Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Δημιουργική Ευρωπή» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Δημιουργική Ευρωπή» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Δημιουργική Ευρωπή» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%)

2 Στόχοι των προγραμμάτων είναι η ανάδειξη του κοινού ευρωπαϊκού χώρου μέσω της ανάπτυξης συνεργατικών δραστηριοτήτων μεταξύ οργανισμών με σκοπό να ενθαρρύνει τη δημιουργία ευρωπαϊκής ιθαγένειας. να δώσει στους πολίτες την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις και να συμμετάσχουν στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης να αναπτύξει ένα αίσθημα ευρωπαϊκής ταυτότητας, βασισμένης σε κοινές αξίες, κοινή ιστορία και πολιτισμό να αναπτύξει την ανοχή και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών, συμβάλλοντας παράλληλα στον διαπολιτισμικό διάλογο

3  Λειτουργούν σε επταετή πλαίσια: 2014 - 2020  Ανταγωνιστικά προγράμματα  Προγράμματα συνεργασίας  Καλύπτουν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων  Ετήσιες καταληκτικές ημερομηνίες προσκλήσεων  Προϋπολογισμός ◦ Δημιουργική Ευρώπη: € 1,46 δις.  Πολιτισμός: 454,8 εκ  MEDIA: 817,6 εκ ◦ Ευρώπη για τους Πολίτες: € 185,47 εκ.  Σκέλος 1 - Ενεργός Ευρωπαϊκή Μνήμη: 20%  Σκέλος 2 – Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά: 60%  Διοικητικές και τεχνικές δαπάνες: 20% Γενικές Πληροφορίες

4 Επιλέξιμες Δράσεις Τα δύο προγράμματα υποστηρίζουν σχέδια, οργανισμούς και δραστηριότητες προώθησης και έρευνας σε όλους τους τομείς της Κοινωνίας και του Πολιτισμού. Δεν καθορίζουν συγκεκριμένες δραστηριότητες, και επαφίεται στον αιτητή ν αποδείξει τη συμβατότητα της ιδέας του με το πρόγραμμα Επιλέξιμες Κατηγορίες Αιτούντων Στα προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι κοινωνικοί και πολιτιστικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών επιχειρήσεων, των ΜΚΟ, εταιρειών παραγωγής, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι έχουν συσταθεί ως οργανισμοί τουλάχιστον 2 χρόνια από την ημερομηνία κατάθεσης της πρότασης Τα φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμα για έγκριση επιχορήγησης. Δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί με νομικό καθεστώς, των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι στον πολιτιστικό ή τον κοινωνικό τομέα Έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το νόμο σε κάποια από τις επιλέξιμες χώρες

5 Δημιουργική ΕυρώπηΕυρώπη για τους Πολίτες ΠολιτισμόςMEDIA 28 κράτη μέλη 3 χώρες του ΕΟΧ Υποένταξη κράτη (Σερβία, Αλβανία, Σκόπια, Μοντενέγκρο, Βοζνία- Ερζεγοβίνη) Υποένταξη κράτη (Αλβανία, Μοντενέγκρο, Βοζνία-Ερζεγοβίνη) Υποένταξη κράτη (Σερβία, Αλβανία, Μοντενέγκρο, Βοζνία- Ερζεγοβίνη) Τουρκία, Μολδαβία, Γεωργία, Ουκρανία Μερικώς Τουρκία, Γεωργία, Μολδαβία, Ουκραία Τουρκία, Μολδαβία, Γεωργία, Ουκρανία

6  Σχετικότητα  Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία  Ποιότητα περιεχομένου και δράσεων  Επικοινωνία και διάχυση  Ποιοτική συνεργασία  Αντίκτυπο και βιωσιμότητα  Καινοτομία  Media:  για χώρες με μικρή παραγωγική υποδομή (10 μονάδες),  για έργα που απευθύνονται σε νεανικό κοινό (10 μονάδες)  για συμπαραγωγές μεταξύ εταίρων από διαφορετικές χώρες που δεν έχουν κοινή επίσημη γλώσσα (5 μονάδες),

7 Δημιουργική Ευρώπη & Ευρώπη για τους Πολίτες *MEDIA  Δαπάνες προσωπικού  Ταξίδια  Αναλώσιμα  Διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, ημερίδων  Αμοιβές και αποζημιώσεις καλλιτεχνών  Υπεργολαβίες  Διαχείριση έργου  Έμμεσες Δαπάνες  Κόστος μετάφρασης, έκδοσης και προώθησης βιβλίων (Σχέδια Μετάφρασης)  Ερευνητικές Δραστηριότητες  Αγορά δικαιωμάτων  Συγγραφή σεναρίου  Επιλογή συνεργατών (ηθοποιών)  Ετοιμασία του προϋπολογισμού για την παραγωγή  Έρευνα για εταίρους, συμπαραγωγούς και χρηματοδότες  Παραγωγή πιλοτικού υλικού  Πλάνο Μάρκετινγκ και Πωλήσεων  Έμμεσες Δαπάνες

8 Ιστοσελίδα Σημείων επαφής http://www.ced-cyprus.org Μέσω της Ευρωπαϊκής ιστοσελίδας του προγράμματος: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm γενική χρήση διαδικτύου: -ιστοσελίδες Πολιτιστικών Φορέων - Αναζήτηση συνεργατών μέσω της ‘Ένωσης Δήμων ( www.ucm.org.cy) - Ειδικό έντυπο για εξεύρεση δήμου προς αδελφοποίηση - Ευρωπαϊκές πλατφόρμες εξεύρεσης συνεργατών Μέσω Ευρωπαϊκών πλατφορμών - π.χ. Enterprise Europe Network, www.welcomeurope.com, www.twinning.orgwww.welcomeurope.com www.twinning.org Ενημέρωση για ενεργούς φορείς στον τομέα των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων μέσα από οδηγούς καλών πρακτικών και επιτυχημένα παραδείγματα Προσωπική και Επαγγελματική Δικτύωση

9  Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέχρι τις 12.00 (CET) της καθορισμένης μέρας υποβολής.  Τα συμπληρωματικά έντυπα μπορούν να υποβάλλονται: ◦ ταχυδρομικώς ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς οπότε και θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρόμησης όπως αναγράφεται στη σφραγίδα ή στην απόδειξη αποστολής συστημένου που εκδίδεται από το ταχυδρομείο/υπηρεσία ταχυμεταφοράς, ή ◦ ιδιοχείρως. Δεν θα γίνονται αποδεχτά έντυπα που παραδίδονται ιδιοχείρως μετά τις 05:00 μμ (CET). την τελευταία ημέρα της προθεσμίας.

10  Περίοδος μεταξύ υποβολής της αίτησης και γνωστοποίησης αποτελεσμάτων ανάθεσης 5 – 6 μήνες  Περίοδος μεταξύ γνωστοποίησης αποτελεσμάτων ανάθεσης και πρώτης πληρωμής 1 -2μήνες

11

12 Προγράμματα Συνεργασίας Κατηγορία 1 — Μικρότερης κλίμακας έργα συνεργασίας Για έργα που προάγουν τη διακρατική συνεργασία και αποσκοπούν στη ανάδειξη κοινών πολιτιστικών δράσεων.  συμμετέχουν τρεις τουλάχιστον πολιτιστικοί παράγοντες, από τρεις τουλάχιστον χώρες  μέγιστο διάστημα 4 ετών.  έως και 200.000 ευρώ  κοινοτική στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60 % του συνολικού επιλέξιμου κόστους. Κατηγορία 2 — Μεγαλύτερης κλίμακας έργα συνεργασίας Στόχος είναι να καλλιεργήσει πολυετείς, διακρατικούς πολιτιστικούς δεσμούς προκειμένου να αναπτύξουν κοινές πολιτιστικές δραστηριότητες. Η χρηματοδότηση επιδιώκει να υποβοηθήσει την έναρξη ή να επεκτείνει τη γεωγραφική εμβέλεια του κάθε σχεδίου και να το καταστήσει βιώσιμο και μετά το πέρας της περιόδου χρηματοδότησης.  έξι τουλάχιστον πολιτιστικούς παράγοντες από έξι τουλάχιστον χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα  συνεργαστούν για διάστημα 4 ετών. αιτήσεις για έργα όπου το ποσό δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ  κοινοτική στήριξη δεν υπερβαίνει το 50% του συνολικού επιλέξιμου κόστους. Δράσεις

13 Αίτηση επιδότησης ανάλογα με τη Δράση ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 1- Συντονιστής ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 2 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Ανώτατο όριο χρηματοδότη σης ανάλογα με τη Δράση ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 4, 5, 6

14 Σχέδιο Λογοτεχνικής Μετάφρασης Είναι δυνατή η παροχή επιδοτήσεων σε εκδοτικούς οίκους για τη μετάφραση και την έκδοση μυθιστορημάτων από τη μια ευρωπαϊκή γλώσσα στην άλλη. Τα έργα για τη λογοτεχνική μετάφραση χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: Κατηγορία 1 – Έργα διετούς διάρκειας  Μέγιστη διάρκεια 2 χρόνων  Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης 100,000 Ευρώ, το οποίο αντιπροσωπεύει το 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού  50% κοινοτική χρηματοδότηση  Περιλαμβάνει πακέτο μετάφρασης και προώθησης (συμπεριλαμβανομένου και έκδοση περίληψης των μεταφρασμένων έργων) από 3 μέχρι και 10 έργα φαντασίας Κατηγορία 2 – Πλαίσιο Εταιρικής Συμφωνίας (Επόμενη ευκαιρία Νοέμβριος 2016)  Πρόσκληση αιτήσεων έχει ανακοινωθεί το 2014 για την διαμόρφωση τριετών έργων εταιρικής συνεργασίας και το 2016 για 4ετή έργα:  Οι αιτήσεις για τα έργα της Εταιρικής Συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν πλάνο δραστηριοτήτων, το οποίο να καλύπτει όλη τη διάρκεια της συμφωνίας. Το πλάνο θα πρέπει να στηρίζεται πάνω σε μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη μετάφραση, τη διανομή και την προώθηση των μεταφρασμένων έργων.  Τα έργα της εταιρικής συνεργασίας θα πρέπει να αποτελούνται από πακέτο 5-10 επιλέξιμων έργων το χρόνο για κάποιες από τις επιλέξιμες γλώσσες.  Για τα συγκεκριμένα ετήσια κονδύλια, που θα δίδονται στα πλαίσια της εταιρικής συνεργασίας, τα έργα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 100 χιλιάδες Ευρώ. Δράσεις

15 Δράσεις Ευρωπαϊκές Πλατφόρμες Οι στόχοι των Ευρωπαϊκών Πλατφορμών είναι:  η προώθηση της ανάπτυξης νεοεμφανιζόμενων ταλέντων και η τόνωση της διακρατικής κυκλοφορίας των έργων και  η συμβολή στην αύξηση της αναγνώρισης και της προβολής των καλλιτεχνών και των δημιουργών  Έχουν ως προτεραιότητα τη προώθηση της κινητικότητας και της προβολής των δημιουργών και των καλλιτεχνών, ιδίως των πρωτοεμφανιζόμενων και όσων δεν διαθέτουν διεθνή προβολή, τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε μη εγχώρια ευρωπαϊκά πολιτιστικά έργα μέσω διεθνών περιοδειών, εκδηλώσεων, φεστιβάλ και εκθέσεων Επιλέξιμες Πλατφόρμες  Συνεργασία μεταξύ 10 οργανισμών από 10 διαφορετικές χώρες  Ετήσια επιδότηση μέχρι τις 500 000 (μάξιμουμ 60 χιλιάδες ανά εταίρο).  Κοινοτική συνεισφορά μέχρι 80% των ετήσιων επιλέξιμων δαπανών  30% του κάθε εταίρου να είναι εκκολαπτόμενοι καλλιτέχνες  Αιτήσεις το 2015 για 2 χρόνια και το 2017 για 4 χρόνια

16 Ευρωπαϊκά Δίχτυα (Επόμενες αιτήσεις το 2017) Οι στόχοι των Ευρωπαϊκών Δικτύων στον τομέα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα είναι:  Ενίσχυση της ικανότητας του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα ώστε να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο,  Προσαρμογή στις αλλαγές, με σκοπό την επίτευξη των γενικών στόχων για την προώθηση και την προαγωγή της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας  Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αυτών των τομέων, και μέσω της προώθησης της καινοτομίας.  Επιλέξιμες δράσεις:  Ποσοτική και ποιοτική έρευνα  Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και εργαστηρίων  Ανταλλαγή επισκέψεων ανάμεσα των καλλιτεχνών  Ανάλυση και επεξεργασία πολιτικών και προγραμμάτων Επιλέξιμα Δίχτυα  Συνεργασία μεταξύ 15 οργανισμών από 10 διαφορετικές χώρες (τουλάχιστον 5 οργανισμοί από 5χώρες της ΕΕ και ΕΟΧ)  Ετήσια επιδότηση μέχρι τις 250 000 για 4 χρόνια (μάξιμουμ 60 χιλιάδες ανά εταίρο).  Κοινοτική συνεισφορά μέχρι 80% των ετήσιων επιλέξιμων δαπανών Δράσεις

17

18 Ανάπτυξη οπτικοακουστικού υλικού Ανάπτυξη οπτικοακουστικού υλικού το οποίο να έχει την προοπτική για ευρεία διακίνηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και πέρα από αυτήν. Αποσκοπεί στην προώθηση της ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας:  Χρηματοδότηση για την ανάπτυξη ενός μεμονωμένου έργου (single project) ή μιας σειράς 3-5 έργων (slate funding)  αφορά σε κινούμενα σχέδια, δημιουργικό ντοκιμαντέρ ή μυθοπλασία που να προορίζονται είτε για προβολή σε κινηματογραφικές αίθουσες, είτε για τηλεοπτική μετάδοση, είτε ακόμη για ψηφιακή διανομή.  Ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής με νομικό καθεστώς για τουλάχιστον 12 μήνες (single projects) και νομικό καθεστώς για τουλάχιστον 36 μήνες (slate funding)  Για το Single project: Προηγούμενη επιλέξιμη δουλειά (διανομή κατά τα τελευταία δύο χρόνια πριν από τη δημοσιοποίηση της προκήρυξης)  Για το Slate projects: Προηγούμενη επιλέξιμη δουλειά η οποία προβλήθηκε σε τουλάχιστον τρεις άλλες χώρες εκτός από αυτή του αιτητή. Δράσεις

19 Ανάπτυξη οπτικοακουστικού υλικού  Για μεμονωμένα έργα (Single Project): ◦ εφάπαξ ποσό 60.000 Ευρώ για έργα κινουμένων σχεδίων ◦ εφάπαξ ποσό 25.000 Ευρώ για δημιουργικό ντοκιμαντέρ ◦ εφάπαξ ποσό 50.000 για έργο μυθοπλασίας αν συνολικός προϋπολογισμός παραγωγής υπερβαίνει το 1.5 Μ ◦ εφάπαξ ποσό 30 000 για έργο μυθοπλασίας αν συνολικός προϋπολογισμός παραγωγής δεν υπερβαίνει το 1.5 Μ  Για σειρά έργων ( 3-5 έργα)( slate funding) ◦ Χρηματοδότηση Μεταξύ 70.000 και 200.000 Ευρώ για έργο μυθοπλασίας ◦ Για ντοκιμαντέρ 150 000 Ευρώ Το κάθε έργο μπορεί να λάβει μεταξύ 10.000 και 60.000 ευρώ νοουμένου ότι το ποσό δεν υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων δαπανών Δράσεις

20 Ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών (video games) Ανάπτυξη video games που να έχουν προοπτικές υψηλής διακίνησης στην Ευρώπη αλλά και πέρα από αυτήν, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας video games στην Ευρώπη:  Ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα ◦ Προϋπόθεση: Προηγούμενη παραγωγή ψηφιακού παιχνιδιού/ διανομή του κατά τα δυο τελευταία χρόνια πριν από την ανακοίνωση της προκήρυξης  Οι δραστηριότητες που αφορούν στην ανάπτυξη ψηφιακών video games ανεξαρτήτως πλατφόρμας ή μεθόδου διανομής, τα οποία να προορίζονται για εμπορική αξιοποίηση Χρηματοδότηση  Μεταξύ 10.000 Ευρώ and 50.000 Ευρώ για την ανάπτυξη της ιδέας (concept development) και μεταξύ 10.000 Ευρώ and 150.000 Ευρώ για την ανάπτυξη του έργου. (Όχι και για τα δύο για το ίδιο παιχνίδι)  Κοινοτική χρηματοδότηση: 50% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών Δράσεις

21 Διαδικτυακή διανομή (Distribution online) Παρέχεται στήριξη για διεθνικό ( transnational) μάρκετινγκ, branding καθώς και διανομή ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών video on demand. Στόχος είναι η προώθηση καινοτόμων δράσεων, καθώς και η διερεύνηση νέων μεθόδων διανομής που να αυξάνουν τη διακίνηση (circulation) ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών παραγωγών, και να διευκολύνουν παράλληλα την πρόσβαση σε τέτοιες παραγωγές. Η χρηματοδότηση καλύπτει τρεις κύριους τύπους δράσεων:  Υπηρεσίες video on demand  Ανάπτυξη “online ready” πακέτων  Καινοτόμες πολύ-πλατφόρμες (multi- platform releases)  Επιλέξιμοι φορείς: Ευρωπαϊκοί οργανισμοί όπως ιδιωτικές εταιρείες, μη-κυβερνητικοί οργανισμοί, σύλλογοι/ σύνδεσμοι (associations) που έχουν συσταθεί ως νομικές οντότητες και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε κράτη-μέλη τα οποία συμμετέχουν στο υπο- πρόγραμμα MEDIA. Οι οργανισμοί πρέπει και ανήκουν σε πολίτες των συγκεκριμένων κρατών (directly or by majority participation). Αναμένεται να επωφεληθούν Ευρωπαίοι επαγγελματίες από το χώρο των οπτικοακουστικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων παραγωγών, διανομέων, αντιπροσώπων πωλήσεων (exhbitors), καθώς και παροχείς υπηρεσιών Δράσεις

22 Φεστιβάλ κινηματογράφου Προώθηση του ενδιαφέροντος για ευρωπαϊκές οπτικοακουστικές παραγωγές μέσα από την προώθηση εκδηλώσεων, κινηματογραφικών ταινιών, παιδείας για τον κινηματογράφο (literacy) καθώς και φεστιβάλ  Στηρίζει δράσεις που προωθούν την ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών παραγωγών, όπως φεστιβάλ και άλλες προωθητικές δράσεις.  Στηρίζει δραστηριότητες που προάγουν την παιδεία για τον κινηματογράφο καθώς και τη γνώση και το ενδιαφέρον του κοινού για τις ευρωπαικές οπτικοακουστικές παραγωγές, συμπεριλαμβανομένης και της κινηματογραφικής κληρονομιάς ανάμεσα στο νεανικό κοινό.  50% των ταινιών που θα προβληθούν θα πρέπει να μην προέρχονται από τη χώρα που διοργανώνει το φεστιβάλ. Τουλάχιστον 15 χώρες θα πρέπει να εκπροσωπούνται  Εφάπαξ ποσό: 19.000-75.000 Ευρώ (ανάλογα με τον αριθμό ταινιών)  Διάρκεια 10 μήνες Επιλέξιμοι φορείς: Ευρωπαϊκές νομικές οντότητες (ιδιωτικές εταιρείες, μη-κυβερνητικοί οργανισμοί, σύλλογοι/ σύνδεσμοι (associations), σωματεία, ιδρύματα, δήμοι, κοινότητες (town councils) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε κράτη-μέλη τα οποία συμμετέχουν στο υπο- πρόγραμμα MEDIA και ανήκουν σε πολίτες των συγκεκριμένων κρατών. Δράσεις

23 Εκπαιδευτικές δράσεις (Training) Εκπαιδευτικές δράσεις με στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων από επαγγελματίες των οπτικοακουστικών μέσων, την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, τη δημιουργία δικτύων καθώς και τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.  Δύο ειδών Δράσεις: (1) Ευρωπαϊκές και (2) Διεθνής (επιτρέπεται 20% διεθνής εταίρους)  Θεματικές Ενότητες: ◦ Ανάπτυξη κοινού, προώθηση, διανομή, εμπορική αξιοποίηση ◦ Οικονομική και εμπορική διαχείριση, πρόσβαση στη χρηματοδότηση ◦ Ανάπτυξη και παραγωγή ◦ Ευκαιρίες και προκλήσεις στο νέο ψηφιακό περιβάλλον Χρηματοδότηση:  60% για έργα με ευρωπαϊκή διάσταση και 80% για τη διεθνή  Μέγιστη χρονική διάρκεια 12 μήνες Δράσεις

24

25 Σκέλος 1: Ενεργός Ευρωπαϊκή Μνήμη Το σκέλος αυτό υποστηρίζει δραστηριότητες οι οποίες απευθύνουν κάλεσμα για προβληματισμό σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτιστική πολυμορφία και σχετικά με τις κοινές αξίες υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια. Ένα έργο πρέπει να περιλαμβάνει οργανισμούς από τουλάχιστον ένα κράτος μέλος. Προτιμώνται τα διακρατικά έργα. Μέγιστη διάρκεια 18 μήνες Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης 100,000 Ευρώ 25 Δράσεις

26 Σκέλος 2: Ενεργός κοινωνία των πολιτών  2.1 - Αδελφοποίηση πόλεων (μόνο για ΟΤΑ)  Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων όπου θα συμμετέχει ευρύ φάσμα πολιτών από αδελφοποιημένες πόλεις σε θέματα που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του προγράμματος. Δίνεται προτεραιότητα σε έργα που έχουν ως στόχο τις προτεραιότητες οι οποίες ορίζονται κάθε χρόνο για το εν λόγω μέτρο ◦ Μέχρι 25 χιλιάδες ευρώ. ◦ Μέγιστη χρονική διάρκεια 21 ημέρες  2.2 Δίκτυα πόλεων (μόνο για ΟΤΑ)  Δήμοι και ενώσεις που συνεργάζονται σε ένα κοινό θέμα με μακροπρόθεσμη προοπτική μπορεί να επιθυμούν να αναπτύξουν δίκτυα πόλεων για να κάνουν τη συνεργασία τους περισσότερο βιώσιμη. Η δικτύωση μεταξύ δήμων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος φαίνεται να είναι ένα σημαντικό μέσο για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής καλών πρακτικών ◦ Τουλάχιστον 4 επιλέξιμες χώρες (1 χώρα κράτος μέλος) ◦ Μέχρι 150 χιλιάδες ευρώ ◦ Μέγιστη διάρκεια 24 μήνες Δράσεις

27 ΜΕΤΡΟ 1 : Αδελφοποίηση πόλεων Δήμος Αθηνών Δήμος Παραλιμνίου Έχετε θέσει γενικούς και συγκεκριμένους στόχους σχετικά με τη μελλοντική σας συνεργασία; Είδος νομικής οντότητας με την οποία θα επιθυμούσατε να συνεργαστείτε (ΜΚΟ, δήμος, επιτροπή αδελφοποίησης) Σε πρακτικό επίπεδο, μπορείτε να δείξετε σεβασμό προς την διαφορετικότητα των εταίρων σας, να επιδείξετε πνεύμα συμβιβασμού και ανεκτικότητας; Δράσεις

28 2.3 Ενεργός Κοινωνία των Πολιτών  Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων που προωθούνται από διακρατικές εταιρικές σχέσεις και δίκτυα στα οποία συμμετέχουν απευθείας οι πολίτες. Τα εν λόγω έργα συγκεντρώνουν πολίτες από διάφορους ορίζοντες, σε δραστηριότητες άμεσα συνδεδεμένες με τις πολιτικές της Ένωσης, με στόχο να τους δώσουν μια ευκαιρία να συμμετάσχουν έμπρακτα στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης σε τομείς που σχετίζονται με τους στόχους του προγράμματος. ◦ Τουλάχιστον 3 επιλέξιμες χώρες (1 χώρα κράτος μέλος) ◦ Μέχρι 150 χιλιάδες ευρώ ◦ Μέγιστη διάρκεια 18 μήνες Δράσεις

29 ΕΜΠΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ – 3 ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑΣ ΕΓΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΩΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΥΧΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

30

31 Ο ρόλος: Ενημέρωση για τους στόχους και τις επιδιώξεις των προγραμμάτων προς τους ενδιαφερόμενους Φορείς Προώθηση του προγράμματος και διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτό Βοήθεια στην εξεύρεση συνεργατών Βοήθεια στη συμπλήρωση των αιτήσεων και στη συλλογή των συνοδευτικών εγγράφων Που θα μας βρείτε; Γραφεία Επαφής

32 Γραφεία Επαφής για τα Προγράμματα «Δημιουργική Ευρώπη» και Ευρώπη για τους Πολίτες» Αναπτυξιακός Οργανισμός ΤΑΛΩΣ Διογένους 1, Μπλοκ Α, 4 ος όροφος, 2404 Έγκωμη, Λευκωσία Τηλ.: 22454333 Τοτ: 22660009 Στέλιος Στυλιανού: ss@talos-rtd.comss@talos-rtd.com Μελίντα Κούτη: mk@talos-rtd.commk@talos-rtd.com Γραφεία Επαφής για τα Προγράμματα «Δημιουργική Ευρώπη» και Ευρώπη για τους Πολίτες» Αναπτυξιακός Οργανισμός ΤΑΛΩΣ Διογένους 1, Μπλοκ Α, 4 ος όροφος, 2404 Έγκωμη, Λευκωσία Τηλ.: 22454333 Τοτ: 22660009 Στέλιος Στυλιανού: ss@talos-rtd.comss@talos-rtd.com Μελίντα Κούτη: mk@talos-rtd.commk@talos-rtd.com Γραφεία Επαφής

33 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Γραφεία Επαφής για τα Προγράμματα «Δημιουργική Ευρώπη» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» Αναπτυξιακός Οργανισμός ΤΑΛΩΣ Διογένους 1, Μπλοκ Α, 4 ος όροφος, 2404 Έγκωμη, Λευκωσία Τηλ.: 22454333 Τοτ: 22660009 Στέλιος Στυλιανού: ss@talos-rtd.comss@talos-rtd.com Μελίντα Κούτη: mk@talos-rtd.commk@talos-rtd.com


Κατέβασμα ppt "Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Δημιουργική Ευρωπή» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google