Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ρόλος του επιχειρηματικού σχεδίου. Τι είναι το επιχειρηματικό σχέδιο  Το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ρόλος του επιχειρηματικού σχεδίου. Τι είναι το επιχειρηματικό σχέδιο  Το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ρόλος του επιχειρηματικού σχεδίου

2 Τι είναι το επιχειρηματικό σχέδιο  Το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη βασική ιδέα για μια επιχείρηση και τα σχετικά θέματα ίδρυσης.  Σκοποί του επιχειρηματικού σχεδίου:  Αναγνωρίζει τη φύση και το γενικό πλαίσιο της επιχειρηματικής ευκαιρίας.  Παρουσιάζει τη προσέγγιση που θα ακολουθήσει ο επιχειρηματίας για να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία.  Αναγνωρίζει τους παράγοντες που κατά πάσα πιθανότητα θα καθορίσουν το εάν θα είναι η επιχείρηση επιτυχημένη.  Εξυπηρετεί σαν εργαλείο για την συγκέντρωση οικονομικού κεφαλαίου.

3 Τι είναι το επιχειρηματικό σχέδιο (συνέχεια)  Το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει:  Να παρουσιάζει τη βασική ιδέα για την επιχείρηση.  Να περιγράφει το που βρίσκεται η επιχείρηση τώρα.  Να υποδεικνύει το που θέλει να φτάσει στο μέλλον.  Να υπογραμμίζει με ποιον τρόπο θα φτάσει εκεί.  Να εξηγεί τις βασικές μεταβλητές για επιτυχία ή αποτυχία, βοηθώντας τον επιχειρηματία να προετοιμαστεί για διάφορες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν.

4 Χρήστες των επιχειρηματικών σχεδίων. Επιχειρηματικό Σχέδιο Νέας Επιχείρησης Διοίκηση Επιχείρησης Υπάλληλοι Πελάτες Προμηθευτές Επενδυτές Εξωτερικοί Εσωτερικοί

5 Το επιχειρηματικό σχέδιο και οι εξωτερικοί χρήστες  Ένα καλά οργανωμένο επιχειρηματικό σχέδιο:  Βοηθά στην απόκτηση εμπιστοσύνης ενός προμηθευτή.  Βοηθά στην εξασφάλιση ευνοϊκών όρων πίστωσης.  Βοηθά στην επέκταση της εμπορικής πίστωσης.  Βελτιώνει τις προοπτικές των πωλήσεων, πείθοντας τους μελλοντικούς πελάτες για την δυνατότητα μακροζωίας της επιχείρησης.  Πείθει τους πιθανούς επενδυτές να επενδύσουν.

6 Προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου  Παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν κατά την προετοιμασία ενός επιχειρηματικού σχεδίου σε μια υπό ίδρυση εταιρία:  Τα άτομα: Περιγραφή των ατόμων που ιδρύουν και λειτουργούν την επιχείρηση, καθώς και των εξωτερικών συνεργατών, όπως δικηγόροι, λογιστές, προμηθευτές, κλπ.  Η ευκαιρία: Η εικόνα της επιχείρησης - τι θα πουλάει και σε ποιον, κατά πόσο και πόσο γρήγορα μπορεί να αναπτυχθεί, ποιες είναι οι οικονομικές προοπτικές, ποιος και τι μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην επιτυχία.

7 Προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου (συνέχεια)  Το γενικό πλαίσιο: Η μεγάλη εικόνα – το ρυθμιστικό περιβάλλον, τα επιτόκια, οι δημογραφικές τάσεις, ο πληθωρισμός και άλλοι παράγοντες που δεν μπορούν να ελεγχθούν από τον επιχειρηματία.  Κίνδυνος και ανταμοιβή: Μια αξιολόγηση όλων όσων μπορούν να πάνε άσχημα ή καλά, με μια συζήτηση σχετικά με το πώς μπορεί η επιχειρηματική ομάδα να ανταποκριθεί στις προκλήσεις.

8 Επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan)  Το επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:  Πίνακας περιεχομένων  Βασική περίληψη  Δήλωση του οράματος και της αποστολής  Γενική περιγραφή της εταιρίας  Πρόγραμμα των προϊόντων και των υπηρεσιών  Πρόγραμμα μάρκετινγκ  Πρόγραμμα διοίκησης  Λειτουργικό πρόγραμμα  Οικονομικό πρόγραμμα  Νομικό πρόγραμμα  Παράρτημα υποστηρικτικών εγγράφων

9 Επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan)- (συνέχεια)  Πίνακας περιεχομένων  Βασική περίληψη  Ανακεφαλαίωση του συνόλου του επιχειρηματικού σχεδίου.  Πρέπει να δημιουργεί ενθουσιασμό ώστε να παρακινήσει τον αναγνώστη να συνεχίσει να διαβάζει.  Δήλωση του οράματος και της αποστολής  Περιγράφει την στρατηγική που θα χρησιμοποιηθεί και την επιχειρησιακή φιλοσοφία για να γίνει το όραμα πραγματικότητα.

10 Επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan)- (συνέχεια)  Γενική περιγραφή της εταιρίας  Επωνυμία εταιρίας και τοποθεσία  Αντικειμενικοί σκοποί της εταιρίας  Φύση και βασικό προϊόν ή υπηρεσία της εταιρίας  Τρέχουσα κατάσταση  Ιστορικό εταιρίας  Νομική μορφή οργανισμού

11 Επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan)- (συνέχεια) Ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν: 1.Ποια είναι η βασική φύση και δραστηριότητα της επιχείρησης 2.Που και πότε ιδρύθηκε η επιχείρηση; 3.Τι έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής; 4.Ποιες αλλαγές έχουν γίνει στη δομή και/ή στην ιδιοκτησία; 5.Σε ποιο στάδιο ανάπτυξης βρίσκεται η επιχείρηση – για παράδειγμα είναι σε στάδιο ίδρυσης ή σε πλήρη γραμμή παραγωγής; 6.Ποιοι είναι οι αντικειμενικοί σκοποί της επιχείρησης; 7.Ποιο είναι το βασικό της προϊόν ή υπηρεσία; 8.Ποιοι πελάτες θα εξυπηρετηθούν; 9.Ποια είναι η διάκριτη ικανότητα της επιχείρησης; 10.Ποια είναι η τρέχουσα και η προβλεπόμενη οικονομική κατάσταση της βιομηχανίας; 11.Ποια είναι η μορφή οργάνωσης της επιχείρησης – ατομική ιδιοκτησία, εταιρική σχέση ή ανώνυμη εταιρία; 12.Σκοπεύει η εταιρία να εισαχθεί στο χρηματιστήριο ή να γίνει υποψήφια εξαγοράς;

12 Επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan)- (συνέχεια)  Πρόγραμμα των προϊόντων και των υπηρεσιών  Το πρόγραμμα αυτό εξηγεί το λόγο για τον οποίο οι πελάτες θα αγοράσουν το προϊόν. Περιγράφει:  Το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχει η επιχείρηση.  Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που του δίνουν συγκριτικό πλεονέκτημα.  Τη διαθέσιμη νομική προστασία – προνόμια ευρεσιτεχνίας, συγγραφικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα.  Τους κινδύνους από τις πεπαλαιωμένες τεχνικές ή στυλ.

13 Επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan)- (συνέχεια)  Πρόγραμμα μάρκετινγκ  Το πρόγραμμα μάρκετινγκ περιγράφει:  Ανάλυση της αγοράς στόχου και προφίλ του πελάτη στόχου.  Μέθοδοι αναγνώρισης και προσέλκυσης πελατών.  Είδος του ανταγωνισμού που θα αντιμετωπίσει η επιχείρηση.  Τις γενικές γραμμές της στρατηγικής μάρκετινγκ και προσδιορίζει το ανταγωνιστικό στοιχείο της επιχείρησης.  Προσέγγιση πωλήσεων.  Κανάλια διανομής.  Μορφές προώθησης πωλήσεων και διαφήμισης.  Πολιτικές πίστωσης και τιμολόγησης.

14 Επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan)- (συνέχεια) Ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν: Ανάλυση της αγοράς 1.Ποια είναι η αγορά-στόχος σας; 2.Ποιο είναι το μέγεθος της αγοράς-στόχου; 3.Τι τμήματα της αγοράς υπάρχουν; (τμηματοποίηση) 4.Ποιο είναι το προφίλ του πελάτη-στόχου; 5.Πως θα ωφεληθούν οι πελάτες με τη χρήση του προϊόντος ή της υπηρεσίας; 6.Ποια μερίδα της αγοράς αναμένετε να κερδίσετε; 7.Ποιες είναι οι τάσεις και ποιο το δυναμικό της αγοράς; 8.Ποιες είναι οι αντιδράσεις των μελλοντικών πελατών; 9.Πως η τοποθεσία σας θα ωφελήσει τους πελάτες σας; Ανταγωνισμός 1.Ποιοι είναι οι πιο δυνατοί ανταγωνιστές σας; 2.Η επιχείρηση τους αναπτύσσεται ή υποβαθμίζεται; 3.Πως συγκρίνεται η επιχείρηση σας με αυτή των ανταγωνιστών; 4.Ποιες είναι οι μελλοντικές προοπτικές των ανταγωνιστών σας;

15 Επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan)- (συνέχεια). Στρατηγική και μάρκετινγκ 1.Πως θα προσελκύσετε πελάτες; 2.Ποιες οδούς διανομής θα χρησιμοποιήσετε; 3.Σε ποιες γεωγραφικές περιοχές θα πουλήσετε; 4.Θα κάνετε εξαγωγές σε άλλες χώρες; 5.Τι είδους δυναμικό στις πωλήσεις θα προσλάβετε; 6.Ποια είναι τα ειδικά προσόντα στις πωλήσεις τα οποία θα απαιτηθούν; 7.Ποιες διαδικασίες πώλησης θα χρησιμοποιηθούν; 8.Πως θα ανταμείψετε το δυναμικό των πωλήσεων; 9.Τι είδος προώθηση στις πωλήσεις και διαφημίσεις θα χρησιμοποιήσετε; 10.Ποια πολιτική τιμολόγησης θα ακολουθήσετε; 11.Ποια πολιτική που αφορά στις πιστώσεις και στις εισπράξεις θα ακολουθήσετε; 12.Τι δικαιώματα και εγγυήσεις θα προσφέρετε; 13.Πως συγκρίνεται η πολιτική σας που αφορά το μάρκετινγκ με αυτή των ανταγωνιστών; 14.Πως θα χειριστείτε τις εποχιακές διακυμάνσεις στο περιβάλλον της επιχείρησης;

16 Επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan)- (συνέχεια)  Πρόγραμμα διοίκησης  Το πρόγραμμα διοίκηση περιγράφει:  Ομάδα διοίκησης και διευθυντές, παραθέτοντας την πείρα και τις ικανότητες που διαθέτουν.  Εξωτερικοί επενδυτές και/ή διευθυντές και τα προσόντα τους.  Εξωτερικοί ανθρώπινοι πόροι και τα προσόντα τους.  Προγράμματα προσέλκυσης και κατάρτισης υπαλλήλων.  Οι επενδυτές επιθυμούν να συνεργαστούν με μια καλά ισορροπημένη διοικητική ομάδα, με γνώσεις:  για την οικονομία,  το μάρκετινγκ,  πείρα στην παραγωγή,  εφευρετικό ταλέντο.

17 Επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan)- (συνέχεια) Ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν: 1.Ποια είναι τα μέλη της διοικητικής ομάδας; 2.Ποιες είναι οι ικανότητες, η εκπαίδευση και η εμπειρία τους; 3.Ποιοι άλλοι ενεργοί επενδυτές ή διευθυντές εμπλέκονται και ποια είναι τα προσόντα τους; 4.Τι κενές θέσεις υπάρχουν και ποια τα σχέδια για την κάλυψη τους; 5.Ποιοι σύμβουλοι θα χρησιμοποιηθούν και ποια είναι τα προσόντα τους; 6.Ποιο είναι το πακέτο των παροχών για κάθε μέλος του βασικού προσωπικού; 7.Πως θα επιλεχθούν και θα ανταμειφθούν οι υπάλληλοι; 8.Ποιο είδος διοίκησης θα χρησιμοποιηθεί; 9.Πως θα παρακινήσετε το προσωπικό; 10.Πως θα ενθαρρύνετε την δημιουργικότητα; 11.Πως θα αναπτυχθεί το αίσθημα της δέσμευσης και της πίστης; 12.Πως θα εκπαιδευτούν οι νέοι υπάλληλοι; 13.Ποιος είναι υπεύθυνος για τις περιγραφές των θέσεων εργασίας και για τις αξιολογήσεις των υπαλλήλων; 14.Ποιο χρονικό πλαίσιο χρησιμοποιείται προκειμένου να επιτευχθούν οι αντικειμενικοί σκοποί της εταιρίας;

18 Επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan)- (συνέχεια)  Λειτουργικό πρόγραμμα  To λειτουργικό πρόγραμμα περιγράφει:  Λειτουργικές και κατασκευαστικές μεθόδους.  Πρώτες ύλες και διαδικαστικές απαιτήσεις του προϊόντος.  Λειτουργικές εγκαταστάσεις (τοποθεσία, χώρος και εξοπλισμός).  Μέθοδοι ελέγχου ποιότητας.  Διαδικασίες ελέγχου απογραφών και λειτουργιών.  Πηγές προμηθειών και αγοραστικές διαδικασίες.

19 Επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan)- (συνέχεια) Ερωτήσεις που αναφέρονται στο λειτουργικό πρόγραμμα: 1.Πως θα παράγετε το προϊόν ή την υπηρεσία σας; 2.Τι είδος παραγωγής θα επιτευχθεί μέσω της υπερεργολαβίας; 3.Ποιοι μέθοδοι παραγωγής θα χρησιμοποιηθούν; 4.Ποιος τύπος εγκαταστάσεων θα χρησιμοποιηθεί; 5.Ποιες διαδικασίες ελέγχου της παραγωγής θα χρησιμοποιηθούν; 6.Ποιο σύστημα ελέγχου της ποιότητας θα χρησιμοποιηθεί; 7.Πως θα ελέγχεται η απογραφή; 8.Ποια είναι η περιβαλλοντολογική επίδραση της επιχείρησης; 9.Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τοποθεσίας; 10.Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της παραγωγής ή της λειτουργίας; 11.Ποιες είναι οι απαιτήσεις της εργασίας; 12.Ποια είναι τα βασικά έξοδα παραγωγής; 13.Ποια υλικά ή συστατικά είναι απαραίτητα στην παραγωγή; 14.Ποιοι είναι οι προμηθευτές; 15.Ποιο θα είναι το κόστος της παραγωγής σε κάθε επίπεδο λειτουργίας;

20 Επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan)- (συνέχεια)  Οικονομικό πρόγραμμα  Το οικονομικό πρόγραμμα προσδιορίζει τις οικονομικές ανάγκες και τις βασικές πηγές χρηματοδότησης της επιχείρησης. Περιλαμβάνει:  Ιστορικές οικονομικές εκθέσεις για τα τελευταία 3-5 χρόνια.  Pro forma οικονομικές δηλώσεις για 3-5 χρόνια.  Δηλώσεις εισοδήματος και ισολογισμούς.  Δηλώσεις ταμειακής ροής και ταμειακών προϋπολογισμών (μηνιαίοι για το πρώτο έτος και τριμηνιαίοι για το δεύτερο και τρίτο).  Ανάλυση νεκρού σημείο για κέρδη και ταμειακές ροές.  Προγραμματισμένες πηγές χρηματοδότησης.  Το πρόγραμμα παρουσιάζει το ποσό των μετρητών που χρειάζεται από τους μελλοντικούς επενδυτές και τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται τα χρήματα.

21 Επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan)- (συνέχεια) Ερωτήσεις που αναφέρονται στο οικονομικό πρόγραμμα 1.Ποιες υποθέσεις χρησιμοποιούνται για την οικονομική προβολή; 2.Ποια οικονομική κατάσταση επικρατεί τώρα και τι αναμένεται σε διάφορα σημεία κατά τα επόμενα πέντε έτη; 3.Πότε θα κερδίσει η επιχείρηση; 4.Τι επιπλέον κεφάλαιο θα απαιτηθεί; 5.Πως θα χρησιμοποιηθεί αυτό το κεφάλαιο; 6.Πόσα χρήματα επένδυσαν και δάνεισαν οι διευθυντές; 7.Ποιες επιπλέον πιθανές πηγές θα διερευνηθούν;

22 Επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan)- (συνέχεια)  Νομικό πρόγραμμα  Μορφή της επιχείρησης (ιδιοκτησία, συνιδιοκτησία, εταιρία).  Παράρτημα υποστηρικτικών εγγράφων  Περιλαμβάνει συμπληρωματικό υλικό που βοηθά στην κατανόηση του προγράμματος:  Βιογραφικά σημειώματα της ομάδας διοίκησης και των βασικών επενδυτών.  Δεδομένα τα οποία υποστηρίζουν τις πληροφορίες στο επιχειρηματικό σχέδιο, όπως μελέτες έρευνας αγοράς, σχετική έρευνα που εκδόθηκε, υπογεγραμμένα συμβόλαια των πωλήσεων, κλπ.  Κώδικας ηθικής της επιχείρησης.  Επαγγελματικές συστάσεις.  Φωτογραφίες των προϊόντων, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων.


Κατέβασμα ppt "Ο ρόλος του επιχειρηματικού σχεδίου. Τι είναι το επιχειρηματικό σχέδιο  Το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google