Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Μανιατάκου Α. Στέλεχος Μονάδας Β3΄ 21/03/2011

2 Έγκριση Έμμεσων Δαπανών
Το ποσό των Έμμεσων Δαπανών επικυρώνεται: Με την έγκριση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης Την έκδοση Απόφασης Επιχορήγησης με ίδια μέσα Τα ανωτέρω αποτελούν προϋπόθεση για την δήλωση αυτών σε ΜΔΔΔ

3 Επιλεξιμότητα Έμμεσων Δαπανών
Κάθε δαπάνη να έχει εξοφλημένο παραστατικό Κάθε δαπάνη πρέπει να συμμετέχει έμμεσα στην πράξη Κάθε δαπάνη να επιμερίζεται στην πράξη και ο επιμερισμός να αιτιολογείται με σταθερή μέθοδο 3

4 Λογιστική Κατάσταση Λειτουργικών Δαπανών του ΕΛΚΕ
Συμπληρώνεται βάσει πραγματικών παραστατικών και περιέχει τα κάτωθι: Παραστατικά Αναδόχου ΑΦΜ και Επωνυμία Είδος Παραστατικού Αριθμός Παραστατικού Ημερομηνία Έκδοσης Συνολικό Ποσό Παραστατικά Δικαιούχου Είδος Ημερομηνία Συσχετισμός Κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης σύμφωνα με το ΕΛΣ Επιλέξιμο Ποσό Πληρωμής Ημερομηνία Εξόφλησης Αιτιολογία 4

5 Μεθοδολογία κατανομής έμμεσων δαπανών
Στο παράρτημα Α του εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης Αρ. Πρ /ΕΥΘΥ 1631/ αναφέρονται ενδεικτικές μέθοδοι κατανομής έμμεσων δαπανών. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ποσοστά που έχει ορίσει η ΕΥΔ ανά πράξη. 5

6 Φύλλο Μερισμού Το συνολικό ποσό των Μηνιαίων Λειτουργικών Δαπανών του ΕΛΚΕ επιμερίζεται με την επιλεγείσα μεθοδολογία στις συγχρηματοδοτούμενες στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ πράξεις/ υποέργα. Εάν υπολείπεται ποσό ως αποτέλεσμα αυτού του μερισμού, τότε θα πρέπει να δηλωθεί ότι το συγκεκριμένο υπολειπόμενο ποσό βαρύνει τον ΕΛΚΕ. 6

7 Αποτύπωση Εμμέσων Δαπανών στη Λογιστική Κατάσταση Υποέργου
Παραστατικά Αναδόχου ΑΦΜ: Το ΑΦΜ του Ειδικού Λογαριασμού Είδος Παραστατικού: Φ.Μ. Αριθμός Παραστατικού: Αριθμός Φύλλου Μερισμού Ημερομηνία Παραστατικού: Ημερομηνία Έκδοσης Φύλλου Μερισμού Ποσό Παραστατικού: Συνολικό ποσό Φύλλου Μερισμού Παραστατικά Δικαιούχου Είδος Παραστατικού: ΕΠ. ή Τ.Σ. κ.α. Αριθμός Παραστατικού: Αριθμός Επιταγής ή Τραπεζικής Συναλλαγής κ.α. με το οποίο αποδεικνύεται η μεταφορά του αναλογούντος μερισθέντος ποσού σε επίπεδο πράξης, από τον Τραπεζικό Λογαριασμό της πράξης στο Τραπεζικό Λογαριασμό του ΕΛΚΕ Ημερομηνία Παραστατικού: Ημερομηνία προαναφερόμενου Παραστατικού Ποσό Παραστατικού: Μερισθέν ποσό που αποτυπώνεται στο Παραστατικό του Φορέα Συσχετισμός Κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης: π.χ Ημερομηνία Εξόφλησης: Η ημερομηνία άντλησης του σχετικού ποσού από τον λογαριασμό της πράξης Επιλέξιμο Ποσό Πληρωμής: Το αναλογούν μερισθέν ποσό σε επίπεδο υποέργου Αιτιολογία: Έμμεσες Δαπάνες 7

8 Υποβολή ΜΔΔΔ συμπεριλαμβάνοντας Έμμεσες Δαπάνες
Άμεσες και Έμμεσες Δαπάνες αποτυπώνονται σε διαφορετικές εγγραφές ΜΔΔΔ με μόνο έμμεσες δεν καταχωρείται στο ΟΠΣ Στην Λογιστική Κατάσταση των Μηνιαίων δαπανών του Υποέργου οι Έμμεσες Δαπάνες δηλώνονται σε μία γραμμή Συνοδευτικά αποστέλλονται: α) Λογιστική Κατάσταση Λειτουργικών Δαπανών ΕΛΚΕ β) Φύλλο Μερισμού γ) Περιγραφής Μεθόδου Επιμερισμού δ) Κατάσταση συνολικών δηλωμένων έμμεσων και άμεσων δαπανών (εφόσον δηλώνεται «αυξημένο» ποσό έμμεσων)

9 Διοικητική Επαλήθευση
Η διαδικασία είναι ίδια με αυτή των άμεσων δαπανών Θα ζητηθεί δείγμα σχετικών παραστατικών Η επιλογή γίνεται από τη Λογιστική Κατάσταση Λειτουργικών Δαπανών του ΕΛΚΕ 9

10 Ευχαριστώ για την Προσοχή σας !


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google