Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

13 / 02 / 04ΓΓΕΤ1 Γενική Γραμματεία Ερευνάς & Τεχνολογίας Διευθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης Παρουσίαση : Β. Τσούλκας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "13 / 02 / 04ΓΓΕΤ1 Γενική Γραμματεία Ερευνάς & Τεχνολογίας Διευθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης Παρουσίαση : Β. Τσούλκας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 13 / 02 / 04ΓΓΕΤ1 Γενική Γραμματεία Ερευνάς & Τεχνολογίας Διευθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης Παρουσίαση : Β. Τσούλκας

2 13 / 02 / 04ΓΓΕΤ2 Πλεονεκτήματα / Αδυναμίες ΕΛ/ΛΑΚ Πλεονεκτήματα / Αδυναμίες ΕΛ/ΛΑΚ Συμπεράσματα Μελετών ΕΕ Συμπεράσματα Μελετών ΕΕ Διείσδυση ΕΛ/ΛΑΚ - Τάσεις Διείσδυση ΕΛ/ΛΑΚ - Τάσεις Οικονομικά Θέματα Οικονομικά Θέματα Θέματα Πολιτικής Θέματα Πολιτικής Προτάσεις – Εκπαίδευση – Δημόσιος Τομέας Προτάσεις – Εκπαίδευση – Δημόσιος Τομέας ΕΛ στην Ελλάδα ΕΛ στην Ελλάδα Θέματα παρουσίασης

3 13 / 02 / 04ΓΓΕΤ3 Κόστος Αγοράς Λογισμικού για κυβερνητικούς οργανισμούς

4 13 / 02 / 04ΓΓΕΤ4 Πλεονεκτήματα Πλεονεκτήματα  Ανεξαρτησία  Ασφάλεια  Αξιοπιστία  Διαφάνεια  Διαλειτουργικότητα  Επεκτασιμότητα  Ποιοτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης  Εξοικονόμηση πόρων Αδυναμίες  Έλλειψη εξασφάλισης ανάπτυξης  Πιθανότητα διχασμού έργων  Δυσκολία ακριβούς γνώσης υφιστάμενων προγραμμάτων και επιπέδου ανάπτυξης  Δυνητικά προβλήματα πνευματικής ιδιοκτησίας  Απευθύνεται σε πιο εξειδικευμένους χρήστες Πλεονεκτήματα/Αδυναμίες ΕΛ/ΛΑΚ

5 13 / 02 / 04ΓΓΕΤ5 Βασικά Συμπεράσματα Μελετών ΕΕ Οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του ΕΛ/ΛΑΚ είναι αντίστοιχες αυτών της εκπαίδευσης και της βασικής έρευνας. Το ΕΛ/ΛΑΚ αποτελεί: Οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του ΕΛ/ΛΑΚ είναι αντίστοιχες αυτών της εκπαίδευσης και της βασικής έρευνας. Το ΕΛ/ΛΑΚ αποτελεί:  σημαντικό μοχλό τεχνολογικής ανάπτυξης  εξαιρετικό σύστημα εκπαίδευσης  πηγή δημιουργίας de facto τυποποίησης και διαλειτουργικότητας

6 13 / 02 / 04ΓΓΕΤ6 Βασικά Συμπεράσματα Μελετών ΕΕ Το ΕΛ/ΛΑΚ αλλάζει τους κανόνες λειτουργίας του λογισμικού τομέα και των τεχνολογιών πληροφορίας (ΙΤ): Το ΕΛ/ΛΑΚ αλλάζει τους κανόνες λειτουργίας του λογισμικού τομέα και των τεχνολογιών πληροφορίας (ΙΤ):  παρέχοντας δυνατότητα ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε εταιρείες ή χώρες  δημιουργώντας σημαντικές επιδράσεις  στην εξοικονόμηση πόρων  στην δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών για ΜΜΕ  στην εκτεταμένη χρήση νέων τεχνολογιών  στην ενσωμάτωση της υφισταμένης κοινότητας ελεύθερου λογισμικού στις παραγωγικές διαδικασίες

7 13 / 02 / 04ΓΓΕΤ7 Διείσδυση ΕΛ/ΛΑΚ - Τάσεις ~ 70 % των web servers είναι βασισμένοι στο ΕΛ/ΛΑΚ πηγή: NetCraft.

8 13 / 02 / 04ΓΓΕΤ8 H ανάπτυξη του ΕΛ στα πλαίσια του λογισμικού τομέα αποτελεί μοναδικό φαινόμενο καθώς σε κανένα άλλο τομέα μέχρι σήμερα δεν έχει παρατηρηθεί η ταυτόχρονη ύπαρξη τριών παραγόντων : H ανάπτυξη του ΕΛ στα πλαίσια του λογισμικού τομέα αποτελεί μοναδικό φαινόμενο καθώς σε κανένα άλλο τομέα μέχρι σήμερα δεν έχει παρατηρηθεί η ταυτόχρονη ύπαρξη τριών παραγόντων :  Καινοτομία υπό την πίεση των χρηστών  Κουλτούρα ‘ανοικτής επιστήμης’  Ανάπτυξη μορφών συνεργασίας μεταξύ εμπορικών εταίρων που συνδυάζουν εγχειρήματα κερδοσκοπικού/μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα Οικονομικά θέματα

9 13 / 02 / 04ΓΓΕΤ9 Συνέχεια...... Τα ερωτήματα που μπαίνουν από οικονομική σκοπιά είναι :  Ποιοί είναι οι καθοριστικοί παράγοντες αυτής της ανάπτυξης και μέχρι πού μπορεί φτάσουν  Εάν αυτού του τύπου η ανάπτυξη μπορεί να αποτελέσει μοντέλο και για άλλους τομείς

10 13 / 02 / 04ΓΓΕΤ10 Η ανάλυση του ελεύθερου λογισμικού από οικονομική σκοπιά είναι πολυδιάστατη και αφορά: Η ανάλυση του ελεύθερου λογισμικού από οικονομική σκοπιά είναι πολυδιάστατη και αφορά:  Στην εξέταση των χαρακτηριστικών του από την πλευρά της προσφοράς και την πλευρά της ζήτησης  Στην εξέταση των επιπτώσεων του στο τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξης του λογισμικού τομέα καθώς και του ΙΤ τομέα γενικότερα  Στην εξέταση των συνολικών επιπτώσεων του στην Κοινωνία της Πληροφορίας Οικονομικά θέματα (συνέχεια)

11 13 / 02 / 04ΓΓΕΤ11 Θεμελιώδη ερωτήματα πολιτικής: 1). Εάν οι δραστηριότητες ελεύθερου λογισμικού από την κοινότητα των προγραμματιστών και από τις επιχειρήσεις αρκούν για την παραγωγή της κοινωνικά βέλτιστης ποσότητας ελεύθερου λογισμικού 1). Εάν οι δραστηριότητες ελεύθερου λογισμικού από την κοινότητα των προγραμματιστών και από τις επιχειρήσεις αρκούν για την παραγωγή της κοινωνικά βέλτιστης ποσότητας ελεύθερου λογισμικού 2). Υπάρχουν ερωτήματα που προκύπτουν από την άσκηση θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών - διαφάνεια, ασφάλεια και πρόσβαση στη πληροφορία - και από τον ρόλο της πολιτείας για την διασφάλιση τους 2). Υπάρχουν ερωτήματα που προκύπτουν από την άσκηση θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών - διαφάνεια, ασφάλεια και πρόσβαση στη πληροφορία - και από τον ρόλο της πολιτείας για την διασφάλιση τους Θέματα Πολιτικής

12 13 / 02 / 04ΓΓΕΤ12 Προτάσεις Ενημέρωση και καθοδήγηση επιχειρήσεων για τα πλεονεκτήματα χρήσης ή μετάβασης σε Ελεύθερο Λογισμικό /ΛΑΚ Ενημέρωση και καθοδήγηση επιχειρήσεων για τα πλεονεκτήματα χρήσης ή μετάβασης σε Ελεύθερο Λογισμικό /ΛΑΚ Ενημέρωση επιχειρήσεων για τα νέα επιχειρησιακά μοντέλα που βασίζονται σε ΕΛ/ΛΑΚ για την διασφάλιση του απαραίτητου επιπέδου υποστήριξης που απαιτεί η χρήση από το δημόσιο τομέα και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας Ενημέρωση επιχειρήσεων για τα νέα επιχειρησιακά μοντέλα που βασίζονται σε ΕΛ/ΛΑΚ για την διασφάλιση του απαραίτητου επιπέδου υποστήριξης που απαιτεί η χρήση από το δημόσιο τομέα και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας Ενημέρωση και σταδιακή προώθηση της χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών σε διάφορους τομείς του δημοσίου Ενημέρωση και σταδιακή προώθηση της χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών σε διάφορους τομείς του δημοσίου Ενίσχυση έργων σχετικά με την τεκμηρίωση, μετάφραση και τον εξελληνισμό του ελεύθερου λογισμικού Ενίσχυση έργων σχετικά με την τεκμηρίωση, μετάφραση και τον εξελληνισμό του ελεύθερου λογισμικού Ανάπτυξη συνεργασιών για την πραγματοποίηση έργων ελεύθερου λογισμικού δημόσιου ενδιαφέροντος Ανάπτυξη συνεργασιών για την πραγματοποίηση έργων ελεύθερου λογισμικού δημόσιου ενδιαφέροντος

13 13 / 02 / 04ΓΓΕΤ13 Προτάσεις – Εκπαίδευση Ενθάρρυνση της ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ από την ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα. Ενθάρρυνση της ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ από την ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα. Τεχνική υποστήριξη και παιδαγωγική καθοδήγηση της ανάπτυξης και προσαρμογής του εκπαιδευτικού λογισμικού, καθώς και αξιολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών. Τεχνική υποστήριξη και παιδαγωγική καθοδήγηση της ανάπτυξης και προσαρμογής του εκπαιδευτικού λογισμικού, καθώς και αξιολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού που παράγεται (λογισμικό, δραστηριότητες κλπ), και στην εγκατάσταση, και διαχείριση ΕΛ/ΛΑΚ. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού που παράγεται (λογισμικό, δραστηριότητες κλπ), και στην εγκατάσταση, και διαχείριση ΕΛ/ΛΑΚ. Προώθηση της παραγωγής ΕΛ/ΛΑΚ στα πανεπιστήμια Προώθηση της παραγωγής ΕΛ/ΛΑΚ στα πανεπιστήμια Δημιουργία μαθημάτων στη χρήση λογισμικού πολυμέσων για την εκπαίδευση, και προγραμματισμό πολυμέσων σε ΕΛ/ΛΑΚ. Δημιουργία μαθημάτων στη χρήση λογισμικού πολυμέσων για την εκπαίδευση, και προγραμματισμό πολυμέσων σε ΕΛ/ΛΑΚ.

14 13 / 02 / 04ΓΓΕΤ14 Προτάσεις – Δημόσιος τομέας Διαφανής και αξιοκρατική επιλογή λογισμικού βάσει των αναγκών. Διαφανής και αξιοκρατική επιλογή λογισμικού βάσει των αναγκών. Διασφάλιση των κρατικών δεδομένων και της διαλειτουργικότητας καθιερώνοντας ανοικτά πρότυπα. Διασφάλιση των κρατικών δεδομένων και της διαλειτουργικότητας καθιερώνοντας ανοικτά πρότυπα. Εξέταση της δυνατότητας κατοχής από τη πολιτεία του πηγαίου κώδικα όλων των πακέτων λογισμικού που αγοράζει για χρήση στις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει. Εξέταση της δυνατότητας κατοχής από τη πολιτεία του πηγαίου κώδικα όλων των πακέτων λογισμικού που αγοράζει για χρήση στις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει.

15 13 / 02 / 04ΓΓΕΤ15 Ελληνικοί Δικτυακοί Τόποι ΕΛ/ΛΑΚ www.ellak.gr www.ellak.gr www.open-source.gr www.open-source.gr www.hellug.gr www.hellug.gr www.linux.gr www.linux.gr linux.forthnet.gr linux.forthnet.gr graphis.hellug.gr graphis.hellug.gr argeas.cs-net.gr/linux/ argeas.cs-net.gr/linux/ www.linuxman.com.cy www.linuxman.com.cy java.uom.gr/linux/ java.uom.gr/linux/ zeus.first.gr zeus.first.gr Knoppel.sourceforge.net Knoppel.sourceforge.net


Κατέβασμα ppt "13 / 02 / 04ΓΓΕΤ1 Γενική Γραμματεία Ερευνάς & Τεχνολογίας Διευθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης Παρουσίαση : Β. Τσούλκας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google