Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υλοποιηςη εργων SAP μεθοδος asap

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υλοποιηςη εργων SAP μεθοδος asap"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υλοποιηςη εργων SAP μεθοδος asap

2 Μεθοδολογία ASAP (Accelerated SAP)
Τυποποιημένες φάσεις και δραστηριότητες: Διευκόλυνση εκάστοτε έργου Διασφάλιση επιτυχημένης εγκατάστασης του κάθε πελάτη Ανάγκη ύπαρξης ASAP: Μειονέκτημα SAP και άλλων ERP συστημάτων: χρονοβόρα διαδικασία υλοποίησης του έργου Σκοπός ASAP: Βελτίωση και παραγωγή σταθερής προσέγγισης της διαδικασίας υλοποίησης Μείωση χρόνου ενσωμάτωσης ERP σε μία επιχείρηση Μείωση κόστους υλοποίησης Να καθιστά τα ERP μία προσιτή και εύκολα αποδεκτή λύση ακόμη και για μικρού μεγέθους επιχειρήσεις

3 ASAP in 5 main steps Προετοιμασία έργου (Project Preparation)
Ανάλυση διαδικασιών και απαιτήσεων (Business Blueprint) Υλοποίηση (Realization) Τελική προετοιμασία (Final Preparation) Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας Ολοκλήρωση έργου

4 1η φάση Προετοιμασία έργου (Project Preparation)
Αρχικός προγραμματισμός έργου Συμφωνείται Ο σκοπός και η έκτασή του Η στρατηγική υλοποίησης Ο τρόπος εργασίας (οργάνωση του έργου) Προετοιμάζεται το περιβάλλον εργασίας Πραγματοποιείται η εναρκτήρια συνάντηση (kick – off meeting)

5 2η φάση Ανάλυση διαδικασιών και απαιτήσεων (Business Blueprint)
Ανάλυση / συγκέντρωση απαιτήσεων επιχείρησης από το λογισμικό ERP Εξέταση εναλλακτικών τρόπων αντιμετώπισής τους Επιδερμική ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης (AS – IS) Σύγκριση απαιτήσεων επιχείρησης με πρότυπες διαδικασίες του SAP Παρουσίαση του τεύχος του Βασικού Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Yπογραφή των τεχνικών προδιαγραφών του έργου Παραδοτέο της φάσης: «Βασικός Επιχειρησιακός Σχεδιασμός» (Business Blueprint Documentation): περιέχει τις προδιαγραφές του προς υλοποίηση συστήματος.

6 3η φάση Υλοποίηση (Realization)
Σταδιακή παραμετροποίηση (customization) συστήματος και επιχειρησιακών διεργασιών Μετά την παραμετροποίηση: Προγράμματα επέκτασης Προγράμματα – γέφυρες με άλλα συστήματα Προγράμματα μεταφοράς δεδομένων Αναφορές / εκτυπώσεις Παραστατικά

7 4η φάση Τελική προετοιμασία (Final Preparation)
Τελική προετοιμασία συστήματος για έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας Επιμέρους παραμετροποίηση και ανάπτυξη διεπαφών (interfaces) Προγράμματα ΑΒΑΡ προσαρμογής (zz-ανάπτυξη) Μεταφορά δεδομένων από τα παλιά συστήματα στο νέο Προμήθεια και ετοιμασία του παραγωγικού εξοπλισμού Εκπαίδευση τελικών χρηστών Διενέργεια δοκιμών και δημιουργία προγράμματος των εργασιών για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας.

8 5η φάση Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας
Αντιμετώπιση προβλημάτων (που τυχόν έχουν προκύψει στις δοκιμές) Επίλυση εναπομεινάντων ανοιχτών θεμάτων Ολοκλήρωση του έργου με την παράδοση της λειτουργίας και της υποστήριξης του νέου συστήματος SAP ERP στους ανθρώπους της επιχείρησης.

9 Ολοκλήρωση έργου Προετοιμασία και διενέργεια τελικής παράδοσης συστήματος. Αντιμετώπιση περεταίρω ανοιχτών θεμάτων: Σοβαρές αποκλίσεις στο εύρος του έργου Δυσκολίες στην ομαλή οριστική παραλαβή του έργου από την επιχείρηση πραγματοποίηση τελικής παραλαβής του έργου


Κατέβασμα ppt "Υλοποιηςη εργων SAP μεθοδος asap"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google