Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η προστιθέμενη αξία των Ιδρυμάτων μέσω της παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Κυριακή Μπαλτά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η προστιθέμενη αξία των Ιδρυμάτων μέσω της παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Κυριακή Μπαλτά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η προστιθέμενη αξία των Ιδρυμάτων μέσω της παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Κυριακή Μπαλτά

2 Λάρισα 25/9/2006 Οι τάσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης γενικά, το κόστος της και οι απολαβές του ιδρύματος παροχής της

3 Λάρισα 25/9/2006 Δύο διαφορετικές τάσεις στην εκπαίδευση η παγκοσμιοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

4 Λάρισα 25/9/2006 Παγκοσμιοποίηση κοινωνικό φαινόμενο, αναπόφευκτο και δίχως τέλος τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας παγκόσμια πληροφόρηση παγκόσμια οικονομία παγκόσμιο εμπόριο

5 Λάρισα 25/9/2006 Πώς η παγκοσμιοποίηση επηρεάζει τα τριτοβάθμια ιδρύματα; «τα αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης στα πανεπιστήμια θα είναι ισχυρότερα από αυτά της βιομηχανοποίησης και της αστικοποίησης μαζί. Είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισε το πανεπιστήμιο τα τελευταία 150 χρόνια.» (Castells)

6 Λάρισα 25/9/2006 Τι είναι η ανώτερη εκπαίδευση; εμπορικό προϊόν αγαθό δημόσια υπηρεσία δημόσιο αγαθό υπηρεσία εθνική αξία

7 Λάρισα 25/9/2006 Η εκπαίδευση με όρους..εμπορίου Δι-εθνική παροχή. Περιλαμβάνει κάθε είδους εκπαιδευτική δραστηριότητα, πρόγραμμα και/ή υλικό που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα. Εισαγωγές-Εξαγωγές. Περιλαμβάνει την εκπαίδευση σπουδαστών του εξωτερικού. Εμπορική παρουσία. Πανεπιστήμια ξένων χωρών, ιδρύματα ή επενδυτές παρέχουν εκπαίδευση σε άλλη χώρα. Φυσική παρουσία των ατόμων. Η ικανότητα των φυσικών προσώπων να μετακινούνται από χώρα σε χώρα για να παράσχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

8 Λάρισα 25/9/2006 Πού βρίσκονται τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια σήμερα; διεθνείς σχέσεις εμπόριοInternetτάσειςσπουδαστές

9 Λάρισα 25/9/2006 Η διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ευρωπαϊκά συνεργατικά προγράμματα τεχνικό και διοικητικό προσωπικό ακαδημαϊκό προσωπικό σπουδαστές

10 Λάρισα 25/9/2006 Διαφορές μεταξύ διεθνοποίησης και παγκοσμιοποίησης της ανώτερης εκπαίδευσης οικονομικέςγεωγραφικές πληροφορίας και γνώσης

11 Λάρισα 25/9/2006 Βασική διαφορά  Διεθνοποίηση: Μπορεί να διαμορφωθεί και να επηρεαστεί από τα τριτοβάθμια ιδρύματα (π.χ. κινητικότητα, κοινά προγράμματα σπουδών, συνεργατικά σχήματα)  Παγκοσμιοποίηση: Μια εξωτερική μακρο κοινωνικοοικονομική διαδικασία, η οποία δύσκολα θα επηρεαστεί από τα τριτοβάθμια ιδρύματα

12 Τάσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας για εθνικές και δι-εθνικές εκπαιδευτικές δράσεις. η αλματώδης αύξηση των εμπορικών οργανισμών παροχής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. η αύξηση του κόστους των διδάκτρων (άμεσα και έμμεσα κόστη). τα χρηματοοικονομικά των δημοσίων ιδρυμάτων.

13 Λάρισα 25/9/2006 Τάσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η ικανότητα ή μη των κυβερνήσεων να χρηματοδοτήσουν τη συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση για ανώτερη εκπαίδευση η αύξηση των ιδιωτών παροχέων θέτει ερωτηματικά για την ποιότητα των προσφερόμενων προγραμμάτων.

14 Λάρισα 25/9/2006 Πώς οι σπουδαστές επηρεάζουν τη ζήτηση δραματικά σύμφωνα με την Merrill Lynch (USA investment house) ο αριθμός των σπουδαστών το έτος 2025 θα είναι 160 εκατομμύρια, το διπλάσιο δηλ. του έτους 2002.

15 Λάρισα 25/9/2006 Τα μεγέθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης EΕ (15) 12.563.000 EΕ (15 + 10) 15.207.000 Κινητικότητα σπουδαστών (15) 290.000 μέσα στην ΕΕ (2.3 %) (15+10)350.000

16 Λάρισα 25/9/2006 Υπάρχει σχέση ανάμεσα στην παγκοσμιοποίηση και τη διεθνοποίηση; Υπάρχει σχέση ανάμεσα στην παγκοσμιοποίηση και τη διεθνοποίηση; Σαφώς, πως όμως επηρεάζει την ανώτερη εκπαίδευση; Σαφώς, πως όμως επηρεάζει την ανώτερη εκπαίδευση; Θετική άποψη Αρνητική άποψη

17 Λάρισα 25/9/2006 Θετική άποψη καινοτομία νέοι παροχείς αύξηση της πρόσβασης για τους σπουδαστές αύξηση των οικονομικών οφελών σύγκλιση των πολιτισμών μέσω της κινητικότητας των ατόμων

18 Λάρισα 25/9/2006 Αρνητική άποψη απειλή του ρόλου των κυβερνήσεων δημόσια υπηρεσία / δημόσιο αγαθό ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης συγχώνευση των πολιτισμών

19 Λάρισα 25/9/2006 5 κύριοι εξαγωγείς εκπαίδευσης Κυριαρχία των αγγλόφωνων χωρών ΗΠΑ Ην. Βασίλειο Αυστραλία Καναδάς Νέα Ζηλανδία

20 Λάρισα 25/9/2006 Ορισμοί Content provider το πρόγραμμα ανήκει στο ίδρυμα παροχής Course broker το ίδρυμα παροχής του προγράμματος Educational infrastructure provider το ίδρυμα που παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης και διανομής του προσφερόμενου προγράμματος

21 Λάρισα 25/9/2006 Οι παροχείς παραδοσιακά ιδρύματα εξ αποστάσεως ιδρύματα μεικτά ιδρύματα

22 Λάρισα 25/9/2006 Προσφερόμενα προγράμματα συνεχιζόμενη εκπαίδευση εξειδικευμένα προγράμματα μεταπτυχιακά προγράμματα προπτυχιακά προγράμματα

23 Λάρισα 25/9/2006 Μέθοδοι προσφοράς σύγχρονη εκπαίδευση ασύγχρονη εκπαίδευση μεικτή

24 Λάρισα 25/9/2006 Ευκαιρίες αύξηση της εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο βελτίωση της ποιότητας της μάθησης εξάπλωση της αγοράς της εκπαίδευσης συνεργασίες

25 Λάρισα 25/9/2006 Εμπόδια κόστος –ανάπτυξης –παροχής χρηματοδοτικά μοντέλα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκπαίδευση ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού υπάρχουσες πολιτικές και κανονισμοί ασφάλεια

26 Λάρισα 25/9/2006 Εμπόδια ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας πρόσβαση σε πηγές –βιβλιοθήκη –Η/Υ –Internet έλεγχος ποιότητας αξιολόγηση σπουδαστών παιδαγωγικός σχεδιασμός

27 Λάρισα 25/9/2006 Κοινωνικά ζητήματα έλλειψη ομάδων ελέγχου σχεδιασμού, διαδικασιών και ποιότητος έλλειψη υποστηρικτικών υπηρεσιών των σπουδαστών έλλειψη σπουδαστικής ζωής μέσα στο ίδρυμα

28 Λάρισα 25/9/2006 Συμπεράσματα…τα προβλήματα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν –τεχνικά –παιδαγωγικά –διοικητικά –πολιτικά –κοινωνικά ζήτηση

29 Λάρισα 25/9/2006 Συμπεράσματα…τα οφέλη Νέες τεχνολογίες στο ίδρυμα Μοντέρνος παιδαγωγικός σχεδιασμός Εκσυγχρονισμός των διοικητικών διαδικασιών Επιμόρφωση προσωπικού Αύξηση αριθμού των σπουδαστών σε κλίμακες μικρο αλλά και μάκρο οικονομίας


Κατέβασμα ppt "Η προστιθέμενη αξία των Ιδρυμάτων μέσω της παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Κυριακή Μπαλτά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google