Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μαρίνα Jensen Διευθύντρια Προγραμματισμού

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μαρίνα Jensen Διευθύντρια Προγραμματισμού"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση Πύλης Ενημέρωσης για τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Χρηματοδοτικά Προγράμματα
Μαρίνα Jensen Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

2 Πύλη Ενημέρωσης για τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Χρηματοδοτικά Προγράμματα
Στόχοι: Μεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση πόρων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα Διαφάνεια – Ισότητα πολιτών στην πληροφόρηση Πύλη Ενημέρωσης: – Πρώτος σταθμός - συγκεντρωμένη πληροφόρηση για όλες τις ευκαιρίες χρηματοδότησης

3 Δομή Παρουσίασης Πόσες ευκαιρίες χρηματοδότησης υπάρχουν
Πώς βοηθά η Πύλη Ενημέρωσης να εντοπιστούν - ποιες πληροφορίες περιλαμβάνει Πλοήγηση στην Πύλη Μελλοντικές Ενέργειες

4 Κονδύλια για την Κύπρο από την ΕΕ, 2014-2020
A. Προ - Καταμενημένοι Πόροι € εκ. (τρέχουσες τιμές) Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 955 1. Ταμεία Πολιτικής Συνοχής και Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων 788 2. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 132 3. ΕυρωπαϊκόΤαμείο Θάλασσας και Αλιείας 35 Άμεσες Πληρωμές προς Γεωργούς 348 Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 75 Σύνολο Προ-Κατανεμημένων Πόρων 1.378 B. Οριζόντια Ανταγωνιστικά Προγράμματα (εκτίμηση)

5 Πληροφορίες Πύλης Ενημέρωσης 4 κατηγορίες Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων:
Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ Μηχανισμοί ΕΟΧ/Νορβηγίας – Ελβετίας Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

6 Κατηγορίες Προγραμμάτων: 1. Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ, 2014-2020
Ανταγωνισμός μεταξύ δικαιούχων σε όλα τα ΚΜ/διακρατικά Σύνολο Πόρων Ε.Ε. Κύρια Προγράμματα: Ορίζοντας 2020 (έρευνα και καινοτομία): €79.4 δισ. Erasmus+ (εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία, αθλητισμός): €14.7 δισ. Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη: €21.9 δισ. COSME (μικρομεσαίες επιχειρήσεις): € 2.3 δισ. LIFE+ (περιβάλλον): € 3.5 δισ. Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης: € 3.1 δισ. Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας: € 3.8 δισ. Ασφάλεια Τροφίμων: € 1.9 δισ. Δημιουργική Ευρώπη (πολιτιστική πολυμορφία): € 1.5 δισ.

7 Ανταγωνιστικά Προγράμματα: Πραγματική Απορρόφηση πόρων από Κύπρο, 2007-2012

8 Κατηγορίες Προγραμμάτων: 2. Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ
Κατανομές Κύπρου Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία € 955 εκ. - Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής € 788 εκ. Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία € 33 εκ. Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων € 11 εκ. - Ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη € 132 εκ. - Ταμείο για Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία € 35 εκ. Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης € 75 εκ. & Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

9 Κατηγορίες Προγραμμάτων: 3
Κατηγορίες Προγραμμάτων: 3. Μηχανισμοί ΕΟΧ/Νορβηγίας & Ελβετική Συνεισφορά Χρηματοδοτικοί Μηχανισμοί ΕΟΧ και Νορβηγίας (€ 3.6 εκ. και € 3.7 εκ.) Πρόγραμμα Συνεργασίας μεταξύ Ελβετίας και Κύπρου (€ 4.9 εκ.) Όλοι οι πόροι έχουν δεσμευτεί Σε αναμονή για ενδεχόμενο νέων Συμφωνιών Χρηματοδότησης

10 4. Εθνικά Σχέδια Κινήτρων
4. Εθνικά Σχέδια Κινήτρων Σχέδια που εκδίδονται από: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

11 Πληροφορίες Πύλης Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων / Αιτήσεων
Ημερομηνίες Έναρξης / Λήξης Ανά Πρόγραμμα και ανά θέμα Ευρύ φάσμα Δικαιούχων Συνδέσεις με όλες τις αρμόδιες αρχές και ιστοσελίδες – πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα

12 Γενικές Διευθύνσεις Ε.Ε.
Υπουργεία/ Υπηρεσίες Πύλη Ενημέρωσης Σημεία Επαφής Διαχειριστικές Αρχές

13 Προσκλήσεις καταχωρημένες στην Πύλη (21/5/2014)
Ανοικτές Μελλοντικές ΣΥΝΟΛΟ: 167 35 Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ 138 18 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 105 6 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 12 ERASMUS+ 8 ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ "ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ" 2 1 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ AMBIENT ASSISTED LIVING JOINT PROGRAMME ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE)

14 Προσκλήσεις καταχωρημένες στην Πύλη (21/5/2014) - συνέχεια
Προσκλήσεις καταχωρημένες στην Πύλη (21/5/2014) - συνέχεια Ανοικτές Μελλοντικές Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ 4 7 ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 3 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 1 ΤΑΜΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( ) Εθνικά Σχέδια Κινήτρων 25 9 ΥΠ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΔ ΕΠΣΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 10 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

15 Διευκολύνσεις/Υπηρεσίες Πύλης
Ευρετήριο Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων και Προσκλήσεων  Εγγραφή μέλους: alerts όταν ανοίγουν νέα προγράμματα/νέες προσκλήσεις Σύνδεση με εξειδικευμένες ιστοσελίδες προκηρύξεων Πληροφορίες / στοιχεία επικοινωνίας Σημείων Επαφής Ενδιαφέρον για συνεργασία - εξεύρεση εταίρων

16 Μελλοντικές ενέργειες
Εβδομαδιαία Ανανέωση περιεχομένου / προσκλήσεων Πύλης Εξειδικευμένα Σεμινάρια όταν ανοίγουν νέα Προγράμματα Εξυπηρέτηση κοινού από γραφείο στήριξης ΓΔ ΕΠΣΑ

17 Και τώρα η δική σας σειρά …….
Η Πύλη ενημέρωσης λειτουργεί, παρακαλώ αξιοποιείστε την σήμερα – Εγγραφείτε ως μέλος! Οι αρμόδιοι λειτουργοί της ΓΔ ΕΠΣΑ στην διάθεση σας, παρακαλώ αξιοποιείστε τους Αναμένουμε τις εισηγήσεις σας για βελτίωση της Πύλης


Κατέβασμα ppt "Μαρίνα Jensen Διευθύντρια Προγραμματισμού"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google