Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Γ΄ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Ε.Φ.Κ.- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΡΓΟΥ EMCS Θεσσαλονίκη 11/03/2009 E.M.C.S EXCISE MOVEMENT AND CONTROL SYSTEM.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Γ΄ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Ε.Φ.Κ.- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΡΓΟΥ EMCS Θεσσαλονίκη 11/03/2009 E.M.C.S EXCISE MOVEMENT AND CONTROL SYSTEM."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Γ΄ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Ε.Φ.Κ.- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΡΓΟΥ EMCS Θεσσαλονίκη 11/03/2009 E.M.C.S EXCISE MOVEMENT AND CONTROL SYSTEM Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου της ενδοκοινοτικής διακίνησης των προϊόντων Ε.Φ.Κ.

2 Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου της ενδοκοινοτικής διακίνησης των προϊόντων Ε.Φ.Κ. (ενεργειακά, καπνικά & αλκοολούχα προϊόντα) σε πραγματικό χρόνο E.M.C.S

3  Απόφαση 1152/2003/ΕΚ, για την εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.  Οδηγία 2008/118/ΕΚ, σχετικά με το γενικό καθεστώς των Ε.Φ.Κ. (σε ισχύ από 01.04.2010)  Ο προς ψήφιση Εφαρμοστικός Κανονισμός της Ε.Ε., για τη δομή και το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που θα ανταλλάσσονται μέσω του EMCS

4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (e-A.D./electronic administrative document) Κατάργηση σε έντυπη μορφή Σ.Δ.Ε

5  Κατάργηση του Σ.Δ.Ε σε έντυπη μορφή  Έγκαιρη ενημέρωση των Διοικήσεων για τις πραγματοποιούμενες διακινήσεις προϊόντων Ε.Φ.Κ.  Ασφαλής ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ οικονομικών φορέων και Διοικήσεων  Γρήγορη αποδέσμευση των εγγυήσεων

6 Τα προπορευόμενα Κ-Μ θα υλοποιούν τις ακόλουθες λειτουργίες:  Υποβολή & καταχώρηση ηλ.-Δ.Ε. (ARC-Διοικητικός Κωδικός Αναφοράς)  Αλλαγή τόπου προορισμού  Ακύρωση ηλ-Δ.Ε. από τον αποστολέα  Υποβολή αναφοράς παραλαβής  Εισαγωγή - Εξαγωγή

7 Τα μη προπορευόμενα Κ-Μ θα παραλαμβάνουν μόνο ηλεκτρονικά το Δ.Ε. και θα υποβάλουν ηλεκτρονική αναφορά παραλαβής

8 ΦΑΣΗ 0- ΦΑΣΗ 1 01.04.2010- 31.12.201 0 • προπορευόμενα κ-μ βασικές λειτουργίες • μη προπορευόμενα κ-μ ηλεκτρονική παραλαβή μηνυμάτων + ηλ. αναφορά παραλαβής ΦΑΣΗ 1 01.01.2011- 31.12.2011 • όλα τα κ-μ στις βασικές λειτουργίες ΦΑΣΗ 2 01.01.2012 • όλα τα κ-μ ταυτόχρονα και στις υπόλοιπες λειτουργίες

9  διαχωρισμός αποστολής (Splitting)  ενημέρωση αρμόδιων Αρχών για διαπιστωθέντα ελλείμματα ή πλεονάσματα κατά την παραλαβή  διοικητική συνεργασία & αμοιβαία συνδρομή ( MVS-EWSE κλπ )  προειδοποίηση ή απόρριψη ηλ.-Δ.Ε.  εκτίμηση κινδύνου

10 ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ Κ-Μ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Κ-Μ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 1 2 10 36 5 7 8 4 9 ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Φ.Κ..Ο αποστολέας υποβάλλει το σχέδιο του ηλεκτρονικού Δ.Ε..Το Κ-Μ Αποστολής επικυρώνει το ηλ-Δ.Ε. και το επιστρέφει στον αποστολέα.Ο αποστολέας αποστέλλει τα προϊόντα Ε.Φ.Κ..Το Κ-Μ Αποστολής διαβιβάζει το ηλ-Δ.Ε. στο Κ-Μ Προορισμού.Το Κ-Μ Προορισμού αποστέλλει το ηλ-Δ.Ε. στον παραλήπτη.Τα προϊόντα Ε.Φ.Κ φθάνουν στον προορισμό τους.Ο παραλήπτης υποβάλλει Αναφορά Παραλαβής.Το Κ-Μ Προορισμού επικυρώνει την Αναφορά Παραλαβής και την επιστρέφει στον παραλήπτη.Το Κ-Μ Προορισμού διαβιβάζει την Αναφορά Παραλαβής στο Κ-Μ Αποστολής.Το Κ-Μ Αποστολής διαβιβάζει την Αναφορά Παραλαβής στον αποστολέα

11 www. gsis.gr τελωνειακή ενημέρωση χρήσιμες πληροφορίες Ε.Φ.Κ.

12 http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm πρόσβαση στο δίκαιο της Ε.Ε. (Συνθήκες, νομοθεσία, νομολογία κλπ.)


Κατέβασμα ppt "ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Γ΄ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Ε.Φ.Κ.- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΡΓΟΥ EMCS Θεσσαλονίκη 11/03/2009 E.M.C.S EXCISE MOVEMENT AND CONTROL SYSTEM."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google