Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χρησιμότητα & Τρόποι Αξιοποίησης από τους Διαπραγματευτές των μερών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χρησιμότητα & Τρόποι Αξιοποίησης από τους Διαπραγματευτές των μερών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χρησιμότητα & Τρόποι Αξιοποίησης από τους Διαπραγματευτές των μερών
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Χρησιμότητα & Τρόποι Αξιοποίησης από τους Διαπραγματευτές των μερών

2 ΣΚΟΠΟΣ - ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ
ΣΚΟΠΟΣ - ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Λειτουργεί συμπληρωματικά με το Τεχνικό Εγχειρίδιο της μεθόδου Απευθύνεται κυρίως στους διαπραγματευτές των μερών Σκοπός η ενημέρωσή τους για ζητήματα εφαρμογής και αξιοποίησης της μεθόδου σε κλαδικό και επιχειρησιακό επίπεδο V.G

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Τάσεις Τραπεζικού τομέα - ποσοτικές και ποιοτικές εξελίξεις στην απασχόληση Σημασία προληπτικής διαχείρισης Α.Δ. Δομή, περιεχόμενο, πρακτική Σ.Δ, γενικά και ειδικά για θέματα κατάρτισης Πού μπορεί να συμβάλει η μέθοδος σε κλαδικό και σε επιχειρησιακό επίπεδο Προϋποθέσεις ολοκληρωμένης εφαρμογής V.G

4 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ...
ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ... Σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα & μεθόδους Προληπτικής Διαχείρισης Α.Δ. Σύγχρονες μεθόδους πρόβλεψης των ποσοτικών & ποιοτικών εξελίξεων στην απασχόληση Κατάλληλες κλαδικές υποδομές τεκμηρίωσης για τις εργασιακές εξελίξεις, την κατάρτιση, τη διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών ανα ειδικότητα Κοινά αποδεκτά δεδομένα, σημεία αναφοράς και εφαρμογές για την ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου σε θέματα προστασίας απασχόλησης και κατάρτισης V.G

5 ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΕΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ...
ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΕΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ... παίξουν ουσιαστικό ρόλο στη διαχείριση των αλλαγών συμπράξουν στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων πολιτικών Α.Δ. εντάξουν τον “ανθρώπινο παράγοντα” στο συνολικό Στρατηγικό Σχεδιασμό των Τραπεζών θέσουν τη συστηματική διάγνωση - κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στο επίκεντρο της κλαδικής και της επιχειρησιακής διαπραγμάτευσης V.G

6 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Συστήματα διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών με βάση: ανάγκες σε γνώσεις/δεξιότητες θέσεων εργασίας ή ειδικοτήτων. απόδοση-προσόντα εργαζομένων. Συστηματική αξιολόγηση & αξιοποίηση αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης V.G

7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Προσδιορισμός μέσων & αντικειμένων κατάρτισης Προστασία απασχόλησης - προσαρμογή γνώσεων στις νέες απαιτήσεις - εναλλακτική απασχόληση Καθολικότητα εκπαίδευσης - ίσες ευκαιρίες Αναγνώριση - πιστοποίηση παρεχόμενων γνώσεων & σπουδών στην υπηρεσιακή εξέλιξη Θεσμοί & υποδομές αρχικής και συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης V.G

8 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΕ... Προγραμματισμό Α.Δ. Περιγραφές θέσεων εργασίας
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΕ... Προγραμματισμό Α.Δ. Περιγραφές θέσεων εργασίας Σχεδιασμό συστημάτων κατάρτισης Ανασχεδιασμό - εμπλουτισμό θέσεων εργασίας Υποστήριξη υπηρεσιακής κινητικότητας και εξέλιξης Εξεύρεση κατάλληλης εναλλακτικής απασχόλησης V.G

9 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Σύγχρονη φιλοσοφία και πρακτικές Δ.Α.Δ. Τεκμηριωμένος κοινωνικός διάλογος στην επιχείρηση & τον κλάδο Συστηματική ανταλλαγή εμπειριών για ειδικότητες, γνωστικά πεδία, απαιτήσεις ανά ειδικότητα, μεταβολές Ομάδες επεξεργασίας - επικύρωσης - αξιοποίησης αποτελεσμάτων της μεθόδου Κατάλληλες υποδομές εφαρμογής και αξιοποίησης αποτελεσμάτων V.G

10 ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΗΔΗ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ...
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΗΔΗ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ... Θεσμικό πλαίσιο, εμπειρία & πρακτικές των Σ.Δ. Διμερείς επιχειρησιακές & κλαδικές υποδομές Καταγραφές ειδικοτήτων Περιγραφές δραστηριοτήτων θέσεων εργασίας Ειδικές ομάδες εργασίας & μελέτης V.G

11 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Αξιοποίηση του Κλαδικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης για: Παρακολούθηση, Καταγραφή, Ομαδοποίηση, Επικύρωση και Αξιολόγηση των βασικών εξελίξεων στις ειδικότητες Καταγραφή εξελίξεων στα γνωστικά προφίλ κάθε ειδικότητας Διεθνείς συγκρίσεις Υποβολή προτάσεων στα μέρη (κλαδικά προγράμματα, υποστήριξη επιχ/κών διαπραγματεύσεων κλπ. ενεργειών, μέτρα προστασίας απασχόλησης) V.G

12 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Ι)
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Ι) Πρόβλεψη εργασιακών αναγκών Καταγραφή - πληρέστερη γνώση Α.Δ. Δυναμικές πολιτικές ρύθμισης εργασιακής κινητικότητας, εμπλουτισμού εργασιακών καθηκόντων, προστασίας απασχόλησης, προσαρμογής στις νέες συνθήκες ‘Εγκαιρη κάλυψη μελλοντικών, ποσοτικών και ποιοτικών εργασιακών αναγκών V.G

13 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΙΙ)
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΙΙ) Συγκρότηση - ενίσχυση κατάλληλων εκπαιδευτικών / διοικητικών μεθόδων και υποδομών Υποστήριξη Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού Τεκμηριωμένη διαπραγμάτευση κατάλληλων και συγκεκριμένων λύσεων Έγκαιρη παρέμβαση στις εξελίξεις V.G

14 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΙΙΙ)
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΙΙΙ) Ομάδες Εργασίας - Γνωμοδοτικές Επιτροπές εφαρμογής Επιτροπή Αξιοποίησης Περιγραφών Θέσεων - εντοπισμού γνωστικών δεξιοτήτων & αναγκών ανά θέση/ειδικότητα Επιτροπή εξειδίκευσης ενεργειών κατάρτισης - αλλαγής αντικειμένου εργασίας V.G

15 Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ:
Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ: Πρωταρχική θέση Α.Δ. στη φιλοσοφία της επιχείρησης Επιχειρησιακό Σχεδιασμό - στρατηγική και ολοκληρωμένες πολιτικές αξιοποίησης Α.Δ. Υποδομές πληροφόρησης - τεκμηρίωσης- στοχοθεσίας Περιγραφή θέσεων εργασίας - καταγραφή ειδικοτήτων Σύνδεση στόχων - αναγκών με πολιτικές κατάρτισης Συμμετοχή των ενεχόμενων μερών σε όλες τις φάσεις εφαρμογής V.G

16 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Συστηματικό εργαλείο πληροφόρησης για τις επικείμενες εξελίξεις σε γνώσεις - ειδικότητες εντοπισμού και αποτελεσματικής διαχείρισης των αναγκαίων αλλαγών τεκμηρίωσης και υποστήριξης της διαπραγμάτευσης για θέματα Α.Δ. στον κλάδο και την επιχείρηση V.G


Κατέβασμα ppt "Χρησιμότητα & Τρόποι Αξιοποίησης από τους Διαπραγματευτές των μερών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google