Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας Δρ Ελευθέριος Καταρέλος ΕΕΚ - LGHI.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας Δρ Ελευθέριος Καταρέλος ΕΕΚ - LGHI."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας Δρ Ελευθέριος Καταρέλος ΕΕΚ - LGHI

3 Ενότητες Παρουσίασης •Η ασφάλεια κατά τον EUROCONTROL •Μεταφορά μεθόδων και πρακτικών •Λόγοι αποτυχίας - προϋποθέσεις επιτυχίας •Συμπεράσματα και προτάσεις Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας

4 Η ασφάλεια κατά τον EUROCONTROL Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας

5 Πολιτική και προσέγγιση της ασφάλειας από τον Eurocontrol ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ EATMP ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ FHAPSSA SSA ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας

6 Εντοπισμός Κινδύνων Πιθανότητα Δριμύτητα Επικινδυνότητ α Αποδεκτή; Ναί/Όχι Μέτρα μείωσης Επικινδυνότητ ας ΝΑΙ ΟΧΙ √ Κίνδυνος Διαχείριση Επικινδυνότητας Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας

7 Πολιτική και προσέγγιση της ασφάλειας από τον Eurocontrol ΤΕΧΝΙΚΕΣ PSSA ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ PSSA EATMP ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ PSSA Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας

8 Μέθοδος μέτρησης Επικινδυνότητας Η Μήτρα Επικινδυνότητας Συνέπεια Ασφάλειας (C) Συχνότητα (F) Χαμηλή Υψηλή F0F1F3F4F5F6F7 Καταστροφική C445678910 Μεγάλη C33456789 Σημαντική C22345678 Μικρή C11234567 Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Τ Τ Ι Ι Intolerable: Μη ανεκτό επίπεδο Επικινδυνότητας Ν Ν Tolerable: Ανεκτό επίπεδο Επικινδυνότητας Negligible: Αμελητέο επίπεδο Επικινδυνότητας Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Τ Τ Ι Ι Τ Τ Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας

9 Μεταφορά μεθόδων και πρακτικών Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας

10 Η σχέση Ασφάλειας και Κόστους ΚΟΣΤΟΣΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Περιοχή αποδεκτής επικινδυνότητας ΧαμηλήΥψηλή ΥψηλόΥψηλό ΧαμηλόΧαμηλό

11 Κύκλος βελτίωσης PDCA. Ο τροχός Deming Plan Do Check Act Plan •Προσδιορισμός προβλήματος •Ανάλυση κατάστασης •Προσδιορισμός αιτιών/ αποτελεσμάτων •Προγραμματισμός ενεργειών βελτίωσης Do •Εφαρμογή προγραμμάτων ενεργειών βελτίωσης Check •Επιβεβαίωση αποτελεσμάτων με βάση τα αναμενόμενα οφέλη Act •Διασφάλιση ωφελειών /τυποποίηση διαδικασιών •Επανάληψη διαδικασίας για εναπομείναντα προβλήματα

12 Η οργάνωση των συστατικών του Συστήματος Ασφαλούς Διαχείρισης Πολιτικές Οργάνωση Μετρήσεις Αναθεώρηση Εφαρμογή Εντοπισμός κινδύνων Εκτίμηση επικινδυνότητας Εκτίμηση κόστους- οφέλους Μείωση επικινδυνότητας Προετοιμασία Emergency

13 Μονάδα παραγωγής Εναέριας Κυκλοφορίας ΕΕΚ Προμήθεια Υλικών Υπηρεσιών Παροχή Υπηρεσιών ΕΕΚ Κόστος Ασφάλειας/Ποιότητας Πρ1 Πρ2 Πρ3 Πελ1 Πελ2 Πελ3 Δείκτες Ποιότητας Εισερχομένων Δείκτες Ποιότητας Διαδικασιών Παραγωγής Προμηθευτές Υλικών - Υπηρεσιών Πελάτες Αποδεκτές ΕΕΚ Πληροφορίες δεικτών, κόστους, παραπόνων & αναφορών Εντολές αναθεώρησης και ανασχεδιασμού διαδικασιών Διοίκηση Συστήματος SMS - QMS Δείκτες Ποιότητας Εξερχόμενων

14 Εντοπισμός των κινδύνων Αξιολόγηση των επικινδυνοτήτων Επιλογές ελέγχου των επικινδυνοτήτων Αξιολόγηση κόστους – οφέλους Λήψη αποφάσεων Η Formal Safety Assessment - FSA Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας

15 Παραστατικό διάγραμμα Συστήματος Ασφάλειας Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας - SMS ΥΠΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ Πολιτική Ασφάλειας Εξουσία και Ευθύνες ΥΠΑ Αρμόδιο διοικητικό όργανο Ασφάλειας ΥΠΑ Εξουσία και Ευθύνη Αερολιμενάρχη Περιγραφή λειτουργικού Συστήματος αεροδρομίου Εντοπισμός των Κινδύνων Εντοπισμός των Κινδύνων Ανάλυση των Επικινδυνοτήτων Ανάλυση των Επικινδυνοτήτων Αξιολόγηση Επικινδυνοτήτων και των συνεπειών Αξιολόγηση Επικινδυνοτήτων και των συνεπειών Αποδεκτή Επικινδυνότητα Αποδεκτή Επικινδυνότητα Όχι Ναι Ανάλυση και αναφορές μη- συμμορφώσεων και επικίνδυνων περιστατικών Πιστοποίηση, επιβεβαίωση και έλεγχος Ε πι χε ι ρ η σ ι α κ ο Μ η Ε πι χε ι ρ η σ ι α κ ο Μ η Ε πι χε ι ρ η σ ι α κ ο

16 Ανάλυση και αναφορές μη- συμμορφώσεων και επικίνδυνων περιστατικών Εξουσία και Ευθύνη Αερολιμενάρχη Αρμόδιο διοικητικό όργανο Ασφάλειας ΥΠΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ Ναι Εντοπισμός των κινδύνων Αξιολόγηση των επικινδυνοτήτων Επιλογές ελέγχου των επικινδυνοτήτων Αξιολόγηση κόστους – οφέλους Λήψη αποφάσεων Όχι Ε πι χε ι ρ η σ ι α κ ο Μ η Ε πι χε ι ρ η σ ι α κ ο Μ η Ε πι χε ι ρ η σ ι α κ ο

17 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας - SMS 13 Πιστοποίηση, επιβεβαίωση και έλεγχος ΥΠΑ Πολιτική Ασφάλειας Εξουσία και Ευθύνες ΥΠΑ Αρμόδιο διοικητικό όργανο Ασφάλειας ΥΠΑ Ανάδραση Ανασχεδιασμός Αεροδρόμιο 1Αεροδρόμιο 3Αεροδρόμιο 4 Σχεδιασμός Ανασχεδιασμός Αεροδρόμιο 2 Σχεδιασμός Ανάδραση Ανασχεδιασμός Ανάδραση

18 Ανάγκη για συγκριτική αξιολόγηση •Η συγκριτική αξιολόγηση διακρίνεται σε εσωτερική και εξωτερική •Αυτή που δείξαμε είναι η εσωτερική συγκριτική αξιολόγηση •Η εξωτερική συγκριτική αξιολόγηση πραγματοποιείται όταν συγκρίνουμε δικές μας επιχειρησιακές μονάδες με μονάδες άλλων οργανισμών επιχειρήσεων •Η σύγκριση πραγματοποιείται σε θέματα ασφάλειας, αξιοπιστίας, κόστους κλπ •Αναγκαίες προϋποθέσεις για τη σύγκριση είναι: –Ύπαρξη μηχανισμού μετρήσεων –Ανάπτυξη και χρήση μεθόδου μετρήσεων –Χρήση ίδιων μεθόδων μετρήσεων διαχρονικά αλλα και μεταξύ των συγκρινόμενων επιχειρησιακών μονάδων –Η γνώση και εφαρμογή των κυκλικών – αναδραστικών συστημάτων διοίκησης •Η εφαρμογή των κυκλικών – αναδραστικων συστημάτων και της συγκριτικής αξιολόγησης: – επιτρέπει τη ζητούμενη διαρκή βελτίωση (continuous improvement) –τη συνεργασία –την ανάπτυξη και τη μεταφορά βέλτιστων πρακτικών (best practices) •Αυτό που έχει σημασία για τη σωστή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από ένα πρόγραμμα βελτιώσεων είναι η σύγκριση των σχετικών δεικτών ποιότητας με τις αντίστοιχες επιδόσεις είτε συνεργατών είτε ανταγωνιστών. Είναι συνεπώς επικίνδυνο να επαναπαύεται η διοίκηση με βελτιώσεις της ποιότητας μέσα στην ίδια την επιχείρηση, όταν οι ανταγωνιστές της είναι σε θέση να επιτύχουν ακόμη μεγαλύτερες βελτιώσεις από τη μια χρονική περίοδο στην άλλη. Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας

19 Λόγοι αποτυχίας - προϋποθέσεις επιτυχίας Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας

20 Λόγοι αποτυχίας - προϋποθέσεις επιτυχίας Παρότι υπάρχουν πολλά επιτυχημένα παραδείγματα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση βελτιώσεων ποιότητας είναι μια δύσκολη διαδικασία, η επιτυχία της οποίας δεν είναι εγγυημένη. Μεταξύ των σημαντικότερων λόγων αποτυχίας όσον αφορά στους εργαζόμενους, περιλαμβάνονται: •Η δυσκολία υιοθέτησης μεθόδων και διαδικασιών που δεν καταλαβαίνουν •Η αδυναμία υιοθέτησης μεθόδων και διαδικασιών, για τις οποίες δεν γνωρίζουν πως θα καλύψουν τις ανάγκες τους •Η αδυναμία υιοθέτησης από εργαζόμενους που δεν γνωρίζουν πως θα καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας

21 Λόγοι αποτυχίας - προϋποθέσεις επιτυχίας Για τους προηγούμενους λόγους απαιτείται ουσιαστική εκπαίδευση του προσωπικού πριν από την υλοποίηση και εφαρμογή στην πράξη των κανόνων βελτιώσεων ποιότητας. Μεταξύ των προϋποθέσεων για την επιτυχή υλοποίηση βελτιώσεων συμπεριλαμβάνονται: –Ενεργητική υποστήριξη από την ανωτάτη διοίκηση –Υιοθέτηση βελτιώσεων που συνάδουν με το κοινωνικό σύστημα αξιών και την κουλτούρα της επιχείρησης –Ουσιαστική και συνεχής συμμετοχή των εργαζομένων –Κατάλληλη οργάνωση έργου Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας

22 Συμπεράσματα και προτάσεις •Η ασφάλεια είναι μια πολύ παλιά υπόθεση, όσο και η ίδια η αεροπορία •Σήμερα όμως φαίνεται ότι αναγκαζόμαστε να αναθεωρήσουμε όσα ξέραμε γι’ αυτήν κάτω από το πρίσμα της Διαχείρισης Ασφάλειας, κάτι το οποίο είναι εντελώς νέο •Σήμερα αναγκαζόμαστε να εφεύρουμε τρόπους ώστε να βελτιώνουμε τόσο τα επίπεδα ασφάλειας όσο και το συμβαλλόμενο με αυτήν κόστος •Αναγνωρίζουμε ότι η ασφάλεια είναι χαρακτηριστικό της ποιότητας και ως εκ τούτου, αυτό που πραγματικά αναζητούμε είναι η βελτίωση της ποιότητας •Κατόπιν αυτού, αυτό που καλούμαστε να διαχειριστούμε δεν είναι η ασφάλεια με την υιοθέτηση και λειτουργία ενός Safety Management System – SMS, αλλα αντίθετα ενός Quality Management System – QMS •Πριν μελετήσουμε τα συστήματα SMS κρίνεται χρήσιμο έως απαραίτητο να μελετήσουμε τα θέματα που αφορούν την Διαχείριση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) •Η μελέτη αυτή μαζί με ότι συνιστά η σύγχρονη Διοίκηση Παραγωγής, τα Συστήματα Εφοδιασμού Μεταφορών, η Επιχειρησιακή Έρευνα, η Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, η Αξιολόγηση και η Διαχείριση Επικινδυνότητας σήμερα έχει ουσιαστικά τεθεί κάτω από την ομπρέλα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. •Επομένως προσωπικά θεωρώ ότι αν θέλουμε να προχωρήσουμε ουσιαστικά στα θέματα αυτά θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τη γνώση και τη μετάδοση της στα αναφερόμενα πεδία.

23 Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ελπίζω να ήμουν κουραστικός Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας


Κατέβασμα ppt "Προς ένα απλό ολοκληρωμένο, και αποτελεσματικό πρότυπο ασφάλειας Δρ Ελευθέριος Καταρέλος ΕΕΚ - LGHI."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google