδευση από πιστοποιημένους φορείς και μετά από έλεγχο σε βάθος και της οικονομικής κατάστασης αλλά και της όλης συμπεριφοράς του, ως ατόμου και ως υπαλλήλου (στα πρότυπα της αμερικάνικης υπηρεσίας IRS) (8,38). 6.Να καθιερωθεί η ανάθεση σε πιστοποιημένα ελεγκτικά όργανα όπως, λόγου χάρη, στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, κτλ, του ελέγχου της ορθότητας και του σύννομου της φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ ‘ κατηγορίας. Οι πιστοποιημένοι αυτοί ελεγκτικοί φορείς θα είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι έναντι της φορολογικής αρχής (8,15)

11 7.Να επιβάλλονται αυστηρές ποινικές κυρώσεις και σε περιπτώσεις μεγάλων φορολογικών παραβάσεων οι ποινές να μην μετατρέπονται και η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα (8,08). 8.Να περιοριστεί ο ρόλος των συντεχνιακών ολιγαρχιών στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων, να καταργηθούν τα επιδόματα και να ενσωματωθούν στο μισθό (8,00). 9.Να καθιερωθούν σύγχρονες διαδικασίες ελέγχου όπως για παράδειγμα, όλες οι συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών να διενεργούνται υποχρεωτικά μέσω των τραπεζών, οι οποίες θα διαβιβάζουν στις αρμόδιες εφορίες όλες τις συναλλαγές με on line σύνδεση (7,85)

12 10.Η αξιολόγηση της αποδοτικότητας των δημόσιων δαπανών να ανατεθεί, κατά τα πρότυπα της Αγγλίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, σε ανεξάρτητη μονάδα, τεχνοκρατικού επιπέδου, η οποία θα προτείνει στην κυβέρνηση και στη Βουλή, τον επανασχεδιασμό των δημόσιων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών με βάση την ανάλυση του κόστους και του έργου που παράγουν. Επίσης, θα προτείνει μέτρα μείωσης του διοικητικού βάρους, δηλαδή του γραφειοκρατικού κόστους στην οικονομία, τις ταλαιπωρίες του πολίτη και της διαφθοράς (7,85). (ακολουθούν άλλες τόσες προτάσεις του συγγραφέα)


Κατέβασμα ppt "Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (του ΠΜΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ» του Παντείου πανεπιστημίου) ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣ, MBA, PHD,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google