Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

METABOLISMO ENERGÉTICO EN LA CÉLULA

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "METABOLISMO ENERGÉTICO EN LA CÉLULA"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 METABOLISMO ENERGÉTICO EN LA CÉLULA

2 OXIDACIÓN DEL PIRUVATO
EN PRESENCIA DE 02 EN AUSENCIA DE 02 4 ATP 4 ATP Glucosa GLUCOLISIS Glucosa GLUCOLISIS 2 H2O 2 H2O 2ATP 2ATP 2 NADH 2 NADH OXIDACIÓN DEL PIRUVATO 2 NADH FERMENTACIÓN 2 CO2 CICLO DE KREBS (Ciclo del citrato) 2 FADH2 2 Lactato 2 CO2 2 Etanol 6 NADH 2 H2O 4 CO2 RENDIMIENTO TOTAL 2 ATP 2 ATP CADENA DE TRANSPORTE ELECTRÓNICO O2 RENDIMIENTO TOTAL 38 ATP 34 ATP

3 x2 x2 x2 RUTA DEL EMPLEO DE GLUCOSA EN CONDICIONES AEROBIAS
RENDIMIENTO: ATP (procedentes de 10xNADH) + 4 ATP (procedentes de 2xFADH2) + 6 ATP – 2 ATP= 38 ATP (2 ATP pueden emplearse en la entrada de 2xNADH de la glicolisis en la mitocondria) Glucolisis NAD+ NADH H+ ATP ADP ATP ADP Pi ADP Glucosa (6 C) Glucosa 6P (6C) Fructosa 6P (6C) Fructosa 1,6 diP (6C) Gliceraldehido 3P (3C) Gliceraldehido 1,3 diP (3C) ATP x2 Oxidación del piruvato 3-fosfoglicérico (3C) NADH H+ NAD+ ATP ADP Oxalacetato (4C) Acetil CoA (2C) Piruvato (3C) Fosfoenolpiruvato (3C) 2-fosfoglicérico (3C) NADH H+ CO2 CoA H2O Citrato (6C) NAD+ x2 Málico (4C) H2O Isocitrato (6C) x2 Fumárico (4C) NAD+ NADH H+ FADH2 Cadena respiratoria CO2 FAD+ α-cetoglutarico (5C) Cadena de transporte electrónico Síntesis ATP Succínico (4C) CoA MMI MME H+ H+ NAD+ GTP NADH H+ Succinil co A (4C) e- ADP NADH H+ H+ H+ H+ GDP + Pi CO2 NAD+ ATP FADH2 2H + ½ O2 H2O ADP+Pi H+ ATP Ciclo del citrato (ciclo de Krebs)

4 x2 x2 RUTA DEL EMPLEO DE GLUCOSA EN CONDICIONES ANAEROBIAS
RENDIMIENTO: ATP – 2 ATP = 2 ATP Glucolisis NAD+ NADH H+ ATP ADP ATP ADP Pi ADP Glucosa (6 C) Glucosa 6P (6C) Fructosa 6P (6C) Fructosa 1,6 diP (6C) Gliceraldehido 3P (3C) Gliceraldehido 1,3 diP (3C) ATP x2 3-fosfoglicérico (3C) ATP ADP Piruvato (3C) Fosfoenolpiruvato (3C) 2-fosfoglicérico (3C) H2O CO2 NAD+ Acetaldehido (2C) Etanol (2C) Fermentación alcohólica NAD+ Lactato (3C) Fermentación láctica x2

5 RUTAS IMPLICADAS EN LA OBTENCIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE GLUCOSA
Glucolisis NAD+ NADH H+ ATP ADP ATP ADP Pi Glucosa (6 C) Glucosa 6P (6C) Fructosa 6P (6C) Fructosa 1,6 diP (6C) Gliceraldehido 3P (3C) Gliceraldehido 1,3 diP (3C) ADP ATP x2 Oxidación del piruvato 3-fosfoglicérico (3C) NADH H+ NAD+ ATP ADP Oxalacetato (4C) Acetil CoA (2C) Piruvato (3C) Fosfoenolpiruvato (3C) 2-fosfoglicérico (3C) NADH H+ CO2 CoA H2O Citrato (6C) NAD+ x2 CO2 NAD+ Málico (4C) Acetaldehido (2C) Etanol (2C) Fermentación alcohólica NAD+ Lactato (3C) Fermentación láctica H2O Isocitrato (6C) x2 x2 Fumárico (4C) NAD+ NADH H+ FADH2 Cadena respiratoria CO2 α-cetoglutarico (5C) Cadena de transporte electrónico Síntesis ATP FAD+ Succínico (4C) CoA MME H+ H+ H+ H+ H+ H+ H+ H+ H+ NAD+ H+ H+ H+ GTP NADH H+ MMI Succinil co A (4C) e- ADP H+ GDP + Pi NADH H+ H+ H+ CO2 NAD+ ATP FADH2 2H + ½ O2 H2O ADP+Pi H+ ATP Ciclo del citrato (ciclo de Krebs)


Κατέβασμα ppt "METABOLISMO ENERGÉTICO EN LA CÉLULA"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google