Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ» το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ» το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ» το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους

2 Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς αυτή αφορά στην άμεση επαφή των σπουδαστών με τον εργασιακό χώρο. Στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι : • η καλύτερη αξιοποίηση, σε επαγγελματικό επίπεδο, των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές και οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους • η ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο παραγωγικό σύστημα της χώρας • η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μεταβίβασης των πληροφοριών μεταξύ των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των παραγωγικών φορέων

3 Η εφαρμογή της αποκτημένης γνώσης στην αγορά εργασίας συμβάλει • στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης • στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των τελειόφοιτων • στον σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό του σπουδαστή

4 Στοιχεία Του Έργου Διάρκεια Έργου Έναρξη: 9ος του 2010 Λήξη: 8ος του 2013 Προϋπολογισμός Έργου Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε 5.998.717,32€ και αναλύεται στα επιμέρους Υποέργα ως εξής: ΥΠΟΕΡΓΟΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Υποέργο 1:5.398.845,59€ Υποέργο 2:599.871,73€ Σύνολο:5.998.717,32€

5 Υποέργα Υποέργο 1 Έναρξη: 9ος του 2010 Λήξη: 8ος του 2013 Υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των 29 τμημάτων που συμμετέχουν στο παρόν Έργο Υποέργο 2 Έναρξη: 9ος του 2010 Λήξη: 8ος του 2013 Υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των Κεντρικών Δράσεων του Έργου (λειτουργία Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, υποστηρικτικές δράσεις)

6 Ενέργειες Που Έχουν Πραγματοποιηθεί έως 31/05/2011 1.Στελέχωση του Έργου της Πρακτικής Άσκησης 2.Σύνταξη των απαραίτητων εγγράφων για την ένταξη του έργου και αποστολή αυτών στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 3.Τακτικές συνεδριάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής της Πρακτικής Άσκησης 4.Σύνταξη διαχειριστικών προτύπων αναγκαίων για την ορθή λειτουργία του έργου 5.Πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης για την Πρακτική Άσκηση τον Μάρτιο του 2011 6.Πίστωση του λογαριασμού της Πρακτικής Άσκησης με ποσό ύψους 817.297,72€ 7.Ανάπτυξη δικτυακού τόπου Πρακτικής Άσκησης (http://praktask.teiath.gr)http://praktask.teiath.gr

7 Απορρόφηση Έργου έως 31/05/2011 ΥΠΟΕΡΓΟΔΑΠΑΝΕΣΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ επί του Προϋπολογισμού Υποέργο 1: 480.293,81€8,90% Υποέργο 2: 92.885,37€15,48% Σύνολο: 573.179,18€9,55%

8 Ποσοστιαία Απορρόφηση επί του Προϋπολογισμού έως 31/05/2011

9 Ποσοστιαία Απορρόφηση επί των Χρηματοδοτήσεων έως 31/05/2011

10 Εξέλιξη Δαπανών έως 31/05/2011 ΜήναςΠραγματοποιηθείσα Δαπάνη 20100,00€ Ιανουάριος 20110,00€ Φεβρουάριος 2011247.405,46€ Μάρτιος 201110.984,27€ Απρίλιος 2011165.047,50€ Μάιος 2011149.741,95€

11 Εξέλιξη Δαπανών

12 Υλοποίηση Του Έργου Παρουσιάζεται παρακάτω ο συνολικός αριθμός των σπουδαστών που συμμετείχαν στην Πρακτική Άσκηση έως 31/05/2011: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ % ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟ 545231 42,38% 76155 ΙΔΙΩΤΙΚΟ 1274284 22,29% 66218 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 421 2,38% 0 1 ΣΥΝΟΛΟ1861516 27,73% 142374

13 Εξέλιξη Συμβάσεων έως 31/05/2011

14 Εξαγωγή συμπερασμάτων • Θετικά συμπεράσματα σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν • Αύξηση του αριθμού σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ • Αύξημένη ζήτηση απο φορέις να μετέχουν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ» το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google