Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τίτλος Σχεδίου: Partnership for experimenting with ECVET in a practical context (2009 – 2011) Δράση: Εταιρικές Σχέσεις – LDV Ε. Λαμπριτζή 23.10.2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τίτλος Σχεδίου: Partnership for experimenting with ECVET in a practical context (2009 – 2011) Δράση: Εταιρικές Σχέσεις – LDV Ε. Λαμπριτζή 23.10.2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τίτλος Σχεδίου: Partnership for experimenting with ECVET in a practical context (2009 – 2011) Δράση: Εταιρικές Σχέσεις – LDV Ε. Λαμπριτζή 23.10.2012

2 Στόχος Να προσδιορισθεί το πλαίσιο και οι δυνατότητες πρακτικής εφαρμογής του εργαλείου ECVET, επικεντρώνοντας σε δράσεις σχεδίων διακρατικής κινητικότητας. Εταιρικό σχήμα 10 δημόσιοι φορείς κατάρτισης και απασχόλησης από 7 κράτη μέλη.

3 Πλαίσιο αναφοράς 1. Η δράση «Κινητικότητα» του Leonardo da Vinci αφορά στην διακρατική κινητικότητα ατόμων που βρίσκονται σε Αρχική ή Συνεχιζόμενη κατάρτιση καθώς και εργαζομένων και ανέργων, σε φορείς του εξωτερικού, με στόχο την απόκτηση ή επικαιροποίηση γνώσεων σε νέους τομείς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

4 Πλαίσιο αναφοράς 2. Αρχές ECVET Το ECVET αποτελεί εργαλείο που υποστηρίζει τη διαφάνεια προσόντων αφού βασίζεται σε μαθησιακά αποτελέσματα. Ενισχύει τη δια βίου μάθηση - κυρίως την μη τυπική και άτυπη μάθηση. Κατοχυρώνονται γνώσεις και δεξιότητες που αποκτώνται σε ένα άλλο περιβάλλον και ενισχύεται το επαγγελματικό προφίλ.

5 Πλαίσιο αναφοράς 3. Αντιστοιχία με Erasmus Τα τελευταία χρόνια γίνονται συζητήσεις ώστε να διαμορφωθεί και για την μη τυπική και άτυπη μάθηση ένα προσδιορισμένο εκ των προτέρων πλαίσιο, σε αντιστοιχία με το πρόγραμμα Erasmus.

6 Σύμφωνα με το υπάρχον πλαίσιο, εντοπίσαμε τις ακόλουθες δυσκολίες εφαρμογής του ECVET σε δράσεις κινητικότητας: Διαφορετικότητα στους φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία απονομής πιστωτικών μονάδων, Ποικιλία διπλωμάτων, πτυχίων κτλ. που υπάρχουν στα κράτη μέλη, Διαφορετική περιγραφή των επαγγελμάτων/ προσόντων.

7 Προτάσεις Με βάση την υπάρχουσα δομή των σχεδίων «Κινητικότητας» θεωρήσαμε ότι σαν πρώτο βήμα εφαρμογής του ECVET είναι απαραίτητο να διαμορφωθούν: το Συμφωνητικό Συνεργασίας των φορέων που υλοποιούν τη δράση κινητικότητας και το Συμφωνητικό Μάθησης στο οποίο περιγράφονται οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτήθηκαν.

8 Τι απαιτείται Δόμηση των προσόντων σε ενότητες/ ψηφίδες. Ενημέρωση του δικαιούχου για το ποιες γνώσεις και δεξιότητες θα αποκτήσει και ποια θα είναι η βαρύτητα σε πιστωτικές μονάδες. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μάθησης από τον φορέα υποδοχής. Αποδοχή των αποτελεσμάτων μάθησης από τον φορέα αποστολής.

9 Παραδοτέο: ΟΔΗΓΟΣ ECVET (Για εργαζόμενους και σπουδαστές που συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Στο πρώτο μέρος: Περιγραφή ECVET και EQF σύμφωνα με τα κοινοτικά έγγραφα και τις Οδηγίες. Στο δεύτερο μέρος προτείνονται και προσδιορίζονται τα απαραίτητα έντυπα για την εφαρμογή δράσεων κινητικότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ECVET.

10 Προτεινόμενα Έντυπα  Γενικές πληροφορίες προς τον δικαιούχο της εκπαίδευσης/κατάρτισης.  Πρόγραμμα κατάρτισης με ειδική πληροφόρηση για κάθε ενότητα και αναφορά στο μαθησιακό αποτέλεσμα της ενότητας.  Συμφωνητικό τοποθέτησης με αναλυτική περιγραφή γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν.

11 Προτεινόμενα Έντυπα  Συμφωνητικό καταγραφής μαθησιακών αποτελεσμάτων (γνώσεις και δεξιότητες αποκτήθηκαν με το τέλος του προγράμματος)  Αξιολόγηση προγράμματος κατάρτισης.  Αυτοαξιολόγηση του σπουδαστή/ δικαιούχου.

12 Ερωτήματα Ποια η διαδικασία όταν πρόκειται για κατάρτιση με τη μορφή απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχείρηση – (αφορά στα περισσότερα σχέδια κινητικότητας). Πως θα διαμορφωθεί κοινή βάση αξιολόγησης μεταξύ των φορέων.

13 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Τίτλος Σχεδίου: Partnership for experimenting with ECVET in a practical context (2009 – 2011) Δράση: Εταιρικές Σχέσεις – LDV Ε. Λαμπριτζή 23.10.2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google