Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φύλλα Χρονοχρέωσης Ηλίας Σταύρακας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φύλλα Χρονοχρέωσης Ηλίας Σταύρακας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαχείριση και Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΕΣΠΑ & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Φύλλα Χρονοχρέωσης Ηλίας Σταύρακας Εργαστήριο Ηλεκτρικού Χαρακτηρισμού Υλικών και Ηλεκτρονικών Διατάξεων Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

2 Γενικές οδηγίες φύλλων χρονοχρέωσης
Το φύλλο χρονοχρέωσης είναι η μηνιαία αποτύπωση των δραστηριοτήτων των ερευνητών όπως αυτές απορρέουν από τις: Συμβατικές υποχρεώσεις (840 ώρες ετήσια) Αμειβόμενες Ερευνητικές και άλλες Δραστηριότητες (840 ώρες ετήσια) Υπερωριακή Απασχόληση (μέχρι 3 ώρες την ημέρα με όριο τις 10 ώρες την εβδομάδα) Υποχρέωση έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να προσκομίζουν και σχετική άδεια από την υπηρεσία τους. Τα φύλλα χρονοχρέωσης που συνοδεύουν τα εντάλματα αμοιβών θα πρέπει να περιέχουν ώρες ακέραιες και μόνον εφόσον δεν γίνεται αλλιώς δεκαδικά ψηφία (0,25 - 0,50 - 0,75). Άλλα δεκαδικά όπως π.χ. 0,20 - 0,35 – 0,45 δεν γίνονται δεκτά. Λαμβάνονται υπόψη οι άδειας απουσίας από την υπηρεσία. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στις κατηγορίες στις οποίες χρεώνονται οι ώρες. Δεν νοείται να χρεώνει κανείς αμοιβή π.χ. στην κατηγορία Demonstration (όπως αυτό προκύπτει από τη σύμβαση και το αντίστοιχο cost statement) και να μην χρεώνει καθόλου ώρες στην κατηγορία αυτή. Τα φύλλα χρονοχρέωσης υπογράφονται από τον ερευνητή και από τον υπεύθυνο του φορέα (Πρόεδρο Επιτροπής Ερευνών) Φυσικό αντικείμενο που έχει υλοποιηθεί πριν τις (ημερομηνία έκδοσης της ΥΠΑΣΥΔ στο ΦΕΚ) και δεν έχει αποπληρωθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία αποπληρώνεται με τους όρους που ίσχυαν μέχρι

3 Υπολογισμός ωριαίας αμοιβής (ανθρωποώρα)
Οι ετήσιες παραγωγικές ώρες είναι 1680 Οι συμβατικές ώρες απασχόλησης είναι 840 και περιλαμβάνουν το διδακτικό και διοικητικό έργο που προσφέρει το κάθε μέλος ΕΠ στο Ίδρυμα Οι υπόλοιπες παραγωγικές ώρες που μπορεί να παρέχει μέλος ΕΠ είναι 840 . Υπάρχει δυνατότητα υπερωριακής απασχόλησης οι οποίες δεν μπορεί να ξεπερνούν τις 3 ώρες/ημέρα και τις 10 ώρες την εβδομάδα. Υπολογισμός ανθρωποώρας Το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών (χωρίς τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές του φορέα) πολλαπλασιάζεται με τους 12 μήνες και διαιρούμενο με το 840 δίνει την ωριαία αμοιβή. π.χ. € x 12 μήνες = € 26.724€ / 840 ώρες = 31.81€/ώρα (ανθρωποώρα) ΑΝ στο έργο είναι επιλέξημη δαπάνη ή ασφάλιση τότε στο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών συμπεριλαμβάνονται και οι εργοδοτικές εισφορές (στο ΕΣΠΑ δεν είναι)

4 Παράδειγμα φύλλου χρονοχρέωσης
Τα φύλλα χρονοχρέωσης είναι μηνιαία και περιέχουν όλα τα αμειβόμενα έργα στα οποία συμμετέχει ο κάθε ερευνητής. Βασικό στοιχείο είναι ο ΑΦΜ, το ονοματεπώνυμο, οι υπογραφές του ερευνητή και του υπευθύνου του φορέα, οι κωδικοί MIS των έργων στα οποία συμμετέχει ενώ υπάρχει σαφής ένδειξη των αργιών και των αδειών που έχει λάβει ο ερευνητής και μπορούν να τεκμηριωθούν. Η στήλη Διδακτικό Έργο περιέχει τις ώρες ανά ημέρα που ο ερευνητής έχει διδακτικό έργο σύμφωνα με τη σχετική βεβαίωση του Τμήματός του (δε συμπεριλαμβάνεται άλλο έργο όπως διοικητικό, διόρθωση γραπτών, διδακτική προετοιμασία).

5 Παράδειγμα #1 Το παράδειγμα του φύλλου που απεικονίζεται αφορά σε μέλος ΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή και για αμοιβή που αφορά σε πρόσθετο έργο αμοιβής 1575€ για τη Δράση 3 στο έργο με MIS379….. Για το παράδειγμα θα κατανεμηθεί η αμοιβή μόνο σε ένα μήνα (ΙΟΥΝΙΟΣ) του 2012. Tο μέλος ΕΠ έχει λάβει άδεια για εκτέλεση υπηρεσίας στο διάστημα (27-29/6). Δεδομένου ότι η ανθρωποώρα κοστολογείται με 31.81€ θα πρέπει στο φύλλο χρονοχρέωσης να εμφανιστούν 1575€ / 31.81€ = ώρες απασχόλησης. Επειδή δεν προβλέπονται δεκαδικές τιμές στις ώρες απασχόλησης στρογγυλοποιούνται πάντα στον μεγαλύτερο ακέραιο δηλαδή 50ώρες. Προσοχή: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η ετήσια αμοιβή να ξεπεράσει τα μικτά έσοδα της συμβατικής αμοιβής.

6 Παράδειγμα #2 Παρουσιάζεται το διορθωμένο φύλλο χρονοχρέωσης του προηγούμενου παραδείγματος


Κατέβασμα ppt "Φύλλα Χρονοχρέωσης Ηλίας Σταύρακας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google