Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Τομεακό Πρόγραμμα Comenius Αθήνα, 25 Ιoυνίου 2012 ΜΑΡΙΑ ΞΑΡΧΟΥΛΑΚΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Τομεακό Πρόγραμμα Comenius Αθήνα, 25 Ιoυνίου 2012 ΜΑΡΙΑ ΞΑΡΧΟΥΛΑΚΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Τομεακό Πρόγραμμα Comenius Αθήνα, 25 Ιoυνίου ΜΑΡΙΑ ΞΑΡΧΟΥΛΑΚΟΥ – Συντονίστρια Comenius

2 Πρόγραμμα Δια βίου Μάθηση
Comenius Σχολική εκπαίδευση Erasmus Ανώτατη εκπαίδευση Leonardo da Vinci Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Grundtvig Εκπαίδευση ενηλίκων Εγκάρσιο Πρόγραμμα Επισκέψεις μελέτης, Γλώσσες, ΤΠΕ, Διάδοση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων Πρόγραμμα Jean Monnet Jean Monnet Action, European Institutions, European associations

3 Comenius Ειδικοί Στόχοι
Ανάπτυξη της γνώσης και της κατανόησης της διαφορετικότητας των Ευρωπαϊκών πολιτισμών και γλωσσών και της αξίας της στους νέους και το εκπαιδευτικό προσωπικό Παροχή βοήθειας σε νέους για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες κρίνονται ως απαραίτητες για την προσωπική τους εξέλιξη, τη μελλοντική τους απασχόληση και την ενεργό συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. 3

4 Comenius- Επιχειρησιακοί Στόχοι
Βελτίωση της ποιότητας και αύξηση της κινητικότητας με την συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού από διαφορετικά Κράτη Μέλη  Βελτίωση της ποιότητας και αύξηση των συμπράξεων μεταξύ σχολείων από διαφορετικά Κράτη Μέλη  Ενθάρρυνση της εκμάθησης ξένων γλωσσών Στήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων περιεχομένων βασισμένων στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, υπηρεσιών, παιδαγωγικών και πρακτικών στη δια βίου μάθηση Βελτίωση της ποιότητας και της Ευρωπαϊκής διάστασης της κατάρτισης των Εκπαιδευτικών  Στήριξη των βελτιώσεων που αφορούν τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και την διαχείριση σχολείων 4

5 Comenius - Κεντρικές δράσεις
Πολυμερή Σχέδια Πολυμερή Δίκτυα Συνοδευτικά Μέτρα 5

6 Comenius- Αποκεντρωμένες Δράσεις Εθνική Μονάδα- Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Συμπράξεις  Σχολικές Συμπράξει ς (Πολυμερείς, Διμερείς)  Συμπράξεις Regio Aτομική κινητικότητα  Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση  Βοηθοί εκπαιδευτικοί  Ατομική κινητικότητα μαθητών  Προπαρασκευαστικές επισκέψεις 6

7 Comenius- Σχολικές Συμπράξεις Εθνική Μονάδα- Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Μια σχολική σύμπραξη αποτελείται από σχολεία διαφορετικών χωρών με σκοπό την ανάπτυξη κοινού σχεδίου μάθησης Πολυμερείς (σχολεία από 3 τουλάχιστον χώρες) Διμερείς (2 σχολεία από διαφορετικές χώρες) ένα σχολείο αναλαμβάνει το ρόλο του συντονιστή 7

8 Comenius- Σχολικές Συμπράξεις Εθνική Μονάδα- Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Τα σχέδια (projects) δίνουν την ευκαιρία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες να συνεργασθούν σε ένα ή περισσότερα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος Στοχεύουν στην προώθηση της Ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης μέσω της προώθησης κοινών δραστηριοτήτων συνεργασίας μεταξύ των σχολείων της Ευρώπης 8

9 Comenius- Διμερείς σχολικές Συμπράξεις Εθνική Μονάδα- Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Σχέδιο προσανατολισμένο στην εκμάθηση ξένης γλώσσας Υποχρεωτική η αμοιβαία ανταλλαγή τάξης Η συνεργασία δεν περιορίζεται στη διάρκεια της ανταλλαγής  Γλωσσική προετοιμασία (τουλάχιστον 20 ώρες αν η γλώσσα στόχος δε διδάσκεται στο σχολείο) 9

10 Comenius-Συμπράξεις Regio Εθνική Μονάδα- Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Διμερής σύμπραξη Συνεργασία μεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών με ρόλο στη σχολική εκπαίδευση για την επεξεργασία θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος Συμμετοχή σχολείων και άλλων φορέων που εμπλέκονται στη σχολική εκπαίδευση Στόχος : ανάπτυξη των σχολείων, βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης 10

11 Comenius-Ενδοϋπηρεσιακή Κατάρτιση Εθνική Μονάδα- Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Εκπαιδευτικοί όλων των γνωστικών αντικειμένων που υπηρετούν στη σχολική εκπαίδευση Συμμετοχή σε επιμορφωτικές δραστηριότητες στο εξωτερικό Κύκλοι μαθημάτων/σεμινάρια, συνέδρια , τοποθέτηση σε σχολείο ή άλλο οργανισμό που εμπλέκεται με τη σχολική εκπαίδευση Στόχος : βελτίωση διδακτικών δεξιοτήτων, επαφή με τα εκπαιδευτικά συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών Διάρκεια: 1 ημέρα – 6 εβδομάδες 11

12 Εθνική Μονάδα- Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Comenius-Υποδοχή μελλοντικών εκπαιδευτικών σε θέσεις βοηθών καθηγητών Εθνική Μονάδα- Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 13-45 εβδομάδες Μελλοντικοί καθηγητές αποκτούν διδακτική εμπειρία σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα Χρηματοδότηση για έξοδα ταξιδίου, διαβίωσης, γλωσσικής προετοιμασίας Σχολεία υποδοχής: γνωριμία άλλων πολιτισμών, ενίσχυση γλωσσομάθειας 12

13 Comenius-Ατομική Κινητικότητα Μαθητών
Εθνική Μονάδα- Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών  3-10 μήνες  Σχολεία που συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε Σχολική Σύμπραξη Comenius Μαθητές άνω των 14 ετών παρακολουθούν μαθήματα σε σχολείο του εξωτερικού Αιτήσεις υποβάλλονται από τα σχολεία προέλευσης προθεσμία υποβολής : 1/12/2013 περίοδος υλοποίησης: 1/8/2013 έως 31/7/2014 Χρηματοδότηση για έξοδα ταξιδίου, διαβίωσης, γλωσσικής προετοιμασίας, διοργάνωση της κινητικότητας Γνωριμία άλλων ευρωπαϊκών πολιτισμών, ενίσχυση γλωσσομάθειας, απόκτηση δεξιοτήτων για προσωπική εξέλιξη 13

14 Comenius-Ατομική Κινητικότητα Μαθητών Εθνική Μονάδα- Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
επιλογή μαθητών βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογή οικογενειών που θα φιλοξενήσουν τους μαθητές κατά την παραμονή τους στο εξωτερικό συμφωνία για τα μαθησιακά αποτελέσματα ορισμός «μέντορα» στο σχολείο υποδοχής υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων παροχή ασφαλιστικής κάλυψης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 14

15 Comenius-Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις Εθνική Μονάδα- Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
συναντήσεις μελλοντικών εταίρων με σκοπό τη δημιουργία σύμπραξης συμμετοχή σε συνάντηση ή contact seminar 1 άτομο ανά ίδρυμα 5 ημέρες κατ’ανώτατο όριο 15

16 Comenius-eTwinning Εθνική Μονάδα- Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών σχολείων βοήθεια για την εξεύρεση εταίρων 16

17 Comenius- Διαδικαστικά Εθνική Μονάδα- Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Ευρωπαϊκή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (Call for Proposals) Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Προσοχή! Ειδική Πρόσκληση για Ατομική Κινητικότητα Μαθητών Comenius (Οκτώβριος 2012) και Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις  Οδηγός για τους Αιτούντες Βάση δεδομένων ΕST- Αποτελέσματα Συμπράξεων shttp:// ow?action=2&uri=/gr/socrates/est.html 17


Κατέβασμα ppt "ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Τομεακό Πρόγραμμα Comenius Αθήνα, 25 Ιoυνίου 2012 ΜΑΡΙΑ ΞΑΡΧΟΥΛΑΚΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google