Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Αντώνιος Καραγεώργος Τμήμα Δασοπονίας και ΔΦΠ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Αντώνιος Καραγεώργος Τμήμα Δασοπονίας και ΔΦΠ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Αντώνιος Καραγεώργος Τμήμα Δασοπονίας και ΔΦΠ karageorgos@teilar.gr

2 Περιεχόμενο Ανάγκη Δημιουργίας Διαδικτυακού Τόπου Παράδειγμα Διαδικτυακού Τόπου Ακαδημαϊκού Τμήματος Τμήμα Δασοπονίας – Τι έχει γίνει Διαδικτυακός τόπος του ΤΕΙ Λάρισας Φόρμα συμπλήρωσης ατομικής ιστοσελίδας

3 Δημιουργία Διαδικτυακού Τόπου Νόμος 3549/07, άρθρο 18 Δεδομένη η ύπαρξη διαδικτυακού τόπου στα τριτοβάθμια ιδρύματα (αρ. 4, 5, 15,18) Για κάθε Τμήμα πρέπει να περιλαμβάνει: –Απολογισμό κάθε έτους (αρ. 4) –Απολογισμό έργου απερχόμενων διοικήσεων (αρ. 5) –Κατάλογο συγγραμμάτων (αρ. 15) –Πληροφόρηση για διοικητική οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος (αρ. 18)

4 Πληροφόρηση για λειτουργία των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Τα Α.Ε.Ι. της χώρας οφείλουν να ανταποκρίνονται στην υποχρέωση δημοσιότητας και διαφάνειας παρέχοντας, στο διαδικτυακό τους τόπο ή και με κάθε άλλον πρόσφορο τρόπο, κάθε δυνατή πληροφόρηση σχετικά με τα διοικητικά τους όργανα και τις αποφάσεις τους, τις πηγές και τη διαχείριση των πόρων, την οργάνωση σπουδών, τον αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών ή σπουδαστών, την υλικοτεχνική υποδομή και το σύνολο των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου θα είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά και στα Αγγλικά

5 Πληροφόρηση για λειτουργία των Ακαδημαϊκών Τμημάτων Οι Σχολές ή τα Τμήματα υποχρεούνται να διαθέτουν στο διαδικτυακό τους τόπο πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τα διοικητικά τους όργανα και τις διοικητικές πράξεις που αφορούν τα μέλη τους, την υλικοτεχνική υποδομή, τους οικονομικούς πόρους και τη διαχείρισή τους σε ετήσια βάση, τα προγράμματα σπουδών (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά), το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τον κατάλογο των υπηρετούντων μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. και το ερευνητικό και διδακτικό τους έργο κατά ακαδημαϊκό έτος.

6 Πληροφορίες για Μέλη ΕΠ Κάθε διδάσκων, με ευθύνη του διατηρεί ιστοσελίδα: –Ημέρες και ώρες διδασκαλίας και ακρόασης φοιτητών –Διδασκόμενα Μαθήματα –Περιεχόμενο μαθημάτων –Διανεμόμενα συγγράμματα –Συναφή με το μάθημα πληροφόρηση (π.χ. e- class)

7 Πληροφορίες για Μέλη ΕΠ (II) Βιογραφικό σημείωμα με: –Σπουδές –Επιστημονική εμπειρία –Ερευνητικό έργο –Επιστημονικές δημοσιεύσεις Λοιπές συναφείς δραστηριότητες –Αντικείμενο εργασίας –Διοικητικά καθήκοντα

8 Παράδειγμα διαδικτυακού τόπου Τμήματος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ. Καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του Ν. 3549/07 εκτός από οικονομικά στοιχεία Αναπτύχθηκε από προσωπικό του Τμήματος Μεταβάλλεται δυναμικά και ενημερώνεται τακτικά http://www.civil.auth.gr/

9 Τμ. Δασοπονίας – Τι έχει γίνει Αξιολόγηση παλαιότερου διαδικτυακού τόπου Τμήματος Μελέτη απαιτήσεων και σύνταξη προδιαγραφών με βάση το ν. 3549/07 αλλά και τις γενικότερες ανάγκες του Τμήματος Δασοπονίας Εισήγηση για έγκριση κονδυλίου 16000 ευρώ στο ΤΕΙ Λάρισας που όμως αποφασίζει κεντρική λύση στο θέμα του διαδικτυακού τόπου των Τμημάτων

10 Διαδικτυακός Τόπος ΤΕΙ Λάρισας Κεντρική λύση, όλα τα Τμήματα διαθέτουν ιστοσελίδες στον κεντρικό διαδικτυακό τόπο του ΤΕΙ Λάρισας Καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του Ν. 3549/07 Πλεονεκτήματα: –Κεντρική συντήρηση, χαμηλό κόστος Μειονεκτήματα: –Βασική ποιότητα κατασκευής, περιορισμένη αυτονομία, ευελιξία και εμφάνιση, εξάρτηση από το κεντρικό ΤΕΙ http://www.teilar.gr/

11 Φόρμα συλλογής δεδομένων ιστοσελίδας Περιέχει συγκεντρωμένα τα πεδία που υπάρχουν στο διαδικτυακό τόπο του ΤΕΙ Παραδείγματα συμπλήρωσης πεδίων Επιλογές δομής και εμφάνισης στα σημεία που επιτρέπει ή δεν ορίζει η δομή του κεντρικού διαδικτυακού τόπου του ΤΕΙ Καλύπτει τα στοιχεία σχετικά με μέλη ΕΠ (θα διανεμηθεί φόρμα για δεδομένα εργαστηρίων)

12 Ερωτήσεις ?


Κατέβασμα ppt "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Αντώνιος Καραγεώργος Τμήμα Δασοπονίας και ΔΦΠ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google