Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οδηγία για τις Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά και Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης - ΙΜΙ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οδηγία για τις Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά και Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης - ΙΜΙ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οδηγία για τις Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά και Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης - ΙΜΙ

2 Τι είναι το Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά  Το Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) έχει αναπτυχθεί με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των διοικήσεων των κρατών μελών.  Το IMI είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών έτσι ώστε τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να συνεργάζονται σε καθημερινή βάση για την εφαρμογή της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς. Το IMI έχει σχεδιαστεί με σκοπό την εξάλειψη σημαντικών πρακτικών φραγμών όπως οι διαφορές στη διοικητική και εργασιακή νοοτροπία, οι διαφορετικές γλώσσες και η έλλειψη σαφώς προσδιορισμένων εταίρων στα άλλα κράτη μέλη.

3 Στόχος του συστήματος  Στόχος είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και η αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας στην καθημερινή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

4 Νομικό πλαίσιο  Το Μάρτιο του 2006 τα κράτη μέλη ενέκριναν πρόταση για την ανάπτυξη του IMI. Με το έργο αυτό θα επιτευχθούν σημαντικοί στόχοι, που συνδέονται με την ανανεωμένη στρατηγική της Λισσαβώνας, το πρόγραμμα για τη βελτίωση της νομοθεσίας και το σχέδιο δράσης i2000 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.  Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στα κράτη μέλη τα σύγχρονα εργαλεία που χρειάζονται στην καθημερινή συνεργασία τους, για να στηρίξει την εφαρμογή του συνόλου της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά, γενικά, και την αναθεωρημένη οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (2005/36/ΕΚ) και την οδηγία για τις υπηρεσίες (2006/123/ΕΚ), ειδικότερα.

5 Βασικές αρχές  Το IMI βασίζεται στις δύο ακόλουθες βασικές αρχές:  δεν επιβάλλει πρόσθετες υποχρεώσεις στα κράτη μέλη πέραν εκείνων που περιλαμβάνονται ήδη στη νομοθεσία για την εσωτερική αγορά  είναι ένα σύστημα σχεδιασμένο να στηρίξει διάφορα τμήματα της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά και έτσι να αποφευχθεί η εξάπλωση διαφορετικών πληροφορικών συστημάτων.

6 Λειτουργίες του συστήματος  Θα λειτουργεί σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες και θα παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των διοικήσεων σε όλη την Ε.Ε.  Θα προσφέρει στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ένα απλό μέσο για να απευθύνουν αιτήματα στις αρχές άλλων κρατών μελών μέσω διαρθρωμένης δέσμης ερωτημάτων σχετικά με εξειδικευμένους τομείς της Κοινοτικής Νομοθεσίας. Τα ερωτήματα θα έχουν μεταφραστεί εκ των προτέρων σε όλες τις επίσημες γλώσσες.

7 Περιορισμοί προστασίας δεδομένων  Θα τηρηθούν οι περιορισμοί που σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία τους όπως έχουν ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες.


Κατέβασμα ppt "Οδηγία για τις Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά και Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης - ΙΜΙ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google