Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιτυχής Διεπιχειρησιακή Συνεργασία. Μέτρηση Απόδοσης Δικτύου Συνεργασιών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Μ. Ν. Γαρρή Παρουσίαση: Χ.Φ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιτυχής Διεπιχειρησιακή Συνεργασία. Μέτρηση Απόδοσης Δικτύου Συνεργασιών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Μ. Ν. Γαρρή Παρουσίαση: Χ.Φ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιτυχής Διεπιχειρησιακή Συνεργασία. Μέτρηση Απόδοσης Δικτύου Συνεργασιών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Μ. Ν. Γαρρή Παρουσίαση: Χ.Φ. Ρεοβίτσα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΣΕΔ

2 Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣυνεργασία: Η μορφή εργασίας με άλλους για κάποιο κοινό σκοπό Αναπτύχθηκε χάρη: • Στη βιομηχανική αναδόμηση • Τη μεγάλη μείωση του μεγέθους των επιχειρήσεων • Το outsourcing • Την εξάλειψη των επιπέδων της διοίκησης.

3 Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ • Τα δίκτυα των επιχειρήσεων διαμορφώνονται γύρω από γνωσιολογικές βάσεις έτσι ώστε η μεγιστοποίηση της γνώσης να αποκτάται μέσα από τη δικτυακή συνεργασία παρά μέσα από μεμονωμένες επιχειρησιακές μονάδες. • Η γνώση έχει αναγνωριστεί ως στρατηγικό στοιχείο ενεργητικού και πηγή στρατηγικού πλεονεκτήματος ειδικά στις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις θυγατρικές τους • Για την απόκτηση ενός συντηρούμενου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, η επιχείρηση πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτά τα στοιχεία που είναι σπάνια, διαρκή, δύσκολα εμπορεύσιμα και δύσκολα αντιγράψιμα. • Η απόδοση κάθε επιχείρησης εξαρτάται και από τις δραστηριότητες και την απόδοση των άλλων και άρα από τη φύση και την ποιότητα των άμεσων και έμμεσων σχέσεων που αναπτύσσει η ίδια η επιχείρηση με τους συνεργάτες της

4 Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 Γενικά για τη συνεργασία • Οι ανταλλαγές και η στήριξη σε άλλες επιχειρήσεις διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις απαιτείται τόσο να παρέχουν πόρους στο δίκτυο όσο και να λαμβάνουν πόρους από το δίκτυο με το οποίο συνεργάζονται. Η αμφίδρομη αυτή σχέση είναι απαραίτητη, αφού αυτή είναι η ασφαλιστική δικλείδα ότι δεν κερδίζει μόνο ένα μέρος του δικτύου εις βάρος των υπολοίπων μερών • Ο παράγοντας κλειδί για την επιτυχή εφαρμογή της στρατηγικής είναι το πως οι στόχοι κάθε μεμονωμένης επιχείρησης συνδέονται με τις επιδιώξεις και τις δραστηριότητες των συνεργαζόμενων εταιρειών.

5 Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 Μορφές Συνεργασίας Εξετάζουμε:  Κοινοπραξίες  Συνεργασία σε θέματα Ε & Α  Εικονικά δίκτυα  Στενές σχέσεις υπεργολαβιών Και γενικά: «Κάθε ουσιαστική μακροχρόνια επίσημη και ανεπίσημη συμφωνία, μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οργανισμών, όπου κάθε οργανισμός παραμένει ανεξάρτητος» «Κάθε ουσιαστική μακροχρόνια επίσημη και ανεπίσημη συμφωνία, μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οργανισμών, όπου κάθε οργανισμός παραμένει ανεξάρτητος» Αυτός ο ορισμός αποκλείει τις συγχωνεύσεις, τις σχέσεις απόκτησης μεριδίου της επιχείρησης και τις απλές συναλλαγές. Αυτός ο ορισμός αποκλείει τις συγχωνεύσεις, τις σχέσεις απόκτησης μεριδίου της επιχείρησης και τις απλές συναλλαγές.

6 Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Θέματα που πρέπει να κατανοήσουν – διαχειριστούν οι επιχειρήσεις οι επιχειρήσεις  Έλλειψη σωστής επικοινωνίας  Κατανόηση εσωτερικών και δικτυακών διαδικασιών  Αποφυγή της λογικής της ανάθεσης  Χρησιμοποίηση ίδιων μέτρων απόδοσης  Διαχείριση πληροφορίας  Διδαχή από το παρελθόν - Αποφυγή των ίδιων λαθών

7 Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 Στοιχεία Συνεργατικής Κουλτούρας  Πίστη  Αμοιβαιότητα  Ανταλλαγή πληροφοριών  Άνοιγμα της επιχείρησης στους συνεργάτες  Καλή επικοινωνία  Ειλικρίνεια

8 Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 Στοιχεία - Κλειδιά Επιτυχίας Συνεργασιών  Διαλειτουργικές δραστηριότητες  Ευθυγράμμιση διαδικασιών  Συνδεδεμένη λήψη αποφάσεων  Πραγματικά διοίκησης δικτύου

9 Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 Άλλες Συμβουλές Επιτυχίας • Μη φθονείτε • Ανταποδώστε κάθε πράξη • Έχετε υπομονή • Σωστός καταμερισμός εργασίας • Ενδο-επιχειρησιακή υποστήριξη • Ο ρόλος της τεχνολογίας

10 Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ & ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ Σταθερότητα  Ευνοεί την ικανότητα του ατόμου να ενεργεί και να σκέφτεται πρωτοποριακά και καινοτόμα  Απαραίτητη για την απόκτηση γνώσης όπως και συνέπεια των υπαρχόντων τριβών των πόρων στις ανεπτυγμένες σχέσεις  Βελτιώνει τις συνθήκες μάθησης

11 Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ & ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ Ποικιλότητα Μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερο ριζοσπαστικές μορφές εκμάθησης Μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερο ριζοσπαστικές μορφές εκμάθησης Όφελος από περισσότερο ριζοσπαστικές μορφές απόκτησης γνώσης έξω από τις καθιερωμένες δομές της εργασιακής ρουτίνας ή από τις αβέβαιες αποδόσεις της εξερεύνησης Όφελος από περισσότερο ριζοσπαστικές μορφές απόκτησης γνώσης έξω από τις καθιερωμένες δομές της εργασιακής ρουτίνας ή από τις αβέβαιες αποδόσεις της εξερεύνησης

12 Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 Φόρμα Αξιολόγησης Συνεργασιών

13 Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006

14

15

16

17

18 Ευχαριστώ πολύ για τη προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Επιτυχής Διεπιχειρησιακή Συνεργασία. Μέτρηση Απόδοσης Δικτύου Συνεργασιών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Μ. Ν. Γαρρή Παρουσίαση: Χ.Φ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google