Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

JL Martinez & G Morcillo UNED. RENDIMIENTO TOTAL 38 ATP GLUCOLISIS FERMENTACIÓN 4 ATP 2 NADH 2 H 2 O 2 CO 2 2 Etanol 2 Lactato 2ATP RENDIMIENTO TOTAL.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "JL Martinez & G Morcillo UNED. RENDIMIENTO TOTAL 38 ATP GLUCOLISIS FERMENTACIÓN 4 ATP 2 NADH 2 H 2 O 2 CO 2 2 Etanol 2 Lactato 2ATP RENDIMIENTO TOTAL."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 JL Martinez & G Morcillo UNED

2 RENDIMIENTO TOTAL 38 ATP GLUCOLISIS FERMENTACIÓN 4 ATP 2 NADH 2 H 2 O 2 CO 2 2 Etanol 2 Lactato 2ATP RENDIMIENTO TOTAL 2 ATP GLUCOLISIS 4 ATP 2ATP 2 NADH 2 H 2 O OXIDACIÓN DEL PIRUVATO CADENA DE TRANSPORTE ELECTRÓNICO 2 NADH 6 NADH 2 ATP 4 CO 2 CICLO DE KREBS (Ciclo del citrato) 2 H 2 O 34 ATP EN PRESENCIA DE 0 2 EN AUSENCIA DE 0 2 2 CO 2 2 FADH2 Glucosa O 2

3 JL Martinez & G Morcillo UNED MMI MME Ciclo del citrato (ciclo de Krebs) Glucosa (6 C) Glucosa 6P (6C) Fructosa 6P (6C) Fructosa 1,6 diP (6C) Gliceraldehido 3P (3C) Gliceraldehido 1,3 diP (3C) 3-fosfoglicérico (3C) 2-fosfoglicérico (3C) Fosfoenolpiruvato (3C) Piruvato (3C) Acetil CoA (2C) Oxalacetato (4C) Citrato (6C) α-cetoglutarico (5C) Succinil co A (4C) Succínico (4C) Fumárico (4C) Málico (4C) Isocitrato (6C) ATP CO 2 ATP GTP CO 2 H2OH2O ADP GDP + Pi ATP ADP NAD + FAD + NAD + Pi NADH H+H+ NAD + H2OH2O CoA x2 FADH 2 x2 CoA NADH H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ FADH 2 NAD + e-e- H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ 2H + ½ O 2 H2OH2O H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ ADP+Pi H+H+ ATP Cadena de transporte electrónicoSíntesis ATP Cadena respiratoria Glucolisis Oxidación del piruvato x2 RUTA DEL EMPLEO DE GLUCOSA EN CONDICIONES AEROBIAS RENDIMIENTO: 30 ATP (procedentes de 10xNADH) + 4 ATP (procedentes de 2xFADH2) + 6 ATP – 2 ATP= 38 ATP (2 ATP pueden emplearse en la entrada de 2xNADH de la glicolisis en la mitocondria)

4 JL Martinez & G Morcillo UNED Glucosa (6 C) Glucosa 6P (6C) Fructosa 6P (6C) Fructosa 1,6 diP (6C) Gliceraldehido 3P (3C) Gliceraldehido 1,3 diP (3C) 3-fosfoglicérico (3C) 2-fosfoglicérico (3C) Fosfoenolpiruvato (3C) Piruvato (3C) ATP ADP NAD + Pi H2OH2O x2 NADH H+H+ Acetaldehido (2C) Lactato (3C) Etanol (2C) NAD + CO 2 NAD + Glucolisis x2 Fermentación alcohólica Fermentación láctica RUTA DEL EMPLEO DE GLUCOSA EN CONDICIONES ANAEROBIAS RENDIMIENTO: 4 ATP – 2 ATP = 2 ATP

5 JL Martinez & G Morcillo UNED Ciclo del citrato (ciclo de Krebs) Glucosa (6 C) Glucosa 6P (6C) Fructosa 6P (6C) Fructosa 1,6 diP (6C) Gliceraldehido 3P (3C) Gliceraldehido 1,3 diP (3C) 3-fosfoglicérico (3C) 2-fosfoglicérico (3C) Fosfoenolpiruvato (3C) Piruvato (3C) Acetil CoA (2C) Oxalacetato (4C) Citrato (6C) α-cetoglutarico (5C) Succinil co A (4C) Succínico (4C) Fumárico (4C) Málico (4C) Isocitrato (6C) ATP CO 2 ATP GTP CO 2 H2OH2O ADP GDP + Pi ATP ADP NAD + FAD + NAD + Pi NADH H+H+ NAD + H2OH2O CoA x2 FADH 2 x2 CoA NADH H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ Acetaldehido (2C) Lactato (3C) Etanol (2C) NAD + CO 2 NAD + NADH H+H+ FADH 2 NAD + e-e- H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ 2H + ½ O 2 H2OH2O H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ ADP+Pi H+H+ ATP Cadena de transporte electrónicoSíntesis ATP MMI MME Cadena respiratoria Glucolisis Oxidación del piruvato x2 Fermentación alcohólica Fermentación láctica RUTAS IMPLICADAS EN LA OBTENCIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE GLUCOSA


Κατέβασμα ppt "JL Martinez & G Morcillo UNED. RENDIMIENTO TOTAL 38 ATP GLUCOLISIS FERMENTACIÓN 4 ATP 2 NADH 2 H 2 O 2 CO 2 2 Etanol 2 Lactato 2ATP RENDIMIENTO TOTAL."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google