Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

SINTESIS DE ACILGLICEROLES

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "SINTESIS DE ACILGLICEROLES"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 SINTESIS DE ACILGLICEROLES

2 Acilgliceroles Destinos: Incorporación a TAG para almacenamiento Incorporación a Fosfolípidos componentes de las membranas.

3 Precursor Glicerol Glucosa Dihidroxiacetona P Glicerol 3 P Glucolisis
Glicerol 3 P deshidrogenasa Glicerol cinasa Glicerol 3 P

4 Síntesis de TAG en hígado,tejido adiposo y cél. Intestinales.
En hígado, riñon e intestino lo hace por la G3P cinasa. En tejido adiposo a través de DHAP (glucólisis). Utiliza G3P aciltransferasa en mitocondria y RE. Utiliza DHP aciltrasferasa en RE y peroxisomas.

5

6 Fosfatidiletanolamina
Glicerol 3 P Dihidroxiacetona P Fosfatidato Plasmalógenos PAF Cardiolipina Fosfatidilinositol Diacilglicerol Fosfatidilcolina Fosfatidiletanolamina Triacilglicerol Fosfatidilinositol 4,5 bifosfato

7

8

9

10

11

12

13

14 GLICEROFOSFOLIPIDOS

15 Funciones: -componente del surfactante pulmonar (lecitina) - precusores de 2dos. Mensajeros hormonales. - factor activador de las plaquetas. - Glucocalix de la superficie celular (adhesiòn cel.,receptores de toxinas bact.,sustancias de grupos sanguìneos)

16

17 Fosfatidiletanola-mina
Fosfolípidos colina fosfatidilcolina serina fosfatidilserina Fosfatidiletanola-mina etanolamina La estructura de los distintos Fosfolípidos se pueden considerar derivados del ácido fosfatídico (el fosfato se esterifica con el oh del alcohol adecuado, y por ello se nombran con el prefijo fosfatidil seguido del nombre del derivado aminado o polialcohol con el que se une. Los AG saturados de 16 o 18 c se encuentran a menudo en la posicion del c1, los insaturados en la posicion 2. fosfatidilinositol

18

19

20

21

22 Síntesis de Surfactante pulmonar

23

24

25

26 Fosfatidiletanolamina
Glicerol 3 P Dihidroxiacetona P Fosfatidato Plasmalógenos PAF Cardiolipina Fosfatidilinositol Diacilglicerol Fosfatidilcolina Fosfatidiletanolamina Triacilglicerol Fosfatidilinositol 4,5 bifosfato

27

28 Síntesis de Cardiolipina

29 Síntesis de plasmalógeno

30 ESFINGOLÍPIDOS

31

32 ESFINGOFOSFOLIPIDOS Esfingomielina

33

34

35 Glucoesfingolípidos Cuatro grupos:
Contienen azúcares unidos por enlaces covalentes. Cuatro grupos: 1. Cerebrósidos (gluc y gal.) 2. Sulfátidos (3Padenosina5Psulfato) 3. Globósidos (GalNAc/oligosacárido) 4. Gangliósidos (ác.siálico/NANA)

36

37

38 Esfingolípidos: trastornos hereditarios
Enfermedad Producto de dépósito Enzima Tay-Sachs GM1 gangliósido HexosaminidasaA Gaucher Glucocerebrósido ß-Glucosidasa Fabry Trihexosido de ceramina α-Galactosidasa Krabbe Galactocerebrósido ß-galactosidasa

39 Grupos Sanguíneos En la superficie celular los esfingoglucolípidos participan en procesos de señalización y reconocimiento. Por ejemplo, constituyen la base del mecanismo de clasificación sanguínea, al constituir a los grupos sanguíneos A, B, O.

40

41 Regulación Glucagón Adrenalina x TAG lipasa

42

43 Actividad de la fosfolipasa
Fosfolipasa A1 Fosfolipasa D Fosfolipasa A2 Fosfolipasa C

44

45 A veces hay que atreverse a trepar…para ver que más allá de nuestras limitaciones hay un horizonte por decubrir…….


Κατέβασμα ppt "SINTESIS DE ACILGLICEROLES"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google