Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΣΠΑ: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Υλοποιεί μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», διάφορες πράξεις. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΣΠΑ: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Υλοποιεί μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», διάφορες πράξεις. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΣΠΑ: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Υλοποιεί μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», διάφορες πράξεις. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

2 ΔΑΣΤΑ της ΑΣΠΑΙΤΕ «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας» Γραφείο Διασύνδεσης Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Γραφείο Επιχειρηματικότητας

3 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΠΟΠΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

4 ΦΟΙΤΗΤΕΣ Στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης  Αντίγραφο εγκεκριμένης αίτησης από το Τμήμα, που να αναφέρεται ο Φορέας και ο Επόπτης Εκπαιδευτικός, καθώς και η πρόθεσή του να συμμετέχει στη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.  Ακολουθεί ενημέρωση από το Γραφείο ΠΑ σχετικά με τις υποχρεώσεις των φοιτητών κατά τη διάρκεια της ΠΑ: Τήρηση ωραρίου και κανονισμών ασφαλείας, επαφή με το Γραφείο ΠΑ, σύμβαση του φοιτητή, σύμβαση του φορέα απασχόλησης, έντυπο επίδοσης και μηνιαίες εκθέσεις επίβλεψης – απόδοσης κ.λπ.

5 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ (τα βήματα)  Συμπληρώνεται και Υπογράφεται από τον Φοιτητή  Συμπληρώνονται τα στοιχεία του Νόμιμου Εκπροσώπου του Φορέα και Υπογράφεται από τον Φορέα Απασχόλησης  Ορίζεται ο Επόπτης του Φορέα Απασχόλησης  Συμπληρώνεται ο Επόπτης Εκπαιδευτικός  Υπογράφεται από τον Υπεύθυνο του Τμήματος

6 Να σημειωθεί ότι κάθε Τμήμα έχει το δικό του Υπεύθυνο της ΠΑ του ΕΣΠΑ: Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων: ο κ. Αδάμ Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών: ο κ. Λιβιεράτος Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων: ο κ. Καράγιωργας Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων: η κ. Σωτηροπούλου Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδομής: ο κ. Στεργιόπουλος

7 Στη συνέχεια η σύμβαση θα πρέπει να:  Επιστραφεί στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης  Υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο  Υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕ Η σύμβαση προβλέπει για κάθε φοιτητή αποζημίωση 340€/μήνα και ασφάλιση έναντι επαγγελματικού κινδύνου.

8 ΕΠΟΠΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Ορίζεται από το Τμήμα για κάθε φοιτητή Υποχρεώσεις (με το πέρας της ΠΑ):  Έκθεση πεπραγμένων ΠΑ για κάθε φοιτητή  Έκθεση αξιολόγησης ΠΑ για κάθε φοιτητή (Υπάρχει κοινό έντυπο - Στοιχεία μπορούν να παρθούν από το βιβλίο ΠΑ και παραδίνεται στον Υπεύθυνο του Τμήματος)  Κοινή έκθεση συνεργασίας με τον Επόπτη Του Φορέα Απασχόλησης (Υπάρχει σχετικό έντυπο)

9

10

11 ΕΠΟΠΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Υποχρεώσεις:  Εντός του πρώτου πενθημέρου του επόμενου μήνα στέλνει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης με μέριμνα του φοιτητή το έντυπο «Επίδοσης και μηνιαίας έκθεσης επίβλεψης – απόδοσης».  Τελική έκθεση επίδοσης ανά φοιτητή από Επόπτη Φορέα Απασχόλησης (Υπάρχει έντυπο το οποίο προωθεί ο φοιτητής στον Επόπτη του Φορέα Απασχόλησης στο τέλος της ΠΑ - παραδίνεται στον Επόπτη Εκπαιδευτικό και στη συνέχεια στον Υπεύθυνο του Τμήματος)  Στο τέλος της ΠΑ συμπληρώνει κοινή έκθεση συνεργασίας με τον Επόπτη Του Φορέα Απασχόλησης (Υπάρχει σχετικό έντυπο)

12

13

14 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Υποχρεώσεις (ανά εξάμηνο):  Κατάλογο με τους ενταγμένους φοιτητές στην ΠΑ  Κατάλογο ενταγμένων επιχειρήσεων στην ΠΑ  Πρακτικό ενημέρωσης-εκπαίδευσης Εποπτών Εκπαίδευσης για τις υποχρεώσεις και τα παραδοτέα  Πρακτικό ελέγχου Υπευθύνου ΠΑ (Περιοδικός δειγματοληπτικός έλεγχος εάν τηρούνται οι κανόνες ΠΑ μεταξύ Εποπτών Εκπαίδευσης – Εποπτών Φορέα Απασχόλησης και Φοιτητών)  Έκθεση αποτελεσμάτων από την παρακολούθηση της ΠΑ των Φοιτητών

15 Πέρα των παραπάνω που αποτελούν υποχρέωση του Υπεύθυνου του Τμήματος, θα πρέπει ο ίδιος να μεριμνά για την έγκαιρη συμπλήρωση και παράδοση των σχετικών εντύπων που εμπλέκονται τόσο οι Επόπτες Εκπαιδευτικοί όσο και οι Επόπτες του Φορέα Απασχόλησης.

16


Κατέβασμα ppt "ΕΣΠΑ: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Υλοποιεί μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», διάφορες πράξεις. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google