Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση Δρ. Δημήτρης Λαμπρούλης. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Ι. ΤΕΙ Λάρισας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση Δρ. Δημήτρης Λαμπρούλης. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Ι. ΤΕΙ Λάρισας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση Δρ. Δημήτρης Λαμπρούλης. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Ι. ΤΕΙ Λάρισας.

2 Τύποι και χαρακτηριστικά της Καινοτομίας. Σύμφωνα με το αντικείμενο. Καινοτομία προϊόντος. Καινοτομία διαδικασίας. Σύμφωνα με τον τομέα. Διοικητική Καινοτομία. Τεχνολογική Καινοτομία. Σύμφωνα με το εύρος. Σταδιακή καινοτομία. Ριζοσπαστική καινοτομία.

3 Τύποι καινοτομία. Καινοτομία προϊόντος. Όταν ένα προϊόν ή μια Υπηρεσία εισάγει ένα νέο προϊόν στην αγορά. Καινοτομία Διαδικασίας. Όταν μια επιχείρηση εισάγει νέα στοιχεία στην παραγωγική διαδικασία ή στην λειτουργία της, Διοικητική ή Οργανωτική καινοτομία, είναι εκείνη που εμφανίζεται στον τομέα της διοίκησης και επηρεάζει το οργανωσιακό σύστημα μιας επιχείρησης, το οποίο αποτελείται από τα στελέχη της επιχείρησης και τις μεταξύ τους σχέσεις. Τεχνολογική Καινοτομία είναι αυτή, που εμφανίζεται στους τεχνολογικούς τομείς μιας επιχείρησης, οι οποίοι αποτελούνται από τον εξοπλισμό και τις διεργασίες για την μετατροπή των πρώτων υλών και πληροφοριών σε προϊόντα ή υπηρεσίες.

4 Τύποι τεχνολογίας. Διοικητικές τεχνολογίες υιοθετούνται πρωταρχικά από επιχειρήσεις που είναι μεγάλες και με περισσότερο πολύπλοκες δομές. Οι επιχειρήσεις αυτές αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα ελέγχου και συντονισμού διαφόρων τμημάτων και προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα αυτά, υιοθετώντας διοικητικές καινοτομίες. Επαυξητική καινοτομία. Καινοτομία είναι εκείνη που οδηγεί σε σχετικά μικρή παρέκκλιση από τις υπάρχουσες πρακτικές. Εισάγεται για να βελτιώσει παλία προϊόντα ή διεργασίες, χωρίς να επεμβαίνει στην υπάρχουσα δομή και στρατηγική της επιχείρησης. Ριζοσπαστική Καινοτομία, είναι εκείνη που δημιουργεί θεμελιώδεις αλλαγές στις δραστηριότητες της επιχείρησης και εκφράζει μια σημαντική παρέκκλιση και εκφράζει μια σημαντική παρέκκλιση από τις υπάρχουσες πρακτικές.

5 Χαρακτηριστικά μιας Καινοτομίας. Άξονας προϊόντος. Η καινοτομία του προϊόντος συντελείται όταν ένα νέο ή βελτιωμένο προϊόν εισάγεται στην αγορά. Ζήτηση της αγοράς. Η ζήτηση και η αποδοχή του προϊόντος στην αγορά αποτελεί ένα από τα πιο βασικά κριτήρια καινοτομίας του προϊόντος. Συνδέεται άμεσα με το μερίδιο αγοράς που κατέχει η εταιρεία και το περιθώριο κέρδους. Επίπεδο απήχησης. Είναι το επίπεδο στο οποίο κινούνται οι πελάτες- στόχοι σε τοπικό, εθνικό ή διεθνής επίπεδο και δίνει ένα μέτρο της αποδοχής του προϊόντος και της δυνατότητας μεγαλύτερης διείσδυσης του σε διάφορες αγορές. Βέλτιστη χρήση της υπάρχουσας κατάστασης. Εδώ εξετάζεται αν γίνεται βέλτιστη χρήση της υπάρχουσας τεχνολογίας που σχετίζεται με το προϊόν και την παραγωγή του προϊόντος. Τιμή/αξία. Συγκρίνεται η τιμή με την αξία του προϊόντος σε σχέση εμ τις τιμές των αντίστοιχων ανταγωνιστών προϊόντων που βρίσκονται στην αγορά. Συμμόρφωση στους κανονισμούς. Συμμόρφωση στης κανονισμούς ασφάλειας, υγείας, περιβάλλοντος κλπ, Αποτελεί χαρακτηριστικό καινοτομίας καθώς η συμμόρφωση στους κανονισμούς συχνά μπορεί να ωθήσει σε ποιοτικές καινοτόμες αλλαγές στο προϊόν.

6 Χαρακτηριστικά μιας Καινοτομίας. Συμμόρφωση στους κανονισμούς. Συμμόρφωση στους κανονισμούς ασφάλειας, υγείας, περιβάλλοντος κ.α. Αποτελεί χαρακτηριστικό καινοτομίας καθώς η συμμόρφωση στους κανονισμούς συχνά μπορεί να ωθήσει σε ποιοτικές καινοτόμες αλλαγές στο προϊόν. Πρωτοτυπία. Εξετάζεται αν το προϊόν αποτελεί μια καινούργια λύση ή εμπεριέχει αλλαγές σε σχέση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να υφίστανται στο προϊόν, στη συσκευασία του, στον τρόπο διανομής του ή στην χρήση του. Αποτελεί και τρόπο αξιολόγησης της προσέγγισης της καινοτομίας από μια επιχείρηση. Προσφορά βελτιώσεων. Το προϊόν ως μια εξέλιξη της υπάρχουσας τεχνολογίας, με την έννοια της χρήσης νέων υλικών, της ύπαρξης νέων λειτουργιών, της χρήσης του προϊόντος σε νέες εφαρμογές. Χαρακτηρίζει εάν το προϊόν επιφέρει αλλαγές στο βασικό σχέδιο ή στην αρχιτεκτονική του. Κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Ποσοστό κάλυψης των συγκεκριμένων λειτουργικών αναγκών, των αναγκών των πελατών, συμπεριλαμβανομένων της υπερκάλυψης με προσφορά επιπλέον λειτουργιών που δεν έχουν καθοριστεί πλήρως με τις απαιτήσεις των πελατών. Σχετίζεται με την ανάλυση των απαιτήσεων του πελάτη. Αισθητική. Η έλξη της εξωτερικής εμφάνισης του προϊόντος είναι ένα κριτήριο καινοτομίας που συχνά υποτιμάται, αποτελεί όμως ένα κύριο παράγοντα της επιτυχίας του.

7 Εκπλήρωση κανόνων πνευματικής ιδιοκτησίας. Αξονας διαδικασιών. Έρευνα αγοράς. Η έρευνα αγοράς μπορεί να αποκαλύψει εναλλακτικές λύσεις που αφορούν τη σχεδίαση, την τιμή, τη διανομή, και την προώθηση του προιόντος και παρέχει μια εκτίμηση της αποδοχής και της εικόνας του προιόντος στην αγορά. Σύνδεση με τους πελάτες- στόχους. Συχνότητα επαφής της εταιρείας με τους πελάτες στόχους σε τοπικό, εθνικό ή διεθνή επίπεδο. Κύριος στόχος είναι η δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης κυρίως μεταξύ των μεγάλων πελατών. Πρόσβαση στη νέα τεχνολογία. Συχνότητα επαφής της εταιρείας με τις τρέχουσες εξελίξεις της τεχνολογίας που αφορά την παραγωγή του προιόντος. Άμεσα σχετίζεται με ύπαρξη τμημάτων Ε&Α, σχεδιασμού, συνεργασίας με τεχνολογικούς φορείς, συμμετοχή σε εκθέσεις κλπ.

8 Εκπλήρωση κανόνων πνευματικής ιδιοκτησίας. Μεθοδολογία κοστολόγησης. Μεθοδολογία κοστολόγησης σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας ανάπτυξης του προϊόντος. Η ανάλυση και η ακριβής μεθοδολογία κοστολόγησης είναι απαραίτητη για τη μείωση του ολικού κόστους παραγωγής του προϊόντος. Συμμόρφωση στους κανονισμούς. Συμμόρφωση της διαδικασίας ανάπτυξης του προϊόντος στους κανονισμούς ασφάλειας, υγείας, περιβάλλοντος κ.α. Παράλληλα με διαδικασίες διαπίστωσης όλων αυτών. Συχνά η συμμόρφωση της διαδικασίας ανάπτυξης στους κανονισμούς, συντελεί στην ποιοτική αναβάθμιση του προϊόντος. Τεχνική ανάπτυξη ιδεών. Εξετάζεται η ύπαρξη συγκεκριμένων τεχνικών και προσεγγίσεων για την ανάπτυξη νέων ιδεών, οι οποίες έχουν σημαντική συνδρομή για την ανάπτυξη ενός επιτυχημένου καινοτομικού προϊόντος. Τεχνικές βελτίωσης. Εκτιμάται η προσπάθεια και οι τεχνικές για ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και χρήσεων στο παραγόμενο προϊόν.

9 Εκπλήρωση κανόνων πνευματικής ιδιοκτησίας. Έμφαση στην εκπλήρωση των λειτουργικών αναγκών. Εστίαση της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων στις συγκεκριμένες λειτουργικές ανάγκες του προϊόντος. Άμεσα σχετίζεται με τη διαδικασία μετατροπής των απαιτήσεων σε προδιαγραφές προϊόντων και τον τρόπο συμμετοχής του εμπορικού τμήματος στη διαδικασία ανάπτυξης των προϊόντων. Εμφάνιση αισθητικής κατά την σχεδίαση. Η επιτυχία προϊόντων που χρησιμοποιούν σταθερή τεχνολογία και έχουν σταθερούς πελάτες- στόχους, εξαρτάται άμεσα από την ελκυστικότητα τους και την οπτική διαφοροποίηση σε σχέση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα. Η αισθητική του προϊόντος σε συνδυασμό με την ανάλυση της εργονομίας, είναι ένας από τους βασικούς στόχους του βιομηχανικού σχεδιασμού. Εκτιμάται η χρήση συστημάτων και μηχανικών σχεδιασμού. Τυπικές διαδικασίες για την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων. Εξετάζεται αν γίνονται οι απαιτούμενες ενέργειες για την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων. Κατά πόσο η εταιρεία είναι προσανατολισμένη στην καταχώρηση ευρεσιτεχνιών και σχεδίων, και αποτελεί πολιτική της ή παραπάνω μεθοδολογία.

10 Εκπλήρωση κανόνων πνευματικής ιδιοκτησίας. Άξονας διαχείρισης. Η εισαγωγή αλλαγών στη διοίκηση και οργάνωση συνιστά την καινοτομία της διοίκησης που συμπληρώνει τους πρώτους άξονες. \ Μελέτη σκοπιμότητας. Αποτελεί τη βάση (τεχνική, οικονομική, εμπορική) για να αποφασισθεί μια επένδυση. Τυπικές διαδικασίες για την διασφάλιση της επικοινωνίας με τους πελάτες-στόχους. Αυτές μπορεί να είναι συμμετοχή σε εκθέσεις, διανομή δειγμάτων, συνεντεύξεις, συναντήσεις με ομάδες πελατών κ.α. Τυπικές διαδικασίες για την εφαρμογή της βέλτιστης τεχνολογίας. Μια από τις βασικές ενδείξεις καινοτομίας είναι η συστηματική παρακολούθηση της παρούσας εξέλιξης της τεχνολογίας, η εκτίμηση του επιπέδου τεχνολογίας των ανταγωνιστών, ο εντοπισμός των καινούργιων τεχνολογιών και η σωστή επιλογή της βέλτιστης τεχνολογίας για τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Έλεγχος κόστους. Ο έλεγχος αποτελεί μια διαδικασία συστηματικής επισκόπησης ή οποία εφαρμόζεται στη φάση σχεδιάσης, με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής του προϊόντος, διατηρώντας ταυτόχρονα την αξία και τις απαιτούμενες προδιαγραφές λειτουργίας (αξία/τιμή) και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικής τιμής του προϊόντος. Οργανωτική κουλτούρα. Έμφαση της οργανωτικής κουλτούρας στην καινοτομία. Έχει αποδειχτέί ότι η οργανωτική κουλτούρα συνδέεται άμεσα με την καινοτομικότητα της επιχείρησης.

11 Εκπλήρωση κανόνων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ποσοτικοί έλεγχοι με κριτήρια την εκτίμηση της βελτίωσης της τεχνολογίας, των νέων υλικών, λειτουργιών και χρήσεων. Εισαγωγή ελέγχων, με ποσοτικά στοιχεία και ελάχιστες τιμές αποδοχής, για την εκτίμηση της βελτίωσης της τεχνολογίας, των νέων υλικών, λειτουργιών και χρήσεων. Διαδικασίες ενσωμάτωσης και αξιολόγησης νέων τεχνολογιών και μεθόδων από την εταιρεία. Ποσοτικοί έλεγχοι με κριτήρια για τον βαθμό εκπλήρωσης των λειτουργικών αναγκών. Εισαγωγή ελέγχων, με ποσοτικά στοιχεία και ελάχιστες τιμές αποδοχής, για την εκπλήρωση των συγκεκριμένων λειτουργικών αναγκών. Διαδικασίες Μάρκετινγκ και ποιοτικού ελέγχου για την αισθητική του προϊόντος. Εισαγωγή διαδικασιών μάρκετινγκ και ποιοτικού ελέγχου για την εκτίμηση και τη διασφάλιση της καλής αισθητικής του προϊόντος. Άμεσα σχετίζεται με την παραγωγή και δοκιμή πρωτοτυπιών. Τυπικός έλεγχος για την διασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων. Εξετάζεται η ύπαρξη τυπικών διαδικασιών ελέγχου για την διασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων.

12 Ανταγωνιστικότητα. Το CiC σπιράλ και η αλυσίδα προστιθέμενης αξίας (Carayannis and Gonzalez, 2003). Αυτό περιλαμβάνει, Χ άξονα (Επίπεδα, κλίμακα, σκοπός). Τον Υ άξονα (Ατομική, οργανωσιακή, κοινωνικο-οικονομική μάθηση). Η ανταγωνιστικότητα διακρίνεται σε Μίκρο, Μέσο, Μάκρο επίπεδο. Εφεύρεση -Αρχική καινοτομία-Τελική καινοτομία- Παραγωγικότητα. Η παραπάνω αλυσίδα επηρεάζεται αντιστοίχως από Δημιουργικότητα (Μικρο-επίπεδο), CIC αλυσίδα προστιθέμενης αξίας (Μέσο-επίπεδο), Ανταγωνισμός (παραγωγικότητα). Δημιουργικότητα είναι κυρίως ατομική, CIC αλυσίδα προστιθέμενης αξίας είναι κυριώς ομαδική οργανωσιακή, Ανταγωνισμός είναι κυρίως εταιρικός, Βιομηχανικός, Εθνικός, περιφερειακός.

13 Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα. Παράγοντες που επηρεάζουν την καινοτόμο απόδοση ( Carayannis and Gonzalez, 2003). Αφορούν την Εταιρεία, δηλ, οργανωσιακό περιβάλλον, Εργαλεία και Τεχνικές, Ηγεσία, Στρατηγική, Τεχνολογία, Διαδικασίες, Καθήκοντα, Άτομα. Αφορούν προμηθευτές και τους ανταγωνιστές – Οδηγούν στην Καινοτόμος Απόδοση.

14 Αλυσίδα προστιθέμενης αξίας. Η αλυσίδα προστιθέμενης αξίας CIC (Carayannis et al. 2003). Περιλαμβάνει ένα συνδυασμό δυναμικής, σύνθετων και ισχυρών δυνάμεων στο παιχνίδι, ανθρώπινη γνώση, ατομική δημιουργικότητα, οργανωτική παραγωγικότητα και εθνική ανταγωνιστικότητα όπως επίσης θεσμική αδράνεια, πολιτικά ελλιπής διορατικότητα και αγορά αλλά και κυβερνητικές αποτυχίες (Garayannis et al. 2003). H αλυσίδα προστιθέμενης αξίας Ξεκινά από την Δημιουργικότητα (ατομική γνώση και έμπνευση) συνεχίζει στην εφεύρεση- αρχική καινοτομία- τελική καινοτομία- παραγωγικότητα ( Ανταγωνισμός, Κοινωνικοί-οικονομική επίδραση)

15 Βασικά μεγέθη της καινοτομίας και της Δημιουργικότητας. Βασιζόμενοι στις απαντήσεις που λάβαμε από αυτούς που εξασκούν το επάγγελμα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα σε διάφορες χώρες, η καινοτομία αναγνωρίζεται περιγράφοντας τα ακόλουθα χαρακτηριστικά με τα πιο σημαντικά να είναι πρωθύστερα, Ανακαλύπτοντας κάτι νέο. Βλέποντας κάτι από μια διαφορετική οπτική γωνία. Εισάγοντας αλλαγές. Βελτιώνοντας κάτι που ήδη υπάρχει. Μεταδίδοντας νέες ιδέες. Υλοποιώντας μια υπάρχουσα εργασία με ένα νέο τρόπο. Παράγοντας μόνο νέες ιδέες. Ακολουθώντας τον ηγέτη της αγοράς. Υιοθετώντας κάτι το οποίο έχει ήδη δοκιμαστεί κάπου αλλού. Ελκύοντας καινοτόμους ανθρώπους.

16 Οδηγοί της Καινοτομίας. Καταλύτες. Πολιτική καθοδήγηση, διορατικότητα, στρατηγικό πλάνο (με τους σωστούς στόχους). Σχετική οργανωτική αυτονομία και σίγουρη θέληση της ηγεσίας για καινοτομία. Καινοτομία/δημιουργικότητα ανταμείβει το σύστημα στη σωστή θέση. Προστασία των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ευοίωνο οργανωτικό περιβάλλον για την μετατροπή σιωπηρών ιδεών και γνώσης σε σαφείς προτάσεις για βελτίωση. Ανοιχτή και συχνή επικοινωνία και διάλογος, στρατηγική εναλλαγή μεταξύ διάφορων λειτουργιών και τεχνολογιών και πρόσβαση στην πληροφορία (Nonaka and Takeuchi, 1995). Σωστό μείγμα ανθρώπων και ομαδικό πνεύμα εκδηλώνονται σε ομάδες καλής λειτουργίας. Αίσθηση της πίεσης (εάν αισθάνεστε ότι είστε ενάντια σε αυτό, όπως συχνά συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα, γίνεστε πιο καινοτόμοι και ανταγωνιστικοί). Κάποιος καινοτομεί όταν είναι σε ανάγκη, “η αναγκαιότητα είναι η μητέρα της ανακάλυψης”. Μια επανάληψη στις εμπειρίες της καινοτομίας σε κυβερνήσεις των τελευταίων 25 ετών δείχνει ότι η καινοτομία λαμβάνει χώρα σε σχεδόν όλες τις περιπτώσεις σε ένα περιβάλλον οικονομικής κρίσης.

17 Οδηγοί Καινοτομίας. Προθυμία των κυβερνήσεων να καινοτομήσουν – για αυτό απαιτείται να υποκινηθούν οι αξιωματούχοι της κεντρικής κυβέρνησης και της πρώτης γραμμής καθώς και οι αξιωματούχοι της διεύθυνσης. Στον ιδιωτικό τομέα, η υποστηρικτική διεύθυνση είναι πρόθυμη να πάρει ρίσκα και να ενθαρρύνει νέες γνώμες. Στελέχη δημόσιου και διευθυντές του ιδιωτικού τομέα με αρκετό χρόνο να διαμορφώσουν και να εκτελέσουν πρωτοβουλίες καινοτομίας. Κυβερνητική υποστήριξη για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) και κίνητρα για επένδυση σε Ε&Α. Διαθεσιμότητα για ρίσκο κεφαλαίου συμπεριλαμβάνοντας επένδυση και κεφάλαιο για καινοτομία. Δέσμευση μεταξύ πολιτικής και οικονομικής δύναμης και ύπαρξης δημόσιου ελέγχου. Δίκτυα και ομάδες καινοτομίας όπως, ύπαρξη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων προωθημένης γνώσης, “δεξαμενών γνώσης”, επιμορφωτικών προγραμμάτων και τεχνικών ομάδων, ύπαρξη θεσμών οι οποίοι δρούν ως πλαίσιο διαδικτυακών δραστηριοτήτων όπως για παράδειγμα η συνεργασία διαφόρων χωρών και ιδρυμάτων σε διεθνή προγράμματα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Ποικιλία ανθρώπων και ελεύθερη ροή ιδεών (γένεση ποικιλία ιδεών, απαιτώντας υποθέσεις, δοκιμάζοντας υποθέσεις, επανόρθωση για πολιτισμική και πνευματική μυωπία).

18 Οδηγοί Καινοτομίας. Απαγορευτικά. Αντιδράσεις που προέρχονται από εκλεγμένους ή διορισμένους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι είναι προδιατεθειμένοι να “εξετάζουν διεξοδικά” προκειμένου να καθυστερούν τις καινοτομίες. Η καινοτομία αποτυγχάνει εξαιτίας της αντίστασης στην αλλαγή. Η αποτυχία θάρρους και αποτυχία φαντασίας μπορεί να αποδειχτεί ότι είναι σημαντικά εμπόδια κατά της καινοτομίας. Η αίσθηση της “άνεσης”. Γιατί πρέπει να πιέσω τον εαυτό μου και να διαταράξω τις βολικές μου συνήθειες. Συντηρητισμός σε πολλαπλές μορφές Π.χ σύνδρομο “μην αλλάζετε το κατεστημένο”, “πολιτική μή ρίσκου” “έλλειψη μη πιστοποιημένων εναλλακτικών λύσεων”, “μην παραλείπετε την καθορισμένη πορεία”. Έλλειψη θάρρους από κυβερνητικά στελέχη να έρθουν αντιμέτωπα με τις προκλήσεις και τα προβλήματα, φόβος να χάσουν την στήριξη από αυτούς που έχουν υψηλά συμφέροντα αν δεν ανταποκριθούν θετικά στη πίεση τους για βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα- συχνή αναδιοργάνωση και μικρό διάστημα για να σχηματίσουν και να εκτελέσουν πρωτοβουλίες μακροχρόνιας ανάπτυξης (Perel, 2002). Ο τρόπος που εισάγεται η καινοτομία είναι ένας καθοριστικός παράγοντας και ένα προμήνυμα της πιθανότητας του για επιτυχία. Καινοτομίες σταδιακής αλλαγής έχουν χαμηλότερη επίδραση στις σχέσεις ιεραρχίας και σαν αποτέλεσμα, αντιμετωπίζονται σε μικρότερη αντίδραση και αδράνεια από τις πιο ριζοσπαστικές. Οι “επικίνδυνες καινοτομίες” οι οποίες αντιστέκονται περισσότερο, είναι εκείνες που έχουν διασπαστική φύση και έχουν την τάση να αλλάζουν τη δομή, προκειμένου να επηρεάσουν μόνο θετικά τη λειτουργικότητα του συστήματος. Ακαμψία των δομών της ιεραρχίας και έλλειψη διαχείρισης για αποτελέσματα. Αστάθεια στου ρόλους του παιχνιδίου (μεροληψία), διαφθορά και έλλειψη διαφάνειας. Ανέχεια και πολικός αγώνας. Κεντρική γραφειοκρατία πολιτικής ακμής- παρακμής και κυβερνητικός έλεγχος χάριν ελέγχου.

19 Ο ρόλος του δημοσίου στην προώθηση της καινοτομίας και δημιουργικότητας. Για να μάθει κάποιος πρέπει να είναι ταπεινός. (James Joyce, Ulysses) Ο ρόλος της κυβέρνησης είναι να ενισχύσει τον ιδιωτικό τομέα με μέσα και τρόπους στην ανάπτυξη καινοτομιών. Οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες έχουν έλλειψη επαρκούς δυναμικού και απαραίτητης υποδομής ώστε να μετατρέψουν το όραμα σε πράξη. Η απαίτηση είναι να υπάρχουν λογικοί τρόποι για την επιστήμη που αναπτύσσεται στο δημόσιο τομέα να μεταναστεύσει σε εγγυημένη εμπορευματοποίηση χωρίς ο δημόσιος τομέας αν γίνεται δραστικά, ανταγωνιστής με τον ιδιωτικό τομέα. Ο δημόσιος τομέας απαιτεί περισσότερο επιθετικές πολιτικές για να καλλιεργήσει την δημιουργικότητα μέσα στην δικία του διαχείριση, να προωθήσει την καινοτομία μέσα στην κυβέρνηση και να αυξήσει την δικία του ανταγωνιστικότητα. Δημιουργώντας ένα περιβάλλον που στηρίζει την ΔΚΑ. Περιλαμβάνει διαδοχικές πολιτικές, κανονισμούς και ρυθμίσεις που ενδυναμώνουν την ΔΚΑ. Επιβραβεύοντας και δίνοντας κίνητρα όπως φοροαπαλλαγές,ασφάλεια και άλλες ευνοϊκές προϋποθέσεις επωφελούμενος από την διεθνή εμπειρία. Χρησιμοποιώντας την αγοραστική ισχύ της κυβέρνησης (περίπου το 30% του εθνικού ακαθάριστου προϊόντος στις χώρες της Λατινικής Αμερικής) για να καλλιεργήσει την ανταγωνιστικότητα (επίσης την αποτελεσματικότητα και την διαφάνεια).

20 Ο ρόλος του δημοσίου στην προώθηση της καινοτομίας και δημιουργικότητας. Χτίζοντας δικλείδες κοινωνικής ασφάλειας για εκείνους που αποτυγχάνουν όταν επιζητούν την ανακάλυψη, καθώς επίσης και υποστηρικτικού μηχανισμούς για εκείνους που χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη για να ανακαλύψουν/καινοτομήσουν. Δρώντας πάνω από τις αποτυχίες της αγοράς. “Οταν ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να δράσει μόνος του εξαιτίας της έλλειψης/ασυμμετρία πληροφοριών ή προβλημάτων κλίμακας. Προσπαθώντας να εμπορευματοποιήσει την έρευνα. π.χ ομοσπονδιακά εργαστήρια, Υπουργείο Άμυνας, Διοίκησης Εθνικού Αεροναυτικού Κέντρου. Χτίζοντας ένα ικανό σύστημα καινοτομίας. Οι κύριες περιοχές εστίασης σχετίζονται με δίκτυα έρευνας και καινοτομίας, πρόγραμμα μεταφοράς, τεχνολογίας και καινοτομίας. Διαθέτοντας τους διαθέσιμους πόρους για την βασική έρευνα. Αυτοί οι πόροι μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που θα είναι λιγότερο επιρρεπές στην εφαρμοσμένη και θα εστιάζει πιο πολύ στην “θεωρητική έρευνα”.

21 Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Συνοψίζοντας την περιγραφή των κριτηρίων αναγνώρισης ενδεχόμενων πρωτοβουλιών/ιδεών για σύγκλιση των συνεταιρισμών έχουμε τα εξής. 1. Προτεραιότητα κυβερνητικών περιοχών. 2. πιθανή πρακτική εφαρμογή και κέρδος για την κοινωνία ή και την κοινωνία. 3. χαμηλό κόστος ή προσοδοφόρο εγχείρημα. 4. μακροχρόνιο εγχείρημα. 5. υποψήφιοι με ακεραιότητα και επαρκή οικονομικά μέσα. 6. προθυμία για αλλαγή. 7. ανταγωνιστικό πνεύμα. 8. μελλοντικό όραμα. 9. συμπληρωματικοί εμπειρία και πόροι. 10. ένα καλό παρελθόν επιτευγμάτων. 11. η συνεισφορά τους στην καινοτομία. 12. εμπειρία και πρόσβαση στην αγορά.

22 Ο ρόλος των πολυ-συμμετοχικών τραπεζών ανάπτυξης. Οι MDBs μπορούν να Προωθήσουν τη δόμηση εθνικών πολιτικών και σχεδίων δράσης για την ΔΚΑ, με μακροχρόνιους και βραχυπρόθεσμους στόχους. Δημιουργήσουν τις συνθήκες για την ανάπτυξη ενός κλίματος όπου οι καινοτομίες σε αναπτυσσόμενες χώρες μπορούν να καρποφορήσουν. Βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να ακολουθήσουν σωστά τις θεμελιώδεις ρυθμιστικές και οικονομικές πολιτικές. Διανέμουν παγκόσμια τις καλύτερες πρακτικές στα αναπτυσσόμενα έθνη ενδυναμώνοντας τους θεσμούς του ιδιωτικού τομέα. Συνεισφέρουν για να εξαλειφθούν οι εμπορικοί φραγμοί οι οποίοι επηρεάζουν τις αναπτυσσόμενες χώρες. Διασπείρουν πληροφορίες, γνώσεις και επιτυχημένες εμπειρίες της ΔΚΑ μεταξύ των χωρών μελών. Προωθήσουν την ΔΚΑ μέσω συμφωνιών, συμβάσεων και να την ενσωματώσουν στις πολιτικές για ανάπτυξη.

23 Ο ρόλος των πολυ-συμμετοχικών τραπεζών ανάπτυξης. Για να είναι ικανές να συνεισφέρουν πιο αποδοτικά στην προώθηση της ΔΚΑ, οι Πολυ-συμμετοχικές Τράπεζες Ανάπτυξης είναι, Να συγχωνεύσουν την ΔΚΑ στην διεύθυνσή τους. Είναι απαραίτητο οι Πολυ-συμμετοχικές Τράπεζες να είναι συνυπεύθυνες για τα αποτελέσματα της συγχώνευσης. Να είναι οργανισμοί περισσότερο δημιουργικοί, καινοτόμοι, λιγότερο αυστηροί και λιγότερο γραφειοκρατικοί. Να υποστηρίζουν τα κυβερνητικά έργα στα οποία η κυβέρνηση κρατά την ηγεσία και την ιδιοκτησία του σχεδίου. Να δίνουν μεγαλύτερη ευκαμψία στις χώρες, στην προσπάθεια τους να βρούν καλύτερη διαδρομή προς την ανάπτυξη Να είναι περισσότερο υπόλογες για τα κατορθώματα τους όσον αφορά την εθνική παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα.

24 Ο πραγματικός κόσμος, Skype. Τι είδος καινοτομία είναι το Skype. Που στηρίζεται η εμπορική του επιτυχία? Τι θα προτείνατε για την ακόμη μεγαλύτερη εξέλιξη του Skype?


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση Δρ. Δημήτρης Λαμπρούλης. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Ι. ΤΕΙ Λάρισας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google