Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΘΑΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στον ΕΛΚΕ 1 και 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΘΑΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στον ΕΛΚΕ 1 και 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΘΑΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στον ΕΛΚΕ 1 και 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Ιδρυματικής Πρότασης στην ΕΠΕΔΒΜ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Κάθε Πρόταση Χρηματοδότησης Ερευνητικής Ομάδας θα αποτελεί ξεχωριστό υποέργο Οι κεντρικές δράσεις αποτελούν ξεχωριστό υποέργο

2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:hardcopies και cds όλα Χ4 (4 Μαύρα κλασέρ ράχης 4cm) 1) Τελικό Έντυπο Υποβολής με τελευταία σελίδα τη Βεβαίωση/Δήλωση (προ- συμπληρωμένη/συνημμένο 1), ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ 2) Βεβαιώσεις συνεργασίας, ΜΟΝΟ ΕΝΤΥΠΑ, από όλα τα μέλη της ΚΕΟ και τους μετακαλούμενους ερευνητές, με: Α) το όνομα του συμμετέχοντα, Β) το φορέα στον οποίο ανήκει, Γ) το αντικείμενο που πρόκειται να εκτελέσει, συσχετιζόμενο με συγκεκριμένα ΠΕ και Παραδοτέα 3) Υπεύθυνη Δήλωση, ΜΟΝΟ ΕΝΤΥΠΑ, από όλα τα μέλη της ΚΕΟ, στην οποία να βεβαιώνουν: Α)Κάθε μέλος ΔΕΠ/ΕΠ κάτοχος διδακτορικού ότι συμμετέχει: 1.Σε μια ερευνητική πρόταση ως Συντονιστής (δεν προσμετράται στις 3 συμμετοχές) 2.Σε μέχρι τρείς ερευνητικές προτάσεις είτε ως υπεύθυνος ή μέλος ΚΕΟ είτε ως μέλος ΟΕΣ. Β)Κάθε ερευνητής Ερευνητικού Κέντρου Δημόσιου Χαρακτήρα, Εσωτερικού, ότι συμμετέχει σε μέχρι τρείς ερευνητικές προτάσεις, είτε ως υπεύθυνος, είτε ώς μέλος ΚΕΟ, είτε ως μέλος ΟΕΣ. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα απευθύνεται στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, θα συμπληρωθεί από κάθε μέλος της ΚΕΟ και θα περιέχει μόνο ότι ισχύει για τον καθένα (όχι όλο το κείμενο).

3 4) Σύντομα βιογραφικά σημειώματα (Παράρτημα Β, ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ): Α) των μελών της κύριας Ερευνητικής Ομάδας Β) του μετακαλούμενου ερευνητή. 5) Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα (δεν έχει δοθεί συγκεκριμένη φόρμα θα το υποβάλετε σε όποια μορφή επιθυμείτε, ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ) Α) των μελών της κύριας Ερευνητικής Ομάδας Β) του μετακαλούμενου ερευνητή. 6) Ανακοινώσεις/Δημοσιεύσεις, ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, θα είναι στον ίδιο φάκελο με τα αναλυτικά βιογραφικά: Α) των μελών της κύριας ερευνητικής ομάδας Β) του μετακαλούμενου ερευνητή. 7) Το Παράρτημα Δ συμπληρωμένο (Παράστημα Δ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ).

4 ΠΡΟΣΟΧΗ όλα τα παραπάνω πρέπει να δομηθούν ηλεκτρονικά σε φακέλους ως εξής: • Προσοχή! σελ.13 της αρχική πρόσκλησης: τον πρώτο χρόνο υλοποίησης της έρευνας δε δύναται να αλλάξει κανένα μέλος της ΚΕΟ, εκτός από λόγους ανωτέρας βίας.


Κατέβασμα ppt "ΘΑΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στον ΕΛΚΕ 1 και 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google