Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Ο ρόλος των Μαθηματικών στο Νέο Γενικό Λύκειο και ΕΠΑ.Λ. Παρουσίαση του νέου Νόμου για τα ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Μια πρώτη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Ο ρόλος των Μαθηματικών στο Νέο Γενικό Λύκειο και ΕΠΑ.Λ. Παρουσίαση του νέου Νόμου για τα ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Μια πρώτη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Ο ρόλος των Μαθηματικών στο Νέο Γενικό Λύκειο και ΕΠΑ.Λ. Παρουσίαση του νέου Νόμου για τα ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Μια πρώτη προσέγγιση

2 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Ποιος είναι ο Νόμος και από πότε ισχύει;  Ο Νόμος είναι ο 4186/2013 (ΦΕΚ: 193/Τ.Α, 17.09.2013) με την ονομασία «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ισχύει από το σχολικό έτος 2013-2014 και εφεξής για τους μαθητές που αυτή τη σχολική χρονιά φοιτούν στην Α΄τάξη. Άρα, οι μαθητές που φοιτούν κατά το σχολικό έτος 2013-2014 στη Β΄ και Γ΄Λυκείου (ΓΕ.Λ ή ΕΠΑ.Λ.) ή Γ΄και Δ΄ Εσπερινού ΓΕ.Λ. δεν επηρεάζονται από το Νόμο και εξακολουθούν να φοιτούν με τις ισχύουσες διατάξεις που υπήρχαν πριν την ψήφιση του Νόμου.

3 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Δομή του Γενικού Λυκείου Βασική δομή τάξεων-Ομάδων Προσανατολισμού Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

4 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Διάρθρωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (άρθρο 2) Η «ακτινογραφία» του ΓΕ.Λ. σε αριθμούς Α΄τάξη:  Τάξη Γενικής Παιδείας  Σύνολο εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών: 35  Σύνολο μαθημάτων κοινών για όλους (Γενικής Παιδείας): 9 (33 δ.ω.)  Επιλογής: 1 (2 δ.ω.)  Σύνολο μαθημάτων: 10  Μαθήματα με κλάδους: Μαθηματικά, Ελληνική Γλώσσα,Φυσικές Επιστήμες Συνολικά διδασκόμενα αντικείμενα:15  Μαθηματικά : 5 δ.ω. με διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους την Άλγεβρα (3 δ.ω.) και τη Γεωμετρία (2 δ.ω.)

5 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Τα μαθήματα στην Α΄τάξη του ΓΕ.Λ.

6 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Τα μαθηματικά στο νέο ΓΕ.Λ με μια ματιά  Α΄τάξη: 5 δ.ω./εβδομάδα που κατανέμονται:  Β΄τάξη: 7 δ.ω./εβδομάδα που κατανέμονται: Άλγεβρα3 Γεωμετρία2 Άλγεβρα3 Γεωμετρία2 2 η Ομάδα Προσανατολισμού2

7 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Τα μαθηματικά στο νέο ΓΕ.Λ με μια ματιά Γ΄τάξη: 16 δ.ω./εβδομάδα που κατανέμονται: Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (4 η Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομικών- Πολιτικών-Κοινωνικών-Παιδαγωγικών Σπουδών) 8 Μαθηματικά (1 η Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών) 8

8 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Προαγωγή των μαθητών από την Α΄στην Β΄τάξη (άρθρο 3) Η προαγωγή των μαθητών από την Α΄στην Β΄τάξη προβλέπεται στο Κεφάλαιο Α, άρθρο 3 παράγραφος 3, εδάφιο 3 όπου αναφέρεται ότι: « Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί: α. Η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του 10 και β. Ο Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας κατά διακριτό γνωστικό αντικείμενο (κλάδους) των μαθημάτων: Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών (Άλγεβρα, Γεωμετρία) τουλάχιστον 10 και τουλάχιστον 08 σε κάθε ένα από τα υπόλοιπα μαθήματα.

9 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Προαγωγή των μαθητών από την Α΄στην Β΄τάξη (άρθρο 3) και συμπληρώνεται με: «Όταν ο μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α και β επαναλαμβάνει την φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β του προηγούμενου εδαφίου, κατά διακριτό ή διακριτά αντικείμενα μαθημάτων ή στα υπόλοιπα μαθήματα, παραπέμπεται σε απανεξέταση σε αυτό ή σε αυτά και προάγεται ή επαναλαμβάνει την φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω» Έτσι έχουμε 3 περιπτώσεις: 1. Πληροί την α και β : Ο μαθητής προάγεται. 2. Δεν πληροί ούτε την α ούτε την β: Ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη. 2.Πληροί την α και όχι την β: παραπέμπεται (σε όσα μαθήματα υστερεί) 3.Πληροί την β και όχι την α: επαναλαμβάνει την τάξη (Νομική ερμηνεία που ίσως χρειαστεί διευκρίνιση).

10 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις από την Α΄στην Β΄τάξη (άρθρο 3, παρ. 3) Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου στην Α΄τάξη του Ημερήσιου ΓΕ.Λ. (και Α΄,Β΄ Εσπερινού ΓΕ.Λ.) καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4, από όπου προκύπτει ότι: 1. Διεξάγονται ενδοσχολικά. 2. Περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα (εκτός Φυσικής Αγωγής και project). 3. Σε κάθε μάθημα τα θέματα είναι κοινά για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου. 4. Τα θέματα ορίζονται « α. κατά ποσοστό 50% από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β. κατά ποσοστό 50% από τον διδάσκοντα/διδάσκοντες του μαθήματος». 5. Τα γραπτά εξετάζονται από τον οικείο διδάσκοντα.

11 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Βαθμολογία (άρθρο ) Για την βαθμολογία κάθε μαθήματος ισχύουν: 1. Ο Μέσος όρος (Μ.Ο.) κάθε μαθήματος ορίζεται «κατά τις ισχύουσες διατάξεις», δηλαδή όπως μέχρι τώρα ίσχυε. 2. Άρα, στην περίπτωση των μαθηματικών (με τα διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους Άλγεβρα και Γεωμετρία) έχουμε:  Η τελική προφορική βαθμολογία για κάθε κλάδο προκύπτει ως ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο τετραμήνων.  Η τελική βαθμολογία για τον κάθε κλάδο προκύπτει από τον Μ.Ο. του προφορικού και γραπτού βαθμού.  Η τελική βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει από τον Μ.Ο. των τελικών βαθμών των κλάδων του μαθήματος (Μ.Ο. της Άλγεβρας και Γεωμετρίας). 3. Ο Γενικός Βαθμός Προαγωγής (Β.Π.) «αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης δια του συνόλου των διδασκομένων μαθημάτων του αθροίσματος των Μ.Ο. προφορικής και γραπτής, εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα».  Όλοι οι Μ.Ο. είναι με προσέγγιση δεκάτου.

12 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Βαθμολογία Χρήσιμες παρατηρήσεις  Στο Γενικό Βαθμό (Βαθμός Προαγωγής) συμμετέχουν ισότιμα όλα τα διδασκόμενα μαθήματα (γραπτά εξεταζόμενα και μη). Δηλαδή συμμετέχει και ο βαθμός της Φυσικής Αγωγής και της Ερευνητικής εργασίας μόνο από την βαθμολογία των δύο τετραμήνων.  Πρώτα βγαίνει ο τελικός βαθμός των μαθημάτων με κλάδους και μετά ο Βαθμός Προαγωγής (Β.Π.). Προσοχή: Έχει αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού σε σχέση με το παρελθόν και αναφορικά με τα μαθήματα με κλάδους (Τα μαθήματα είναι 10, τα διδακτέα αντικείμενα είναι 15 και ο Μ.Ο. βγαίνει από τα 10 μαθήματα).

13 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Παραδείγματα Προαγωγή μαθητή: 1 ον ) Γενικός βαθμός: 11 Άλγεβρα: 9,5 Γεωμετρία: 09 Ιστορία: 7,8 Αποτέλεσμα: Παραπέμπεται στα μαθήματα: Άλγεβρα, Γεωμετρία, Ιστορία. 2 ον ) Γενικός βαθμός: 13,5 Άλγεβρα: 13 Γεωμετρία: 09 Αποτέλεσμα: Παραπέμπεται στην Γεωμετρία.

14 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Παραδείγματα Προαγωγή μαθητή: 3 ον ) Γενικός βαθμός: 16 Άλγεβρα: 9,7 Γεωμετρία: 14 Αποτέλεσμα: παραπέμπεται στην Άλγεβρα. 4 ον ) Γενικός βαθμός: 9,6 Δεν υστερεί σε κανένα μάθημα (Ελληνική γλώσσα,Μαθηματικά>10 και τα υπόλοιπα μαθήματα >08). Αποτέλεσμα: Επαναλαμβάνει την τάξη (Χρειάζεται επιπλέον διευκρίνιση)

15 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Λίγα λόγια για την Β΄τάξη

16 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Λίγα λόγια για την Β΄τάξη Γενική διάρθρωση Τάξη με συνολικά 35 διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα από τις οποίες:  30 διδακτικές ώρες για τα μαθήματα «κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος» και  5 διδακτικές ώρες για τα μαθήματα σε «Ομάδες Προσανατολισμού» Οι Ομάδες Προσανατολισμού είναι 2: Α. Ανθρωπιστικών Σπουδών 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (3 δ.ω.) 2. Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (2 δ.ω.) και Β. Θετικών Σπουδών 1. Φυσική (3 δ.ω.) 2. Μαθηματικά (2 δ.ω.)

17 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Λίγα λόγια για την Γ΄τάξη Μαθήματα Γενικής Παιδείας

18 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Λίγα λόγια για την Γ΄τάξη Γενική διάρθρωση Τάξη με 34 συνολικά διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα από τις οποίες:  14 διδακτικές ώρες για τα μαθήματα «Κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος» και  20 διδακτικές ώρες για τα μαθήματα σε «Ομάδες Προσανατολισμού» Οι ομάδες προσανατολισμού είναι 3: Α. Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών Β. Ομάδα Θετικών Σπουδών Γ. Ομάδα Οικονομικών-Πολιτικών-Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών

19 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Λίγα λόγια για την Γ΄τάξη Μαθήματα στις Ομάδες Προσανατολισμού

20 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Για τις πανελλήνιες εξετάσεις  Οι μαθητές μετά από την προαγωγή τους από το Γενικό Λύκειο μπορούν να εξεταστούν σε 4 μαθήματα για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  Τα 4 αυτά μαθήματα είναι τα μαθήματα που καθορίζονται ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού και το Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης (Ε.Π.Ε.).  Υπάρχουν 5 Ε.Π.Ε. που εντάσσονται στις 3 Ομάδες Προσανατολισμού μαθημάτων.  Σε όλα τα Ε.Π.Ε. κοινά εξεταζόμενο μάθημα είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία.  Τα θέματα καθορίζονται ως εξής: 50% με κλήρωση από τη Διαβαθμισμένη Τράπεζα θεμάτων και 50% από την Κ.Ε.Ε.

21 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Για τις πανελλήνιες εξετάσεις Τα Ε.Π.Ε. Στην Γ΄τάξη είναι: 1 ο ) Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νομικές (Αρχαία, Ιστορία, Λατινικά) 2 ο ) Θετικές και Τεχνολογικές Σπουδές (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία) 3 ο ) Επιστήμες Υγείας (Φυσική, Χημεία, Βιολογία) 4 ο )Επιστήμες Οικονομίας, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες (Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Αρχές Οικονομικής Επιστήμης, Ιστορία) 5 ο )Παιδαγωγικές Επιστήμες (Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Αρχές Φυσικών Επιστημών,Ιστορία) Κοινά εξεταζόμενο μάθημα σε όλα τα Ε.Π.Ε.: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία)

22 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Αναπροσαρμογή των Βαθμών Προαγωγής και Απόλυσης Μετά τη βαθμολογία των γραπτών των πανελληνίων εξετάσεων αναπροσαρμόζονται, αν χρειάζεται, οι βαθμοί προαγωγής Α΄,Β΄ τάξης και ο βαθμός απόλυσης της Γ΄τάξης ως εξής:  Αν ο Β.Π. ή ο Β.Α. είναι μεγαλύτερος από 1 μονάδα από τον Μ.Ο. των 4 μαθημάτων ανά Ο.Π.που εξετάζονται πανελληνίως, τότε ο Β.Π. ή ο Β.Α. αναπροσαρμόζεται ώστε να μην απέχει περισσότερο από 1 μονάδα από τον Μ.Ο.  Αν ο Β.Π. ή ο Β.Α. είναι μεγαλύτερος μέχρι και 1 μονάδα από τον Μ.Ο. των 4 ανά Ο.Π. μαθημάτων που εξετάζονται πανελληνίως, τότε ο Β.Π. ή ο Β.Α. δεν αναπροσαρμόζεται  Αν ο Β.Π. ή ο Β.Α.<Μ.Ο. τότε ο Β.Π. αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω έως και μία (1) το πολύ μονάδα (και μέχρι του ορίου του Μ.Ο.) Όπου Μ.Ο.= O Mέσος όρος των 4 πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων και Β.Π.= Ο βαθμός προαγωγής της Α΄και Β΄τάξης και ο βαθμός απόλυσης της Γ΄τάξης.

23 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Ποιοι βαθμοί μετράνε για την εισαγωγή στα ΑΕΙ/ΤΕΙ Για την εισαγωγή στα ΑΕΙ/ΤΕΙ μετρούν 5 βαθμοί :  Οι βαθμοί των 4 μαθημάτων των πανελλαδικά εξεταζόμενων ανά Ε.Π.Ε.  Ο 5 ος Βαθμός που αποτελεί τον Βαθμό Προαγωγής και Απόλυσης (Β.Π.Α.) και ο οποίος εξάγεται ως εξής (με ακρίβεια 3 δεκαδικών ψηφίων ): Β.Π.Α=(Ax0,4+Bx0,7+Γx0,9):2, όπου Α,Β οι Β.Π. της Α΄και Β΄τάξης και Γ ο Β.Α. της Γ’ τάξης μετά την αναπροσαρμογή.  Ο συντελεστής βαρύτητας ανά Ε.Π.Ε. δεν έχει ακόμα καθοριστεί.  Ο τρόπος υπολογισμού των συνολικών μορίων δεν έχει ακόμα καθοριστεί.  Οι σχολές ή τμήματα που ανήκουν στα Ε.Π.Ε. δεν έχουν ακόμα καθοριστεί. (και αναμένεται να γίνει αυτό μέχρι τη 15η Μαρτίου 2014, σύμφωνα με το Νόμο)

24 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Παραδείγματα Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 1 ο 1. Ο μαθητής Χ έχει: 2. Βαθμοί πανελλαδικών εξετάσεων: Β.Π. από την Α΄τάξη: 15 11,12,14,15 Β.Π.από τη Β΄τάξη: 14 Άρα Μ.Ο.=13 Β.Α. από τη Γ΄τάξη: 11 3.Αναπροσαρμογή: Β.Π. από την Α΄τάξη:14 (μειώνεται, ώστε να απέχει από τον Μ.Ο. 1 μονάδα) Β.Π. από την Β΄τάξη: (παραμένει, αφού έχει 1 μονάδα διαφορά) Β.Α. από την Γ΄τάξη: (αυξάνεται κατά 1 μονάδα που είναι το μέγιστο όριο) Β.Π.Α=(14x0,4+14x0,7+12x0,9):2=13,1 Οι βαθμοί που θα μετρήσουν για την εισαγωγή στα ΑΕΙ/ΤΕΙ είναι: 11, 12, 14, 15, 13,1

25 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Παραδείγματα Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2 ο 1. Ο μαθητής Y έχει: 2. Βαθμοί πανελλαδικών εξετάσεων: Β.Π. από την Α΄τάξη: 16,5 11, 09, 10, 08 Β.Π.από τη Β΄τάξη: 15,2 Άρα Μ.Ο.=9,5 Β.Α. από τη Γ΄τάξη: 14,7 3.Αναπροσαρμογή: Β.Π. από την Α΄τάξη:10,5 ( αναπροσαρμόζεταιώστε να απέχει 1 μονάδα από τον Μ.Ο.) Β.Π.από τη Β΄τάξη:10,5 ( αναπροσαρμόζεταιώστε να απέχει 1 μονάδα από τον Μ.Ο. ) Β.Α. από τη Γ΄τάξη:10,5 ( αναπροσαρμόζεταιώστε να απέχει 1 μονάδα από τον Μ.Ο. ) Β.Π.Α=(10,5x0,4+10,5x0,7+10,5x0,9):2=10,5 Οι βαθμοί που θα μετρήσουν για την εισαγωγή στα ΑΕΙ/ΤΕΙ είναι 11, 09, 10, 08, 10,5

26 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Διαβαθμισμένη Τράπεζα θεμάτων Ιδρύεται ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε), ως ανεξάρτητη αρχή, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για: Α. Τον καθορισμό της διδακτέας ύλης όλων των διδασκομένων μαθημάτων όλων των τάξεων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., Β. Τη δημιουργία τράπεζας θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας (σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π.), Γ. Τη διενέργεια των πανελληνίων εξετάσεων και των εξετάσεων του Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. για όλες τις τάξεις και όλα τα μαθήματα (εκδίδοντας σχετικές οδηγίες).

27 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Τι ξέρουμε μέχρι σήμερα για την τράπεζα θεμάτων Η μέχρι σήμερα γνώση μας προκύπτει από τον ίδιο το Νόμο. Δυστυχώς, ο Νόμος δεν προβλέπει λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τη δημιουργία και λειτουργία της τράπεζας θεμάτων. Επίκειται η έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων, ώστε να επανδρωθεί με ανθρώπινο δυναμικό και να ρυθμιστεί ο τρόπος λειτουργίας της. Κωδικοποιώντας αυτά που ξέρουμε έχουμε:  Θα είναι ηλεκτρονική τράπεζα για όλα τα μαθήματα.  Θα είναι θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας.  Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνεται με τη βοήθεια κλειδάριθμου στη Β΄Λυκείου ενώ στις άλλες τάξεις προβλέπεται απλή κλήρωση.  Η κλήρωση θα αφορά κάθε σχολική μονάδα.  Θα αφορά την Α΄,Β, Γ΄ Γενικού Λυκείου (και ΕΠΑ.Λ.) καθώς και τις πανελλήνιες εξετάσεις.  Θα αντλείται το 50% των θεμάτων σε κάθε περίπτωση εξετάσεων Λυκείου (ή ΕΠΑ.Λ.) καθώς και το 50% των θεμάτων των πανελληνίων εξετάσεων.

28 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Ερωτήματα που προκύπτουν για την τράπεζα θεμάτων  Τα θέματα θα είναι κατά κεφάλαιο, συνδυασμούς κεφαλαίων και συνδυαστικά θέματα από όλη την ύλη; Θα υπάρχουν παράμετροι και φίλτρα αναζήτησης; Αυτό έχει άμεση συνέπεια στον καθορισμό της ύλης, δηλαδή αν θα γίνεται κεντρικά από το Υ.ΠΑΙ.Θ ή ανά σχολική μονάδα. Επίσης θα διατηρηθεί ο Νόμος που καθορίζει τα σχετικά με τη διδακτέα- εξεταστέα ύλη κάθε μαθήματος;  Η τράπεζα θεμάτων θα είναι ανοικτή και προσβάσιμη από όλους (μαθητές και εκπαιδευτικούς, πολίτες); Θα είναι ανανεώσιμη, κάθε πότε και πώς; Θα υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης της ποιότητας των θεμάτων; Από ποιους και πώς;  Από πότε θα αρχίσει να λειτουργεί στην πράξη; και μπορείτε να προσθέσετε και άλλα.....

29 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Ο Νόμος για τα ΕΠΑ.Λ.  Ο Νόμος είναι ο 4186/2013 (Κεφάλαιο Β, άρθρα 5-15) και ισχύει από το σχολικό έτος 2013-2014 και εφεξής για τους μαθητές που αυτή τη σχολική χρονιά φοιτούν στην Α΄τάξη. Άρα, οι μαθητές που φοιτούν στη Β΄και Γ΄Λυκείου κατά την διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους δεν επηρεάζονται από το Νόμο και εξακολουθούν να φοιτούν με τις ισχύουσες διατάξεις πριν από την ψήφισή του.  Το ΕΠΑ.Λ. προσφέρει 2 κύκλους σπουδών: α) Το Δευτεροβάθμιο (Α΄,Β΄, Γ΄, τάξη) και β) Το Μεταδευτεροβάθμιο ή «Τάξη μαθητείας» ( Προαιρετικά 1 έτος)

30 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Διάρθρωση προγράμματος Η «ακτινογραφία σε αριθμούς» Στην Α΄τάξη: Σύνολο διδακτικών ωρών: 35 Διδακτικές ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας: 22 Διδακτικές ώρες μαθημάτων Ειδικότητας: 13 Μαθήματα Γενικής Παιδείας: 10 Μαθήματα Ειδικότητας: 4 έως 6 Υπάρχουν μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού που χωρίζονται σε Τομείς και Ειδικότητες. Οι Ομάδες Προσανατολισμού μαθημάτων είναι: 1.Τεχνολογικών Εφαρμογών 2.Διοίκησης και Οικονομίας 3.Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής και 4. Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

31 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Προαγωγή μαθητών από την Α΄στη Β΄τάξη Η προαγωγή των μαθητών από την Α΄στη Β΄τάξη ρυθμίζεται από το άρθρο 11, όπου αναφέρεται ότι: « Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του 10. Όταν μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση του ανωτέρου εδαφίου επαναλαμβάνει την φοίτηση» Όταν ο μαθητής δεν επιτυγχάνει τον βασικό μέσο όρο ( το 10 ) και έχει βαθμολογία μέχρι και σε 2 μαθήματα κάτω του 10 παραπέμπεται σε εξέταση τον Σεπτέμβριο, οπότε αναλόγως με τα αποτέλεσματα προάγεται ή απολύεται (Ισχύει για όλες τις τάξεις του δευτεροβάθμιου κύκλου)

32 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλες τις τάξεις ρυθμίζονται από το άρθρο 11 παρ.3 όπου αναφέρεται ότι:  Διεξάγονται ενδοσχολικά.  Περιλαμβάνουν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ομάδων Προσανατολισμού (εκτός από την Ερευνητική Εργασία, Φυσική Αγωγή, Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό-Περιβάλλον Εργασίας και Ασφάλεια και Υγιεινή).  Τα θέματα στα μαθήματα Γενικής Παιδείας ορίζονται ως εξής: α) 50% από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) 50% από τον διδάσκοντα/ντες. Στα μαθήματα ειδικότητας τα θέματα τίθενται από τον διδάσκοντα/ντες.  Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

33 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Βαθμολογία  Γενικό Βαθμό Προαγωγής σε όλες τις τάξεις του ΕΠΑ.Λ. αποτελεί το πηλίκο της διαιρέσεως δια του συνόλου των μαθημάτων (γραπτά εξεταζόμενα και μη) του αθροίσματος του Μ.Ο. των μαθημάτων.  Ο Μ.Ο. των μαθημάτων εξάγεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις (προφορικός= M.O. των δύο τετραμήνων και τελικός βαθμός=M.O. προφορικός +γραπτός)

34 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Λίγα λόγια για την Β΄ και Γ΄τάξη Συνολικές διδακτικές ώρες/εβδομάδα: 35 Διδακτικές ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας: 12 Διδακτικές ώρες μαθημάτων Ομάδων Προσανατολισμού: 23 Αριθμός μαθημάτων Γενικής Παιδείας: 6 Αριθμός μαθημάτων Ομάδων Προσανατολισμού: 4 έως 6 Τα μαθήματα ανά ειδικότητα και Ομάδα Προσανατολισμού θα καθοριστούν με Υ.Α. εντός του τρέχοντος σχολικού έτους.

35 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 «Τάξη μαθητείας» Μετά την απόλυση από τη Γ΄τάξη του ΕΠΑ.Λ. χορηγείται: Α. Απολυτήριο ΕΠΑ.Λ.(ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου) και Β. Πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 3 Προαιρετικά δίνεται η δυνατότητα 1 έτους φοίτησης σε « τάξη μαθητείας » σε συνεργασία ΕΠΑ.Λ. και Ο.Α.Ε.Δ. με ασφαλιστική κάλυψη εργασίας. Μετά την ολοκλήρωση του 1 έτους «μαθητείας» διενεργούνται εξετάσεις για πιστοποίηση προσόντων και σε περίπτωση επιτυχίας χορηγείται πτυχίο ειδικότητας 4 (εξαιρούνται οι απόφοιτοι των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. όπου για την συμμετοχή τους στην πιστοποίηση αρκόύν 600 ημερομίσθια στην ειδικότητα τους).

36 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Τα μαθηματικά στο ΕΠΑ.Λ. Α΄τάξη (Συνολικά 4 δ.ω.): Άλγεβρα: 3 Γεωμετρία: 1 Β΄τάξη (Συνολικά 3 δ.ω.): Άλγεβρα: 2 Γεωμετρία:1 Γ΄τάξη (Συνολικά 3 δ.ω.): Άλγεβρα:2 Γεωμετρία:1 Σημείωση: Έχει καταργηθεί το μάθημα υποστήριξης των μαθηματικών στην Α΄και Β΄τάξη (2 και 1 δ.ω. αντίστοιχα)

37 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Εισαγωγή των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Η εισαγωγή των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθορίζεται από το άρθρο 13 που προβλέπει ότι:  Οι απόφοιτοι του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών ΕΠΑ.Λ, καθώς και όσοι έχουν ισότιμο τίτλο ΕΠΑ.Λ. έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των ΑΤΕΙ σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους και σε ειδικό ποσοστό που καθορίζεται με Υ.Α.  Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε 4 μαθήματα της Γ΄ΕΠΑ.Λ.(2 μαθήματα Γενικής Παιδείας-συντελεστή 1,5 και 2 μαθήματα ειδικότητας-συντελεστή 3,5) που καθορίζονται με Υ.Α.

38 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Εισαγωγή των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διεξάγονται μετά την απόλυση του μαθητή από το ΕΠΑ.Λ. και  Τα θέματα των εξετάσεων προκύπτουν: α) Σε ποσοστό 50% από Διαβαθμισμένη Τράπεζα θεμάτων και β) Σε ποσοστό 50% από την Κ.Ε.Ε.  Τέλος, οι απόφοιτοι του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε Α.Ε.Ι/Τ.Ε.Ι με τους ίδιους όρους και προΰποθέσεις που ισχύουν για τους απόφοιτους των Γενικών Λυκείων.

39 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Ποιοι βαθμοί θα «μετρήσουν» για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ.  Αναμένεται Υ.Α. για το ζήτημα αυτό. Πάντως σε κάθε περίπτωση θα μετρήσουν οι γραπτοί βαθμοί στα 4 μαθήματα (2+2) για την εισαγωγή στα ΤΕΙ της αντίστοιχης ειδικότητας.

40 Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 «Κινητικότητα μεταξύ ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.» Σύμφωνα με τα άρθρα 1 παρ.3 και 7 παρ.2 του Νόμου επιτρέπεται η «κινητικότητα» μαθητών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. από την Α΄στην Β΄τάξη. Συγκεκριμένα:  Στην Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α΄τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού Λυκείου και  Στην Β΄τάξη του ΓΕ.Λ. εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α΄τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού Λυκείου.


Κατέβασμα ppt "Ι. Καραγιάννης,Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Ο ρόλος των Μαθηματικών στο Νέο Γενικό Λύκειο και ΕΠΑ.Λ. Παρουσίαση του νέου Νόμου για τα ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Μια πρώτη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google