Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τουριστική ανάπτυξη Κατευθύνσεις και μεθοδολογία του σχεδιασμού Αλέξης Χατζηδάκης 17.05.2012 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τουριστική ανάπτυξη Κατευθύνσεις και μεθοδολογία του σχεδιασμού Αλέξης Χατζηδάκης 17.05.2012 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τουριστική ανάπτυξη Κατευθύνσεις και μεθοδολογία του σχεδιασμού Αλέξης Χατζηδάκης 17.05.2012 1

2 Διεθνής τουρισμός 1950-2020 2

3 3 Διεθνής τουρισμός 1980-2030

4 4

5 Αναγκαιότητα του σχεδιασμού Η μελέτη της τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής είναι εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο σχεδιασμού για: Τη σύνταξη της συστηματικής απογραφής και αξιολόγησης του τουριστικού δυναμικού που βρίσκεται στις διάφορες περιφέρειες της χώρας Τον σχεδιασμό των αναγκαίων τουριστικών υποδομών και δραστηριοτήτων σε κάθε περιφέρεια Την προώθηση και προβολή των περιφερειών ως ελκυστικών τουριστικών προορισμών στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Για τη χάραξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής περιφερειακής τουριστικής ανάπτυξης απαιτείται η ύπαρξη μιας στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο Οι 13 Περιφέρειες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τουριστικοί προορισμοί (ή ως σύνολο τουριστικών προορισμών) 5

6 6

7 Εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη περιφερειακή τουριστική ανάπτυξη: Δημογραφική εξέλιξη (πχ. γήρανση πληθυσμού) Κλιματική αλλαγή (πχ. υπερθέρμανση) Τεχνολογικές εξελίξεις (πχ. πληροφορική & επικοινωνίες, μέσα μεταφοράς, αξιοποίηση ενεργειακών πόρων) Γεωπολιτικές εξελίξεις (πχ. νέοι πόλοι ισχύος, περιφερειακές συγκρούσεις) Μείζονες τάσεις (mega-trends) της τουριστικής ζήτησης (πχ. νέα καταναλωτικά πρότυπα, αναζήτηση νέων προορισμών) 7

8 Εσωτερικοί παράγοντες: Μέση ετήσια αύξηση ΑΕΠ (μετα-μνημονιακή Ελλάδα) Δια-περιφερειακές ανισότητες Εξέλιξη της διάρθρωσης των δικτύων διανομής και βαθμός αφομοίωσης νέων τεχνολογιών Ανάπτυξη εθνικών δικτύων (πχ. μεταφορών, ενέργειας) και μεγάλα έργα εθνικής κλίμακας Νέοι τουριστικοί πόροι (πχ. νέες τουριστικές εγκαταστάσεις και υποδομές, νέα αξιοθέατα, νέοι αρχαιολογικοί χώροι) Εθνικός σχεδιασμός και εθνικό θεσμικό πλαίσιο 8

9 Στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο για τον τουρισμό Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού πλαισίου (10-20 έτη), με έμφαση: στην πολιτική και τη στρατηγική τον σχεδιασμό την ενίσχυση φορέων και τις θεσμικές και οργανωτικές ρυθμίσεις την ανάπτυξη και διαφοροποίηση του προϊόντος το μάρκετιγκ και την επικοινωνιακή στρατηγική και προβολή τις επενδύσεις σε τουριστικές εγκαταστάσεις την ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων τις επιπτώσεις του τουρισμού στην οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον 9

10 Περιεχόμενο Διατύπωση του γενικού στόχου και της αποστολής του Στρατηγικού Σχεδίου, με βάση τη διάγνωση της δυναμικής της τουριστικής ανάπτυξης Εκπόνηση συνεκτικού και ευέλικτου Στρατηγικού Σχεδίου, με καθορισμό προτεραιοτήτων στους τομείς: o Μεταφορών o Καταλυμάτων και εγκαταστάσεων o Δραστηριοτήτων o Προϊόντων o Τουριστικών ζωνών o Μάρκετιγκ o Θεσμικού πλαισίου o Προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών Σχέδιο δράσης που προσδιορίζει ρόλους φορέων, χρονοδιαγράμματα και ενδιάμεσες φάσεις, ενδεικτικούς προϋπολογισμούς, κατευθύνσεις παρακολούθησης, κριτήρια επιτυχίας Βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης για ενέργειες προτεραιότητας, επιδεικτικά σχέδια σε πιλοτικές περιοχές 10


Κατέβασμα ppt "Τουριστική ανάπτυξη Κατευθύνσεις και μεθοδολογία του σχεδιασμού Αλέξης Χατζηδάκης 17.05.2012 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google