Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας
Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας Δρ Ελευθέριος Καταρέλος ΕΕΚ - LGHI

2 Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας
Ενότητες Παρουσίασης Η ασφάλεια κατά τον EUROCONTROL Μεταφορά μεθόδων και πρακτικών Λόγοι αποτυχίας - προϋποθέσεις επιτυχίας Συμπεράσματα και προτάσεις Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας

3 Η ασφάλεια κατά τον EUROCONTROL
Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας

4 Πολιτική και προσέγγιση της ασφάλειας από τον Eurocontrol
ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ EATMP ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ FHA PSSA SSA Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας

5 Διαχείριση Επικινδυνότητας
Κίνδυνος Εντοπισμός Κινδύνων Πιθανότητα Δριμύτητα Επικινδυνότητα Μέτρα μείωσης Επικινδυνότητας Αποδεκτή; Ναί/Όχι ΟΧΙ ΝΑΙ Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας

6 Πολιτική και προσέγγιση της ασφάλειας από τον Eurocontrol
ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ PSSA ΤΕΧΝΙΚΕΣ PSSA ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ PSSA EATMP ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας

7 Μέθοδος μέτρησης Επικινδυνότητας Η Μήτρα Επικινδυνότητας
Μέθοδος μέτρησης Επικινδυνότητας Η Μήτρα Επικινδυνότητας Συνέπεια Ασφάλειας (C) Συχνότητα (F) Χαμηλή Υψηλή F0 F1 F3 F4 F5 F6 F7 Καταστροφική C4 4 5 6 7 8 9 10 Μεγάλη C3 3 Σημαντική C2 2 Μικρή C1 1 Ν Τ Τ Ι Ι Ι Ι Ν Ν Τ Τ Ι Ι Ι Ν Ν Ν Τ Τ Ι Ι Ν Ν Ν Ν Τ Τ Ι Intolerable: Μη ανεκτό επίπεδο Επικινδυνότητας Ι Tolerable: Ανεκτό επίπεδο Επικινδυνότητας Τ Negligible: Αμελητέο επίπεδο Επικινδυνότητας Ν Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας

8 Μεταφορά μεθόδων και πρακτικών
Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας

9 Η σχέση Ασφάλειας και Κόστους
Υψηλό Περιοχή αποδεκτής επικινδυνότητας Κ Ο Σ Τ Χαμηλό Χαμηλή Υψηλή ΑΣΦΑΛΕΙΑ

10 Κύκλος βελτίωσης PDCA. Ο τροχός Deming
Act Διασφάλιση ωφελειών /τυποποίηση διαδικασιών Επανάληψη διαδικασίας για εναπομείναντα προβλήματα Plan Προσδιορισμός προβλήματος Ανάλυση κατάστασης Προσδιορισμός αιτιών/ αποτελεσμάτων Προγραμματισμός ενεργειών βελτίωσης Plan Act Do Do Εφαρμογή προγραμμάτων ενεργειών βελτίωσης Check Επιβεβαίωση αποτελεσμάτων με βάση τα αναμενόμενα οφέλη Check

11 Η οργάνωση των συστατικών του Συστήματος Ασφαλούς Διαχείρισης
Πολιτικές Εντοπισμός κινδύνων Οργάνωση Αναθεώρηση Εκτίμηση επικινδυνότητας Εκτίμηση κόστους- οφέλους Εφαρμογή Μείωση επικινδυνότητας Μετρήσεις Προετοιμασία Emergency

12 Διοίκηση Συστήματος SMS - QMS Μονάδα παραγωγής Εναέριας Κυκλοφορίας
Εντολές αναθεώρησης και ανασχεδιασμού διαδικασιών Πληροφορίες δεικτών, κόστους, παραπόνων & αναφορών Δείκτες Ποιότητας Εξερχόμενων Δείκτες Ποιότητας Εισερχομένων Δείκτες Ποιότητας Διαδικασιών Παραγωγής Προμηθευτές Υλικών - Υπηρεσιών Πελάτες Αποδεκτές ΕΕΚ Μονάδα παραγωγής Εναέριας Κυκλοφορίας ΕΕΚ Προμήθεια Υλικών Υπηρεσιών Πρ1 Παροχή Υπηρεσιών ΕΕΚ Πελ1 Πρ2 Πελ2 Πρ3 Πελ3 Κόστος Ασφάλειας/Ποιότητας

13 Η Formal Safety Assessment - FSA
Εντοπισμός των κινδύνων Αξιολόγηση κόστους – οφέλους Λήψη αποφάσεων Αξιολόγηση των επικινδυνοτήτων Επιλογές ελέγχου των επικινδυνοτήτων Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας

14 Παραστατικό διάγραμμα Συστήματος Ασφάλειας
Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας - SMS ΥΠΑ Πολιτική Ασφάλειας Εξουσία και Ευθύνες ΥΠΑ Αρμόδιο διοικητικό όργανο Ασφάλειας ΥΠΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ Εξουσία και Ευθύνη Αερολιμενάρχη Μη Επι χε ι ρησ ι ακο Περιγραφή λειτουργικού Συστήματος αεροδρομίου Επι χε ι ρησ ι ακο Εντοπισμός των Κινδύνων Ανάλυση και αναφορές μη-συμμορφώσεων και επικίνδυνων περιστατικών Ανάλυση των Επικινδυνοτήτων Αξιολόγηση Επικινδυνοτήτων και των συνεπειών Αποδεκτή Επικινδυνότητα Ναι Όχι Πιστοποίηση, επιβεβαίωση και έλεγχος

15 Αρμόδιο διοικητικό όργανο Ασφάλειας ΥΠΑ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ Εξουσία και Ευθύνη Αερολιμενάρχη Μη Επι χε ι ρησ ι ακο Εντοπισμός των κινδύνων Επι χε ι ρησ ι ακο Αξιολόγηση των επικινδυνοτήτων Ανάλυση και αναφορές μη-συμμορφώσεων και επικίνδυνων περιστατικών Επιλογές ελέγχου των επικινδυνοτήτων Αξιολόγηση κόστους – οφέλους Λήψη αποφάσεων Ναι Όχι

16 Ανασχεδιασμός Σχεδιασμός Ανασχεδιασμός Σχεδιασμός Ανάδραση Σχεδιασμός
Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας - SMS ΥΠΑ Πολιτική Ασφάλειας Εξουσία και Ευθύνες ΥΠΑ Αρμόδιο διοικητικό όργανο Ασφάλειας ΥΠΑ Ανασχεδιασμός Σχεδιασμός Ανασχεδιασμός Σχεδιασμός Ανάδραση Ανάδραση Ανάδραση Σχεδιασμός Ανάδραση Σχεδιασμός Αεροδρόμιο 1 Αεροδρόμιο 2 Αεροδρόμιο 3 Αεροδρόμιο 4 Ανασχεδιασμός 13 Πιστοποίηση, επιβεβαίωση και έλεγχος

17 Ανάγκη για συγκριτική αξιολόγηση
Η συγκριτική αξιολόγηση διακρίνεται σε εσωτερική και εξωτερική Αυτή που δείξαμε είναι η εσωτερική συγκριτική αξιολόγηση Η εξωτερική συγκριτική αξιολόγηση πραγματοποιείται όταν συγκρίνουμε δικές μας επιχειρησιακές μονάδες με μονάδες άλλων οργανισμών επιχειρήσεων Η σύγκριση πραγματοποιείται σε θέματα ασφάλειας, αξιοπιστίας, κόστους κλπ Αναγκαίες προϋποθέσεις για τη σύγκριση είναι: Ύπαρξη μηχανισμού μετρήσεων Ανάπτυξη και χρήση μεθόδου μετρήσεων Χρήση ίδιων μεθόδων μετρήσεων διαχρονικά αλλα και μεταξύ των συγκρινόμενων επιχειρησιακών μονάδων Η γνώση και εφαρμογή των κυκλικών – αναδραστικών συστημάτων διοίκησης Η εφαρμογή των κυκλικών – αναδραστικων συστημάτων και της συγκριτικής αξιολόγησης: επιτρέπει τη ζητούμενη διαρκή βελτίωση (continuous improvement) τη συνεργασία την ανάπτυξη και τη μεταφορά βέλτιστων πρακτικών (best practices) Αυτό που έχει σημασία για τη σωστή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από ένα πρόγραμμα βελτιώσεων είναι η σύγκριση των σχετικών δεικτών ποιότητας με τις αντίστοιχες επιδόσεις είτε συνεργατών είτε ανταγωνιστών. Είναι συνεπώς επικίνδυνο να επαναπαύεται η διοίκηση με βελτιώσεις της ποιότητας μέσα στην ίδια την επιχείρηση, όταν οι ανταγωνιστές της είναι σε θέση να επιτύχουν ακόμη μεγαλύτερες βελτιώσεις από τη μια χρονική περίοδο στην άλλη. Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας

18 Λόγοι αποτυχίας - προϋποθέσεις επιτυχίας
Λόγοι αποτυχίας - προϋποθέσεις επιτυχίας Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας

19 Λόγοι αποτυχίας - προϋποθέσεις επιτυχίας
Παρότι υπάρχουν πολλά επιτυχημένα παραδείγματα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση βελτιώσεων ποιότητας είναι μια δύσκολη διαδικασία, η επιτυχία της οποίας δεν είναι εγγυημένη. Μεταξύ των σημαντικότερων λόγων αποτυχίας όσον αφορά στους εργαζόμενους, περιλαμβάνονται: Η δυσκολία υιοθέτησης μεθόδων και διαδικασιών που δεν καταλαβαίνουν Η αδυναμία υιοθέτησης μεθόδων και διαδικασιών, για τις οποίες δεν γνωρίζουν πως θα καλύψουν τις ανάγκες τους Η αδυναμία υιοθέτησης από εργαζόμενους που δεν γνωρίζουν πως θα καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας

20 Λόγοι αποτυχίας - προϋποθέσεις επιτυχίας
Για τους προηγούμενους λόγους απαιτείται ουσιαστική εκπαίδευση του προσωπικού πριν από την υλοποίηση και εφαρμογή στην πράξη των κανόνων βελτιώσεων ποιότητας. Μεταξύ των προϋποθέσεων για την επιτυχή υλοποίηση βελτιώσεων συμπεριλαμβάνονται: Ενεργητική υποστήριξη από την ανωτάτη διοίκηση Υιοθέτηση βελτιώσεων που συνάδουν με το κοινωνικό σύστημα αξιών και την κουλτούρα της επιχείρησης Ουσιαστική και συνεχής συμμετοχή των εργαζομένων Κατάλληλη οργάνωση έργου Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας

21 Συμπεράσματα και προτάσεις
Η ασφάλεια είναι μια πολύ παλιά υπόθεση, όσο και η ίδια η αεροπορία Σήμερα όμως φαίνεται ότι αναγκαζόμαστε να αναθεωρήσουμε όσα ξέραμε γι’ αυτήν κάτω από το πρίσμα της Διαχείρισης Ασφάλειας, κάτι το οποίο είναι εντελώς νέο Σήμερα αναγκαζόμαστε να εφεύρουμε τρόπους ώστε να βελτιώνουμε τόσο τα επίπεδα ασφάλειας όσο και το συμβαλλόμενο με αυτήν κόστος Αναγνωρίζουμε ότι η ασφάλεια είναι χαρακτηριστικό της ποιότητας και ως εκ τούτου, αυτό που πραγματικά αναζητούμε είναι η βελτίωση της ποιότητας Κατόπιν αυτού, αυτό που καλούμαστε να διαχειριστούμε δεν είναι η ασφάλεια με την υιοθέτηση και λειτουργία ενός Safety Management System – SMS, αλλα αντίθετα ενός Quality Management System – QMS Πριν μελετήσουμε τα συστήματα SMS κρίνεται χρήσιμο έως απαραίτητο να μελετήσουμε τα θέματα που αφορούν την Διαχείριση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) Η μελέτη αυτή μαζί με ότι συνιστά η σύγχρονη Διοίκηση Παραγωγής, τα Συστήματα Εφοδιασμού Μεταφορών, η Επιχειρησιακή Έρευνα, η Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, η Αξιολόγηση και η Διαχείριση Επικινδυνότητας σήμερα έχει ουσιαστικά τεθεί κάτω από την ομπρέλα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Επομένως προσωπικά θεωρώ ότι αν θέλουμε να προχωρήσουμε ουσιαστικά στα θέματα αυτά θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τη γνώση και τη μετάδοση της στα αναφερόμενα πεδία.

22 Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ελπίζω να ήμουν κουραστικός
Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας


Κατέβασμα ppt "Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google