Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακές Σπουδές Α’ Επιπέδου α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Γνωστική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακές Σπουδές Α’ Επιπέδου α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Γνωστική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακές Σπουδές Α’ Επιπέδου α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Γνωστική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία β) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία γ) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία δ) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών προβλημάτων Μεταπτυχιακές Σπουδές Β’ Επιπέδου Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) Ψυχολογίας

2 Μεταπτυχιακές Σπουδές Α’ Επιπέδου Εξετάσεις Εισαγωγής -γίνονται κατά το μήνα Οκτώβριο -βαθμολογούνται από 2 μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Χρονική διάρκεια σπουδών -4 διδακτικά εξάμηνα -δυνατότητα παράτασης μέχρι 6 μήνες

3 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αντικείμενο α) η Γνωστική Ψυχολογία και β) η Νευροψυχολογία Αποσκοπεί : στην εμβάθυνση και εξειδίκευση σε γνώσεις και δεξιότητες που είναι αναγκαίες για τη μελέτη των νοητικών διεργασιών και του βιολογικού τους υποστρώματος σε εργαστηριακό και εφαρμοσμένο επίπεδο στην επιστημονική έρευνα των σχετικών φαινομένων στην απόκτηση εμπειρίας στη γνωστική και νευροψυχολογική αξιολόγηση και παρέμβαση σε ομαλούς και σε παθολογικούς πληθυσμούς, όπως άτομα με βλάβες σε εγκεφαλικές λειτουργίες, γνωστική έκπτωση, γνωστικές διαταραχές, κ. ά.

4 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Κατηγορίες Πτυχιούχων Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ψυχολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής της κατεύθυνσης Ψυχολογίας των Τμημάτων ΦΠΨ της χώρας Τμημάτων όμοιας με τα παραπάνω επιστημονικής κατεύθυνσης, που θα λειτουργήσουν στο μέλλον σε Ελληνικά Πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ Ο αριθμός εισακτέων ετησίως ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε οκτώ (8)

5 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Διαδικασίες Εισαγωγής α) Θα πρέπει ο υποψήφιος να έχει επιτύχει σε γραπτές εξετάσεις σε 3 μαθήματα 1.Γνωστικές λειτουργίες (20%) 2. Βιολογικές βάσεις της συμπεριφοράς (20%) 3. Μεθοδολογία-Στατιστική στις επιστήμες της συμπεριφοράς (20%) β) 15% από το Μ.Ο. του βαθμού πτυχίου και Μ.Ο. των βαθμών στα μαθήματα κατεύθυνσης Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας γ) 5% για την επίδοση σε διπλωματική εργασία και τυχόν ερευνητική και συναφή εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα δ) 20% από τη συνέντευξη που διεξάγεται από 2 τουλάχιστον μέλη ΔΕΠ του Τομέα μετά από πρόταση του Τομέα Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας κι απόφαση της ΓΣΕΣ *Γνώση μιας από τις παρακάτω ξένες γλώσσες Aγγλική (Lower), Γαλλική (Delf I-II-III-V), Γερμανική (Grundstufe), Iταλική (Diploma ή Celi III)

6 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραμμα Σπουδών 11 μαθήματα κάθε εξαμηνιαίο μάθημα είναι διάρκειας 12 εβδομάδων υποχρεωτική παρακολούθηση Πρακτική άσκηση διάρκειας 800 ωρών συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες παρακολούθηση περιπτώσεων σε διάφορες δομές Ερευνητική διπλωματική εργασία αξιολόγηση από τριμελή εξεταστική επιτροπή

7 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αντικείμενο α) η Σχολική Ψυχολογία και β) η Εξελικτική Ψυχολογία α) Εξελικτική Ψυχολογία : -εξετάζει το φυσιολογικό πρότυπο ανάπτυξης στα επιμέρους εξελικτικά πεδία σε όλο το φάσμα της ζωής -προτείνει τρόπους αντιμετώπισης των αποκλίσεων της ανάπτυξης που είναι δυνατόν να ανακύψουν. β) Σχολική Ψυχολογία: -εξετάζει τις ψυχολογικές πλευρές της μαθησιακής διαδικασίας -συστήνει τρόπους παροχής ολοκληρωμένων ψυχολογικών υπηρεσιών σε παιδιά, έφηβους και οικογένειες στα σχολεία και σε άλλες δομές εφαρμογών.

8 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Κατηγορίες Πτυχιούχων Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι  Τμημάτων Ψυχολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής της κατεύθυνσης Ψυχολογίας  των Τμημάτων ΦΠΨ της χώρας  Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, καθώς και για πτυχιούχους ΑΤΕΙ ή μελλοντικών Τμημάτων της ημεδαπής, αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τομέα Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας

9 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Διαδικασίες Εισαγωγής α) Θα πρέπει ο υποψήφιος να έχει επιτύχει σε γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις σε 2 μαθήματα 1.Σχολική ψυχολογία (20%) 2.Εξελικτική Ψυχολογία (20%) β) 15% ο βαθμός πτυχίου και 20% ο Μ.Ο. των βαθμών των μαθημάτων τα οποία άπτονται του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. της κατεύθυνσης δ) 5% ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας ε) 20% ατομική συνέντευξη *Γνώση μιας από τις παρακάτω ξένες γλώσσες Αγγλική (Lower), Γαλλική (Delf I-II-III-V), Γερμανική (Grundstufe), Iταλική (Diploma ή Celi III) Ο αριθμός εισακτέων ετησίως ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε οκτώ (8)

10 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραμμα Σπουδών 11 μαθήματα κάθε εξαμηνιαίο μάθημα είναι διάρκειας 12 εβδομάδων υποχρεωτική παρακολούθηση Σεμινάρια εφαρμογών Πρακτική άσκηση διάρκειας 800 ωρών Υπό την εποπτεία Ψυχολόγου Ερευνητική διπλωματική εργασία -αξιολόγηση από τριμελή εξεταστική επιτροπή

11 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αντικείμενο η εμβάθυνση και εξειδίκευση σε ορισμένους επιμέρους επιστημονικούς κλάδους του Τομέα Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας Έχει στόχο να εκπαιδεύσει τις/τους εκπαιδευόμενες/ους να λειτουργήσουν ανεξάρτητα ως κλινικοί ψυχολόγοι είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα Οι φοιτήτριες/τές πρέπει: να μπορούν να δράσουν αυτόνομα ως θεραπεύτριες/τές με μια διευρυμένη οπτική γωνία για την αιτιότητα των προβλημάτων των πελατών τους να έχουν τις βάσεις για την κοινοτική-κλινική ψυχολογία και για τον σχεδιασμό και την οργάνωση ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών να έχουν τις βάσεις για ερευνητική δραστηριότητα, εάν θέλουν να συνεχίσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

12 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Κατηγορίες Πτυχιούχων Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι  των Τμημάτων Ψυχολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής  της κατεύθυνσης Ψυχολογίας των Τμημάτων ΦΠΨ της χώρας  του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης  Τμημάτων όμοιας με τα παραπάνω επιστημονικής κατεύθυνσης, που θα λειτουργήσουν στο μέλλον σε Ελληνικά Πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ

13 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Διαδικασίες εισαγωγής α) Γραπτή εξέταση σε 2 μαθήματα 1.Κοινωνική Ψυχολογία (20%) 2.Κλινική Ψυχολογία (20%) β) 20% από το βαθμό πτυχίου και 20% από το Μ.Ο. των βαθμών κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του στα μαθήματα τα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. της κατεύθυνσης γ) 10% η διπλωματική εργασία δ) 10% η τυχόν ερευνητική και συναφής εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα Γνώση μιας από τις παρακάτω ξένες γλώσσες Aγγλική (Lower), Γαλλική (Delf I-II-III-V), Γερμανική (Grundstufe), Iταλική (Diploma ή Celi III)

14 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραμμα Σπουδών 13 μαθήματα κάθε εξαμηνιαίο μάθημα είναι διάρκειας 12 εβδομάδων υποχρεωτική παρακολούθηση Κλινική άσκηση (2500) ώρες συνολικά (86 εβδομάδες ή 20 μήνες) Ερευνητική διπλωματική εργασία -αξιολόγηση από τριμελή εξεταστική επιτροπή

15 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Αντικείμενο Οι εξαρτήσεις και τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα Αποσκοπεί : α) στην εξειδικευμένη και σε βάθος εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων β) στην εκπαίδευση των μελλοντικών λειτουργών ψυχικής υγείας:  σε νέες ολιστικές προσεγγίσεις των ζητημάτων υγείας  στην προαγωγή της αυτοβοήθειας και κοινωνικής συμμετοχής και κοινωνικής αλλαγής των πολιτών στην αντιμετώπιση των σύγχρονων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και γ) στη σε βάθος επιστημονική έρευνα

16 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Διαδικασίες εισαγωγής α) Γραπτή εξέταση σε 1 βασικό μάθημα του κλάδου (το ορίζει η Γ.Σ. του Τομέα Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας) (80%) β) Βαθμός πτυχίου (10%) γ) η συμμετοχή σε συνέντευξη που διενεργείται από ειδική εξεταστική επιτροπή, (10%) * Γνώση ξένης γλώσσας Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική ή Γερμανική

17 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Πρόγραμμα Σπουδών 10 μαθήματα κάθε εξαμηνιαίο μάθημα είναι διάρκειας 12 εβδομάδων υποχρεωτική παρακολούθηση Κλινική άσκηση (2500) ώρες συνολικά (86 εβδομάδες ή 20 μήνες) Βιωματική Άσκηση Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις Ερευνητική διπλωματική εργασία -αξιολόγηση από τριμελή εξεταστική επιτροπή

18 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Ορίζεται τριμελής συμβουλευτική επιτροπή  είναι αρμόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη του υποψηφίου  απαρτίζεται από τον επιβλέποντα (μέλος ΔEΠ του Τμήματος), και από δύο άλλα μέλη ΔEΠ του Tομέα ή του Τμήματος *το ένα από τα δύο αυτά μέλη μπορεί να προέρχεται και από Τμήμα άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής Ο επιβλέπων  προτείνεται από τον υποψήφιο Διδάκτορα στην αίτησή του

19 Οι υποψήφιοι διδάκτορες συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα και σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τομέα στον οποίο εκπονούν τη διατριβή τους τους ανατίθεται εκπαιδευτικό και βοηθητικό διδακτικό έργο σε μαθήματα του Τομέα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου (με πρόταση του αντίστοιχου Τομέα) Χρονική διάρκεια σπουδών -4 έτη -δυνατότητα παράτασης μέχρι ένα έτος

20 Απονομή τίτλου ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Απαιτείται : επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων (εφόσον έχουν ορισθεί από τη ΓΣ του Τομέα) βεβαίωση συμμετοχής του υποψηφίου στη διδακτική και εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τομέα από το Διευθυντή του Τομέα Έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας H ΓΣΕΣ ορίζει την εξεταστική επιτροπή η οποία απαρτίζεται από επτά (7) μέλη ΔEΠ. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή συμμετέχουν  τρία (3) μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής και άλλα τέσσερα (4) που ανήκουν στην ίδια ή συγγενή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία εκπονεί ο υποψήφιος διδάκτορας τη διατριβή του H Eπταμελής Eξεταστική Eπιτροπή κρίνει το πρωτότυπο του περιεχομένου της διατριβής και την ουσιαστική συμβολή της στην επιστήμη καθώς και την επάρκεια του υποψηφίου στο γνωστικό αντικείμενο της διατριβής

21 Ιστοσελίδα Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ www.psy.auth.gr


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακές Σπουδές Α’ Επιπέδου α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Γνωστική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google