Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

24/01/2012 Studying at the School of English Οι σπουδές στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "24/01/2012 Studying at the School of English Οι σπουδές στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 24/01/2012 Studying at the School of English Οι σπουδές στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

2 24/01/2012 Πρόγραμμα Σπουδών  Τομείς  Γνωστικά αντικείμενα  Διάρκεια Σπουδών

3 24/01/2012 Τομείς  Αγγλικής Λογοτεχνίας  Αμερικανικής Λογοτεχνίας  Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας  Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών Για περισσότερες πληροφορίες... Μπορείτε να επισκεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο www.enl.auth.g r www.enl.auth.g r

4 24/01/2012 Γνωστικά Αντικείμενα  Αγγλική Γλώσσα  Θεωρητική Γλωσσολογία  Εφαρμοσμένη & Διακλαδική Γλωσσολογία  Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός  Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός  Μετάφραση και Διαπολιτισμικές Σπουδές Για περισσότερες πληροφορίες... Συμβουλευτείτε τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος ο οποίος βρίσκεται στον διαδικτυακό τόπο www.enl.auth.gr αφού κάνετε ‘κλικ’ στο σύνδεσμο ‘Undergraduate Studies’ www.enl.auth.gr

5 24/01/2012 Διάρκεια Σπουδών  Πτυχίο (ΒΑ Honours degree) - Σπουδές 8 εξαμήνων (με δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας)  Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MA) - Σπουδές 4 εξαμήνων (που συμπεριλαμβάνουν την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας)  Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) - Εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας που οδηγεί σε συγγραφή διδακτορικής διατριβής (6-12 εξάμηνα)

6 24/01/2012 Υποδομές/Εργαστήρια  Βιβλιοθήκη  Κέντρο Πολυμέσων  Εργαστήριο Γλωσσικής Ανάπτυξης  Εργαστήριο Φωνητικής  Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης  Νησίδα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  Κέντρο Βιντεοπροβολών  Εργαστήριο Υπολογιστών

7 24/01/2012 Ευρωπαϊκά και Διεθνή Προγράμματα  LLP-Erasmus/Socrates  Erasmus/Mundus  Lingua  Tempus  Διμερείς συμφωνίες με ανώτατα ιδρύματα εντός και εκτός Ευρώπης  Πολύ υψηλά ποσοστά «κινητικότητας» φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) και διδακτικού προσωπικού

8 24/01/2012 Προοπτικές Επαγγελματικής Εξέλιξης των Πτυχιούχων του Τμήματος

9 24/01/2012 Τομείς Απασχόλησης  Δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση: διδασκαλία της αγγλικής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης  Διερμηνεία και μετάφραση (σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς)  Εκδοτικές ή άλλες συναφείς επιχειρήσεις  Ερευνητική ή επαγγελματική ενασχόληση με τους επιμέρους επιστημονικούς κλάδους (λ.χ. διδακτική, λεξικογραφία, θεατρολογία, κλπ.)

10 24/01/2012 Τομείς Απασχόλησης  Συνδρομή (με τη διασφάλιση της απαραίτητης επικοινωνίας) στους διάφορους τομείς της οικονομίας, σε επιχειρήσεις, τουρισμό, διάφορες άλλες υπηρεσίες της κοινωνίας (πολιτισμό, ενημέρωση, επικοινωνία)  Στελέχωση επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό  Διεκδίκηση διοικητικών θέσεων σε επιχειρήσεις και δραστηριότητες που συναλλάσσονται με το εξωτερικό

11 24/01/2012 Προοπτικές Συνέχισης Ακαδημαϊκής Κατάρτισης και Εξειδίκευσης

12 24/01/2012 Mετά την απόκτηση του Πτυχίου οι απόφοιτοι του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας μπορούν να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε άλλα Τμήματα του Α.Π.Θ. ή σε άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

13 24/01/2012 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος λειτουργεί σε δύο κύκλους:  Ο α΄ κύκλος σπουδών διαρκεί 4 εξάμηνα και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.=Μ.Α.)  Ο β΄ κύκλος οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.=Ph.D.) και διαρκεί 6-12 εξάμηνα

14 24/01/2012 Προσφέρονται τα εξής 4 Μ.Δ.Ε.  Μ.Δ.Ε. στη Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία  Μ.Δ.Ε. στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας  Μ.Δ.Ε. στην Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμό  Μ.Δ.Ε. στην Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμό

15 24/01/2012 Για την απόκτηση κάποιου από τα 4 Μ.Δ.Ε. Οι σπουδές διαρκούν τέσσερα εξάμηνα Τα τρία πρώτα εξάμηνα προσφέρονται συνολικά 9 σεμιναριακά μαθήματα με υποχρεωτική παρακολούθηση (3 αντικείμενα ανά εξάμηνο) H μεταπτυχιακή διατριβή εκπονείται κατά το τελευταίο (4o) εξάμηνο

16 24/01/2012 Για την απόκτηση Δ.Δ. Είναι δυνατή η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στους εξής τομείς:  Θεωρητική Γλωσσολογία  Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία  Διακλαδική Γλωσσολογία  Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμό  Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμό  Μετάφραση και Διαπολιτισμικές Σπουδές

17 24/01/2012 Διδακτορικό Δίπλωμα  Ο χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερος από έξι (6) και μεγαλύτερος από δώδεκα (12) εξάμηνα  Ο τίτλος σπουδών που χορηγείται είναι αντίστοιχος με τους τίτλους επιπέδου Ph.D. των πανεπιστημίων του εξωτερικού (Ευρώπη και Αμερική)

18 24/01/2012 Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Eκτός από το αυτοτελές Π.Μ.Σ. του Τμήματος, το Τμήμα έχει συμμετάσχει σε πολλά Δ.Π.Μ.Σ. – αυτή την εποχή συμμετέχει στα εξής:  Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού (ΕΠΕΑΕΚ)  Διερμηνείας και Μετάφρασης (με χρηματοδότηση από τις Γενικές Διευθύνσεις Διερμηνείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωκοινοβουλίου)

19 24/01/2012 Δ.Π.Μ.Σ.  Και στα δύο Δ.Π.Μ.Σ. συμμετέχουν το Τμήμα Φιλολογίας, το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.  Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας είναι το «επισπεύδον» Τμήμα και των δύο Δ.Π.Μ.Σ.  Οι απόφοιτοι των Δ.Π.Μ.Σ. έχουν αυξημένα προσόντα στις αντίστοιχες ειδικεύσεις

20 24/01/2012 Thank you for your attention **** Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "24/01/2012 Studying at the School of English Οι σπουδές στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google