Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

LOGO Ο ρόλος του Ε.Ο.Π.Π. στην Πιστοποίηση των προσόντων της μη τυπικής εκπαίδευσης και στην Αντιστοίχιση αυτών στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Κωνσταντίνος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "LOGO Ο ρόλος του Ε.Ο.Π.Π. στην Πιστοποίηση των προσόντων της μη τυπικής εκπαίδευσης και στην Αντιστοίχιση αυτών στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Κωνσταντίνος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 LOGO Ο ρόλος του Ε.Ο.Π.Π. στην Πιστοποίηση των προσόντων της μη τυπικής εκπαίδευσης και στην Αντιστοίχιση αυτών στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Κωνσταντίνος Καλτσάς Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)

2  Ν.3879/2010 (άρθρο 11) ως:  Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης εκροών μη - τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης  Εθνική Δομή των Ευρωπαϊκών Δικτύων που διαχειρίζονται θέματα προσόντων και εργαλείων διαφάνειας και κινητικότητας: Εθνικό Σημείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) Εθνικό Κέντρο Ευρωδιαβατηρίου (Europass) Εθνικό Σημείο Αναφοράς για τη Διασφάλιση Ποιότητας Ίδρυση Ε.Ο.Π.Π.-Σκοποί Ε.Ο.Π.Π.

3 (α)δημιουργία & ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) και αντιστοίχισή του με το EQF (β)δημιουργία κλαδικών περιγραφικών δεικτών σε μορφή ΓΔΙ αντιστοίχιση με τα επίπεδα του ΕΠΠ (γ)αντιστοίχιση προσόντων τυπικής & μη-τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης στα επίπεδα του ΕΠΠ (δ)αντιστοίχιση διεθνών κλαδικών προσόντων στο ΕΠΠ (ε)πιστοποίηση εκροών μη-τυπικής εκπαίδευσης & άτυπης μάθησης (στ)ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος πιστωτικών μονάδων για την Ε.Ε.Κ. (ζ)διασφάλιση ποιότητας σε μη-τυπική εκπαίδευση (σε συνεργασία) (η)εισήγηση καθορισμού επαγγ. δικαιωμάτων κατόχων προσόντων στο πλαίσιο της ΔΒΜ (πλην ανωτάτης) (θ)αναγνώριση ισοτιμίας εκπαιδευτικών τίτλων της αλλοδαπής (πλην ανωτάτης) Ίδρυση Ε.Ο.Π.Π.-Σκοποί Ε.Ο.Π.Π. * *Ν.3879/2011 (άρθρο 11)

4 Μαθησιακά Αποτελέσματα •Μεταφέρουν το ενδιαφέρον από τις «εισροές» στις «εκροές» •Προσφέρουν καλύτερη σύνδεση μεταξύ των αναγκών της αγοράς εργασίας και της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης •Διευκολύνουν την μεταφορά και χρήση των προσόντων μεταξύ διαφορετικών χωρών και διαφορετικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης •Διευκολύνουν την επικύρωση άτυπης και μη-τυπικής μάθησης

5 Η σημασία της Πιστοποίησης Προσόντων  Όπως δείχνουν πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα, την επόμενη δεκαετία παρουσιάζεται μια εμφανώς ανοδική τάση για αύξηση των μεσαίων και υψηλών προσόντων στην αγορά εργασίας (Cedefop 2010).  Αυτό σημαίνει ότι θα είναι περισσότερο πιεστική η ανάγκη για διαφάνεια, αξιοπιστία και εγκυρότητα στο πεδίο της πιστοποίησης προσόντων αφού θα τείνει να αποτελεί ένα από τα πιο βασικά εργαλεία της «προσαρμοστικότητας» και της ευελιξίας του εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασίας. (Cedefop 2010).

6 Αναγνώριση Προσόντων & Πιστοποίηση Εκροών •Ανάπτυξη Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών που θα προβλέπει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες πιστοποίησης των προσόντων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης και της Άτυπης Μάθησης •Ανάπτυξη μηχανισμού ιεράρχησης / προτεραιοποίησης προσόντων προς πιστοποίηση •Ανάπτυξη του Συστήματος Αδειοδότησης των Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων (ΦΠΠ) •Ανάπτυξη ελεγκτικού μηχανισμού για τη διασφάλιση της εναρμόνισης των ΦΠΠ με το πλαίσιο αδειοδότησής τους •Πιλοτική εφαρμογή του Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών και του Συστήματος Αδειοδότησης των Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων

7 Διασφάλιση Ποιότητας κατά την Πιστοποίηση Εκροών •Σχεδιασμός και ανάπτυξη του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας κατά την Πιστοποίηση Εκροών •Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού για τη διασφάλιση της τήρησης των διαδικασιών του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας •Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, παράλληλα με την πιλοτική εφαρμογή του Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών •Ανάπτυξη των διαδικασιών που θα ασκεί ο ΕΟΠΠ κατά τη λειτουργία του ως Εθνικό Σημείο Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας

8 Διαδικασία Μεταφοράς Ψηφίδες Πιστωτικές Μονάδες Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή μεθοδολογίας κατανομής πιστωτικών μονάδων στα προγράμματα σπουδών

9 Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για την ΕΕΚ Το μονοπάτι της δια βίου μάθησης Κεφάλαιο σε γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες Τυπική Άτυπη Μη τυπική Τυπική

10

11 Ο Ε.Ο.Π.Π. ως Εθνικό Κέντρο EUROPASS Εργαλείο ενίσχυσης της κινητικότητας Πέντε (5) έγγραφα:  Europass Βιογραφικό Σημείωμα (Europass CV)  Europass Διαβατήριο Γλωσσών (Europass LP)  Europass Κινητικότητα (Mobility)  Europass Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού (Certificate supplement)  Europass Παράρτημα Διπλώματος (Diploma supplement)

12 Ευχαριστώ για την προσοχή σας ! Κωνσταντίνος Καλτσάς


Κατέβασμα ppt "LOGO Ο ρόλος του Ε.Ο.Π.Π. στην Πιστοποίηση των προσόντων της μη τυπικής εκπαίδευσης και στην Αντιστοίχιση αυτών στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Κωνσταντίνος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google