Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 2 Η ΕΝΩΣΗ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ : 1.ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ (ΦΑΣΗ 2 του ECS) 2.ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ (ΦΑΣΗ 4 του NCTS) • Η ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 2 Η ΕΝΩΣΗ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ : 1.ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ (ΦΑΣΗ 2 του ECS) 2.ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ (ΦΑΣΗ 4 του NCTS) • Η ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 2 Η ΕΝΩΣΗ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ : 1.ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ (ΦΑΣΗ 2 του ECS) 2.ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ (ΦΑΣΗ 4 του NCTS) • Η ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΕΑ) •Η ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ •ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΑΠ) •Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(ΚΕΑΠ) Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2009 ΧΟΤΖΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ

2 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: •Καν. 2913/92 (Τελευταία τροποποίηση Καν. 648/2005) •Καν. 273/2009 (Περί μεταβατικών μέτρων) •Καν. 2454/93 (Όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τους): 1.Καν. 1875/2006 της Επιτροπής 2.Καν. 312/2009 της Επιτροπής 3.Καν. 414/2009 της Επιτροπής Θεσσαλονίκη, Νοεμβριος2009

3 3 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Δ/ΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (άρθρο 592β) α/α ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 1 Εμπορεύματα σε containers (με εξαίρεση τις παρακάτω 3 και 4 περιπτώσεις – «κοντινές αποστάσεις») Τουλάχιστον 24 ώρες πριν την φόρτωση στο πλοίο το οποίο εγκαταλείπει το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας 2 Εμπορεύματα χύδην/χύδην εντός συσκευασίας (με εξαίρεση τις παρακάτω 3 και 4 περιπτώσεις – «κοντινές αποστάσεις») Τουλάχιστον 4 ώρες πριν την αναχώρησηαπό τον λιμένα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας Τουλάχιστον 4 ώρες πριν την αναχώρηση από τον λιμένα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας

4 4 3 «Κοντινή Απόσταση» Διακίνηση μεταξύ Γροιλανδίας, Νησιά Φερόε, Θέουτα, Μελίλλα κ.α., και του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας με εξαίρεση τα Γαλλικά Υπερπόντια διαμερίσματα, τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τα Κανάρια Νησιά. Τουλάχιστον 2 ώρες πριν την αναχώρηση από τον λιμένα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας (1) 4 «Κοντινή Απόσταση» Διάρκεια ταξιδιού μικρότερη των 24 ωρών. Διακίνηση μεταξύ εδαφών εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και των Γαλλικών Υπερπόντιων Διαμερισμάτων, των Αζόρων, της Μαδέρας, των Καναρίων Νήσων Τουλάχιστον 2 ώρες πριν την αναχώρηση από τον λιμένα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας (1) (1): Όταν η διασάφηση εξαγωγής / ασφαλείας δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά, η προθεσμία γίνεται τουλάχιστον 4 ώρες

5 5 5 Αεροπορική μεταφορά Τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την αναχώρηση από τον αερολιμένα του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. (1) 6 Σιδηροδρομική μεταφορά και μεταφορά με ποταμόπλοια (εσωτερικοί υδάτινοι οδοί) Τουλάχιστον 2 ώρες πριν την αναχώρηση από το τελωνείο εξόδου (1) 7 Οδική μεταφορά Τουλάχιστον 1 ώρα πριν την αναχώρηση από το τελωνείο εξόδου (1) 8 Εφοδιασμός πλοίων και αεροσκαφών Τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την αναχώρηση του μέσου μεταφοράς από τον λιμένα ή αερολιμένα του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. (1) (1): Όταν η διασάφηση εξαγωγής / ασφαλείας δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά, η προθεσμία γίνεται τουλάχιστον 4 ώρες

6 6 9 Περιπτώσεις εξαγωγής με βάση τον Καν. 612/2009 (επιστροφές γεωργικών προϊόντων) Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού 10 Συνδυασμένη μεταφορά (άρθρο 592γ) Οι ανωτέρω προθεσμίες για το ενεργό μεταφορικό μέσο που διέρχεται τα σύνορα του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. 11 Περιπτώσεις εφαρμογής διεθνών συμφωνιών μεταξύ της Ε/Ε/ και τρίτων χωρών  Νορβηγία  Ελβετία (άρθρο 592δ) Εφαρμόζονται διαφορετικές προθεσμίες από τις ανωτέρω λόγω ανταλλαγής των στοιχειών της διασάφησης

7 7 Δεν εφαρμόζονται οι προθεσμίες υποβολής (αναχώρησης / φόρτωσης) της διασάφησης εξαγωγής / ασφάλειας στις εξής περιπτώσεις: (άρθρο 592α) 1.Ηλεκτρική ενέργεια 2.Μεταφορά μέσω δικτύου αγωγών 3.Επιστολές – κάρτες – έντυπο υλικό 4.Ταχυδρομικές αποστολές 5.Διασάφηση με οποιαδήποτε άλλη πράξη 6.Προσωπικές αποσκευές 7.Εμπορεύματα με προφορική διασάφηση

8 8 Δεν εφαρμόζονται οι προθεσμίες υποβολής (αναχώρησης / φόρτωσης) της διασάφησης εξαγωγής / ασφάλειας στις εξής περιπτώσεις: (άρθρο 592α) 8.Εμπορεύματα με δελτίο ΑΤΑ και CPD 9.Εμπορεύματα με το έντυπο 302 (NATO) 10.Εμπορεύματα με πλοία τακτικών γραμμών 11.Όπλα και στρατιωτικός εξοπλισμός 12.Εμπορεύματα για εξέδρες γεώτρησης και εκμετάλλευσης 13.Εμπορεύματα με εσωτερική αξία κάτω των 22 ευρώ

9 9 ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΕΔΕ) ΣΤΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 30Α, ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΔΕ EX ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ  Είτε σε επίπεδο βασικών στοιχείων (Υ)  Είτε σε επίπεδο είδους εμπ/τος (Χ) 1 Αριθμός ειδών 5(Υ) 2 Αριθμός εγγράφου μεταφοράς 44 – 1 (Υ / Χ) 3Αποστολέας2 4Παραλήπτης8

10 10 α/αΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΔΕ EX ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ  Είτε σε επίπεδο βασικών στοιχείων (Υ)  Είτε σε επίπεδο είδους εμπ/τος (Χ) 5 Τελωνείο Εξόδου 29(Υ) 6 Τόπος εμπ/των 30(Υ) 7  Περιγραφή εμπ/των  Είδος συσκευασίας  Αριθμός δεμάτων  Σημεία και αριθμοί  Αριθμός container 31 (X) (Y / X) 8 Αριθμός είδους 32(Χ)

11 11 α/αΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΔΕ EX ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ  Είτε σε επίπεδο βασικών στοιχείων (Υ)  Είτε σε επίπεδο είδους εμπ/τος (Χ) 9 Κωδικός εμπ/τος 33(Χ) 10 Μικτή μάζα (kg) 35 (Υ / Χ) 11 Ημερ/νια διασάφησης - Υπογραφή 54(Υ) 12 Το MRN A 13 Το τελωνείο Α 14 Τύπος δήλωσης 1α1α1α1α(Υ)

12 12 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΑΠ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 30Α α/αΟΝΟΜΑΣΙΑΘΕΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Υ), ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΔΟΥΣ (Χ) 1 Μοναδικός αριθμός αναφοράς αποστολής (UCR) 7 (Y / X) 2 ΑριθμόςΜολυβδοσφραγίδαςS28 3 Κωδικός επικινδύνων εμπορευμάτων Η.Ε. (UNDG) 44-4 (X)

13 13 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΑΠ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 30Α α/αΟΝΟΜΑΣΙΑΘΕΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Υ), ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΔΟΥΣ (Χ) 4 Κωδικός (-οι) χώρας (-ων) διέλευσης S13(Y) 5 Κωδικός τρόπου πληρωμής εξόδων μεταφοράς S29 (Y / X) 6 Ένδειξη Ειδικής Περίπτωσης (ΕΕΠ) S32 (Y) 7 Πρόσωπο που καταθέτει τη συνοπτική διασάφηση εξόδου S05 ή S05α (Y)

14 14 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ Ή ΔΙΑΣΑΦΙΣΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ (90 ημέρες μετά την απελευθέρωση) Το τελωνείο εξόδου και η ημερ/νια εξόδου υποδεικνύονται από τον εξαγωγέα ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΟΔΟΥ (Απάντηση σε 10 ημέρες) ΙΕ 584 ΙΕ 518 ΙΕ 586

15 15 Διαδικασία Έρευνας – Εναλλακτική Απόδειξη (νέο άρθρο 796δα) Αποδεικτικά στοιχεία της εγκατάλειψης των εμπορευμάτων του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, υποβάλλονται από τον εξαγωγέα ή τον διασαφιστή με ένα από τους ακόλουθους τρόπους ή συνδυασμούς: • Αντίγραφο δελτίου παράδοσης από τον παραλήπτη της τρίτης χωράς • Αποδεικτικό πληρωμής, τιμολόγιο, δελτίο παράδοσης του οικονομικού φορέα που μετέφερε τα εμπορεύματα στην τρίτη χώρα • Δήλωση υπογεγραμμένη από την μεταφορική εταιρεία που μετέφερε τα εμπορεύματα στην τρίτη χώρα • Έγγραφο επικυρωμένο από τις τελωνειακές αρχές Κ/Μ ή τρίτης χώρας • Τα αρχεία των οικονομικών φορέων για τα εμπορεύματα που προμηθεύτηκαν οι εξέδρες γεώτρησης και εκμετάλλευσης

16 16 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ Ή ΤΟΥ ΔΙΑΣΑΦΙΣΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ (Νέο άρθρο 796ε) Α. Πιστοποίηση της εξόδου των εμπορευμάτων: •Αφού έλαβε το μήνυμα ΙΕ 518 •Αφού διαπίστωσε επαρκή τα αποδεικτικά στοιχειά της εναλλακτικής απόδειξης Β. Αν μετά από 150 ημέρες από την χορήγηση της άδειας, δεν έχει λάβει ούτε το μήνυμα ΙΕ 518, ούτε κρίνει επαρκή και ικανά τα αποδεικτικά στοιχειά, θεωρεί ως ένδειξη την μη έξοδο των εμπορευμάτων. Γ. Ενημερώνει τον εξαγωγέα ή τον διασαφιστή και το δηλωθέν τελωνείο εξόδου για την ακύρωση της διασάφησης

17 17 Διαδικασία Εξαγωγής και Εξόδου εκτός μηχανογραφικού συστήματος τελωνείου (ICISNET) – Χειρόγραφη Διαδικασία Λόγω:  Μη λειτουργίας του ICISNET στο τελωνείο, ή  Μη λειτουργίας του συστήματος του οικονομικού φορέα, ή  Μη λειτουργίας του δικτύου μεταξύ τελωνείου και οικονομικού φορέα ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ (άρθρο 787 (2)) Η διασάφηση υποβάλλεται: •Είτε σε έντυπο του ΕΔΕ και του εγγράφου ασφάλειας και προστασίας • Είτε σε ενιαίο ΕΔΕ εξαγωγής / ασφάλειας (παράρτημα 45ια) ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΟΔΟΥ (άρθρο 842β(3)) Η συνοπτική διασάφηση εξόδου υποβάλλεται: • Σε έντυπο του εγγράφου ασφαλείας και προστασίας (παραρτ.45θ)

18 18 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ( σ.δ.εξ.) (Έντυπο: παραρτ.45θ και 45ι) • Άρθρα: 182α έως 182δ του Καν. 2913/92 • Άρθρα: 842α έως 842στ του Καν. 2454/93 1.Για ποιον λόγο καθιερώνονται οι σ.δ.εξ; 2.Πότε απαιτείται μια σ.δ.εξ; 3.Σε ποιες περιπτώσεις δεν απαιτείται η σ.δ.εξ; 4.Που πρέπει να υποβληθεί η σ.δ.εξ 5.Ποιο πρόσωπο υποβάλλει τη σ.δ.εξ 6.Ποιες είναι οι προθεσμίες για να υποβληθεί μια σ.δ.εξ

19 19 ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ενέργειες τελωνείου εξαγωγής και εξόδου) Α. Το τελωνείο εξόδου είναι το τελευταίο τελωνείο πριν την έξοδο των εμπορευμάτων από την Κοινότητα (άρθρο 793(2), πρώτο εδάφιο, δηλ. δεν υπάρχει ενιαία σύμβαση μεταφοράς) 1.Το τελωνείο εξαγωγής και εξόδου είναι το ίδιο. •Σενάριο (οδική μεταφορά) •Σενάριο (αεροπορική μεταφορά) •Σενάριο (θαλάσσια μεταφορά) 2.Το τελωνείο εξαγωγής και εξόδου δεν είναι το ίδιο. •Σενάριο (οδική ή σιδηροδρομική μεταφορά) •Σενάριο (αεροπορική μεταφορά) •Σενάριο (θαλάσσια μεταφορά)

20 20 ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ενέργειες τελωνείου εξαγωγής και εξόδου) Β. Το τελωνείο εξόδου είναι το αρμόδιο τελωνείο του τόπου στον οποίο παραλαμβάνονται τα εμπορεύματα, στα πλαίσια ενιαίας σύμβασης μεταφοράς (άρθρο 793(2), δεύτερο εδάφιο, σημείο β, δηλ. ύπαρξη ενιαίας σύμβαση μεταφοράς) 1.Το τελωνείο εξαγωγής και εξόδου είναι το ίδιο. •Σενάριο (αεροπορική μεταφορά) •Σενάριο (σιδηροδρομική μεταφορά) 2.Το τελωνείο εξαγωγής και εξόδου δεν είναι το ίδιο. •Σενάριο (αεροπορική μεταφορά) •Σενάριο (σιδηροδρομική μεταφορά)

21 21 ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ενέργειες τελωνείου εξαγωγής και εξόδου) Γ. Εξαγωγή και διαμετακόμιση (Κοινοτική / Κοινή) – Άρθρο 793β 1.Το τελωνείο εξαγωγής και αναχώρησης είναι το ίδιο. •Σενάριο (οδική ή σιδηροδρομική μεταφορά) 2.Το τελωνείο εξαγωγής και αναχώρησης δεν είναι το ίδιο. •Σενάριο (οδική ή σιδηροδρομική μεταφορά) Δ. Εξαγωγή προϊόντων Ε.Φ.Κ., σε καθεστώς αναστολής – Άρθρο 793γ 1.Το τελωνείο εξαγωγής και αναχώρησης είναι το ίδιο. •Σενάριο (οδική μεταφορά)

22 22 ΝΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΔΕ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 30Α α/αΟΝΟΜΑΣΙΑΘΕΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ  Είτε σε επίπεδο βασικών στοιχείων (Υ)  Είτε σε επίπεδο είδους εμπ/τος (Χ) 1 Δήλωση Ασφάλειας (Διασάφηση) S00(Υ) 2 Ένδειξη Ειδικής Περίπτωσης (ΕΕΠ) S32 (Υ) 3 Αριθμός Αναφοράς Αποστολής 7 (Υ / Χ)

23 23 α/αΟΝΟΜΑΣΙΑΘΕΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ  Είτε σε επίπεδο βασικών στοιχείων (Υ)  Είτε σε επίπεδο είδους εμπ/τος (Χ) 4 Ημερ/νια και ώρα άφιξης στον πρώτο τόπο άφιξης τελων. εδάφους S12 (Υ) 5 Κωδικός τρόπου πληρωμής εξόδων S29 (Υ / Χ) 6 Τόπος φόρτωσης S17 (Υ) 7 Τόπος εκφόρτωσης S18 (Υ / Χ)

24 24 α/αΟΝΟΜΑΣΙΑΘΕΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ  Είτε σε επίπεδο βασικών στοιχείων (Υ)  Είτε σε επίπεδο είδους εμπ/τος (Χ) 8 Κωδικός (-οι) χώρας (-ων) διέλευσης S13 (Υ) 9 Αριθμός Αναφοράς Μεταφοράς S10 (Υ) 10 Παραλήπτης (Ασφάλεια) S06 (Υ / Χ) 11 Αποστολέας (Ασφάλεια) S04 (Υ / Χ)

25 25 α/αΟΝΟΜΑΣΙΑΘΕΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ  Είτε σε επίπεδο βασικών στοιχείων (Υ)  Είτε σε επίπεδο είδους εμπ/τος (Χ) 12Μεταφορέας S07 (Υ) 13 Αριθμός Μολυβδοσφρα- γίδας S28 (Υ / Χ) 14 Κωδικός Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ΗΕ (UNDG) 44 - 4 (Χ)

26 26 2 Η ΕΝΩΣΗ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2009 ΕΥΧΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΧΟΤΖΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ


Κατέβασμα ppt "1 2 Η ΕΝΩΣΗ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ : 1.ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ (ΦΑΣΗ 2 του ECS) 2.ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ (ΦΑΣΗ 4 του NCTS) • Η ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google