Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣ, MBA, PHD, CIA, CFE ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΠΜΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣ, MBA, PHD, CIA, CFE ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΠΜΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣ, MBA, PHD, CIA, CFE ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΠΜΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Α. ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΟΥ Β. ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΔΟΟΜΟΛΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Δ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΟΤΗΤΑΣ Ε. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Ζ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3 Α. ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΟΥ (1) ΥΠΟΘΕΣΗ: 1 ΜΟΝΑΔΑ Πώληση αγαθού:από εταιρεία Α σε εταιρεία Β έναντι 8 € από εταιρεία Β σε εταιρεία Γ έναντι 10 € από εταιρεία Γ σε εταιρεία Δ έναντι15€. Έστω ότι οι εταιρείες Β και Γ είναι εταιρείες του ιδίου ομίλου Κύκλος εργασιών του ομίλου = ?? = 10+ 15 ?? Κέρδη του ομίλου = ?? = (10-8) + (15-10) = 2 + 5 = 7 ?? Β Α Γ Δ

4 Α. ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΟΥ (2) ΥΠΟΘΕΣΗ: 2 ΜΟΝΑΔΕΣ Πώληση αγαθού:από εταιρεία Α σε εταιρεία Β έναντι 2 * 8 = 16 € από εταιρεία Β σε εταιρεία Γ έναντι 2 *10 = 20€ από εταιρεία Γ σε εταιρεία Δ 2 * 15 = 30€. Έστω ότι οι εταιρείες Β και Γ είναι εταιρείες του ιδίου ομίλου Κύκλος εργασιών του ομίλου = ?? = 20+ 30 = 50 ?? Κέρδη του ομίλου = ?? = (20-16) + (30-20) = 4 + 10 = 14 ?? Β Α Γ Δ

5 Β. ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ Πώληση αγαθού:από εταιρεία Α σε εταιρεία Β έναντι 2 * 8 = 16 € από εταιρεία Β σε εταιρεία Γ έναντι 2 *10 = 20€ από εταιρεία Γ σε εταιρεία Δ 1 * 15 = 15€. Έστω ότι οι εταιρείες Β και Γ είναι εταιρείες του ιδίου ομίλου Κύκλος εργασιών του ομίλου = ?? = 20+ 15 = 35 ?? Κέρδη του ομίλου = ?? = (10-8) + (15-10) = 2 + 5 = 7 ?? Β Α Γ Δ

6 Γ. ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΩΣ ‘ΠΑΓΙΟ’ Πώληση αγαθού:από εταιρεία Β σε εταιρεία Γ έναντι 100 € Αποσβέσεις εταιρείας Γ (συντελεστής ??) Έστω ότι οι εταιρείες Β και Γ είναι εταιρείες του ιδίου ομίλου Πόσο διαφορετική θα ήταν η εικόνα, αν οι θυγατρικές εταιρείες ήταν υποκαταστήματα της ίδιας εταιρείας?? ΒΓ

7 Δ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΟΤΗΤΑΣ Δ1. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 1. ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ 2. ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Δ2. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΖΗΜΙΑ (Ή ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ) Δ3. ΟΜΙΛΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (& ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΟΜΙΛΟΙ)

8 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΟΤΗΤΑΣ Δ4. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Δ5. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ Δ6. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΜΕΝΗΣ ‘ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ’ (ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ)

9 Ε. ΣΦΑΛΜΑΤΑ... ΑΚΟΥΣΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΕΚΟΥΣΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ Ε.... - ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΥΝΔΕΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

10 ΣΤ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (CONTROLS) 2. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (INTERNAL AUDIT) 3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ‘ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ’ ΕΛΕΓΧΟΥ (EXTERNAL AUDIT)

11 Ζ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...no comments… Απλά.. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Γραπτές (jfilos@hdigf.gr)jfilos@hdigf.gr μέχρι 20/4/2010 Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε/ σχολιάσουμε (ως ΠΜΣ ή/και με τη βοήθεια των λοιπών εισηγητών)

12 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ Γ. ΦΙΛΟΣ Γ. Εκδόσεις Πάμισος 2003 ΦΙΛΟΣ Γ. – ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α. Εκδόσεις.. (Στη βιβλιογραφία αναφέρονται όλες – πιθανόν – οι εκδόσεις στην Ελληνική)


Κατέβασμα ppt "ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣ, MBA, PHD, CIA, CFE ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΠΜΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google