Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας επιχειρηματιών Λευκωσία, 2011 ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας επιχειρηματιών Λευκωσία, 2011 ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας επιχειρηματιών Λευκωσία, 2011 ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

2 ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) Συντονιστικό Ίδρυμα Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών, Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ) 2 Cyprus Eyes are open

3 3 ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στους νέους επιχειρηματίες να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία και ικανότητα να διαχειριστούν τη δική τους επιχείρηση. Διευκολύνει επίσης τους συμμετέχοντες στη πρόσβαση σε νέες αγορές και στη συνεργασία με επιχειρήσεις στον Ευρύτερο Ευρωπαϊκό Χώρο. Γενικός στόχος:  Βελτίωση της επιχειρηματικότητας  διεθνοποίηση και ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων  δικτύωση των νέων επιχειρηματιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

4 ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ •Το πρόγραμμα επιτρέπει σε Επιχειρηματίες νεοσύστατων εταιριών και σε άτομα που σχεδιάζουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, να μεταβούν σε μια οποιαδήποτε Χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φιλοξενηθούν σε μια επιχείρηση ίδιας δραστηριότητας. • Αυτό τους δίνει την ευκαιρία να εξοικειωθούν με το επιχειρηματικό περιβάλλον και να αποκτήσουν εμπειρία και καινοτόμες ιδέες. •Την ίδια στιγμή μεταφέρουν τις δικές τους εμπειρίες και επιχειρηματικές πρακτικές της χώρας τους, προς όφελος της επιχείρησης που τους φιλοξενεί. • Επιτρέπει επίσης στις φιλοξενούσες επιχειρήσεις να αναπτύξουν νέες εμπορικές σχέσεις και να ενημερωθούν σχετικά με ευκαιρίες που προκύπτουν σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 4

5 5 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1. Νέοι επιχειρηματίες i) Νέοι επιχειρηματίες που προγραμματίζουν να δημιουργήσουν την επιχείρησή τους ii) Επιχειρηματίες που έχουν πρόσφατα (μέχρι 3 χρόνια) δημιουργήσει την επιχείρησή τους 2. Επιχειρηματίες «υποδοχής» Οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία έχει συσταθεί και δραστηριοποιείται για πάνω από 3 χρόνια, και προθυμοποιείται να φιλοξενήσει τον νέον επιχειρηματία. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ •Οργανισμοί Διαμεσολάβησης •Γραφείο Υποστήριξης – First Elements Euroconsultans Ltd •Ευρωπαϊκή Επιτροπή

6 6 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. Περίοδος άσκησης •Από 1 έως 6 μήνες •Το διάστημα αυτό μπορεί να διεξαχθεί και τμηματικά Χρηματοδότηση από την Ε.Ε. •Καλύπτει τα έξοδα ταξιδιού και διαβίωσης •Ποικίλλει ανάλογα με το βιοτικό επίπεδο της χώρας υποδοχής •Οι νέοι επιχειρηματίες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τα υπόλοιπα έξοδά τους

7 7 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.

8 8 ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ  Απόκτηση γνώσης από έμπειρο επιχειρηματία σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. για τον καλύτερο τρόπο έναρξης και διαχείρισης μιας ΜΜΕ.  Ανάπτυξη διεθνών σχέσεων και απόκτηση γνώσης για τις διεθνείς αγορές.  Πρακτική και οικονομική βοήθεια, ενημέρωση πριν ταξιδέψει στο εξωτερικό και επίδομα από την Ε.Ε. που καλύπτει τα έξοδα ταξιδιού και διαβίωσης κατά τη διαμονή του στο εξωτερικό.

9 9 ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ «ΥΠΟΔΟΧΗΣ»  Εργασία με ένα νέο επιχειρηματία, ο οποίος έχει νέες ιδέες και απόψεις.  Πρόσβαση σε νέες και καινοτόμες μεθόδους και ικανότητες.  Απόκτηση γνώσης για ξένες αγορές.  Βελτίωση της δυνατότητας ανάπτυξης της επιχείρησής του και της δυνατότητας καθιέρωσης συνεργασίας με το νέο επιχειρηματία από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.  Δυνατότητα να έρθει σε επαφή με τους υπόλοιπους επιχειρηματίες «υποδοχής» στα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. και να γίνει μέλος ενός πανευρωπαϊκού επιχειρηματικού δικτύου.

10 10 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Προτίμηση νέων επιχειρηματιών τα τελευταία 4 χρόνια

11 11 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΒΗΜΑ 1 ο : Online Αίτηση Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι (νέοι επιχειρηματίες και επιχειρηματίες «υποδοχής») πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους Online ΒΗΜΑ 2 ο : Ταίριασμα Αναζήτηση επιχειρηματικών εταίρων μέσω του συστήματος στο διαδίκτυο Το ταίριασμα επικουρείται από τους Διαμεσολαβητές των δύο μερών Οι Διαμεσολαβητές στη συνέχεια υποβάλουν το αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τελική έγκριση

12 12 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΒΗΜΑ 3 ο : Συμβόλαιο και προετοιμασία Συμφωνία των μερών (νέος επιχειρηματίας, επιχειρηματίας «υποδοχής» και οι δύο διαμεσολαβητών) για όρους της πρακτικής άσκησης στο: δέσμευση για ποιότητα της άσκησης, επιχειρηματικό/εργασιακό/μαθησιακό πλάνο, αρμοδιότητες, υποχρεώσεις, παραδοτέα, οικονομικοί και νομικοί όροι Οι διαμεσολαβητές παρέχουν ενημέρωση στο νέο επιχειρηματία για την οικονομική και εμπορική κατάσταση στη χώρα υποδοχής ΒΗΜΑ 4 ο : Πρακτική άσκηση στο εξωτερικό Οι Διαμεσολαβητές προσφέρουν τοπική βοήθεια στους νέους επιχειρηματίες (διαμονή, μεταφορά, ασφάλιση κλπ.) Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της άσκησης από τους Διαμεσολαβητές. Δ

13 13 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!! Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών, Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ)


Κατέβασμα ppt "1 ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας επιχειρηματιών Λευκωσία, 2011 ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google