Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ &

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ &"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ν. 4030/2011 ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ & ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ & ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΕΥΕΔ/ΕΥΔΕΝ του ΥΠΕΚΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΡΚΩΝΑΣ, ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΝΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

2 Ν.4030/2011 : Ανάγκη θεσμοθέτησης ενός νέου πλαισίου ελέγχου κατασκευών Η θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου προέκυψε ως ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΓΚΗ για την αντικατάσταση ενός πλαισίου το οποίο κρινόμενο εκ του αποτελέσματος τουλάχιστον ως προς τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης αποδείχθηκε αναποτελεσματικό.

3 Ν.4030/2011 : Ανάγκη θεσμοθέτησης ενός νέου πλαισίου ελέγχου κατασκευών Τήρηση της νομιμότητας & καταπολέμηση της διαφθοράς Τήρηση της νομιμότητας & καταπολέμηση της διαφθοράς Ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος Ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος Πλήρης και Διαφανής καταμερισμός των ευθυνών όλων των εμπλεκόμενων μερών Πλήρης και Διαφανής καταμερισμός των ευθυνών όλων των εμπλεκόμενων μερών

4 Ν.4030/2011 : Στόχοι του νέου πλαισίου ελέγχου κατασκευών Αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών του συστήματος, στην καταπολέμηση της διαφθοράς & των φαινόμενων συναλλαγής Αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών του συστήματος, στην καταπολέμηση της διαφθοράς & των φαινόμενων συναλλαγής Αποτελεσματικό έλεγχο του φαινόμενου της αυθαίρετης δόμησης για την προστασία του περιβάλλοντος Αποτελεσματικό έλεγχο του φαινόμενου της αυθαίρετης δόμησης για την προστασία του περιβάλλοντος Καταπολέμηση της ατιμωρησίας των εμπλεκόμενων Καταπολέμηση της ατιμωρησίας των εμπλεκόμενων

5 Ν.4030/2011 :Νέο πλαίσιο ελέγχου κατασκευών – Νέοι Θεσμοί Θεσπίζεται διαδικασία ελέγχου της ορθής εκτέλεσης των οικοδομικών εργασιών, στο πλαίσιο κατασταλτικής δράσης του κράτους Θεσπίζεται διαδικασία ελέγχου της ορθής εκτέλεσης των οικοδομικών εργασιών, στο πλαίσιο κατασταλτικής δράσης του κράτους Την αρμοδιότητα ελέγχου ασκούν οι Ελεγκτές Δόμησης. Την αρμοδιότητα ελέγχου ασκούν οι Ελεγκτές Δόμησης. Με το θεσμό των Ελεγκτών Δόμησης για πρώτη φορά εισάγεται πλαίσιο διενέργειας Προληπτικού ελέγχου της κατασκευής. Με το θεσμό των Ελεγκτών Δόμησης για πρώτη φορά εισάγεται πλαίσιο διενέργειας Προληπτικού ελέγχου της κατασκευής.

6 Ν.4030/2011 :Νέο πλαίσιο ελέγχου κατασκευών – Νέοι Θεσμοί Θεσπίζεται αυστηρό θεσμικό πλαίσιο κρατικού ελέγχου και εποπτείας στην άσκηση των καθηκόντων των Ελεγκτών Δόμησης με στόχο να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του νέου θεσμού Θεσπίζεται αυστηρό θεσμικό πλαίσιο κρατικού ελέγχου και εποπτείας στην άσκηση των καθηκόντων των Ελεγκτών Δόμησης με στόχο να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του νέου θεσμού Η αρμοδιότητα ασκείται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ). Η αρμοδιότητα ασκείται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ).

7 Ν.4030/2011 :Ενέργειες της διοίκησης για την εφαρμογή του νέου πλαισίου ελέγχου Υπογραφή Υ.Α. κατ’ εξουσιοδότηση του άρθ. 7 §5 του Ν.4030/2011. Υπογραφή Υ.Α. κατ’ εξουσιοδότηση του άρθ. 7 §5 του Ν.4030/2011. Κ.Υ.Α. οικ.9875/12 (ΦΕΚ 465/Β/2012) Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης Υπογραφή Κ.Υ.Α κατ’ εξουσιοδότηση των αρθ. 12 §2 και αρθ. 19 περ. γ & δ του Ν.4030/2011. Υπογραφή Κ.Υ.Α κατ’ εξουσιοδότηση των αρθ. 12 §2 και αρθ. 19 περ. γ & δ του Ν.4030/2011. Κ.Υ.Α. 7492/12 (ΦΕΚ 252/Β/2012) Καθορισμός κατηγοριών ελεγκτών δόμησης, εξεταστέας ύλης, φορέα και διαδικασίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Ελεγκτή Δόμησης

8 Ν.4030/2011 :Ενέργειες της διοίκησης για την εφαρμογή του νέου πλαισίου ελέγχου Αποστολή εγγράφων οδηγιών προς τις Υ.ΔΟΜ. για την ορθή εφαρμογή του νέου πλαισίου. Αποστολή εγγράφων οδηγιών προς τις Υ.ΔΟΜ. για την ορθή εφαρμογή του νέου πλαισίου. Δημιουργία βάσης δεδομένων Υ.ΔΟΜ. όλης της χώρας (σε διαρκή ενημέρωση) Δημιουργία βάσης δεδομένων Υ.ΔΟΜ. όλης της χώρας (σε διαρκή ενημέρωση) Χορήγηση αδειών ελεγκτών δόμησης μετά από εξεταστική διαδικασία σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ε. Χορήγηση αδειών ελεγκτών δόμησης μετά από εξεταστική διαδικασία σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ε. Δημιουργία βάσης δεδομένων Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης (σε διαρκή ενημέρωση) Δημιουργία βάσης δεδομένων Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης (σε διαρκή ενημέρωση)

9 Ν.4030/2011 :Ενέργειες της διοίκησης για την εφαρμογή του νέου πλαισίου ελέγχου Σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ε. δημιουργία ειδικού λογισμικού για την ηλεκτρονική κλήρωση των ελεγκτών δόμησης. Σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ε. δημιουργία ειδικού λογισμικού για την ηλεκτρονική κλήρωση των ελεγκτών δόμησης. Δημιουργήθηκε στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΕ.Κ.Α. ειδικό πεδίο με σκοπό την ανάρτηση χρήσιμων πληροφοριών & οδηγιών προς τους Ελεγκτές Δόμησης. Δημιουργήθηκε στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΕ.Κ.Α. ειδικό πεδίο με σκοπό την ανάρτηση χρήσιμων πληροφοριών & οδηγιών προς τους Ελεγκτές Δόμησης.

10 Ν.4030/2011 :Ενέργειες της διοίκησης σε εκκρεμότητα Υπογραφή Κ.Υ.Α. κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθ. 19 περ. β του Ν.4030/2011 Υπογραφή Κ.Υ.Α. κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθ. 19 περ. β του Ν.4030/2011 Αφορά στην ένταξη στη διαδικασία ελέγχου έργων και εργασιών δόμησης του άρθ. 7 (από ελεγκτή δόμησης) και των περιπτώσεων των επώνυμων καταγγελιών. Υπογραφή Υ.Α. κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθ. 17 του Ν.4030/2011 Υπογραφή Υ.Α. κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθ. 17 του Ν.4030/2011 Αφορά στη συγκρότηση εποπτικού συμβουλίου με κύρια αρμοδιότητα την εξέταση των παραβάσεων των ελεγκτών δόμησης και την επιβολή κυρώσεων.

11 Ν.4030/2011 :Ενέργειες της διοίκησης σε εκκρεμότητα Υπογραφή Κ.Υ.Α. κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθ. 19 περ. στ του Ν.4030/2011 Υπογραφή Κ.Υ.Α. κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθ. 19 περ. στ του Ν.4030/2011 Αφορά σε θέματα λειτουργίας του εποπτικού συμβουλίου. Υπογραφή Υ.Α. κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθ. 7 §10 του Ν.4030/2011 Υπογραφή Υ.Α. κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθ. 7 §10 του Ν.4030/2011 Αφορά στον καθορισμό των παραβάσεων που χαρακτηρίζονται μικρές κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου της παρ.10 του Άρθρου 7 του Ν.4030/11 (σχετικά με την επιβολή κυρώσεων στον επιβλέποντα μηχανικό).

12 Ν.4030/2011 :Ενέργειες της διοίκησης σε εκκρεμότητα Κατάρτιση του προβλεπόμενου, δημόσιας πρόσβασης, Μητρώου Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών. Κατάρτιση του προβλεπόμενου, δημόσιας πρόσβασης, Μητρώου Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών. Χορήγηση βεβαιώσεων στους Ελεγκτές Δόμησης Χορήγηση βεβαιώσεων στους Ελεγκτές Δόμησης Ολοκλήρωση στελέχωσης της Ε.Υ.Ε.Δ. Ολοκλήρωση στελέχωσης της Ε.Υ.Ε.Δ.  Υπογραφή Απόφασης Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας, μετά από εισήγηση του Γενικού Επιθεωρητή της ΕΥΕΔΕΝ, κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθ. 7 §10 του Ν.4030/2011, που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία της ΕΥΕΔΕΝ και σε κάθε σχετικό θέμα.

13 Ν.4030/2011 : Κυριότερα Προβλήματα Ν.4030/2011 : Κυριότερα Προβλήματα Η καθυστέρηση της συγκρότησης του Εποπτικού Συμβουλίου συνεπάγεται την - έστω προσωρινή - αδυναμία επιβολής κυρώσεων κατά το άρθ. 18 και το άρθ. 9 περ. β και γ. Η καθυστέρηση της συγκρότησης του Εποπτικού Συμβουλίου συνεπάγεται την - έστω προσωρινή - αδυναμία επιβολής κυρώσεων κατά το άρθ. 18 και το άρθ. 9 περ. β και γ. Επί του παρόντος και λόγω έλλειψης προσωπικού της Ε.Υ.Ε.Δ. δε διενεργούνται αυτεπάγγελτοι έλεγχοι με συνέπεια την αδυναμία άσκησης κρατικού ελέγχου και εποπτείας στο έργο των Ελεγκτών Δόμησης. Επί του παρόντος και λόγω έλλειψης προσωπικού της Ε.Υ.Ε.Δ. δε διενεργούνται αυτεπάγγελτοι έλεγχοι με συνέπεια την αδυναμία άσκησης κρατικού ελέγχου και εποπτείας στο έργο των Ελεγκτών Δόμησης.

14 Ν.4030/2011 : Κυριότερα Προβλήματα Ν.4030/2011 : Κυριότερα Προβλήματα Οι εκκρεμότητες στις προβλεπόμενες ενέργειες της διοίκησης, οι οποίες σχετίζονται με θέματα επιβολής κυρώσεων και κρατικής εποπτείας, είναι δυνατό να επιφέρουν σε σύντομο χρόνο τη δημιουργία ενός νέου παθογενούς κατεστημένου και την εν τέλει απαξίωση του νέου φιλόδοξου θεσμικού πλαισίου.

15 Ν.4030/2011 : Κυριότερα Προβλήματα Ν.4030/2011 : Κυριότερα Προβλήματα και περαιτέρω Κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν.3040/2011 αναφέρονται / διαπιστώνονται στην καθημερινή εφαρμογή Κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν.3040/2011 αναφέρονται / διαπιστώνονται στην καθημερινή εφαρμογή θεσμικές ασάφειες π.χ. θέματα αρχικού ελέγχου θεσμικές ασάφειες π.χ. θέματα αρχικού ελέγχου ή δυσλειτουργίες π.χ. στην αποζημίωση στην δυσπρόσιτες περιοχές ή δυσλειτουργίες π.χ. στην αποζημίωση στην δυσπρόσιτες περιοχές που δυσχεραίνουν το έργο των Ελεγκτών Δόμησης

16 Ευχαριστώ Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ &"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google