Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΟΝΑΔΑ Γ΄ Δημήτρης Τάσιος - Οικονομολόγος τηλ: 210.3278046.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΟΝΑΔΑ Γ΄ Δημήτρης Τάσιος - Οικονομολόγος τηλ: 210.3278046."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΟΝΑΔΑ Γ΄ Δημήτρης Τάσιος - Οικονομολόγος dtassios@epeaek.grdtassios@epeaek.gr τηλ: 210.3278046

2 2 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Ως Απόσβεση ορίζεται η χρονική κατανομή και η εμφάνιση της μείωσης της αξίας των παγίων στοιχείων μιας οικονομικής μονάδας τα οποία συμμετέχουν άμεσα η έμμεσα στην παραγωγική της λειτουργία. Οι αποσβέσεις των παγίων εμφανίζονται στο τέλος κάθε Διαχειριστικής Χρήσης [ετήσιες αποσβέσεις] με χρέωση των αποτελεσμάτων της οικονομικής μονάδος  [ΚΩΔ.66: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων] σε Πίστωση των λογαριασμών των Παγίων  [ΚΩΔ.11.99 - 16.99: Αποσβεσθέντα πάγια ]

3 3 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (… συνέχεια) ΠΠαράδειγμα εμφάνισης παγίου μετά την ετήσια απόσβεση: Χρέωση 14.02 Εξοπλισμός γραφείου:100 € Πίστωση 38.03 Εξόφληση αγοράς εξοπλισμού:100 € Χρέωση 66.04 Αποσβέσεις εξοπλισμού: 20 € Πίστωση 14.99 Αποσβεσμένος εξοπλισμός: 20 € Εξοπλισμός γραφείου Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία Αρχική αξία 100 € 20 € 80 €

4 4 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάσει τους προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία συντελεστές ετήσιας τακτικής απόσβεσης για κάθε κατηγορία παγίου.  Ν. 2238 / 1994 άρθρο 31, §1 (κώδικας φορολογίας εισοδήματος)  Ν. 3091 / 2002 άρθρο 5, §6 (τροποποίηση άρθρου 31)  Π.Δ. 299 / 29-10-2003 (καθορισμός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (… συνέχεια)

5 5 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (… συνέχεια) Κατηγορία ΠαγίουΣυντελεστής % Έπιπλα – Σκεύη20 Εξοπλισμός Γραφείου(φωτοτυπικά- επιστημονικά όργανα-αριθμομηχανές) 20 Εξοπλισμός Γραφείου ως όργανα εκπαίδευσης35 Η / Υ – Λογισμικά(SOFTWARE)100 Επιστημονικά περιοδικά και συγγράμματα100 Πάγια με αξία κτήσης > των 600 €100

6 6 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (… συνέχεια) Κανονισμός Ε.Κ. αριθ. 1685/2000. Οι δαπάνες για αποσβέσεις ακινήτων η εξοπλισμού που συνδέονται άμεσα με τους στόχους της πράξης είναι επιλέξιμες με τους ακόλουθους όρους: • Εθνικές η κοινοτικές επιχορηγήσεις δεν συνέβαλαν στην αγορά των ακινήτων ή του εξοπλισμού. • Υπολογίζονται με κατάλληλους λογιστικούς κανόνες. • Αφορούν αποκλειστικά την περίοδο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.

7 7 ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Οι ΕΛΚΕ οι οποίοι τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ κατά την διπλογραφική μέθοδο και σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές υποχρεούνται:  Να τηρούν Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων κατά τα οριζόμενα του ΕΓΛΣ.  Να εμφανίζουν την αξία κτήσης των παγίων στοιχείων στην ομάδα 1 παγίου ενεργητικού ΚΩΔ.11 έως 16, σύμφωνα με την ανάπτυξη του Ε.Γ.Λ.Σ. και με ξεχωριστό ΚΩΔ. Έργου το συγκεκριμένο πρόγραμμα που υλοποιούν.  Να εμφανίζουν στο τέλος κάθε Διαχειριστικής Χρήσης και σύμφωνα με τους συντελεστές του Π.Δ. 299 / 29-10-2003 τις αποσβέσεις στην ομάδα 6 «ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ» και συγκεκριμένα στον λογαριασμό 66 με ανάπτυξη σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. Το σύνολο των ετήσιων αποσβέσεων, αποτελούν δαπάνες του έργου (προγράμματος) και μειώνουν αντίστοιχα την αρχική αξία των παγίων. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (… συνέχεια)

8 8 ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (… συνέχεια) ΚωδικόςΠεριγραφήΠροσδιορισμόςΚωδικός 11ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αγορά κτιρίων 66.01 Κατασκευή-διαμόρφωση κτιρίων 12ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΜηχανήματα, Εγκαταστάσεις-κ.τ.λ.66.02 13ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 66.03 14ΕΠΙΠΛΑ 66.04.00 14.01ΣΚΕΥΗ 66.04.01 14.02ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 66.04.02 14.03 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΡΟΤΗΜΑΤΑ 66.04.03 14.05ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 66.04.05 14.08ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 66.04.08 14.09ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 66.04.09 15ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Κτίρια Χωρίς Απόσβεση Εγκαταστάσεις υπό Εκτέλεση Προκαταβολές 16ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣΛογισμικά, Προγράμματα, Δικαιώματα κ.τ.λ.66.05

9 9 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (… συνέχεια) 1) Επιλέξιμη Δαπάνη θεωρείται μόνο το ποσό της ετήσιας απόσβεσης ή τόσα δωδέκατα όσοι οι μήνες λειτουργίας προκειμένου για νέα περιουσιακά στοιχεία. 2) Στο Μηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης Δαπανών θα αναφέρονται ως δαπάνη οι αποσβέσεις μόνο σε ένα μήνα ετησίως. 3) Όταν ο Φ.Π.Α. βαρύνει πραγματικά τον τελικό δικαιούχο είναι επιλέξιμη δαπάνη. Στις περιπτώσεις αυτές ο Φ.Π.Α. ενσωματώνεται στο πάγιο και αυξάνει την αξία του, επομένως το ποσό του αποσβένεται με το πάγιο.


Κατέβασμα ppt "ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΟΝΑΔΑ Γ΄ Δημήτρης Τάσιος - Οικονομολόγος τηλ: 210.3278046."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google