Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων • Πρόγραμμα Δια βίου μάθησης • ERASMUS MUNDUS • TEMPUS Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων • Πρόγραμμα Δια βίου μάθησης • ERASMUS MUNDUS • TEMPUS Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων • Πρόγραμμα Δια βίου μάθησης • ERASMUS MUNDUS • TEMPUS Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και τα οπτικοακουστικά

2 Προγράμματα Δια βίου Μάθησης Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Τομεακά προγράμματα Comenius για σχολεία ERASMUS για την Ανώτερη Εκπαίδευση Leonardo da Vinci για την εκπαίδευση και κατάρτιση Grundtvig για την εκπαίδευση ενηλίκων

3 Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Εγκάρσια προγράμματα Πολιτικής συνεργασίας και καινοτομίας Εκμάθησης Γλωσσών ICT (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας) Διάχυσης και επικοινωνίας Jean Monnet για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση Προγράμματα Δια βίου Μάθησης

4 Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Για την προώθηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και τη βελτίωση και ενίσχυση των επαγγελματικών προοπτικών των φοιτητών από τρίτες χώρες. Δράση 1: Κοινά Μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα Δράση 2: Συνεργασία μεταξύ Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ΕΕ και των τρίτων χώρων (πρώην external cooperation window). Δράση 3: Δράσεις προώθησης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ERASMUS MUNDUS

5 Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Για να συμβάλει προς την κατεύθυνση τη συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ΕΕ και ιδρυμάτων της γειτονικής περιοχής στο τομέα της ανάπτυξης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. - Joint projects - Structural projects TEMPUS

6 Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Media Το πρόγραμμα έχει στόχο: -να ισχυροποιήσει τον οπτικοακουστικού τομέα, επιχορηγώντας ταινίες που προωθούν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό - να αυξήσει την κινητικότητα των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων και καλλιτεχνών εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης - να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα, διευκολύνοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και την προώθηση της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών

7 Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Culture Στόχοι: - ενθάρρυνση της διακρατικής κινητικότητας των εργαζομένων στον τομέα του πολιτισμού· − ενίσχυση της διακρατικής κυκλοφορίας των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων και προϊόντων· − ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου. 3 σκέλη του προγράμματος -Στήριξη σχεδίων για πολιτιστικές δράσεις (για συνεργασίες, λογοτεχνικές μεταφράσεις, ευρωπαϊκά πολιτιστικά φεστιβάλ) - Στήριξη οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον πολιτιστικό τομέα - Στήριξη εργασιών ανάλυσης καθώς και συλλογής και διάδοσης πληροφοριών και μεγιστοποίησης της επίδρασης των σχεδίων στον τομέα της πολιτιστικής συνεργασίας (έρευνα, οργάνωση βάσης πληροφοριών)

8 Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Europe for Citizens Στόχος του προγράμματος: • να εστιάζει στους πολίτες και να ανταποκρίνεται στην ανάγκη για βελτίωση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην οικοδόμηση της Ευρώπης • να αναπτύξει ένα εποικοδομητικό διάλογο σχετικά με: • την ευρωπαϊκή εθνικότητα • τη δημοκρατία • τις αξίες που μοιράζονται οι ευρωπαίοι πολίτες • τις κοινές πτυχές της ιστορίας τους Μέτρο 1 - Αδελφοποίηση πόλεων Μέτρο 2 -Σχέδια πολιτών και μέτρα υποστήριξης Μέτρο 3- Στήριξη οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών Μέτρο 4- σεβασμό της μνήμης των θυμάτων του ναζισμού ή του σταλινισμού

9 Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Youth in Action • Προώθηση της ιδιότητας των νέων ως ενεργών πολιτών γενικά και ως ευρωπαίων πολιτών ειδικότερα. • Ανάπτυξη της αλληλεγγύης και προαγωγή της ανεκτικότητας μεταξύ των νέων, ειδικότερα προκειμένου να ενθαρρύνεται η κοινωνική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. • Ενθάρρυνση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νέων από διάφορες χώρες. • Συμβολή στην ανάπτυξη της ποιότητας των συστημάτων υποστήριξης για νεανικές δραστηριότητες και των δυνατοτήτων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα της νεολαίας. • Προαγωγή της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας. 5 Δράσεις Δράση 1 – Νεολαία για την Ευρώπη Δράση 2 – Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία Δράση 3 – Νεολαία στον Κόσμο Δράση 4 – Συστήματα υποστήριξης της νεολαίας Δράση 5 – Υποστήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας

10 Νάτια Καραγιάννη Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων ΥΕΔΣ Karayianni.nadia@ucy.ac.cy


Κατέβασμα ppt "Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων • Πρόγραμμα Δια βίου μάθησης • ERASMUS MUNDUS • TEMPUS Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google