Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την ετοιμασία ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ προς την Ηγεσία του Πανεπιστημίου, αναφορικά με το Νέο Λειτουργικό Πλαίσιο παροχής Ιατροφαρμακευτικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την ετοιμασία ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ προς την Ηγεσία του Πανεπιστημίου, αναφορικά με το Νέο Λειτουργικό Πλαίσιο παροχής Ιατροφαρμακευτικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την ετοιμασία ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ προς την Ηγεσία του Πανεπιστημίου, αναφορικά με το Νέο Λειτουργικό Πλαίσιο παροχής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης στο προσωπικό και εξαρτώμενα του Πανεπιστημίου Κύπρου Μέλη της Ομάδας: Δρ. Ανδρέας Χρυσάνθου, Πρόεδρος Επιτροπής Σχεδίου Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Καθηγητής Κυριάκος Δημητρίου, Ακαδημαϊκό Μέλος Συμβουλίου Πανεπιστημίου Κύπρου Κύριος Χαράλαμπος Κίτσιος, Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού Συμβουλίου Πανεπιστημίου Κύπρου Αν. Καθηγητής Σταύρος Θεοδωράκης, Πρόεδρος Ένωσης Ακαδημαϊκού Προσωπικού Πανεπιστημίου Κύπρου Κύριος Ανδρέας Κασενίδης, Πρόεδρος Ένωσης Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Κύπρου Κύριος Κλεάνθης Πισσαρίδης, Εκπρόσωπος Κίνησης Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού Κύριος Άκης Σωφρονίου, Γραμματέας Επιτροπής Σχεδίου Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

2 Κάλυψη του προσωπικού Πανεπιστημίου Κύπρου πριν τις τροπολογίες της Βουλής στον προϋπολογισμό 2013 ΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: Κάλυψη των εν ενεργεία και Συνταξιούχων υπαλλήλων και εξαρτωμένων τους (σε φοιτητές και στρατιώτες παρείχετο Δωρεάν κάλυψη από το Κράτος) Κόστος €1.194,00 ανά άτομο/έτος Κάλυψη κόστους για έκδοση Κάρτας Νοσηλείας, εξολοκλήρου από τον εργοδότη Με τη λήξη του έτους 2012: 887 Μέλη και 908 εξαρτώμενα (σύνολο 1795 Μέλη). (δεν περιλαμβάνονται οι τρίτεκνες και πολυτέκνες οικογένειες). Συνολικό κόστος πληρωτέο προς το Υπουργείο Υγείας για το έτος 2012 €1.910.713,50 Καλύψεις: Οι ίδιες με τους Δημόσιους Υπαλλήλους, με εξαίρεση α) την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας και β) μη επιδότηση 100% για αποστολή ασθενών στο εξωτερικό (εισοδηματικά κριτήρια)

3 Κάλυψη του προσωπικού Πανεπιστημίου Κύπρου πριν τις τροπολογίες της Βουλής στον προϋπολογισμό 2013 (ΣΥΝ.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: Με τη λήξη του ασφαλιστικού έτους 31/08/2013: 742 Μέλη (81% επί του συνόλου του προσωπικού) και 1339 εξαρτώμενα (Σύνολο Μελών 2141) Εισροές €1.022.134,26 στο Ταμείο Συμπληρωματικής κατά το ασφαλιστικό έτος μέχρι 31/08/2012 1% εργοδοτούμενοι: € 270.190,61 3% εργοδότης: €751.943,65 Ασφάλιστρα πληρωτέα προς την Ασφαλιστική Εταιρεία κατά το ασφαλιστικό έτος που έληξε την 31/08/2012: €1.069.338,78 (κάλυψη υπέρβασης € 47.204,52 από το αποθεματικό του Ταμείου) Καλύψεις σύμφωνα με τον Πίνακα Ιατροφαρμακευτικών Ωφελημάτων http://www.ucy.ac.cy/data/hure/Iatrofar/Symplhromatikh/pinakas%20iatrofarmakeytik on%20ofelimaton.pdf http://www.ucy.ac.cy/data/hure/Iatrofar/Symplhromatikh/pinakas%20iatrofarmakeytik on%20ofelimaton.pdf

4 Τροπολογίες της Βουλής με την ψήφιση του Προϋπολογισμού 2013 (ημερ. 24/07/2013) Κεφ. 1 (01) και (02) – Άρθρο 133 (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη): Να προστεθεί στη στήλη δίπλα των επεξηγήσεων ή ακόλουθη πρόνοια: « Το κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης θα είναι 1,5% επί των ακαθάριστων απολαβών του προσωπικού, εφόσον επιλέξουν τα Κυβερνητικά Ιατρικά Ιδρύματα ή επιμερισμένο μεταξύ του Πανεπιστημίου και του προσωπικού του το κόστος για το Πανεπιστήμιο δεν θα υπερβαίνει το 2% των ακαθάριστων απολαβών του προσωπικού, εφόσον επιλέξουν ιδιωτικούς Οργανισμούς Ασφάλισης Υγείας: Νοείται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν τα Κυβερνητικά Ιατρικά Ιδρύματα, αυτό θα γίνει με τη λήξη συμβατικών υποχρεώσεων, που πιθανόν να υφίστανται με Ιδιωτικούς Ασφάλισης Υγείας». Διευκρινίσεις επί των Τροπολογιών

5 Εισήγηση Δικαίωμα ατομικής επιλογής ενός εκ των δύο Σχεδίων: (Α) Κρατικό Σχέδιο: με υποχρεώσεις (οικονομικές & άλλες) και δικαιώματα (παροχές/καλύψεις) όπως οι Δημόσιοι Υπάλληλοι. http://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument (Β) Ιδιωτικό Σχέδιο: με τις ακόλουθες εισφορές: Εισφορά εργοδοτουμένων: 1,5% επί των ακαθάριστων απολαβών του προσωπικού περιλαμβανομένου 13 ου μισθού (όπως οι Δημόσιοι Υπάλληλοι). Σε περίπτωση ένταξης όλων των εργοδοτουμένων στο Ιδιωτικό Σχέδιο, οι εισφορές των εργοδοτουμένων θα ανέλθει σε €675.000,00 (1,5% Χ €45.000.000,00). Εισφορά Πανεπιστημίου (εργοδότη): να είναι σταθερή στο 4% επί των ακαθάριστων απολαβών του προσωπικού. Το κόστος για τον εργοδότη θα είναι €1.800.000,00 (4% Χ €45.000.000,00). Οι εισφορές (σε περίπτωση που ενταχθούν όλοι οι εργοδοτούμενοι) στο Σύνολο τους (εργοδότη & εργοδοτουμένου) θα ανέλθουν με τα σημερινά δεδομένα σε €2.475.000,00 οι οποίες είναι ικανοποιητικές για να καλύψουν τις ανάγκες του προσωπικού σε Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη. Συνταξιούχοι Ένταξη στο Κρατικό Σχέδιο με ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις ως «Συνταξιούχοι Δημόσιοι Υπάλληλοι».

6 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την ετοιμασία ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ προς την Ηγεσία του Πανεπιστημίου, αναφορικά με το Νέο Λειτουργικό Πλαίσιο παροχής Ιατροφαρμακευτικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google