Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Erasmus για όλους» το νέο πρόγραμμα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Erasmus για όλους» το νέο πρόγραμμα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Erasmus για όλους» το νέο πρόγραμμα
κινητικότητας Πηγή: Ελίνα Μαυρογιώργου Erasmus/ΙΚΥ Ηράκλειο, 16 Δεκεμβρίου 2011

2 Το Πρόγραμμα «Erasmus for all»
Είναι το νέο πρόγραμμα της Ε.Ε. για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Νοεμβρίου 2011. Θα δώσει υποτροφίες σε 5 εκατομμύρια άτομα για την πραγματοποίηση μίας περιόδου σπουδών ή κατάρτισης στο εξωτερικό & ανάμεσά τους: 2,2 εκατομμύρια φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

3 Υπάρχοντα προγράμματα Το νέο πρόγραμμα 2014-2020
«ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»: ERASMUS GRUNDTVIG LEONARDO COMENIUS «ERASMUS FOR ALL» Εκπαιδευτική κινητικότητα 2. Συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων 3. Υποστήριξη εκπαιδευτικών πολιτικών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ: ERASMUS MUNDUS TEMPUS ALFA EDULINK «ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ» «PREPARATORY SPORT»

4 Χρηματοδότηση Η Επιτροπή προτείνει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 19 δισ. Ευρώ για την επταετή διάρκειά του Προγράμματος «Erasmus για όλους» ( ). Πρόκειται για μία αύξηση κατά περίπου 70% σε σύγκριση με τον τρέχοντα επταετή προϋπολογισμό. Τα δύο τρίτα της χρηματοδότησης θα δαπανηθούν για υποτροφίες κινητικότητας

5 Τα επόμενα βήματα Η πρόταση της Επιτροπής συζητείται από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η απόφαση αναμένεται να παρθεί μέσα στο 2012. Η πιθανή ημερομηνία έγκρισης είναι τέλος 2012 – αρχές 2013

6 Βασικά στοιχεία Το Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση» παρέχει τη βάση για προσαρμογή και καινοτομία. Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ποιότητα, καινοτομία, διεθνοποίηση. Απλοποίηση των διαδικασιών. Συνάφεια μεταξύ πολιτικών και προγραμμάτων. Αντίκτυπος σε ατομικό, ιδρυματικό και πολιτικό επίπεδο.

7 Βασικά στοιχεία ειδικά για το Πρόγραμμα Erasmus
Έμφαση στην ποιότητα Αναγνώριση Γλωσσική προετοιμασία Ποιότητα οργανισμών υποδοχής Ευελιξία: πολλαπλές περίοδοι κινητικότητας

8 Υποστήριξη τριών κατηγοριών δράσεων
Ευκαιρίες μάθησης για άτομα, εντός και εκτός της Ε.Ε. Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων οργανώσεων νέων, επιχειρήσεων, τοπικών και περιφερειακών αρχών και Μ.Κ.Ο. Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη.

9 Πιθανές δράσεις: 1. Κινητικότητα εντός Ε.Ε.
Πιθανές δράσεις: 1. Κινητικότητα εντός Ε.Ε. Οριζόντια κινητικότητα Erasmus και Erasmus Mundus Κάθετη κινητικότητα Πλήρης κύκλος σπουδών (degree mobility) στο πλαίσιο κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στην Ε.Ε. μέσω ειδικών μορφών δανειοδότησης.

10 2. Κινητικότητα έκτος Ε.Ε. (Global credit mobility)
Ένταξη της διεθνούς διάστασης (Erasmus Mundus). Αύξηση κινητικότητας από και προς χώρες εκτός Ε.Ε. Βελτίωση της ακαδημαϊκής ποιότητας. Ευελιξία προγραμμάτων σπουδών. Ηλεκτρονικά εργαλεία για την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Έμφαση στην Πρακτική Άσκηση.

11 3. Συνεργασίες (Erasmus Intensive Partnerships)
Μακροχρόνια κινητικότητα προσωπικού. Εικονική κινητικότητα. Εντατικά προγράμματα επιμόρφωσης. Εντατικά προγράμματα σπουδών.

12 4. Συνεργασίες Στρατηγικές εταιρικές σχέσεις Erasmus
Συνεργασίες μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Συμμαχίες γνώσης (Knowledge Alliances) Συνεργασίες Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης με επιχειρήσεις

13 5. Συνεργασίες Συνεργασία με όμορες χώρες.
Συνεργασία με περιφέρειες έκτος Ε.Ε. Υποστήριξη εκπαιδευτικών πολιτικών.

14 Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus (Erasmus University Charter – EUC)
Απαραίτητο για τη συμμετοχή ενός Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης στο νέο πρόγραμμα Εργαλείο διασφάλισης ποιότητας: δέσμευση ιδρυμάτων σε μια ευρύτερη στρατηγική διεθνοποίησης Απλοποίηση διαδικασιών: απλή αίτηση-μακρόχρονη διάρκεια χάρτη

15 Ευρωπαϊκός Χάρτης του Π.Κ. (2007-2013)

16

17 Χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Χάρτη ERASMUS μετά το 2013
Ενιαίος τύπος Χάρτη, καλύπτει όλες τις δράσεις (κεντρικές και αποκεντρωμένες) Ισχύει για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος Εργαλείο για τον έλεγχο της ποιότητας της κινητικότητας Όμιλοι κινητικότητας Παρόμοιοι με τους ομίλους Πρακτικής άσκησης για ιδρύματα που γειτνιάζουν γεωγραφικά

18 Ευρωπαϊκός Χάρτης: Πρόσκληση ενδιαφέροντος 2013
Ο νέος Χάρτης θα συμπεριλαμβάνει όλες τις βασικές αρχές που θα πρέπει να σέβονται τα ιδρύματα. Απαιτείται τα ιδρύματα να υποβάλουν εκ νέου αίτηση. Δύο διαδικασίες αξιολόγησης το 2013: Απλοποιημένη - Πλήρης διαδικασία Οι Εθνικές Μονάδες αποφασίζουν ποια ιδρύματα είναι επιλέξιμα για την απλοποιημένη διαδικασία αίτησης.

19 Απλοποιημένη διαδικασία για επιλεγμένα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης με βάση:
Ποσοτικό κριτήριο: Αποδεδειγμένη συμμετοχή στην κινητικότητα φοιτητών. Ποιοτικά κριτήρια: εάν δεν έχουν παρουσιαστεί προβλήματα στην μέχρι τώρα λειτουργία του προγράμματος, εάν οι βασικές αρχές του προγράμματος είναι σεβαστές, εάν υπάρχει πιθανή εσωτερική αξιολόγηση της διαχείρισης του προγράμματος

20 Προτεινόμενη διαδικασία για την υποβολή EUC
2014 2013 Νέο Πρόγραμμα Απόφαση (Νοέμβριος) EUC Πρόσκληση ενδιαφέροντος – Απλή και Κανονική διαδικασία (Απρίλιος) Εθνικές Μονάδες επιλέγουν ποια ιδρύματα θα κάνουν απλή διαδικασία (Ιανουάριος)

21 Βελτίωση ποιότητας Της κινητικότητας (έμφαση στη διαδικασία επιλογής/ υποχρεωτικός αριθμός ECTS;) Της διαφάνειας (όσον αφορά τη χρηματοδότηση, τις προσφερόμενες υπηρεσίες)

22 Αναθεώρηση εγγράφων Πανεπιστημιακός Χάρτης ERASMUS
Πιστοποιητικό Ομίλου Πρακτικής Άσκησης Διμερής συμφωνία μεταξύ ιδρυμάτων (μεταξύ χωρών της Ε.Ε. και μεταξύ χωρών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών) Συμφωνία Σπουδών/Πρακτικής Άσκησης Πρόγραμμα Διδασκαλίας/Επιμόρφωσης


Κατέβασμα ppt "«Erasmus για όλους» το νέο πρόγραμμα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google