Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

2 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Πάντειο Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1927.
Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών λειτουργεί από το 1983. Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ιδρύθηκε το 1997. Σημαντικός σταθμός ήταν η ίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, το 1994, το οποίο και λειτουργεί επιτυχώς έκτοτε. Στόχος του προγράμματος είναι η μελέτη και η κατανόηση των διεθνών σχέσεων, καθώς και της λειτουργίας των διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών.

3 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2001-2010
*Παρατίθενται μόνο οι βάσεις εισαγωγής των τμημάτων ΔΕΣ με προϋπόθεση εισαγωγής την ξένη γλώσσα

4 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα χωρίζεται σε τρεις τομείς γνωστικών αντικειμένων: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

5 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ (Ι)
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ (Ι) 1. Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών Διεθνές Δίκαιο Διεθνείς Οργανισμοί Διπλωματική Ιστορία Θεσμοί, Δίκαιο και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Διεθνής Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Διεθνής Προστασία Περιβάλλοντος

6 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ (ΙΙ)
2. Τομέας Διεθνών Σχέσεων Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων Στρατηγικές Σπουδές Επίλυση Συγκρούσεων Μελέτη Χωρών και Περιοχών με έμφαση στα Βαλκάνια και Τουρκία, Μ. Ανατολή, Ευρώπη και ΗΠΑ  Ελληνική Εξωτερική και Αμυντική Πολιτική

7 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ (ΙΙΙ)
3. Τομέας Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας και Πολιτισμικών Σχέσεων Πολιτική Οικονομία Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική  Διεθνές Εμπόριο  Διεθνείς Νομισματικές και Χρηματιστικές Σχέσεις Οικονομική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Ευρωπαϊκή Νομισματική Ενοποίηση

8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ι) Κάθε εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει 6 μαθήματα (48 μαθήματα για τη λήψη πτυχίου). Τα μαθήματα του αναθεωρημένου Προγράμματος κατατάσσονται σε υποχρεωτικά(ΥΠ) και επιλογής (ΕΠ). Για τα δύο πρώτα εξάμηνα τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι 6. Για τα τέσσερα επόμενα εξάμηνα τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι 4 και από ένα κατάλογο 7 μαθημάτων επιλογής , επιλέγονται τα 2.

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΙΙ)
Για το Ζ’ και το Η’ Εξάμηνο υπάρχει δυνατότητα επιλογής 2 δεσμών (πρωτεύουσας και δευτερεύουσας) από τις 4 υπάρχουσες: Διεθνές Δίκαιο και Θεσμοί Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση Διεθνείς Σχέσεις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις. Προκειμένου να είναι εφικτή η επιλογή των δύο δεσμών, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν περάσει κάποια προαπαιτούμενα μαθήματα (2 για κάθε δέσμη).

10 ΑΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ (I) Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, στο Η’ Εξάμηνο.
Δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης, σε επιλεγμένους φορείς (Διεθνείς Οργανισμούς, Υπουργεία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ερευνητικά Κέντρα του Πανεπιστημίου). Στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS πραγματοποιείται ανταλλαγή φοιτητών στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, με τα οποία συνεργάζεται το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν προπτυχιακοί αλλά και μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος.

11 ΑΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ (II)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ

12 ΑΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ (ΙII)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ: ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ»

13 ΑΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ (ΙV)
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ SUMMER COURSES ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

14 Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, σε μία από τις παρακάτω ειδικεύσεις: Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές Διεθνές Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική (Πρόγραμμα Jean Monnet) Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη (Πρόγραμμα Jean Monnet) Διεθνής Πολιτική Οικονομία

15 ΕΡΕΥΝΑ Στα πλαίσια του Τμήματος ΔΕΣ υπάρχει εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα μέσω της λειτουργίας των ακόλουθων ερευνητικών κέντρων: Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (ΕΚεΠΕΚ)- Μεσογειακό Πρόγραμμα Διεθνούς Περιβαλλοντικού Δικαίου και Διαπραγμάτευσης (MEPIELAN)- Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικού Δικαίου (ΕΚεΚΔΑΑΔ)- Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ)- Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ)- Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (ECEFIL)-

16 επαγγελματικες προοπτικες
Υπουργείο Εξωτερικών Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΗΕ Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ΜΜΕ Ερευνητικοί Φορείς Ιδιωτικός Τομέας

17 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Με εισαγωγικές εξετάσεις. Κατεύθυνση: Θεωρητική Για την εισαγωγή στο τμήμα απαιτείται και η εξέταση σε μία ξένη γλώσσα. Για τη λήψη του πτυχίου τους, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση μιας δεύτερης από τις ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο τμήμα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά).

18 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

19 Για περισσότερες πληροφορίες: Οδηγός Σπουδών:
Οδηγός Σπουδών: pdf


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google