Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ ΣΗΜΕΡΑ Γιώργος Φραντζής – Λειτουργός Δραστηριοτήτων – Κλάδος Λευκωσίας – Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ ΣΗΜΕΡΑ Γιώργος Φραντζής – Λειτουργός Δραστηριοτήτων – Κλάδος Λευκωσίας – Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ ΣΗΜΕΡΑ Γιώργος Φραντζής – Λειτουργός Δραστηριοτήτων – Κλάδος Λευκωσίας – Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός

2 Περιεχόμενο • Ιδέα - Βασικές Αρχές • Οφέλη Εθελοντισμού • Διαμόρφωση πλαισίου & κανονισμών • Εκπαίδευση εθελοντών • Προγράμματα ενσωμάτωσης

3 Ιδέα - Βασικές Αρχές Ο Εθελοντισμός έχει ξεπεράσει την έννοια της Φιλανθρωπίας Εθελοντισμός: δυναμικό στοιχείο κοινωνικής συμμετοχής και ανάπτυξης για την ευημερία της σύγχρονης κοινωνίας, το οποίο πρέπει να εκφράζεται μέσα από την Οργανωμένη Ανθρωπιστική Δράση.

4 Ιδέα - Βασικές Αρχές Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ Κ.Ε.Σ. (ως έκφραση επικοινωνίας, έμπρακτη προσφορά και στάση ζωής) Θεμέλιο της δράσης του Κινήματος ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η Εθελοντική Αλληλέγγυα Προσφορά ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Στις 7 θεμελιώδεις Αρχές του Κινήματος

5 Ιδέα - Βασικές Αρχές  ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ  ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ  ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ  ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ

6 Οφέλη που οι εθελοντές προσφέρουν στον Κ.Ε.Σ •Εμπιστοσύνη •Ενδυνάμωση και επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών του Οργανισμού. •Δυνατότητα Εφαρμογής νέων προγραμμάτων που δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν και επέκταση των ήδη υπαρχόντων στην ευρύτερη Κοινότητα. • Αποτελούν «τη φωνή της Κοινότητας». • Εμπλουτίζουν το δυναμικό της Οργάνωσης

7 Οφέλη που οι εθελοντές αποκομίζουν από τον Κ.Ε.Σ • Δημιουργικότητα • Νεες Δεξιότητες • Επιμόρφωση • Προσφορά στην κοινωνία

8 Διαμόρφωση πλαισίου & κανονισμών για τους εθελοντές Ο Κ.Ε.Σ βρίσκεται στο Τελικό στάδιο δημιουργίας Εγκεκριμένου Κώδικα Επικοινωνίας με σκοπό την ανάπτυξη σωστών βάσεων συνεργασίας εθελοντών και έμμισθου προσωπικού Θα περιλαμβάνει: Πολιτική της Οργάνωσης ΜεθόδουςΕργαλεία • Την Πολιτική της Οργάνωσης σε θέματα Εθελοντισμού, Μεθόδους και Εργαλεία άσκησης της εθελοντικής εργασίας

9 Διαμόρφωση πλαισίου & κανονισμών για τους εθελοντές • Περιγραφή του ρόλου των Εθελοντών όρια «Επαγγελματία Εθελοντή.» • Περιγραφή του ρόλου των Εθελοντών και των αρμοδιοτήτων του έμμισθου προσωπικού θέτοντας ταυτόχρονα τα όρια της μεταξύ τους συνεργασίας για μια αποτελεσματική προσφορά, καθιερώνοντας το προφίλ του «Επαγγελματία Εθελοντή.» • Βασικές αρχέςΔεοντολογία • Βασικές αρχές και Δεοντολογία της Εθελοντικής Εργασίας, • Καταγραφή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των Εθελοντών

10 Διαμόρφωση πλαισίου & κανονισμών για τους εθελοντές • Περιγραφή της Εκπαίδευσης • Περιγραφή της Εκπαίδευσης των Εθελοντών • Μοντέλο διαχείρισης εθελοντικού δυναμικού • Τρόπους αναγνώρισης εθελοντικής προσφοράς • Μέτρα • Μέτρα που λαμβάνονται σε περίπτωση παράβασης των Βασικών Αρχών Εθελοντικής Εργασίας και της Δεοντολογίας

11 Εκπαίδευση Εθελοντικών Ομάδων • Εκπαίδευση • Εκπαίδευση των Εθελοντών: i. Βασική Εκπαίδευση ii. Εξειδίκευση σε Τομείς Εθελοντικής Απασχόλησης iii. Επιμόρφωση για μείζονα καίρια θέματα • Εκπαίδευτές: – Ειδικευμένοι επαγγελματίες του Κ.Ε.Σ – Έμπειροι εθελοντές – Εξωτερικοί συνεργάτες

12 Προγράμματα ενσωμάτωσης • Κοινωνικής Πρόνοιας: – Συνεντεύξεις σε αιτητές βοήθειας – Κατ΄οίκον επισκέψεις σε αιτητές βοήθειας (παρατήρηση-αξιολόγηση-ψυχοκοινωνική στήριξη) – Ερευνα – Ηλεκτρονική καταγραφή δεδομένων – Ανθρωπιστική βοήθεια σε είδος – Συμβουλευτική στήριξη από ειδικούς

13 Προγράμματα ενσωμάτωσης • Ομάδες ανταπόκρισης σε περιόδους έκτακτης ανάγκης – Ανθρωπιστική βοήθεια σε είδος – Πρώτες βοήθειες – Ομάδα αιμοδοσίας – Ετοιμότητα αποθηκών Παράδειγματα από Ε.Σ άλλων χωρών • Εξεύρεση χρηματικών πόρων – Διοργάνωση εράνων – Συνεργασίες με άλλους φορείς ιδιωτικούς και κυβερνητικούς φορείς

14 Προγράμματα ενσωμάτωσης • Μεταναστευτικά θέματα: – Παρεμβάσεις στο κέντρο υποδοχής αιτητών ασύλου και κέντρα παράτυπων μεταναστών (ψυχοκοινωνική στήριξη, εργαστήρια για ανάπτυξη ικανοτήτων, ανθρωπιστική βοήθεια σε είδος, εκμάθηση ελληνικών, άτομα για μεταφράσεις) – Κατ΄οίκον επισκέψεις – Ενημέρωση για τα δικαιώματα τους

15 Προγράμματα ενσωμάτωσης • Ενδυνάμωση εθελοντικών ομάδων – Προγραμματισμός/Οργάνωση/Συντονισμός – Εκπαίδευση – Εκπροσώπηση σε συνέδρια/ασκήσεις

16 Επικοινωνία 22664988 nicosia@redcross.org.cy Ευχαριστώ πολύ!


Κατέβασμα ppt "Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ ΣΗΜΕΡΑ Γιώργος Φραντζής – Λειτουργός Δραστηριοτήτων – Κλάδος Λευκωσίας – Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google