Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ciclo del citrato (ciclo de Krebs) * Estos dos NADH H + producen solo 2 ATP cada uno porque es preciso invertir 1 ATP para su traslado a la mitocondria.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ciclo del citrato (ciclo de Krebs) * Estos dos NADH H + producen solo 2 ATP cada uno porque es preciso invertir 1 ATP para su traslado a la mitocondria."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ciclo del citrato (ciclo de Krebs) * Estos dos NADH H + producen solo 2 ATP cada uno porque es preciso invertir 1 ATP para su traslado a la mitocondria Glucosa (6 C) Glucosa 6P (6C) Fructosa 6P (6C) Fructosa 1,6 diP (6C) Gliceraldehido 3P (3C) Gliceraldehido 1,3 diP (3C) 3-fosfoglicérico (3C) 2-fosfoglicérico (3C) Fosfoenolpiruvato (3C) Piruvato (3C) Acetil CoA (2C) Oxalacetato (6C) Citrato (6C) α-cetoglutarico (5C) Succinil co A (4C) Succínico (4C) Fumárico (4C) Málico (4C) Isocitrato (6C) ATP CO 2 ATP GTP CO 2 H2OH2O ADP GDP + Pi ATP ADP NAD + FAD + NAD + Pi NADH H+H+ NAD + H2OH2O CoA x2 FADH 2 x2 CoA NADH H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ Acetaldehido (2C) Lactato (3C) Etanol (2C) NAD + CO 2 NAD + * NADH-Q reductasa Ubiquinona Citocromo C reductasa Citocromo C Citocromo c Oxidasa ATP sintetasa NADH H+H+ FADH 2 NAD + e-e- H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ 2H + ½ O 2 H2OH2O H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ ADP+Pi H+H+ ATP Cadena de transporte electrónicoSíntesis ATP MMI MME Cadena respiratoria Glicolisis Oxidación del piruvato x2 Fermentación alcohólica Fermentación láctica RUTAS IMPLICADAS EN LA OBTENCIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE GLUCOSA

2 Ciclo del citrato (ciclo de Krebs) * Estos dos NADH H + producen solo 2 ATP cada uno porque es preciso invertir 1 ATP para su traslado a la mitocondria Glucosa (6 C) Glucosa 6P (6C) Fructosa 6P (6C) Fructosa 1,6 diP (6C) Gliceraldehido 3P (3C) Gliceraldehido 1,3 diP (3C) 3-fosfoglicérico (3C) 2-fosfoglicérico (3C) Fosfoenolpiruvato (3C) Piruvato (3C) Acetil CoA (2C) Oxalacetato (6C) Citrato (6C) α-cetoglutarico (5C) Succinil co A (4C) Succínico (4C) Fumárico (4C) Málico (4C) Isocitrato (6C) ATP CO 2 ATP GTP CO 2 H2OH2O ADP GDP + Pi ATP ADP NAD + FAD + NAD + Pi NADH H+H+ NAD + H2OH2O CoA x2 FADH 2 x2 CoA NADH H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ Acetaldehido (2C) Lactato (3C) Etanol (2C) NAD + CO 2 NAD + * NADH-Q reductasa Ubiquinona Citocromo C reductasa Citocromo C Citocromo c Oxidasa ATP sintetasa NADH H+H+ FADH 2 NAD + e-e- H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ 2H + ½ O 2 H2OH2O H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ ADP+Pi H+H+ ATP Cadena de transporte electrónicoSíntesis ATP MMI MME Cadena respiratoria Glicolisis Oxidación del piruvato x2 Fermentación alcohólica Fermentación láctica RUTA DEL EMPLEO DE GLUCOSA EN CONDICIONES AEROBIAS RENDIMIENTO: 30 ATP (procedentes de 10xNADH) + 4 ATP (procedentes de 2xFADH2) + 6 ATP – 2 ATP – 2 ATP (por entrada de 2xNADH en la mitocondria) = 36 ATP

3 Ciclo del citrato (ciclo de Krebs) * Estos dos NADH H + producen solo 2 ATP cada uno porque es preciso invertir 1 ATP para su traslado a la mitocondria Glucosa (6 C) Glucosa 6P (6C) Fructosa 6P (6C) Fructosa 1,6 diP (6C) Gliceraldehido 3P (3C) Gliceraldehido 1,3 diP (3C) 3-fosfoglicérico (3C) 2-fosfoglicérico (3C) Fosfoenolpiruvato (3C) Piruvato (3C) Acetil CoA (2C) Oxalacetato (6C) Citrato (6C) α-cetoglutarico (5C) Succinil co A (4C) Succínico (4C) Fumárico (4C) Málico (4C) Isocitrato (6C) ATP CO 2 ATP GTP CO 2 H2OH2O ADP GDP + Pi ATP ADP NAD + FAD + NAD + Pi NADH H+H+ NAD + H2OH2O CoA x2 FADH 2 x2 CoA NADH H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ Acetaldehido (2C) Lactato (3C) Etanol (2C) NAD + CO 2 NAD + * NADH-Q reductasa Ubiquinona Citocromo C reductasa Citocromo C Citocromo c Oxidasa ATP sintetasa NADH H+H+ FADH 2 NAD + e-e- H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ 2H + ½ O 2 H2OH2O H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ ADP+Pi H+H+ ATP Cadena de transporte electrónicoSíntesis ATP MMI MME Cadena respiratoria Glicolisis Oxidación del piruvato x2 Fermentación alcohólica Fermentación láctica RUTA DEL EMPLEO DE GLUCOSA EN CONDICIONES ANAEROBIAS RENDIMIENTO: 4 ATP – 2 ATP = 2 ATP


Κατέβασμα ppt "Ciclo del citrato (ciclo de Krebs) * Estos dos NADH H + producen solo 2 ATP cada uno porque es preciso invertir 1 ATP para su traslado a la mitocondria."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google