Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

IAENUS1 TEMA 6 - PRAGMA PREPOSICIONES. IAENUS2 REPASO DE LA MORFOLOGÍA NOMINAL DECLINACIÓN ALFATEMÁTICA (FEMENINOS) N singular A G N plural A G ETA ALFA.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "IAENUS1 TEMA 6 - PRAGMA PREPOSICIONES. IAENUS2 REPASO DE LA MORFOLOGÍA NOMINAL DECLINACIÓN ALFATEMÁTICA (FEMENINOS) N singular A G N plural A G ETA ALFA."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 IAENUS1 TEMA 6 - PRAGMA PREPOSICIONES

2 IAENUS2 REPASO DE LA MORFOLOGÍA NOMINAL DECLINACIÓN ALFATEMÁTICA (FEMENINOS) N singular A G N plural A G ETA ALFA

3 IAENUS3 DECLINACIÓN TEMÁTICA (MASCULINOS Y NEUTROS) MASCULINOS NEUTROS N singular A G N plural A G N singular A G N plural A G

4 IAENUS4 N singular A G N plural A G masculinosfemeninoneutro

5 IAENUS5 LOS TEMAS MIXTOS DECLINACIÓN ALFATEMÁTICA (FEMENINOS) σοφ α, ας (alfa) δ κη, ης (eta) δ ξα, ης (mixto) N singular A G N plural A G

6 IAENUS6 MASCULINOS EN –ης/-ας DECLINACIÓN ALFATEMÁTICA (FEMENINOS) σοφ α, ας (alfa) δ κη, ης (eta) δ ξα, ης (mixto) ποιητ ς, ουΠυθαγ ρας, ου masculinos

7 IAENUS7 TEMAS PARTICULARES (DECLINACIÓN ATEMÁTICA) νρ νδρς γυν γυνακος βασιλες βασιλως πτηρ πατρς μητρ μητρς Nνργυνβασιλεςπτηρμητρ Aνδργυνακαβασιλαπατραμητρα Gνδρςγυνακοςβασιλωςπατρςμητρς Nνδρεςγυνακεςβασιλεςπατρεςμητρες Aνδρςγυκακαςβασιλαςπατραςμητρας Gνδρνγυναικνβασιλωνπατρωνμητρων

8 IAENUS8 REPASO A LOS VERBOS φεγω φεγει Φεγουσι él huye ellos huyen ΛγωΛγει Λγουσι él dice ellos dicen δικω δικει Δικουσι él busca ellos buscan ΛαμβνωΛαμβνει Λαμβνουσι él toma ellos toman Πρττω πρττει Πρττουσι él practica ellos practícan ΒασιλεωΒασιλεει Βασιλεουσι él reina ellos reinan χω χει χουσι él tiene ellos tienen ποιω ποιε Ποιοσι él hace ellos hacen ιμ στι(ν) ισι(ν) él es/está ellos son/están

9 IAENUS9 PREPOSICIONES La preposición es la clase de palabra invariable que introduce el llamado sintagma preposicional. Constituye un tipo de nexo de tal forma que subordina una de estas unidades (el elemento regido) a la anterior (elemento regente), de la cual depende a través de la preposición.palabrasintagma preposicionalnexo Su significado es sumamente abstracto y gramatical y en la lengua precursora de las lenguas románicas, el latín, constituyó un procedimiento para evitar las imprecisiones y ambigüedades del morfema de caso, alcanzando tal éxito que vino a reemplazarlo en las lenguas románicas, también llamadas romances o neolatinas.lenguas románicas latínmorfemacaso lenguas románicas

10 IAENUS10 SINTAGMA PREPOSICIONAL El sintagma preposicional (SP) está constituido por una preposición que funciona como nexo subordinante y un sintagma nominal:preposiciónnexo sintagma nominal –"libro de física –"pato a la naranja –"carece de preparación El SP hace siempre función en Griego de Complemento Circunstancial

11 IAENUS11 Ις SUSTANTIVO (ACUSATIVO) Muchos rios llevan el agua desde la tierra hacia el mar

12 IAENUS12 Κ SUSTANTIVO GENITIVO) Muchos rios llevan el agua desde la tierra hacia el mar

13 IAENUS13 ΠΟ SUSTANTIVO (GENITIVO) Arquelao, el milesio, alumno de Anaxágoras, lleva la filosofía desde el territorio Jonio hacia Atenas.

14 IAENUS14 USO DE LAS PREPOSICIONES (GRIEGO) Preposiciones adverbios (C.C) Preposición + Sustantivo (acus., gen. y dat.) (C.C) Prefijos verbales ε ς κ π γ χει ατν κατ la tierra lo retiene abajo Χρυσε ς βα νει κ νε ς Crises sale del barco βα νω -> marchar περιβα νω -> rodear

15 IAENUS15 REPASO A LOS ADJETIVOS ESPECIALES πολλ- Eta

16 IAENUS16 Alfa mixta μεγαλ -

17 IAENUS17 Alfa mixta παντ-


Κατέβασμα ppt "IAENUS1 TEMA 6 - PRAGMA PREPOSICIONES. IAENUS2 REPASO DE LA MORFOLOGÍA NOMINAL DECLINACIÓN ALFATEMÁTICA (FEMENINOS) N singular A G N plural A G ETA ALFA."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google