Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

VERBOS ATEMÁTICOS. Se caracterizan por carecer de vocal temática, es decir, unen directamente al tema la desinencia. δ δω-μι dar δε κνυ-μι mostrar, indicar.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "VERBOS ATEMÁTICOS. Se caracterizan por carecer de vocal temática, es decir, unen directamente al tema la desinencia. δ δω-μι dar δε κνυ-μι mostrar, indicar."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 VERBOS ATEMÁTICOS

2 Se caracterizan por carecer de vocal temática, es decir, unen directamente al tema la desinencia. δ δω-μι dar δε κνυ-μι mostrar, indicar φη-μι decir

3 Con reduplicación en el presente. Δ δωμι, τ θημι, στημι, ημι Con sufijo nasal. Δε κνυμι, δ μνυμι,... Radicales. Ε μ, ε μι, φημ

4 Clasifica los siguientes verbos atemáticos. πιτ θημιΠ ρειμι μνυμιζε γνυμι ποδ δωμιπαρ στημι πετ ννυμι ννειμι

5 PRIMARIASSECUNDARIAS SINGULARPLURALSINGULARPLURAL 1ª-μι-μεν-ν-μεν 2ª-ς (<σι)-τε-ς (-θα)-τε 3ª-σι (<τι)-ασι (<ντι)--σαν 1.DESINENCIAS ESPECIALES 2.ALTERNANCIA DE CANTIDAD EN EL PRESENTE SINGULARPLURAL δ δωμιδ δομεν τ θημιτ θεμεν

6 Pierden la reduplicación o morfema nasal que caracteriza el tema de presente. En las formas de singular del aoristo de indicativo encontramos –κ en algunos de estos verbos. TEMAPRESENTEFUTUROAORISTOPERFECTO δω/δο δ δωμιδ σω δωκαδ δωκα δεικ δε κνυμιδε ξω δειξαδ δειχα PRESENTE δ δωμιτ θημι στημι δείκνυμι AORISTO δοκα θηκα στησα δειξα


Κατέβασμα ppt "VERBOS ATEMÁTICOS. Se caracterizan por carecer de vocal temática, es decir, unen directamente al tema la desinencia. δ δω-μι dar δε κνυ-μι mostrar, indicar."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google