Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ SAP ΜΕΘΟΔΟΣ ASAP 1. Μεθοδολογία ASAP (Accelerated SAP)  Τυποποιημένες φάσεις και δραστηριότητες: – Διευκόλυνση εκάστοτε έργου – Διασφάλιση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ SAP ΜΕΘΟΔΟΣ ASAP 1. Μεθοδολογία ASAP (Accelerated SAP)  Τυποποιημένες φάσεις και δραστηριότητες: – Διευκόλυνση εκάστοτε έργου – Διασφάλιση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ SAP ΜΕΘΟΔΟΣ ASAP 1

2 Μεθοδολογία ASAP (Accelerated SAP)  Τυποποιημένες φάσεις και δραστηριότητες: – Διευκόλυνση εκάστοτε έργου – Διασφάλιση επιτυχημένης εγκατάστασης του κάθε πελάτη  Ανάγκη ύπαρξης ASAP: – Μειονέκτημα SAP και άλλων ERP συστημάτων: χρονοβόρα διαδικασία υλοποίησης του έργου  Σκοπός ASAP  Σκοπός ASAP: – Βελτίωση και παραγωγή σταθερής προσέγγισης της διαδικασίας υλοποίησης – Μείωση χρόνου ενσωμάτωσης ERP σε μία επιχείρηση – Μείωση κόστους υλοποίησης – Να καθιστά τα ERP μία προσιτή και εύκολα αποδεκτή λύση ακόμη και για μικρού μεγέθους επιχειρήσεις 2

3 ASAP in 5 main steps 1.Προετοιμασία έργου (Project Preparation) 2.Ανάλυση διαδικασιών και απαιτήσεων (Business Blueprint) 3.Υλοποίηση ( Realization ) 4.Τελική προετοιμασία ( Final Preparation ) 5.Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας Ολοκλήρωση έργου 3

4 1 η φάση Προετοιμασία έργου (Project Preparation) • Αρχικός προγραμματισμός έργου • Συμφωνείται – Ο σκοπός και η έκτασή του – Η στρατηγική υλοποίησης – Ο τρόπος εργασίας (οργάνωση του έργου) • Προετοιμάζεται το περιβάλλον εργασίας • Πραγματοποιείται η εναρκτήρια συνάντηση ( kick – off meeting ) 4

5 2 η φάση Ανάλυση διαδικασιών και απαιτήσεων (Business Blueprint) • Ανάλυση / συγκέντρωση απαιτήσεων επιχείρησης από το λογισμικό ERP • Εξέταση εναλλακτικών τρόπων αντιμετώπισής τους • Επιδερμική ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης ( AS – IS ) • Σύγκριση απαιτήσεων επιχείρησης με πρότυπες διαδικασίες του SAP • Παρουσίαση του τεύχος του Βασικού Επιχειρησιακού Σχεδιασμού • Yπογραφή των τεχνικών προδιαγραφών του έργου • Παραδοτέο της φάσης: «Βασικός Επιχειρησιακός Σχεδιασμός» ( Business Blueprint Documentation): περιέχει τις προδιαγραφές του προς υλοποίηση συστήματος. 5

6 3 η φάση Υλοποίηση ( Realization )  Σταδιακή παραμετροποίηση ( customization ) συστήματος και επιχειρησιακών διεργασιών  Μετά την παραμετροποίηση: 1.Προγράμματα επέκτασης 2.Προγράμματα – γέφυρες με άλλα συστήματα 3.Προγράμματα μεταφοράς δεδομένων 4.Αναφορές / εκτυπώσεις 5.Παραστατικά 6

7 4 η φάση Τελική προετοιμασία ( Final Preparation ) • Τελική προετοιμασία συστήματος για έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας • Επιμέρους παραμετροποίηση και ανάπτυξη διεπαφών ( interfaces ) • Προγράμματα ΑΒΑΡ προσαρμογής (zz-ανάπτυξη) • Μεταφορά δεδομένων από τα παλιά συστήματα στο νέο • Προμήθεια και ετοιμασία του παραγωγικού εξοπλισμού • Εκπαίδευση τελικών χρηστών • Διενέργεια δοκιμών και δημιουργία προγράμματος των εργασιών για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας. 7

8 5 η φάση Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας • Αντιμετώπιση προβλημάτων (που τυχόν έχουν προκύψει στις δοκιμές) • Επίλυση εναπομεινάντων ανοιχτών θεμάτων • Ολοκλήρωση του έργου με την παράδοση της λειτουργίας και της υποστήριξης του νέου συστήματος SAP ERP στους ανθρώπους της επιχείρησης. 8

9 Ολοκλήρωση έργου • Προετοιμασία και διενέργεια τελικής παράδοσης συστήματος. • Αντιμετώπιση περεταίρω ανοιχτών θεμάτων: – Σοβαρές αποκλίσεις στο εύρος του έργου – Δυσκολίες στην ομαλή οριστική παραλαβή του έργου από την επιχείρηση • πραγματοποίηση τελικής παραλαβής του έργου 9


Κατέβασμα ppt "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ SAP ΜΕΘΟΔΟΣ ASAP 1. Μεθοδολογία ASAP (Accelerated SAP)  Τυποποιημένες φάσεις και δραστηριότητες: – Διευκόλυνση εκάστοτε έργου – Διασφάλιση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google