Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

BioPlatform: Πανευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Βιοποικιλότητα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "BioPlatform: Πανευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Βιοποικιλότητα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 BioPlatform: Πανευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Βιοποικιλότητα

2  Το BioPlatform είναι ένα δίκτυο συνεργασίας για την προώθηση της έρευνας σε θέματα βιοποικιλότητας  5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, Ευρωπαϊκή Ένωση  Διάρκεια: 2002-2005  Συντονιστές: Centre for Marine and Environmental Research (CIMAR), Πορτογαλία  Συμμετέχουν 28 χώρες  Κύπρος: Μονάδα Περιβαλλοντικών Μελετών (σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών και την Υπηρεσία Περιβάλλοντος)

3 Κύριοι Στόχοι:  Παροχή υποστήριξης στο EPBRS (Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την ανάπτυξη στρατηγικών και πολιτικών για την έρευνα σε θέματα βιοποικιλότητας)  Η προώθηση της έρευνας σε θέματα βιοποικιλότητας  Η προώθηση της διάχυσης πληροφοριών και της εφαρμογής των καλύτερων πρακτικών  Η διοργάνωση συναντήσεων και ηλεκτρονικών συνεδρίων  Η κάθε χώρα είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία μιας τοπικής πλατφόρμας για τη βιοποικιλότητα

4 Αναμενόμενα Αποτελέσματα: 1.Να δημιουργηθεί ένα δίκτυο επιστημόνων και φορέων χάραξης πολιτικής που εργάζονται σε διάφορους τομείς της βιοποικιλότητας και στοχεύουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ευρωπαϊκής έρευνας σε θέματα βιοποικιλότητας, η οποία εκπληρώνει τις λειτουργίες που παρέχουν τα σημαντικά συστατικά ενός ευρωπαϊκού ερευνητικού τομέα

5 Αναμενόμενα Αποτελέσματα: 2.Τα έγγραφα και οι συστάσεις που θα παραχθούν από αυτό το φόρουμ θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα στους φορείς χάραξης πολιτικής, στους επιστημονικούς συνδέσμους, περιβαλλοντικές ομάδες και στο κοινό γενικότερα Οι συστάσεις θα παρουσιαστούν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής του προγράμματος “Energy Environment and Sustainable Development”, και την ειδική ομάδα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη βιοποικιλότητα Οι συστάσεις θα παρουσιαστούν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής του προγράμματος “Energy Environment and Sustainable Development”, και την ειδική ομάδα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη βιοποικιλότητα

6 RDT Catalogue  Κατάλογος δικτύου συνεργατών (ερευνητών και οργανώσεων) που ασχολούνται με θέματα βιοποικιλότητας  Η καταχώρηση δεδομένων που αφορούν Κύπριους ερευνητές και οργανώσεις θα συμβάλει στην εδραίωση του δικτύου και τη συνεργασία για τη προώθηση της έρευνας για τη βιοποικιλότητα

7 Κυπριακή Πλατφόρμα για τη Βιοποικιλότητα

8 Κύριοι Στόχοι: 1. Η δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς για την προώθηση της έρευνας και προστασίας της βιοποικιλότητας 2. Η σύνδεση της έρευνας με τις πολιτικές που εφαρμόζονται για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας 3. Η συμμετοχή του κοινού στην έρευνα και προστασία της βιοποικιλότητας

9 Δίκτυο Συνεργασίας

10 Κυπριακή Πλατφόρμα για τη Βιοποικιλότητα Δραστηριότητες 1. Υποστήριξη ενός ανοικτού διαλόγου για την έρευνα και την προστασία της βιοποικιλότητας 2. Διοργάνωση σεμιναρίων για τη βιοποικιλότητα 3. Δημιουργία μιας ιστοσελίδας για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών 4. Συμμετοχή σε ηλεκτρονικά συνέδρια και συναντήσεις

11 Χρήσιμες ιστοσελίδες  BioPlatform: http://www.bioplatform.info http://www.bioplatform.info http://www.bioplatform.info  Cyprus biodiversity platform http://www.cybioplatform.intercol.edu/index.ht m  RTD Catalogue http://biodiversity-chm.eea.eu.int/cooperation/ http://biodiversity-chm.eea.eu.int/cooperation/ http://biodiversity-chm.eea.eu.int/cooperation/ research/bioplatform/bioplatform_index research/bioplatform/bioplatform_index

12 Ευχαριστούμε για την παρουσία σας και τη συμβολή σας στη δημιουργία της Κυπριακής Πλατφόρμας για τη βιοποικιλότητα!


Κατέβασμα ppt "BioPlatform: Πανευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Βιοποικιλότητα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google