Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2012 ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΟΓΚΡΕΣΣΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ; Η συμμετοχή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2012 ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΟΓΚΡΕΣΣΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ; Η συμμετοχή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2012 ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΟΓΚΡΕΣΣΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ; Η συμμετοχή των πολιτών στις τοπικές υποθέσεις και η ευθύνη/λογοδοσία των τοπικών εκλεγμένων εκπροσώπων είναι θεμελιώδης για τη δυναμικότητα της τοπικής δημοκρατίας σε όλη την Ευρώπη. Για αυτούς τους λόγους, το Κογκρέσσο ξεκίνησε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας, ένα ετήσιο γεγονός με στόχο: - Να αυξήσει την προσοχή των ευρωπαίων πολιτών στην τοπική δημοκρατία, να βελτιώσει την αναγνώρισή αυτών και να αυξήσει της συμμετοχή τους στην τοπική πολιτική, -Να ενθαρρύνει τους τοπικούς εκλεγμένους αντιπροσώπους να ενισχύσουν το διάλογο με τους πολίτες τους ενδυναμώνοντας την τοπική δημόσια ζωή, -Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών για το ρόλο του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Κογκρέσσου ειδικότερα, στο να ενισχύουν την τοπική δημοκρατία και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2012 ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: -Προώθηση της συμμετοχής στη δημόσια ζωή, ειδικά για τη νεολαία και για τις λιγότερο εκπροσωπούμενες ομάδες, -Ενίσχυση της διαγενεακής συνεργασίας και αλληλεγγύης -Υπεράσπιση των πιο ευάλωτων ομάδων, -Μέριμνα για τα κοινωνικά δικαιώματα και πρόσβαση σε δημόσιες ποιοτικές υπηρεσίες, ΣΥΝΕΠΩΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ •ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Maria Baroni,Υπεύθυνη Προγράμματος/ maria.baroni@coe.intΥπεύθυνη Προγράμματος/ maria.baroni@coe.int •ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ •www.coe.int/demoweek democracy.week@coe.intwww.coe.int/demoweekdemocracy.week@coe.int •http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/EyropeanWeek/ •ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ: Χριστίνα Δημάκα, Αντώνης Καρβούνης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ www.ypes.gr Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ E-mail: international@ypes.gr Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας (Ε.Ε.Τ.Δ) είναι μια πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Κογκρέσσου, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2007. Η εβδομάδα της 15ης Οκτωβρίου έχει επιλεγεί για τη διοργάνωση αυτού του γεγονότος ως ένας φόρος τιμής στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, που άνοιξε για υπογραφή εκείνη την ημερομηνία του 1985.Το Κογκρέσσο, ως μία πολιτική συνέλευση αποτελούμενη από εκλεγμένους εκπροσώπους των τοπικών και περιφερειακών αρχών των 47 κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι το υπεύθυνο όργανο για το συντονισμό αυτής της Πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας.

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2012 ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΔΡΑΙΩΝΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Γιατί το θέμα ¨Τα ανθρώπινα δικαιώματα εδραιώνουν περισσότερο ενσωματωμένες κοινότητες¨ είναι το κορυφαίο θέμα της έκδοσης 2012 της Εβδομάδας; ……………………………………………………………….... Η επιτυχία της έκδοσης του 2011 της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας που εστίασε στο θέμα «Τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τοπικό επίπεδο» έδειξε ότι οι τοπικές αρχές είναι πρόθυμες να αναπτύξουν την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τους πολίτες. Επιπλέον, η Ε.Ε.Τ.Δ. 2011 έδειξε ότι οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε επίπεδο βάσης συμβάλουν στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της αλληλεγγύης στις τοπικές κοινότητες. Μέσω της Ε.Ε.Τ.Δ. 2012 το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών επιθυμεί να τονίσει για μια ακόμη φορά τα ανθρώπινα δικαιώματα ως στοιχείο κλειδί της τοπικής και περιφερειακής δημοκρατίας. Το Κογκρέσσο ως η μεγαλύτερη συνέλευση των τοπικών και περιφερειακών εκλεγμένων αντιπροσώπων στην Ευρώπη, στοχεύει στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο σε όλες τις πόλεις και τις περιφέρειες της Ευρώπης. ΑΠΌ 15 ΕΩΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ 47 ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ! ΠΏΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ; …………………………………………………………………………… Το Κογκρέσσο προσκαλεί τις Τοπικές και Περιφερειακές αρχές των 47 κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς επίσης και τις εθνικές ενώσεις τους, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να οργανώσουν εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας (15-21 Οκτωβρίου 2012). Οι τοπικές αρχές μπορούν να διοργανώσουν εκδηλώσεις για θέματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτές. Ωστόσο, το Κογκρέσσο συνιστά ότι τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες θα πρέπει να επικεντρωθεί στο κορυφαίο θέμα της Ε.Ε.Τ.Δ. 2012 "Τα ανθρώπινα δικαιώματα εδραιώνουν περισσότερο ενσωματωμένες κοινότητες¨ Στο δικτυακό τόπο του Κογκρέσου οι τοπικές αρχές μπορούν να βρουν χρήσιμες πληροφορίες καθώς και δέσμη εργαλείων για να τους καθοδηγήσει στις προετοιμασίες τους για την Ε.Ε.Τ.Δ.. Αυτά περιλαμβάνουν: - Ένα νέο έντυπο εγγραφής με οδηγίες για την επιλογή του επιπέδου συμμετοχής τους και για τη δημιουργία της δικής τους ιστοσελίδας όπου θα αναρτούν εικόνες των προγραμμάτων τους, γεγονότα και έγγραφα για τη δική τους Ε.Ε.Τ.Δ. -Περιγραφή των διαφόρων τομέων ενδιαφέροντος και προτεινόμενες θεματικές ιδέες -Τη λίστα των εθνικών ανταποκριτών της Ε.Ε.Τ.Δ. που θα διευκολύνουν τη συμμετοχή των τοπικών αρχών στην Εβδομάδα -Πληροφοριακό υλικό για το λογότυπο της Ε.Ε.Τ.Δ., αφίσες και έντυπα τα οποία έχουν αναρτηθεί και μπορούν να εκτυπωθούν -Τα βασικά κείμενα αναφοράς και τα έγγραφα του Κογκρέσσου που αφορούν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Όλες οι πληροφορίες για την Ε.Ε.Τ.Δ.μπορούν να αναζητηθούν στο δικτυακό τόπο: www.coe.int/demoweek

3 Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ «12 ΑΣΤΕΡΩΝ» Ειδικό σήμα για μια κοινότητα που έχει δεσμευτεί ……………………………………………………………………………………………… Οι τοπικές αρχές που συμμετέχουν στην Ε.Ε.Τ.Δ. γίνονται «Εταίροι της Εβδομάδας» Όσες επιθυμούν να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή τους μπορoύν να λάβουν μέρος ως μια «Πόλη 12 Αστέρων» Για να λάβουν μέρος στην Ε.Ε.Τ.Δ. ως «Πόλη 12 Αστέρων», οι τοπικές αρχές πρέπει να πληρούν πέντε προϋποθέσεις: 1. Αφιερώνοντας ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό για τις δραστηριότητες της Ε.Ε.Τ.Δ. 2. Ξεκινώντας μια εκστρατεία προώθησης γραφικών χρησιμοποιώντας εικόνες γραφικών που παρέχονται από το Κογκρέσσο του Συμβουλίου της Ευρώπης 3. Οργανώνοντας μια σειρά από συγκεκριμένες δραστηριότητες που συνδέονται με το κορυφαίο θέμα «Τα ανθρώπινα δικαιώματα εδραιώνουν περισσότερο ενσωματωμένες κοινότητες» 4. Συμπεριλαμβάνοντας διάφορες ομάδες πολιτών στις πρωτοβουλίες, ιδίως νέους ανθρώπους, μέσω των Τοπικών Συμβουλίων Νεολαίας, σχολεία και σχολές 5. Οργανώνοντας μια εκδήλωση με Ευρωπαϊκή ή Πανευρωπαϊκή διάσταση, που θα αναδείξει τον ρόλο των τοπικών αρχών για την οικοδόμηση μιας δημοκρατικής Ευρώπης ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ¨ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ 12 ΑΣΤΕΡΩΝ¨ΜΠΟΥΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ: www.coe.int/demoweek/12stars www.coe.int/demoweek/12starswww.coe.int/demoweek/12stars


Κατέβασμα ppt "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2012 ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΟΓΚΡΕΣΣΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ; Η συμμετοχή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google