Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΜΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (του ΠΜΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ» του Παντείου πανεπιστημίου) ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ 16/02/2010

2 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΜΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ
Φορολογική αντιμετώπιση των συναλλαγών ημεδαπών εταιρειών με εξωχώριες (off shore) εταιρείες. Το κύριο πρόβλημα των συναλλαγών με τις εξωχώριες εταιρείες είναι η υπερτιμολόγηση των υπηρεσιών και των από αυτές διακινούμενων αγαθών προς την ημεδαπή εταιρεία προκειμένου να μειωθεί η φορολογητέα ύλη. 16/02/2010

3 Υφιστάμενες διατάξεις
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΜΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υφιστάμενες διατάξεις Προτάσεις 16/02/2010

4 Yφιστάμενες διατάξεις (1):
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΜΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Yφιστάμενες διατάξεις (1): δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, οι αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων που αγοράσθηκαν από εξωχώρια εταιρεία. 16/02/2010

5 Yφιστάμενες διατάξεις (2):
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΜΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Yφιστάμενες διατάξεις (2):  δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα τα δικαιώματα ή οι αποζημιώσεις που καταβάλουν αυτές σε εξωχώρια εταιρεία για τη χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων σχεδίων μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στην αγορά πετρελαιοειδών. 16/02/2010

6 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΜΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (1α) Εφόσον ημεδαπό νομικό πρόσωπο διενεργεί συναλλαγές με εξωχώρια εταιρεία θα πρέπει εφαρμόζοντας τον εμπορικό νόμο να γίνεται ρητή αναφορά / δήλωση από το νομικό πρόσωπο για το εάν η συγκεκριμένη εξωχώρια εταιρεία αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την ημεδαπή εταιρεία και ταυτόχρονα να υποβάλλει στις οικονομικές υπηρεσίες, σε ετήσια βάση, σχετική κατάσταση των συναλλαγών αυτών βεβαιωμένη από ορκωτούς ελεγκτές. 16/02/2010

7 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΜΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (1β) Με βάση την κατάσταση αυτή οι εταιρείες που έχουν συναλλαγή άμεσα ή έμμεσα με εξωχώριες εταιρείες σε ποσοστό άνω του 10% του τζίρου τους να καταβάλλουν ετησίως πρόσθετο φόρο που θα υπολογίζεται στο 10% επί των αγορών που έχουν πραγματοποιήσει από τις εταιρείες αυτές μειωμένες κατά τις δαπάνες πραγματοποίησής τους. 16/02/2010

8 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΜΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (2) Οι διαχειρίστριες των ναυτιλιακών εταιρειών να καταβάλλουν ετησίως φόρο που θα υπολογίζεται στο 10% του βεβαιωμένου πιστωτικού ΦΠΑ. Το ποσό αυτό θα παρακρατείται από τον επιστρεφόμενο ΦΠΑ. 16/02/2010

9 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΜΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (3) Στη διανομή κερδών σε μετόχους που είναι εξωχώριες εταιρείες να προβλέπεται αυξημένος συντελεστής αυτοτελούς φορολόγησης των διανεμηθέντων μερισμάτων. 16/02/2010


Κατέβασμα ppt "Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google