Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

GLÚCIDOS: Hidratos de Carbono Biomoléculas formadas por C,H y O y de función energética. MONOSACARIDOS DISACÁRIDOS POLISACÁRIDOS HETERÓSIDOS Concepto y.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "GLÚCIDOS: Hidratos de Carbono Biomoléculas formadas por C,H y O y de función energética. MONOSACARIDOS DISACÁRIDOS POLISACÁRIDOS HETERÓSIDOS Concepto y."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 GLÚCIDOS: Hidratos de Carbono Biomoléculas formadas por C,H y O y de función energética. MONOSACARIDOS DISACÁRIDOS POLISACÁRIDOS HETERÓSIDOS Concepto y clasificación

2 GLÚCIDOS: MONOSACARIDOS Simples ó monomeros. Blancos, dulces. ENERGÉTICOS REDUCTORES Polialcohol con una función química aldehído o cetona

3 MONOSACÁRIDOS: NÚMERO DE CARBONOS ALDEHIDOS (ALDOSAS) CETONAS (CETOSAS) 3 C (TRIOSAS) GLICERALDEHIDODIHIDROXICE TONA 5C (PENTOSAS) RIBOSA DESOXIRRIBOSA RIBULOSA 6C (HEXOSAS) GLUCOSA GALACTOSAFRUCTOSA

4 GLÚCIDOS: TRIOSAS: 3C –Gliceraldehido. –Dihidroxicetona PENTOSAS: 5C: –Ribosa –Desoxirribosa –Ribulosa HEXOSAS: 6C –Glucosa –Galactosa –Fructosa 2.2. Monosacáridos

5

6 MONOSACÁRIDOS CICLADOS α-FRUCTOFURANOSA

7 DISACÁRIDOS Oligosacáridos simples. Formado por 2 Monosacáridos Enlace O-Glucosídico Blancos y dulces. ENERGÉTICOS Ejemplos: –Maltosa –Celobiosa –Lactosa –Sacarosa

8 2.3.- DISACÁRIDOS MALTOSA α: Formación del enlace O-Glucosídico

9 DISACÁRIDOS LOCALIZACIÓN REINO VEGETALANIMAL LIBRESACAROSALACTOSA ASOCIADOS MALTOSA CELOBIOSA MALTOSA

10 DISACÁRIDOS MALTOSA β LACTOSA β SACAROSA CELOBIOSA β

11 POLISACÁRIDOS Polímeros: Formados por la unión de muchos monosacáridos: de 11 a cientos de miles. Sus enlaces son O-glucosídicos con pérdida de una molécula de agua por enlace. Peso molecular elevado. No tienen sabor dulce. Pueden ser insolubles o formar dispersiones coloidales. Estructurales β (1-4): Quitina Reserva energética (enlace α (1-4) : Glucógeno. a) Homopolisacáridos: formados por monosacáridos de un solo tipo - Almidón y celulosa. b) Heteropolisacárido: formado por más de un tipo de monosacárido - Pectina, la goma arábiga y el agar-agar

12 HETEROPOLISACÁRIDOS Hemicelulosa: –Formado por cadenas de Glucosas β, con ramificaciones de galactosa, xilosas (5)… que establecen unión con las cadenas de celulosa. Pectina: Otro componente de la pared celular vegetal, también ramificada (galacturónico) y muy hidratado: Ca ++ Mucopolisacáridos: Ác. Hialurónico. Forman geles Galacto y Glucurónico

13 HOMOPOLISACÁRIDOS ENLACE FUNCIÓN REINO VEGETALANIMAL α (1-4) RESERVAALMIDÓNGLUCÓGENO β (1-4) ESTRUCTURALCELULOSAQUITINA

14 ALMIDÓN AL ELECTRÓNICO

15 ALMIDÓN Definición Compuesto por dos polisacáridos: –Amilosa: Helicoidal –Amilopectina: Ramificada Proceden de la polimerización de la glucosa α sintetizada en la fotosíntesis. Localizado en semillas de cereales y legumbres. En patatas y frutos: castaña y bellota.

16 GLUCÓGENO

17 ESTRUCTURA CELULOSA

18 ESTRUCTURA CELULOSA CRISTALINA

19 QUITINA

20 HETERÓSIDOS GLÚCIDOS ASOCIADOS A OTRAS MOLÉCULAS CON PROTEÍNAS GLUCOPROTEÍNAS: Protrombina, FSH, LH PROTEOGLUCANOS: Paredes bacterianas LIPOPOLISACÁRIDOS: Bacterias CON LÍPIDOS GLUCOLÍPIDOS: Gangliosidos y Cerebrósidos

21 2.6.- FUNCIONES DE LOS GLÚCIDOS 1.- ENERGÉTICA DISACÁRIDOS: Lactosa MONOSACÁRIDOS: Glucosa POLISACÁRIDOS: Celulosa, Quitina 3.- ESTRUCTURAL MONOSACÁRIDOS: Ribosa, Desoxirribosa 2.- RESERVA ENERGÉTICA Polisacáridos: Almidón 4.- METABÓLICAS: Ribulosa: Fijación del CO 2 ; Hormonal: FSH


Κατέβασμα ppt "GLÚCIDOS: Hidratos de Carbono Biomoléculas formadas por C,H y O y de función energética. MONOSACARIDOS DISACÁRIDOS POLISACÁRIDOS HETERÓSIDOS Concepto y."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google