Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 9.2 Μέθοδοι και εργαλεία για την επικύρωση των δεξιοτήτων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 9.2 Μέθοδοι και εργαλεία για την επικύρωση των δεξιοτήτων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 9.2 Μέθοδοι και εργαλεία για την επικύρωση των δεξιοτήτων

2 Οι τυπολογίες των κυριότερων και συχνότερα χρησιμοποιούμενων εργαλείων για την επικύρωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων που αποκτώνται είναι τρεις:  πιστοποιητικό της πραγματοποιηθείσας γλωσσικής προετοιμασίας  πιστοποιητικό συμμετοχής στην εμπειρία της διακρατικής κινητικότητας  Πιστοποίηση Europass – Mobility

3 Μέθοδοι και εργαλεία για την επικύρωση των δεξιοτήτων Το πιστοποιητικό γλωσσικής προετοιμασίας Αντικείμενο αυτού του εργαλείου είναι να καταστήσει διαφανή τη γλωσσική πορεία μάθησης του αποδέκτη. Αυτό το εργαλείο εκδίδεται από τον οργανισμό που παρέχει την προετοιμασία και αποτελείται από το πρόγραμμα που εκτελέστηκε (στόχοι, περιεχόμενα, γλωσσικές δεξιότητες που μεταδόθηκαν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας). Οι ιδιαιτερότητες της γλωσσικής διδασκαλίας χαρακτηρίζονται από τις υπάρχουσες διαφορετικές μεθόδους πιστοποίησης των γνώσεων, οι οποίες εφαρμόζονται από τους επίσημους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση πιστοποιητικών που αναγνωρίζονται σε όλο τον κόσμο (προφανώς, μετά από σχετικές εξετάσεις και δοκιμασίες).

4 Μέθοδοι και εργαλεία για την επικύρωση των δεξιοτήτων Το πιστοποιητικό συμμετοχής στην εμπειρία της διακρατικής κινητικότητας Πρόκειται για ένα έγγραφο που εκδίδεται από τον φιλοξενούντα οργανισμό σε συνεργασία με τον αποδέκτη οργανισμό. Αυτό το πιστοποιητικό έχει σκοπό να καταστήσει διαφανή την πορεία κατάρτισης και εργασίας όπως έχει κατανοηθεί και ολοκληρωθεί από τον συμμετέχοντα στην κινητικότητα.

5 Μέθοδοι και εργαλεία για την επικύρωση των δεξιοτήτων Πιστοποίηση Europass Mobility Αποτελείται από πέντε εργαλεία τα οποία έχουν στόχο τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου για τη διαφάνεια των προσόντων και των δεξιοτήτων. Τα πέντε εργαλεία είναι τα εξής:  Ευρωπαϊκό Βιογραφικό Σημείωμα (European Curriculum Vitae), το οποίο αφορά το σύνολο των προσωπικών δεξιοτήτων  Διαβατήριο Ευρωπαϊκών γλωσσών (European languages Passport), το οποίο παρέχει πληροφορίες για τις γλωσσικές δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια των ετών  το Europass Mobility, το οποίο καταγράφει τις εμπειρίες κινητικότητας  Το Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού (Supplement to the Certificate), το οποίο περιγράφει τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών και της επαγγελματικής κατάρτισης  Το Συμπλήρωμα του Απολυτηρίου Λυκείου (Supplement to the High School Certificate), το οποίο περιγράφει τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

6 Μέθοδοι και εργαλεία για την επικύρωση των δεξιοτήτων Ο μηχανισμός Europass Mobility αποτελείται από ένα βιβλίο που θα πρέπει να συμπληρώνεται από τον αποστέλλοντα οργανισμό στη γλώσσα που έχει συμφωνηθεί με το άτομο που συμμετέχει στην κινητικότητα. Το βιβλίο αποτελείται από πέντε μέρη:  1 – κεφαλίδα του βιβλίου, όπου καταγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη  2 – δήλωση έκδοσης, με στοιχεία σχετικά με τον αποστέλλοντα οργανισμό που έχει διοργανώσει την πρωτοβουλία και ο οποίος συμπληρώνει τα στοιχεία στο βιβλίο  3 – στοιχεία σχετικά με τους συνεργαζόμενους οργανισμούς στην κινητικότητα, τόσο για τον αποδέκτη όσο και για τον φιλοξενούντα οργανισμό  4 – περιγραφή της πορείας της κινητικότητας, περιλαμβανομένων των στόχων της κατάρτισης και της διάρκειας παραμονής στο εξωτερικό  5 – περιγραφή των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτώνται κατά τη διάρκεια της κινητικότητας, με αναφορά στις τεχνικές και επαγγελματικές δεξιότητες του συγκεκριμένου τομέα, στις γλωσσικές γνώσεις και στις απαιτούμενες κοινωνικές δεξιότητες.

7 Μέθοδοι και εργαλεία για την επικύρωση των δεξιοτήτων Περιεχόμενα:  Τυπολογία των εργαλείων για την επικύρωση των δεξιοτήτων.  Αντικείμενο της επικύρωσης (γλωσσική προετοιμασία, συμμετοχή, πιστοποίηση Κινητικότητας Europass).  Διαδικασίες πρόσβασης στην πιστοποίηση Europass.


Κατέβασμα ppt "ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 9.2 Μέθοδοι και εργαλεία για την επικύρωση των δεξιοτήτων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google