Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκδήλωση «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες ΑΠΘ: Πληροφόρηση και Συμβουλευτική» Δημήτριος Τσιπάς, Καθηγητής Πρόεδρος ΔΠΜΣ Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012, 8:30.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκδήλωση «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες ΑΠΘ: Πληροφόρηση και Συμβουλευτική» Δημήτριος Τσιπάς, Καθηγητής Πρόεδρος ΔΠΜΣ Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012, 8:30."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκδήλωση «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες ΑΠΘ: Πληροφόρηση και Συμβουλευτική» Δημήτριος Τσιπάς, Καθηγητής Πρόεδρος ΔΠΜΣ Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012, 8: :00, Αμφιθέατρα ΙΙ και ΙΙΙ Κτίριο ΚΕΔΕΑ

2 Α ΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ ιατμηματικό Π ρόγραμμα Μ εταπτυχιακών Σ πουδών Διεργασίες & Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών πληροφορίες: dtpy.web.auth.gr Τηλ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε Για απόφοιτους ή τελειόφοιτους πολυτεχνικών και θετικών σχολών Διάρκεια 3 εξάμηνα Έναρξη Οκτώβριος 2012 Συμμετέχουν τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχ., Μηχανολόγων Μηχ., Χημικών Μηχ., Γενικό της Πολυτεχνικής και Χημείας της Σ.Θ.Ε Αιτήσεις έως 25/5/2012

3 Σύντομο ιστορικό: 1 ος κύκλος σπουδών ( ): Εισήχθησαν 26 φοιτητές, αποφοίτησαν 22 2 ος κύκλος σπουδών ( ): Εισήχθησαν 23 φοιτητές, αποφοίτησαν 17 3 ος κύκλος σπουδών ( ): Εισήχθησαν 29 φοιτητές, αποφοίτησαν 21 4 ος κύκλος σπουδών ( ): Εισήχθησαν 27 φοιτητές, αποφοίτησαν 25 5 ος κύκλος σπουδών ( ): Εισήχθησαν 26 φοιτητές, αποφοίτησαν 24 6 ος κύκλος σπουδών ( ): Εισήχθησαν 20 φοιτητές, αποφοίτησαν 17 7 ος κύκλος σπουδών ( ): Εισήχθησαν 20 φοιτητές, αποφοίτησαν.. 8 ος κύκλος σπουδών ( ): Αιτήσεις έως 25/5/2012 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: Διεργασίες & Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών

4 Στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα συμμετέχουν τα ακόλουθα τμήματα του ΑΠΘ: Από την Πολυτεχνική Σχολή: - Τμήμα Χημικών Μηχανικών (http://cheng.auth.gr) - Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (http://www.meng.auth.gr) - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (http://www.ee.auth.gr) - Γενικό Τμήμα (http://www.auth.gr/gen/) Από τη Σχολή Θετικών Επιστημών: - Τμήμα Χημείας (http://www.chem.auth.gr)http://cheng.auth.grhttp://www.meng.auth.grhttp://www.ee.auth.grhttp://www.auth.gr/gen/http://www.chem.auth.gr Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: Διεργασίες & Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών

5 A' Eξάμηνο (Υποχρεωτικά μαθήματα) 4 διδ. Μονάδες / μάθημα B' Eξάμηνο (Μαθήματα επιλογής, 4 min) 4 διδ. Μονάδες / μάθημα Μάθημα Δομή Υλικών Ιδιότητες των Υλικών Μέθοδοι Μελέτης & Χαρακτηρισμού των Υλικών Διεργασίες Παραγωγής Υλικών Ερευνητική Μεθοδολογία (Σεμινάρια) Μάθημα Θερμοδυναμική και Κινητική των Υλικών Πολυμερικά Υλικά Περίθλαση και Δομή Υλικών Ηλεκτρονικά Υλικά - Μαγνητικά Υλικά Μηχανικές Ιδιότητες και Αντοχή Υλικών Μηχανική Επιφανειών Αισθητήρες Κεραμικά και Ύαλοι Αριθμητική Ανάλυση Βιοϋλικά Υπολογιστική Μηχανική και Εφαρμογές Γ' Eξάμηνο: Διπλωματική Εργασία (14 διδ. Μονάδες) Σύνολο: 50 διδ. Μονάδες

6 Α ΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ ιατμηματικό Π ρόγραμμα Μ εταπτυχιακών Σ πουδών Διεργασίες & Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών πληροφορίες: dtpy.web.auth.gr Τηλ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε Για απόφοιτους ή τελειόφοιτους πολυτεχνικών και θετικών σχολών Διάρκεια 3 εξάμηνα Έναρξη Οκτώβριος 2012 Συμμετέχουν τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχ., Μηχανολόγων Μηχ., Χημικών Μηχ., Γενικό της Πολυτεχνικής και Χημείας της Σ.Θ.Ε Αιτήσεις έως 25/5/2012 Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας περιμένουμε… Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας περιμένουμε…


Κατέβασμα ppt "Εκδήλωση «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες ΑΠΘ: Πληροφόρηση και Συμβουλευτική» Δημήτριος Τσιπάς, Καθηγητής Πρόεδρος ΔΠΜΣ Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012, 8:30."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google