Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

One to One Mentoring. … Λίγη θεωρία Περιπτώσεις από την εμπειρία Από τον Καμβά στο Επιχειρηματικό Πλάνο One to One Mentoring.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "One to One Mentoring. … Λίγη θεωρία Περιπτώσεις από την εμπειρία Από τον Καμβά στο Επιχειρηματικό Πλάνο One to One Mentoring."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 One to One Mentoring

2 … Λίγη θεωρία Περιπτώσεις από την εμπειρία Από τον Καμβά στο Επιχειρηματικό Πλάνο One to One Mentoring

3 Εμπιστοσύνη Διάλογος & Εφαρμογή Πρόθεση Σχέση One to One Mentoring

4

5 The Four EQ Skills Self- awareness Self- management Social awareness Relationship management Personal Competence Social Competence What I see What I do One to One Mentoring

6 Influencing Styles One to One Mentoring Commander Visionary Strategist Executor

7 Influencing Styles One to One Mentoring Strategist: “ The potential opportunities and risks need to be analyzed and solved” Commander: “ This job needs someone to take charge and lead the way” Visionary: “ I see a great possibility waiting to be unveiled and seized” Executor: “ Getting this done requires structure and control”

8 One to One Mentoring

9 Mentoring Tips Πηγαίνουμε στην πρώτη συνάντηση με την Ομάδα. Ποιοι πρέπει να είναι οι Στόχοι μας? Αντιλαμβανόμαστε ότι η ιδέα του Επιχειρηματικού Σχεδίου δεν έχει σαφήνεια ως προς την Υπηρεσία / Προϊόν. Η ιδέα του ΕΣ αφορά Κοινωνική Προσφορά. Τα έσοδα είναι ελάχιστα ή μηδενικά και η όλη πρόταση στηρίζεται σε Χορηγίες. Πως το αντιμετωπίζουμε? Υποψιαζόμαστε ότι σε Ομάδα πχ 4 ατόμων υπάρχουν αποκλίσεις στις απόψεις ή ακόμα και εμφανείς διαφωνίες. One to One Mentoring

10 Κατά την διάρκεια της Συνάντησης χτυπά το κινητό κάποιου, ο οποίος βγαίνει από την αίθουσα για να απαντήσει. Ένα ή δύο μέλη της Ομάδας καταφθάνουν στην Συνάντηση με καθυστέρηση 5 και 10 λεπτά αντίστοιχα. Σε άλλη περίπτωση, κάποιος δεν εμφανίζεται καθόλου, χωρίς να ειδοποιήσει. Ενώ υπήρχε Agenda για την Συνάντηση, δεν έχουν Συμπληρωθεί / Απαντηθεί βασικά θέματα της, όπως είχε συμφωνηθεί. Μερικά μέλη της Ομάδας έχουν επιφυλάξεις για την επιτυχία της Ιδέας. One to One Mentoring Mentoring Tips

11 Μπορεί η Ομάδα να έχει δύο Μέντορες? Η Ομάδα χρειάζεται την βοήθεια ενός ειδικού στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Στην συνάντηση συζητείται ένα εξειδικευμένο θέμα, το οποίο δεν γνωρίζουμε. Η Ομάδα προτρέχει σε συμπεράσματα, τα βλέπει όλα εύκολα. Έχουμε την αίσθηση ότι δεν μας δίνουν την πρέπουσα προσοχή σαν Μέντορα. Η Ομάδα χάνεται σε συζητήσεις, δεν υλοποιούνται αποφάσεις ή/και γίνονται πισωγυρίσματα. One to One Mentoring Mentoring Tips

12 «Το Προϊόν μου είναι καινοτόμο, δεν υπάρχουν παρόμοια και δεν ξέρω σε ποια τιμή θα το πουλήσω» «Το Προϊόν μου θα είναι βιολογικής καλλιέργειας, άριστης ποιότητας και θα πωλείται σε χαμηλή ανταγωνιστική τιμή στην Κίνα και την Ρωσία» «Οι δυνητικοί Πελάτες μου είναι όλος ο κόσμος» Που θα βρω τα Κεφάλαια? One to One Mentoring Mentoring Tips

13 Το πιο σημαντικό έγγραφο ενός επιχειρηματία, ιδιαίτερα start-up Περιγράφει με σαφήνεια και ολοκληρωμένα το «τι» και το «πώς» προτίθεται να «επιχειρήσει», τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα Πρέπει να πείθει, πέραν από τον ίδιο, την Τράπεζα και/η τον επενδυτή Σημ. και μόνον η διαδικασία ανάπτυξής του παρέχει σημαντικά οφέλη Τι είναι το Business Plan?

14 Επιχειρηματική Ιδέα Σχέδιο Πωλήσεων / Μάρκετινγκ Σχέδιο Υποδομής/Οργάνωσης Χρηματοοικονομικό Σχέδιο 1 2 3 4 5 Κύριοι Συνεργάτες –Κύριες Δραστηριότητες- Κύριοι Πόροι - Πρόταση Αξίας – Σχέσεις με Πελάτες – Κανάλια Διανομής - Ομάδες Πελατών - Δομή Κόστους – Ροές Εσόδων Στόχοι/Στρατηγική/ Επικοινωνία Β2Β/Β2C- Βασική Τοποθέτηση - Μαζικά/Ψηφιακά /Κοινωνικά Μέσα - Έρευνα Αγοράς / MVP- Πώληση – Up/Cross Selling, CRM – Χρονική Εξέλιξη, Pre-Testing, Μetrics, Kόστη κλπ. Περιγραφή Ιδέας/ Προϊόντος - Ανάλυση Αγοράς - Ανταγωνισμός - Συστήματα Διανομής – Τιμές - Προώθηση /Δαπάνες – Positioning - περιεχόμενο επικοινωνίας Κανάλια επικοινωνίας - Μερίδια αγοράς Ανάλυση SWOT- Στρατηγικές κατευθύνσεις Οργανόγραμμα - Στελέχωση - Αρμοδιότητες Συνεργασίες – Προμηθευτές – Πόροι – Μέσα- Εξοπλισμός - Παραγωγή Προστιθέμενη Αξία Εγκαταστάσεις – Outsourcing – Logistics – Νομική – Γραμματειακή υποστήριξη – Back office - Κόστη κλπ. Παραδοχές /Προβλέψεις - Κόστος Αρχικής Επένδυσης - Ισολογισμός - Επενδύσεις Οικονομικά αποτελέσματα - Ταμειακές ροές Οιονομικοί δείκτες – Ανάλυση BEP – Ανάλυση ρίσκου κλπ. Απο την Επιχειρηματική Ιδέα στο Επιχειρηματικό Σχέδιο Business Plan Business Model Canvas

15 Business Plan – Η επιχειρηματική ιδέα Ενδεικτικό Περιεχόμενο – Η υποδομή που απαιτείται για να πετύχεις – Διαχείριση αλλαγών (τεχνολογία, αγορά, ανταγωνισμός) – Η ικανότητα του management της εταιρίας σου – Τα προσόντα και διαχείριση του προσωπικού σου – Ποιο είναι το προϊόν – Σε πια αγορά απευθύνεσαι – Το ανταγωνιστικό σου πλεονέκτημα – Πως θα προωθήσεις το προϊόν/υπηρεσία – Με ποια τιμή/τιμολόγηση – SWOT Analysis – Η οικονομική σου πολιτική – Προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις

16

17 Διαφήμιση Δάνεια Πιστώσεις Πωλήσεις Πελάτες ΧορηγίεςΣυνδρομές Προώθηση Προϊόντα Τιμές Προμήθειες Μισθοί Λειτουργικά Έξοδα Οικονομικό Πλάνο Business Plan

18 Πωλήσεις (Gross μείον εκπτώσεις) Κόστος Πωληθέντων (Άμεσο κόστος + ΓΒΕ) Λειτουργικά Έξοδα (Διάθεσης, Πωλήσεων Διοίκησης, Χρημ/σης) Φόροι Μικτό κέρδος Κέρδος προ Φόρων Καθαρό Κέρδος Κατάσταση Αποτελεσμάτων Business Plan

19 Rolling Forecast Ταμείο Έναρξης Περιόδου Εισροές Εκροές Ταμείο Λήξης Περιόδου Ταμειακή Ρευστότητα (Cash Flow) Business Plan

20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Νοεμ. & Δεκ. 2013 Νοέμβριος '13Δεκέμβριος '13 Εισροές 1 - 15/1116 - 30/111 - 15/1216 - 31/12 Ταμείο70015.000-2.5002.200 Τράπεζα Α600 Τράπεζα Β0 Τράπεζα Γ12.000 Υπόλοιπο Εναρξης13.30015.000-2.5002.200 Επιταγές Εισπρακτέες4.000 10.0006.000 Πωλήσεις Μετρητοίς8.00010.00015.00025.000 Αλλες Εισπράξεις Σύνολο Εισπράξεων12000140002500031000 Σύνολο Εισροών25.30029.00022.50033.200 Εκροές ΦΠΑ 8.000 Τέλη Κυκλοφορίας 1.200 Φόρος Πολυτελείας ΙΧ 300 ΦΑΠ ΦΜΥ 600 Φόρος Τόκων Φόρος Ελευθέρων Επαγγελματιών ΙΚΑ & Λοιπά Ταμεία 1.000 Αμοιβές Τρίτων Μισθοί 2.000 4.000 Αποζημιώσεις Προσωπικου Προμηθευτές10.000150002000025000 Ενοίκια03.0000 Μεταφορικά ΔΕΗ 600 ΟΤΕ 200 Κινητή Τηλεφωνία 100 Βενζίνες300 500 Επισκευές / Συντηρήσεις Αυτοκινήτων Ασφάλιστρα 600 Διόδια / Πρόστιμα Leasing 500 Τόκοι Δανείων 800 Λοιπές Πληρωμές Σύνολο Εκροών10300315002030036600 Υπόλοιπο Λήξης15.000-2.5002.200-3.400 Business Plan Παράδειγμα Cash Flow

21 Πάγια Ιδία Κεφάλαια Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πελάτες Αποθέματα Σύνολο Ενεργητικού = Σύνολο Παθητικού Ταμείο Ενεργητικό Παθητικό Ισολογισμός Business Plan

22 Σταθερά Έξοδα € Έσοδα/ Έξοδα Ποσότητα Πωλήσεων Συνολικό Κόστος Πωλήσεις Προσδιορισμός Νεκρού Σημείου Business Plan


Κατέβασμα ppt "One to One Mentoring. … Λίγη θεωρία Περιπτώσεις από την εμπειρία Από τον Καμβά στο Επιχειρηματικό Πλάνο One to One Mentoring."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google