Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

EL VERBO GRIEGO VERBOS ATEMÁTICOS.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "EL VERBO GRIEGO VERBOS ATEMÁTICOS."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 EL VERBO GRIEGO VERBOS ATEMÁTICOS

2 VERBOS ATEMÁTICOS δίδω-μι δείκνυ-μι φη-μι
Se caracterizan por carecer de vocal temática, es decir, unen directamente al tema la desinencia. δίδω-μι dar δείκνυ-μι mostrar, indicar φη-μι decir

3 CLASIFICACIÓN DE LOS VERBOS ATEMÁTICOS
Con reduplicación en el presente. Δίδωμι, τίθημι, ἵστημι, ἵημι Con sufijo nasal. Δείκνυμι, δάμνυμι,... Radicales. Εἰμί, εἶμι, φημί

4 EJERCICIO Clasifica los siguientes verbos atemáticos. ἐπιτίθημι
Πάρειμι ὄμνυμι ζεύγνυμι ἀποδίδωμι παρίστημι πετάννυμι ἔννειμι

5 características DESINENCIAS ESPECIALES
PRIMARIAS SECUNDARIAS SINGULAR PLURAL -μι -μεν -ς (<σι) -τε -ς (-θα) -σι (<τι) -ασι (<ντι) - -σαν ALTERNANCIA DE CANTIDAD EN EL PRESENTE SINGULAR PLURAL δίδωμι δίδομεν τίθημι τίθεμεν

6 CARACTERÍSTICAS de futuro, aoristo y perfecto
Pierden la reduplicación o morfema nasal que caracteriza el tema de presente. TEMA PRESENTE FUTURO AORISTO PERFECTO δω/δο δίδωμι δώσω ἔδωκα δέδωκα δεικ δείκνυμι δείξω ἔδειξα δέδειχα En las formas de singular del aoristo de indicativo encontramos –κ en algunos de estos verbos. PRESENTE δίδωμι τίθημι ἵστημι δείκνυμι AORISTO ἔδοκα ἔθηκα ἕστησα ἔδειξα


Κατέβασμα ppt "EL VERBO GRIEGO VERBOS ATEMÁTICOS."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google