Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υλοποίηση Ηλεκτρονικού Τελωνείου. Πληροφοριακό Σύστημα ICISnet.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υλοποίηση Ηλεκτρονικού Τελωνείου. Πληροφοριακό Σύστημα ICISnet."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υλοποίηση Ηλεκτρονικού Τελωνείου. Πληροφοριακό Σύστημα ICISnet.

2 1.O συνεχώς αυξανόμενος όγκος των εμπορικών συναλλαγών στην αλυσίδα ανεφοδιασμού της αγοράς 2.Οι πολύπλοκες και βασιζόμενες στη χρήση εγγράφων τελωνειακές διαδικασίες. 3.Η ανάγκη εφαρμογής σύγχρονων και κοινών τεχνικών διαχείρισης κριτηρίων ελέγχων. 4.H διακίνηση και ο έλεγχος εμπορευμάτων μεταξύ κρατών μελών, που απαιτεί κοινές διεπαφές και παροχή πληροφοριών και δεδομένων ηλεκτρονικά. 5.H ανάγκη δημιουργίας, για την εκτέλεση των τελωνειακών συναλλαγών, ενός περιβάλλοντος χωρίς χαρτί. Παράγοντες χάραξης νέας στρατηγικής από την ΕΕ για τα Τελωνεία

3 Κοινοί Στρατηγικοί Στόχοι ΕΕ 1.Εναρμόνιση και απλούστευση των Τελωνειακών διαδικασιών. 2.Μείωση του Διοικητικού φόρτου των καθημερινών τελωνειακών εργασιών. 3.Αύξηση των μέτρων για την ασφάλεια των συναλλαγών, καθώς και η τήρηση των διεθνών κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος και των καταναλωτών. 4.Εφαρμογή μέτρων καλύτερης στοχοθέτησης των ελέγχων. 5.Διευκόλυνση του εμπορίου, μέσα από την μείωση του χρόνου και κόστους αποδέσμευσης των αγαθών.

4 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τις Εθνικές Διοικήσεις των Κρατών Μελών, υλοποιεί τις αποφάσεις με αριθμό 253/03, 1152/03, & 70/08 του Συμβούλιου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέσα από ένα κοινώς αποδεκτό και συμφωνημένο πλάνο πολυετούς στρατηγικού σχεδιασμού [MASP –έγγραφο 477/2004], το οποίο : 1.επιβάλει τη δημιουργία αυτοματοποιημένων & διαλειτουργικών τελωνειακών συστημάτων πληροφορικής και δικτύων επικοινωνίας, 2.αποβλέπει στην εναρμόνιση και απλοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών και αντικειμένων, στο πλαίσιο τόσο του σημερινού, όσο και μελλοντικού εκσυγχρονισμένου κοινοτικού τελωνειακού κώδικα. Ηλεκτρονικό Τελωνείο [e-Customs]

5 Υποχρεώσεις Επιτροπής και Κρατών Μελών έναντι του ΜASP να Οργανώσουν και Ενεργοποιήσουν :  ασφαλή,  ολοκληρωμένα,  διαλειτουργικά και  προσβάσιμα ηλεκτρονικά τελωνειακά συστήματα, προκειμένου:  να διευκολύνουν τη διεθνή αλυσίδα ανεφοδιασμού της παγκόσμιας αγοράς, μέσα από την εναρμόνιση και απλοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών και ελέγχων, στη μετακίνηση των εμπορευμάτων από και προς την ΕΕ και  να μειώσουν τους κινδύνους απειλών, για την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών, μέσα από την ελαχιστοποίηση των διαφορών που υπάρχουν, στο τρόπο εκτέλεσης των τελωνειακών διαδικασιών, μεταξύ των κρατών μελών.

6 Σκοπός του πλάνου πολυετούς στρατηγικού σχεδιασμού (ΜASP) 1. να καθορίζει :  το όραμα,  τους στόχους,  το στρατηγικό πλαίσιο και  τα κύρια σημεία εφαρμογής της πρωτοβουλίας για τα ηλεκτρονικά τελωνεία. 2. να εξασφαλίζει :  τη συνοχή όλων των κοινοτικών προγραμμάτων σχετικά με το ηλεκτρονικό τελωνείο,  τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, τη διαχείριση, καθώς και  την κοινή συμφωνία για την εφαρμογή τους.

7 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ICS -ΦΑΣΗ 1 [ Συνοπτική Δήλωση Εισόδου ] ICS -ΦΑΣΗ 1 [ Συνοπτική Δήλωση Εισόδου ] NCTS-TIR- ΦΑΣΗ 3 [Κοινό /Εξωτερικό πεδίο ] ECS – Φάση 1 [ Κοινό Πεδίο ] Σύστημα Εγγραφής & Προσδιορισμού Ο.Φ [EORI /EOΦ] ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ[TARIC3/ECICS,/EBTI ] ΕΝΙΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Από 01-07-2009 Από 1-01-2012 Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνου Τελωνείου [CRMS/]& Δίκτυο RIF Λειτουργούν ΠΥΛΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΕ AIS -ΦΑΣΗ 2 [ Κεντρικός Τελωνισμός, κλπ] AIS -ΦΑΣΗ 2 [ Κεντρικός Τελωνισμός, κλπ] NCTS -ΦΑΣΗ 4 [ Ασφάλεια / Προστασία – Έρευνες] NCTS -ΦΑΣΗ 4 [ Ασφάλεια / Προστασία – Έρευνες] ECS – φάση 2 [ Ηλεκτρονική Υποβολή – Έρευνες ] ECS – φάση 2 [ Ηλεκτρονική Υποβολή – Έρευνες ] ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ MASP 7 Συστήματα Ελέγχου Φόρου [E.C.P] ΕMCS EWSE SEED MVS ΕΝΙΑΙΑ ΘΥΡΙΔΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΔΟΥ Από 1-01-2011

8 Τι θα ισχύσει από 01-07-2009 για την Εξαγωγή, Διαμετακόμιση και Μητρώο Συναλλασσομένων [EORI]

9 Κυριότερα Στοιχεία για Ασφάλεια και Προστασία στην Εξαγωγή / Διαμετακόμιση 1.Μοναδικός αριθμός αναφοράς αποστολής [X/Y -Θέση 7] 2.Αριθμός εγγράφου μεταφοράς [X/Y-Θέση 44] 3.Συνολική μικτή μάζα [Kg] [Χ/Υ- Θέση 35 ] 4.Στοιχεία Παραλήπτη[Χ/Υ - Θέση 8] 5.Κωδικός τρόπου Φόρτωσης [Χ/Υ- Θέση 27] 6.Κωδικός/(-οί) χώρας(-ών) διέλευσης [δρομολόγιο] [Χ/Y - Θέση S 13] 7.Αριθμός μολυβδοσφραγίδων [Χ/Υ- Θέση S 28] 8.Κωδικός τρόπου πληρωμής εξόδων μεταφοράς [Χ/Υ -Θέση S 29] 9.Ένδειξη άλλης ειδικής περίστασης [Χ/Υ- Θέση S32]: Α: Ταχυδρομικά δέματα, Β: Εφοδιασμοί, C: Οδικές μεταφορές, D: σιδηροδρομικές μεταφορές F : ΑΕΟ] 10. Κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων Η.Ε.[ X -Θέση S 27] 1.Μοναδικός αριθμός αναφοράς αποστολής [X/Y -Θέση 7] 2.Αριθμός εγγράφου μεταφοράς [X/Y-Θέση 44] 3.Συνολική μικτή μάζα [Kg] [Χ/Υ- Θέση 35 ] 4.Στοιχεία Παραλήπτη[Χ/Υ - Θέση 8] 5.Κωδικός τρόπου Φόρτωσης [Χ/Υ- Θέση 27] 6.Κωδικός/(-οί) χώρας(-ών) διέλευσης [δρομολόγιο] [Χ/Y - Θέση S 13] 7.Αριθμός μολυβδοσφραγίδων [Χ/Υ- Θέση S 28] 8.Κωδικός τρόπου πληρωμής εξόδων μεταφοράς [Χ/Υ -Θέση S 29] 9.Ένδειξη άλλης ειδικής περίστασης [Χ/Υ- Θέση S32]: Α: Ταχυδρομικά δέματα, Β: Εφοδιασμοί, C: Οδικές μεταφορές, D: σιδηροδρομικές μεταφορές F : ΑΕΟ] 10. Κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων Η.Ε.[ X -Θέση S 27]

10 1.Διαμόρφωση των δεδομένων των αρχείων που υποβάλλονται με δισκέτα. 2.Ορθή συμπλήρωση των νέων εντύπων της διασάφησης εξαγωγής που υποβάλλεται, με τα επιπλέον στοιχείων που αφορούν Ασφάλεια και Προστασία. 3.Παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής αρχείων και δημιουργία κατάλληλης φόρμας για υποβολή της διασάφησης εξαγωγής. Απαιτήσεις για την Εξαγωγή

11 1.Διαμόρφωση των αρχείων που υποβάλλονται με δισκέτα, για παροχή των επιπλέον στοιχείων που αφορούν την ασφάλεια και προστασία. 2.Ανάλογη διαμόρφωση των πεδίων της φόρμας που συμπληρώνεται για την υποβολή ηλεκτρονικά της διαμετακόμισης και του δελτίο TIR. Απαιτήσεις 01-07-2009 για τη Διαμετακόμιση / Δελτίο TIR

12 1.Για τις Αποστολές / Εξαγωγές, το πρόσωπο που υποβάλλει τη διασάφηση εξαγωγής [ θέση 2 ή 14] 2.Για τις διασαφήσεις Εισαγωγής, το πρόσωπο που υποβάλλει τη διασάφηση εισαγωγής [θέση 8 ή 14 ] 3.Για τη Διαμετακόμιση / δελτίο TIR, τα στοιχεία του μεταφορέα και κύριου υπόχρεου[θέση 50] Ποιός χαρακτηρίζεται ως EORI

13 Τελωνειακές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - ICISnet.

14 Στοιχεία του ICISnet έναρξη 09/2007 ολοκλήρωση 09/2009 σήμερα υλοποιείται ο τεχνικός σχεδιασμός κόστος 5,4 εκ. Ευρώ Συγχρηματοδότηση από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους

15 Ι. Υπάρχοντα Υποσυστήματα ΟΠΣΤ- ICIS 1. Διαμετακόμισης / TIR/T5/ ATA κλπ 2. Δηλωτικών Εισαγωγής [συνοπτικών δηλώσεων εισόδου] 3. Διαχείρισης Εισαγωγών - Εξαγωγών 4. Διαχείρισης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Εθνικών Φορολογιών 5. Διαχείρισης Δασμολογίου [TARIC] και Εθνικών Μέτρων Φορολογίας 6. Ειδικών Πληροφοριών & Υποθέσεων 7. Ανάλυσης Κινδύνου 8. Διαχείρισης Ανθρώπινων και Φυσικών Πόρων 9. Αποτίμησης Αξιών Εμπορευμάτων II. Νέα υποσυστήματα 1. Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Επικοινωνίας [PORTAL] 2. Μητρώο Συναλλασσομένων [ΕΟΦ, EORI, Εκτελωνιστών, κλπ] 3. Διαχείρισης Χρηστών [εξωτερικών και εσωτερικών] 4. Ηλεκτρονική Υποβολή Τελωνειακών Παραστατικών – Ενημέρωση Εξέλιξης Διαδικασίας 5. Κεντρική Διαχείριση Εγγυήσεων 6. Διαχείρισης Αδειών / Εγκρίσεων 7. Παρακολούθησης Διαθεσιμότητας και Συνέχειας του Συστήματος 8. Υποστηρικτικές Υπηρεσίες [Έρευνες, στατιστικά, γραφείο βοήθειας, κλπ] 9. Λογιστική Παρακολούθηση & Ηλεκτρονικές Πληρωμές Υποσυστήματα ICISnet

16 ICISnet - PORTAL single access window ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ Ε.Ε. EDI 0 κόσμος του ICISnet 16

17 Πρωταγωνιστές ICISnet

18 Τα πρόσωπα: • που υποβάλουν τα στοιχεία της συναλλαγής ή • στο όνομα των οποίων πραγματοποιείται η συναλλαγή, αλλά και • τα πρόσωπα που έχουν υποχρέωση να καταβάλουν τη δημιουργούμενη από τη συναλλαγή τελωνειακή οφειλή. Οι συναλλασσόμενοι, κατά τη διάρκεια των συναλλαγών των με τις τελωνειακές αρχές, μπορεί να εκπροσωπηθούν από Αντιπροσώπους [Εκτελωνιστές], εφόσον εξουσιοδοτηθούν για αυτό Συναλλασσόμενοι ICISnet

19 Κατηγορίες Συναλλασσομένων ICISnet  Φυσικά και Νομικά πρόσωπα που εκτελούν συναλλαγές με τρίτες χώρες [EORI ]  Φυσικά και Νομικά πρόσωπα που εκτελούν συναλλαγές σε Εθνικό και Ενδοκοινοτικό επίπεδο  Εκτελωνιστής, που λειτουργούν ως αντιπρόσωποι [Άμεσοι ή Έμμεσοι] των παραπάνω συναλλασσομένων

20 Πηγές άντλησης Στοιχείων Μητρώου Συναλλασσομένων ICISnet  Το κοινοτικό σύστημα μητρώου EORI/ ΑΕΟ για κοινοτικούς [ μη Έλληνες] Συναλλασσομένους  Το μητρώο του TAXIS για Έλληνες συναλλασσόμενους που διαθέτουν Α.Φ.Μ  Διαδικασίες του ίδιου του ICISnet (καταχώρηση στοιχείων συναλλασσόμενου στο σύστημα )

21 Λειτουργίες Διαχείρισης Συναλλασσομένων ICISnet 1 2 3

22 Καταχώρηση στοιχείων μητρώου συναλλασσομένου κατοίκου τρίτης χώρας 1 2

23 Στοιχεία επικοινωνίας συναλλασσομένου

24 Εξωτερικοί Χρήστες ICISnet  Φυσικά πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους  Φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως εκπρόσωποι Νομικών προσώπων  Αντιπρόσωποι [εκτελωνιστές ] συναλλασσομένων  Πιστοποιούνται, λαμβάνουν κωδικούς πρόσβασης και ελέγχονται κατά την εκτέλεση των συναλλαγών τους, από το TAXIS net.

25 Κεντρικό μενού εφαρμογών του ICISnet για τους Εξωτερικούς χρήστες 1 1 Συμπλήρωση [2] Υποβολή [3] 1.ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 2.ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 3.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ 4.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 5.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ 6.ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 7.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ 8. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 9.ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 10.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 1.ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 2.ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 3.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ 4.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 5.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ 6.ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 7.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ 8. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 9.ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 10.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ICISnet Εφαρμογές ICISnet Εξουσιοδοτήσεις Διαχείριση λογαριασμού Ερωτήματα προς το Help desk Αίτημα αλλαγής κωδ. ασφαλείας

26 Εσωτερικοί χρήστες ICISnet 1.Όλοι οι τελωνειακοί υπάλληλοι 2.Οι Τεχνικοί της ΓΓΠΣ που θα υποστηρίζουν το έργο

27 1.Τα δικαιώματα για τη χρησιμοποίηση των εφαρμογών του συστήματος, θα παρέχονται μέσα από το ρόλο που θα δημιουργείται κεντρικά και θα αποδίδεται στον εσωτερικό χρήστη τοπικά στο κάθε τελωνείο. 2.Κάθε ρόλος θα περιέχει συγκεκριμένες λειτουργίες των υποσυστημάτων του ICISnet. 3.Σύμφωνα με τα καθήκοντα που ανατίθενται στους τελωνειακούς υπαλλήλους σε κάθε τελωνείο, θα υπάρχουν και οι αντίστοιχοι ρόλοι. 4.Οι εσωτερικοί χρήστες θα χρησιμοποιούν το σύστημα, ανάλογα με τα δικαιώματα που παρέχει ο ρόλος. 5.Κάθε ενέργεια του χρήστη θα καταγράφεται χρονικά στο σύστημα. Δικαιώματα εσωτερικών χρηστών

28 Διαχείριση δικαιωμάτων ρόλων και διαμόρφωση Ρόλων εσωτερικών χρηστών

29 Δημιουργία νέου εσωτερικού χρήστη ICISnet

30 Τρόπος Εκτέλεσης Ηλεκτρονικής Συναλλαγής Εξαγωγής στο ICISnet

31 Η πράξη με την οποία ένα πρόσωπο δηλώνει, με τους απαιτούμενους τύπους και διαδικασίες που έχουν ορίσει από πριν οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές, τη βούλησή του : 1.να υπαγάγει τα εμπορεύματα σε συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς ή 2.να εκτελέσει συγκεκριμένη τελωνειακή διαδικασία, με αναφορά, ενδεχομένως, τυχόν ειδικών ρυθμίσεων που θα πρέπει να εφαρμοσθούν. Συναλλαγή

32 Ηλεκτρονικό μήνυμα Η ανακοίνωση, σε προκαθορισμένο μορφότυπο, συντακτικούς κανόνες και προϋποθέσεις, που περιέχει δεδομένα τα οποία διαβιβάζονται μεταξύ προσώπων, τελωνείων ή αρχών, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και τα δίκτυα της πληροφορικής.

33 Ενέργειες Εξωτερικού χρήστη για την εκτέλεση ηλεκτρονικής συναλλαγής εξαγωγής στο ICISnet

34 Είσοδος στο Κεντρικό PORTAL ICISnet

35 Κεντρικό μενού εφαρμογών του ICISnet για τους Εξωτερικούς χρήστες 1 1 Συμπλήρωση [2] Υποβολή [3] 1.ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 2.ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ 4.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 5.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 6.ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 7.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ 8.ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 9.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ 1.ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 2.ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ 4.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 5.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 6.ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 7.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ 8.ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 9.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ICISnet Εφαρμογές ICISnet Εξουσιοδοτήσεις Διαχείριση λογαριασμού Ερωτήματα στο Help desk Αίτημα αλλαγής κωδικών ασφαλείας

36 Εμφάνιση μενού εφαρμογών ICISnet – υποβολή διασάφησης εξαγωγής με σύνταξη φόρμας ή υποβολή αρχείου 36 Επιλογή Αρχείο Φόρμα ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ 10 ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ) ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ 10 ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ)

37 Αρχική οθόνη διασάφησης εξαγωγής

38 Εισαγωγή βασικών στοιχείων εξαγωγής

39 Στοιχεία Ειδών διασάφησης εξαγωγής

40 Ενέργειες εξωτερικού χρήστη 40

41 Τρόπος Ψηφιακής υπογραφής

42 Υποβολή διασάφησης εξαγωγής 42

43  Οθόνη προβολής λαθών. Η οθόνη θα προβάλει το σύνολο των λαθών που προκύπτουν από τον λογικό έλεγχο της οθόνης με χρωματισμό και προβολή σε ελληνικά.  Η περιγραφή του λάθους θα περιέχει τον κανόνα και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την σωστή επεξεργασία των στοιχείων της οθόνης.  Οθόνη προβολής λαθών. Η οθόνη θα προβάλει το σύνολο των λαθών που προκύπτουν από τον λογικό έλεγχο της οθόνης με χρωματισμό και προβολή σε ελληνικά.  Η περιγραφή του λάθους θα περιέχει τον κανόνα και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την σωστή επεξεργασία των στοιχείων της οθόνης. Προεπισκόπηση λαθών κατά την διαδικασία ελέγχου οθόνης

44 44 Άλλες Δυνατότητες /Ενέργειες Εξωτερικού χρήστη

45 1.Αυτόματη διεξαγωγή προκαθορισμένων ελέγχων σχετικών με την αποδοχή ή μη του μηνύματος και 2.Άμεση ενημέρωση του Συναλλασσόμενου με τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού, που μπορεί να είναι:  Απόρριψη (ενημέρωση για τα λάθη] ή  Αποδοχή συναλλαγής [κοινοποίηση MRN] Αυτόματη διαχείριση από το ICISnet στοιχείων μηνύματος

46 Τρόπος εμφάνισης Ενημέρωσης στο Συναλλασσόμενο για την εξέλιξη Ηλεκτρονικής Συναλλαγής ΙΕ516 / Απορριφθείσα 12345 / 11-03-2009 12345 /09GR0020040012200-2/ 11-03-2009 ΙΕ528 / Αποδεκτή

47 Τρόπος Διαχείρισης Δεδομένων Αποδεκτής Ηλεκτρονικής Συναλλαγής στο Τελωνείο Εξαγωγής

48 Τρόπος Διαχείρισης Δεδομένων Αποδεκτής Ηλεκτρονικής Συναλλαγής στο Τελωνείο Εξαγωγής

49 Ενέργειες Προϊσταμένου Τμήματος Ελέγχων

50 Ενέργειες Προϊσταμένου Τμήματος Ελέγχων 1 1 2 2 3 3 Τρόπος Εισόδου Εσωτερικού χρήστη στο σύστημα ICISnet

51 1.Εμφάνιση αρχικού μενού υποσυστημάτων 2.Επιλογή υποσυστήματος Υποθέσεων Επιλογή Ειδικές Πληροφορίες και Υποθέσεις

52 Εμφάνιση και Αξιολόγηση Δεδομένων Συναλλαγής Φίλτρα [1] 3 2 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1.Συμπλήρωση φίλτρων Επιλογής 2.Ανάκτηση Παραστατικών 3.Αναζήτηση Στοιχείων Στοίχων 4.Αξιολόγηση Πληροφοριών 5.Επιλογή Κατηγορίας Ελέγχου 6.Ορισμός Ελεγκτή 7.Αναζήτηση Π.Δ 1. ΕΔΕ ΕΧ Α 09GR002004012250 2 Y 89 L4 0

53 Τρόπος ορισμού ελεγκτή και εγγραφή παρατηρήσεων

54 Προβολή στοιχείων μηνύματος

55 Ενέργειες Τελωνειακού Ελεγκτή

56 Ενέργειες Προϊσταμένου Τμήματος Ελέγχων 1 1 2 2 3 3 Εί σοδος εσωτερικού χρήστη στο σύστημα ICISnet

57 1.Εμφάνιση αρχικού μενού 2.Επιλογή Εκκρεμών εργασιών Επιλογή

58 Εμφάνιση ημερήσιων εκκρεμών συναλλαγών 58 Επιλογή Φυσικός έλεγχος

59 Ενέργειες εσωτερικών χρηστών

60 Τρόπος Ενημέρωσης συναλλασσόμενου για τη διεξαγωγή Ελέγχου ή Αποδέσμευση Κίνησης IE529 Αποδέσμευση 12345/09GR0020040012200-2/ 11-03-2009 ΙΕ560/ Έλεγχος ΙΕ560/ Έλεγχος

61 Ενέργειες Διεξαγωγής Φυσικού Έλεγχου 3 21

62 1

63 Εκτύπωση Διασάφησης και εντολής ελέγχου

64 Εκτύπωση διασάφησης εξαγωγής 09GR0020040012200-2

65 Καταγραφή Αποτελεσμάτων Ελέγχου ΙΕ529

66 Εμφάνιση μηνύματος αποδέσμευσης εξαγωγής 12345/09GR0020040012200-2/ 11-03-2009 / ΙΕ529/ Αποδέσμευση

67 Επόμενες Ενέργειες Συναλλασσόμενου για την έναρξη της κίνησης

68 68 Εκτύπωση συνοδευτικού εξαγωγής Αναχώρηση κίνησης Επιλογή

69 Εκτύπωσης Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής 09GR0020040012200-2

70 Άφιξη κίνησης στο Τελωνείο Έξοδο.

71 1.Προσκόμιση από τον μεταφορέα του Συνοδευτικού Εγγράφου Μεταφοράς ή 2.Ενημέρωση από τον μεταφορέα για την άφιξη της κίνησης, με αποστολή μηνύματος ΙΕ507. 3.Διεξαγωγή αυτόματης Ανάλυσης Κινδύνου για λόγους ασφάλειας και προστασίας. 4.Ορισμός από τον Προϊστάμενο ελέγχων της κατηγορίας και είδος ελέγχου 5.Ορισμός τελωνειακού υπαλλήλου για την διεκπεραίωση της συναλλαγής 6.Ενημέρωση μεταφορέα για διεξαγωγή ελέγχου [ΙΕ561] 7.Διεξαγωγή ελέγχου και καταγραφή των αποτελεσμάτων στο σύστημα 8.Ενημέρωση μεταφορέα για την έξοδο ή μη της κίνησης [ΙΕ525/ΙΕ521] 9.Ενημέρωση τελωνείο εξαγωγής για την έξοδο των εμπορευμάτων [ΙΕ518] Ενέργειες στο τελωνείο εξόδου κατά την άφιξη της κίνησης

72 Εμφάνιση μενού εφαρμογών εξαγωγών για σύνταξη φόρμας υποβολής μηνύματος ενημέρωσης άφιξης 72 Επιλογή

73 Εμφάνιση Ημερήσιων Εκκρεμών Συναλλαγών 73

74 Ενέργειες Χρήστη στο Τελωνείο Εξόδου 1.Διενέργεια φυσικού ελέγχου 2.Κατά δήλωση συναλλαγή 3.Έλεγχος δικαιολογητικών 4.Έλεγχος υποκατάστασης Τελωνείο Κήπων

75 Καταγραφή Αποτελεσμάτων Ελέγχου 2 ΙΕ525 ΙΕ518 Α2 Θεωρείται Ικανοποιητικός 1

76 Ενημέρωση Μεταφορέα για Απελευθέρωση της Κίνησης προς έξοδο 12345 /09GR0020040012200-2 / ΙΕ525 / Αποδέσμευση

77 Σας Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Υλοποίηση Ηλεκτρονικού Τελωνείου. Πληροφοριακό Σύστημα ICISnet."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google