Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

SINTESIS DE ACILGLICEROLES. A CILGLICEROLES Destinos: Incorporación a TAG para almacenamiento Incorporación a Fosfolípidos componentes de las membranas.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "SINTESIS DE ACILGLICEROLES. A CILGLICEROLES Destinos: Incorporación a TAG para almacenamiento Incorporación a Fosfolípidos componentes de las membranas."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 SINTESIS DE ACILGLICEROLES

2 A CILGLICEROLES Destinos: Incorporación a TAG para almacenamiento Incorporación a Fosfolípidos componentes de las membranas.

3 Glucosa Glucolisis Glicerol 3 P Glicerol Glicerol 3 P deshidrogenasa Dihidroxiacetona P Glicerol cinasa P RECURSOR

4 Síntesis de TAG en hígado,tejido adiposo y cél. Intestinales. En hígado, riñon e intestino lo hace por la G3P cinasa. En tejido adiposo a través de DHAP (glucólisis). Utiliza G3P aciltransferasa en mitocondria y RE. Utiliza DHP aciltrasferasa en RE y peroxisomas.

5

6 Glicerol 3 P Dihidroxiacetona P Fosfatidato Diacilglicerol PlasmalógenosPAF CardiolipinaFosfatidilinositol Fosfatidilcolina Fosfatidiletanolamina Triacilglicerol Fosfatidilinositol 4,5 bifosfato

7

8

9

10

11

12

13

14 GLICEROFOSFOLIPIDOS

15 F UNCIONES : -componente del surfactante pulmonar (lecitina) - precusores de 2dos. Mensajeros hormonales. - factor activador de las plaquetas. - Glucocalix de la superficie celular (adhesiòn cel.,receptores de toxinas bact.,sustancias de grupos sanguìneos)

16

17 F OSFOLÍPIDOS colina fosfatidilcolina serina etanolamina fosfatidilserina Fosfatidiletanol a-mina fosfatidilinositol

18

19

20

21

22 Síntesis de Surfactante pulmonar

23

24

25

26 Glicerol 3 P Dihidroxiacetona P Fosfatidato Diacilglicerol PlasmalógenosPAF CardiolipinaFosfatidilinositol Fosfatidilcolina Fosfatidiletanolamina Triacilglicerol Fosfatidilinositol 4,5 bifosfato

27

28 S ÍNTESIS DE C ARDIOLIPINA

29 S ÍNTESIS DE PLASMALÓGENO

30 ESFINGOLÍPIDOS

31

32 ESFINGOFOSFOLIPIDOS Esfingomielina

33

34

35 G LUCOESFINGOLÍPIDOS Contienen azúcares unidos por enlaces covalentes. Cuatro grupos: 1. Cerebrósidos (gluc y gal.) 2. Sulfátidos (3Padenosina5Psulfato ) 3. Globósidos (GalNAc/oligosacárido ) 4. Gangliósidos (ác.siálico/NANA)

36

37

38 E SFINGOLÍPIDOS : TRASTORNOS HEREDITARIOS EnfermedadProducto de dépósito Enzima Tay-SachsGM1 gangliósidoHexosaminidasa A GaucherGlucocerebrósidoß-Glucosidasa FabryTrihexosido de ceramina α-Galactosidasa KrabbeGalactocerebrósidoß-galactosidasa

39 G RUPOS S ANGUÍNEOS En la superficie celular los esfingoglucolípidos participan en procesos de señalización y reconocimiento. Por ejemplo, constituyen la base del mecanismo de clasificación sanguínea, al constituir a los grupos sanguíneos A, B, O.

40

41 R EGULACIÓN TAG lipasa x Glucagón Adrenalina

42

43 Fosfolipasa A 2 Fosfolipasa A 1 Fosfolipasa C Fosfolipasa D A CTIVIDAD DE LA FOSFOLIPASA

44

45 A veces hay que atreverse a trepar…para ver que más allá de nuestras limitaciones hay un horizonte por decubrir…….


Κατέβασμα ppt "SINTESIS DE ACILGLICEROLES. A CILGLICEROLES Destinos: Incorporación a TAG para almacenamiento Incorporación a Fosfolípidos componentes de las membranas."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google