Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

BOLOGNA CONFERENCE Νέες Πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρούλα ΚΥΡΙΛΛΟΥ-ΙΟΑΝΝΙΔΟΥ Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 16 Οκτωβρίου 2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "BOLOGNA CONFERENCE Νέες Πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρούλα ΚΥΡΙΛΛΟΥ-ΙΟΑΝΝΙΔΟΥ Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 16 Οκτωβρίου 2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 BOLOGNA CONFERENCE Νέες Πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρούλα ΚΥΡΙΛΛΟΥ-ΙΟΑΝΝΙΔΟΥ Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 16 Οκτωβρίου 2013

2 Διασφάλιση της Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση •Δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Δικτύου για τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ENQA) •Κύριος στόχος η εδραίωση και αναγνώριση του δικτύου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σαν την μεγαλύτερη δύναμη για την ανάπτυξη της διασφάλισης της ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ανώτερη Εκπαίδευση, και όχι μόνο

3 Διασφάλιση της Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση •Δημιούργησε ένα Δίκτυο με μέλη από όλες τις χώρες της Ευρώπης •Έχει τον κύριο ρόλο για τη χάραξη πολιτικής σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας στο χώρο •Εφάρμοσε σχέδια που λειτούργησαν θετικά για τη δημιουργία και ανάπτυξη της διαδικασίας για την εφαρμογή της διασφάλισης ποιότητας •Ανέπτυξε μηχανισμούς για τη συνεργασία με άλλους παρόμοιους οργανισμούς

4 Συνεργασία Πανεπιστημίων με τον κόσμο της Αγοράς Εργασίας •Η συνεργασία αυτή θεωρείται απαραίτητη διότι ενθαρρύνει τη μεταφορά γνώσης και την αλληλοβοήθεια μεταξύ τους. Επίσης βοηθά στη δημιουργία μακροχρόνιας συνεργασίας και ευκαιριών κυρίως για τους φοιτητές αναφορικά με τη μελλοντική τους εργοδοσία •Η Επιχειρήσεις μπορούν να βελτιώσουν το περιεχόμενο των μαθημάτων των Πανεπιστημίων και τα Πανεπιστήμια μπορούν να προσφέρουν καινοτομίες που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη των Επιχειρήσεων

5 Συνεργασία Πανεπιστημίων με τον κόσμο της Αγοράς Εργασίας •Δημιουργία του “FORUM” για το διάλογο Πανεπιστημίων και Επιχειρήσεων (από το 2008 και κάθε χρόνο οργανώνεται ετήσιο συνέδριο) • Δημιουργία του προγράμματος “Knowledge Alliances”, για την προώθηση πολύ-θεματικών συνεργασιών σχετικά με την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά της γνώσης και των δεξιοτήτων από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας

6 Συνεργασία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με Τρίτες Χώρες Τέτοια Προγράμματα είναι: •TEMPUS •ERASMUS MUNDUS •ERASMUS MUNDUS External Cooperation Window •COOPERATION WITH INDUSTRIALISED COUNTRIES •ALBAN •ALFA (Latin America) •ASIA-LINK •EDULINK

7 Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση - ECVET •Το σύστημα αυτό θα βοηθήσει στην απόκτηση πιστοποιημένης επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό και το εξωτερικό • Προγράμματα όπως η κινητικότητα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, νέες δεξιότητες για νέα επαγγέλματα (new skills for new jobs) και “European Alliance for Apprenticeships” θα βοηθήσουν στην αύξηση της ποιότητας των μαθητευομένων στην Επαγγελματική κατάρτιση

8 GaragErasmus και Erasmus Ambassadors •Το GarageErasmus ιδρύθηκε κατά τον εορτασμό των 25 χρόνων και της κινητικότητας 3 εκατομμυρίων φοιτητών Erasmus •Το Ίδρυμα αυτό έχει στόχο να μειώσει την ανεργία και να προωθήσει την επιχειρηματικότητα •Μέσα από αυτό δημιουργείται ένα επαγγελματικό δίκτυο που ενώνει τους φοιτητές Erasmus σε μια δημόσια ή ιδιωτική συμμαχία •Με αυτή τη συμμαχία ενδυναμώνεται ο δεσμός μεταξύ τους και μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της Ευρώπης του μέλλοντος

9 GaragErasmus και Erasmus Ambassadors •Η ΕΕ κατά τον εορτασμό των 25 χρόνων και της κινητικότητας 3 εκατομμυρίων φοιτητών Erasmus επέλεξε από τις 33 χώρες που συμμετέχουν ένα φοιτητή και ένα μέλος προσωπικού Erasmus, σύνολο 66 πρεσβευτές (Ambassadors) •Οι πρεσβευτές έχουν ως ρόλο την πληροφόρηση και τη διάδοση του προγράμματος στις χώρες τους

10 We Mean Business •Πρωτοβουλία για την ενημέρωση σε εθνικό επίπεδο για τη δυνατότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης φοιτητών και εκπαιδευομένων στην Ευρώπη μέσα από τα προγράμματα Erasmus και Leonardo da Vinci • Ενημέρωση των επιχειρήσεων για την ευκαιρία που έχουν να προσφέρουν κατάρτιση σε φοιτητές και εκπαιδευόμενους στους χώρους εργασίας αλλά και για τα ωφέλει που θα έχουν οι επιχειρήσεις από τις γνώσεις, τις νέες ιδέες και τον ενθουσιασμό των εκπαιδευομένων

11 Νεολαία σε Kίνηση - Youth on the Move •Είναι μια ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση και απευθύνεται στους νέους της Ευρώπης. Ξεκίνησε το 2010 στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη •Δίνεται έμφαση στους νέους για να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις, δεξιότητες και προσόντα μέσα από προγράμματα κινητικότητας ώστε να διευκολυνθεί η εργοδοσία τους

12 Νεολαία σε Kίνηση - Youth on the Move

13 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "BOLOGNA CONFERENCE Νέες Πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρούλα ΚΥΡΙΛΛΟΥ-ΙΟΑΝΝΙΔΟΥ Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 16 Οκτωβρίου 2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google